15 min artikel

Privacyverklaring

In onze Privacyverklaring hebben we alle belangrijke informatie over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw bijbehorende rechten voor u verzameld.
 

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 24 maart 2023. U kunt hier de vorige versie van de Privacyverklaring bekijken.

1. Omvang en updates van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze website en alle eBay-toepassingen, -diensten (inclusief betaalservices), -producten en -tools (gezamenlijk de "Services"), geleverd door eBay Inc. of haar partners (eBay Inc. en de bedrijven waarover zij direct of indirect zeggenschap heeft, worden onze 'eBay-partners' genoemd). Deze Privacyverklaring voor gebruikers geldt ongeacht hoe u deze Services opent of gebruikt, ook via mobiele apparaten en apps. Voor aanvullende regionale verklaringen, raadpleegt u sectie 12. Regionale en nationale privacyverklaringen hieronder.

Meer informatie

Deze Privacyverklaring is ook van toepassing als er via een link of op een soortgelijke manier naar wordt verwezen, bijvoorbeeld op websites van partners waarop Services van eBay worden aangeboden.

We kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen door de herziene Privacyverklaring op deze website te plaatsen en de ingangsdatum van de herziene Privacyverklaring te vermelden. We kondigen wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring aan via Mijn berichten in Mijn eBay en/of via e-mail.

 
Controller

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Welke eBay-filiaal verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met de levering van onze Services, is afhankelijk van hoe u onze Services gebruikt.

2.1 Gebruik van de Services (behalve betalingsdiensten voor verkopers)

Afhankelijk van de regio waarin u woont, is één van de volgende eBay-partners verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met onze Services (met uitzondering van betalingsdiensten voor verkopers):

 • VS: eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, VS
 • Canada: eBay Canada Limited, 240 Richmond Street West, 2nd Floor Suite 02-100 Toronto, Ontario, M5V 1V6, Canada
 • EU: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland
 • Verenigd Koninkrijk: eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk
 • India: eBay Singapore Services Private Limited, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315
 • Voor alle andere landen: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland

2.2 Gebruik van de betaalservices voor verkopers

Afhankelijk van de regio waarin u woont of waar uw betalingen worden verwerkt, zijn de volgende bedrijven van de eBay-partners verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met de levering van onze betalingsdiensten aan verkopers:

 • Verenigde Staten: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, Verenigde Staten
 • EER/ CHU: eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
 • Verenigd Koninkrijk: eBay Commerce UK Ltd., 1 More London Place, London SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk
 • Canada: eBay Commerce Canada Limited, 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John NB E2L 2A9, Canada
 • Australië: eBay Commerce Australia Pty. Ltd., Level 18, 1 York Street, Sydney NSW 2000, Australië
 • Singapore: eBay Commerce Singapore Private Limited, 1 Raffles Quay, #18-00, Singapore 048583, Singapore
 • Voor alle andere landen: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA

Zoals beschreven in onze Betalingsvoorwaarden - nieuw venster of tabblad, kunnen uw persoonsgegevens door een of meer van deze entiteiten worden verwerkt, afhankelijk van uw locatie en de eBay-website waarop een gebruiker een transactie met u voltooit.

 
Data protection officer and contact

3. Functionaris Gegevensbescherming en contactpersoon

We hebben in verschillende landen functionarissen voor gegevensbescherming aangesteld, om toezicht te houden op de bescherming van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van uw functionaris voor gegevensbescherming in de lijst van onze functionarissen voor gegevensbescherming - nieuw venster of tabblad in ons eBay Privacy Center - nieuw venster of tabblad.

Als u bovendien vragen of klachten hebt over deze Privacyverklaring, onze wereldwijde privacynormen (voor meer informatie verwijzen we u naar par. 6.1 'Doorgifte van persoonsgegevens aan eBay-partners' onder artikel 6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens) of onze omgang met persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met het eBay Privacy Team of de verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zie Verwerkingsverantwoordelijke hierboven). Dit geldt ongeacht of wij in uw land een functionaris voor gegevensbescherming hebben aangesteld. U vindt alle benodigde informatie en contactgegevens - nieuw venster of tabblad in het eBay-privacycentrum - nieuw venster of tabblad.

 
What personal data we collect and process

4. Welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken

 

We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u onze Services gebruikt, een nieuw eBay-account aanmaakt, ons informatie verstrekt via een webformulier, informatie toevoegt of bijwerkt in uw eBay-account, deelneemt aan online community-discussies of anderszins met ons communiceert. We verzamelen ook persoonsgegevens van andere bronnen (zoals eBay-partners, kredietinstellingen en -bureaus, en gegevensverstrekkers).

