Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zakelijke verkopers op eBay.fr

Waar gaat het om?

De Franse wet inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) maakt deel uit van een EU-breed initiatief dat recycling aanmoedigt en de circulaire economie bevordert.

Om in Frankrijk aan de UPV te voldoen, moeten zakelijke verkopers die aan in Frankrijk gevestigde kopers verkopen, zich bij de bevoegde milieu-organisaties of eco-organisme laten registreren. U moet vervolgens vóór 31 mei 2023 de door u ontvangen unieke identificatienummers (UIN's) in uw eBay-aanbiedingen opnemen.

Wat verandert er?

Vanaf 31 mei 2023

Alle aanbiedingen die vanaf deze datum niet aan de 4 vereisten voldoen, zullen op eBay.fr worden geblokkeerd of de betaalde recyclingkosten zullen door eBay opnieuw in rekening worden gebracht. Om aan de wet te voldoen, moet u zich bij de bevoegde milieu-organisaties registreren en vervolgens vóór 31 mei 2023 alle vereiste informatie aan uw eBay-aanbiedingen toevoegen.

Wat u moet doen

Vanaf nu:

  • Als u al over de vereiste UPV-informatie beschikt, moet u de UIN's in uw eBay-aanbiedingen opnemen naast de aanvullende verplichte informatie die de bevoegde milieu-organisaties u hebben meegedeeld. Een lijst met categorieën waarop deze wet van toepassing is, vindt u hier.

of

  • Als u niet beschikt over de UPV-informatie, moet u zich registreren bij de relevante bevoegde milieu-organisaties die de recycling van de door u verkochte objecten, de recycling van hun verpakking en de recycling van sommige van hun specifieke onderdelen beheren. Vervolgens moet u deze informatie aan uw eBay-aanbiedingen toevoegen. 


Voor meer informatie over UPV in Frankrijk en hoe u de vereiste informatie in uw aanbiedingen kunt opnemen, gaat u naar ons Verkoperscentrum. Daar kunt u onze speciale stapsgewijze gids downloaden, die uitgebreide informatie en ondersteuning biedt om u door het proces te begeleiden.

Meer informatie

Zoals afgelopen september is aangekondigd, zijn eBay en andere online marktplaatsen nu wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat alle objecten die u aan in Frankrijk gevestigde kopers verkoopt, voldoen aan de UPV-richtsnoeren in Frankrijk.

Om aan de eisen te voldoen, moet u op elk van uw aanbiedingen aan 4 eisen voldoen door de volgende informatie te verstrekken:

  • de unieke identificatienummers (UIN's) die overeenkomen met de categorie van het object, de onderdelen ervan of de verpakking,
  • voor specifieke categorieën, de eco-bijdrage die u betaalt voor elk object van dit type dat u op eBay verkoopt,
  • voor specifieke categorieën, de reparatiescore van het item, en
  • voor specifieke categorieën (bv. grote elektronica, apparaten, meubels), de verplichte kosteloze één-op-één terugname van oude objecten.

U moet alle vereiste informatie vóór 31 mei 2023 in uw eBay-aanbieding vermelden. Als u uw aanbiedingen op eBay.fr niet in overeenstemming met deze voorschriften aanpast, moet eBay vanaf 1 juni 2023 actie ondernemen door de zichtbaarheid van deze aanbiedingen op eBay.fr te blokkeren.

Voor meer informatie over UPV in Frankrijk en hoe u de vereiste informatie in uw aanbiedingen kunt opnemen, gaat u naar ons Verkoperscentrum. Daar kunt u onze speciale stapsgewijze gids downloaden, die uitgebreide informatie en ondersteuning biedt om u door het proces te begeleiden.* Een bevoegde milieu-organisatie of "eco-organisme" is een bedrijf dat door de overheid in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) de opdracht heeft gekregen om het einde van de levensduur te beheren (inzameling, sortering, recycling en terugwinning van afval) van artikelen van een specifieke aard (elektronica, textiel, verpakkingen, batterijen, lampen, drukwerk, enz.).