Meer informatie

In beginsel verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

4.1 Persoonsgegevens die u verstrekt bij het gebruik van onze Services of het aanmaken van een eBay-account

 • Gegevens die u identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnaam of btw-nummer, die u bij het instellen van uw eBay-account of op een later tijdstip opgeeft.
 • Als u onze diensten als verkoper gebruikt, dan zijn er bijkomende identiteitsgegevens, zoals een door de overheid uitgegeven ID (zoals een burgerservicenummer), geboortedatum, fiscale nummers (zoals uw btw-nummer), identificatiedocumenten en informatie op identiteitsbewijzen, foto's en andere informatie (zoals uw bankrekeningnummer) die u opgeeft wanneer u onze betalingsdiensten of andere diensten gebruikt als verkoper.
 • Gegevens met betrekking tot biedingen, aankopen of verkopen die u bij een transactie verstrekt.
 • Content die u deelt met andere gebruikers via onze berichttools (zie voor meer informatie ook het kopje 'Berichten filteren die zijn verzonden via onze messagingtools' onder artikel 11. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming).
 • Financiële gegevens (bijvoorbeeld creditcard- en rekeningnummers, transactiegegevens en betalingsmethode).
 • Verzendgegevens, factuurgegevens en andere gegevens die u verstrekt, alsook gegevens vereist voor douane-inklaring (zoals btw-nummers of andere identificatienummers) en relevante verzendgegevens (zoals verzendnummers en trackinggegevens) bij verzending via een van onze programma's.
 • In sommige gevallen: leeftijd, geslacht, geboorteland, nationaliteit, land van verblijf, werkstatus, gezinsstatus, belangen en voorkeuren.
 • Wanneer u een melding bij eBay indient: gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam en e-mailadres, en aanvullende informatie die u bij uw melding verstrekt.
 • U kunt ons aanvullende informatie verstrekken via een webformulier of door informatie bij te werken of toe te voegen aan uw eBay-account, door deel te nemen aan communitydiscussies, chats van leden, enquêtes, vragen, geschillenbeslechting, gesprekken met de klantenservice die met uw toestemming zijn opgenomen, of als u contact met ons opneemt met een andere reden met betrekking tot onze Services.
 • Andere gegevens die wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht of gerechtigd zijn te verzamelen en te verwerken en die wij nodig hebben voor uw verificatie of identificatie, of voor de verificatie van de gegevens die wij verzamelen.

4.2 Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze Services gebruikt of een eBay-account aanmaakt

 • Gegevens die worden gegenereerd als onderdeel van een van uw transacties (bijv. gerelateerd aan biedingen, aankopen, verkopen, kosten) of die aan uw eBay-account zijn gekoppeld als gevolg van een transactie waarbij u betrokken bent, zoals transactiebedragen, tijd en locatie van transacties en betaalmethode of uitbetalingsmethode.
 • Gegevens die worden gegenereerd via uw andere acties wanneer u onze Services gebruikt en die gekoppeld zijn aan uw eBay-account, (bijvoorbeeld eBay-accountnummers, uw valutavoorkeur, wanneer u objecten in uw winkelwagentje plaatst, objecten op de volglijst plaatst, verkopers, zoekopdrachten of interesses opslaat, gebruikers volgt of de diensten van derde partners wilt gebruiken voor betalingen of anderszins).
 • Gegevens met betrekking tot alle andere interacties in het kader van onze Services, uw advertentievoorkeuren en uw communicatie met ons.
 • Locatiegegevens, inclusief uw algemene locatiegegevens (bijvoorbeeld IP-adres) en, met uw toestemming, de exacte locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Vergeet niet dat u voor de meeste mobiele apparaten het gebruik van exacte locatiediensten voor alle applicaties kunt beheren of uitschakelen in het instellingenmenu van uw mobiele apparaat.
 • Bepaalde metadata die de instellingen van uw camera vastleggen in afbeeldingen van items die u uploadt voor de verkoop.
 • Computer- en verbindingsinformatie, zoals statistieken over uw gebruik van onze diensten, informatie over dataverkeer van en naar websites, verwijzings-URL, informatie over advertenties, uw IP-adres, uw toegangstijden inclusief de pagina's die binnen onze Services worden bezocht, uw taalinstellingen en uw webloginformatie.

4.3 Persoonsgegevens die we verzamelen in verband met het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen in verband met onze Services. Wij verzamelen deze gegevens van de apparaten (inclusief mobiele apparaten) waarmee u onze Services gebruikt. De verzamelde gegevens omvatten de volgende gebruiks- en apparaatgerelateerde informatie:

 • Gegevens over de pagina's die u bezoekt, de toegangstijd, de frequentie en duur van de bezoeken, de links waarop u klikt en andere acties die u onderneemt in het kader van uw gebruik van onze Services en in reclame en e-mailcontent.
 • Gegevens over uw activiteiten en interacties met onze reclamepartners, inclusief gegevens over de advertenties die u werden getoond, hoe vaak ze werden getoond, wanneer en waar ze werden getoond, en of u enige actie hebt ondernomen, zoals het aanklikken van een advertentie of het maken van een aankoop.
 • Het gebruikerssegment of de categorie waarin u als gebruiker valt, bijv. vrouw, 20-49 jaar, geïnteresseerd in sneakers.
 • Model of apparaattype, besturingssysteem en -versie, browsertype en -instellingen, apparaat-ID of individuele apparaat-ID, advertentie-ID, token voor individueel apparaat, en cookie-gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld cookie-ID).
 • Het IP-adres van waaruit uw apparaat toegang heeft tot onze Services.
 • Locatiegegevens, inclusief uw algemene locatiegegevens (bijvoorbeeld IP-adres) en, met uw toestemming, de exacte locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Vergeet niet dat u voor de meeste mobiele apparaten het gebruik van exacte locatiediensten voor alle applicaties kunt beheren of uitschakelen in het instellingenmenu van uw mobiele apparaat.

Voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën en uw keuzes, zie 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

4.4 Persoonsgegevens uit andere bronnen

Wij verzamelen ook persoonsgegevens over u uit andere bronnen en van derden, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Dit omvat in het bijzonder de volgende gegevens:

 • Gegevens uit openbare bronnen (bijvoorbeeld: openbare sanctielijsten)
 • Gegevens van kredietinstellingen of -bureaus (bijvoorbeeld kredietrapporten en -controles, identiteitsbevestiging, gegevens voor risicoanalyse en instelling van kredietlimieten)
 • Gegevens van gegevensverstrekkers (bijvoorbeeld "Know Your Customer"/identiteitsverificatie, demografische gegevens, op interesse gebaseerde gegevens en gegevens met betrekking tot online advertenties)
 • Met betrekking tot onze betaaldiensten voor verkopers: gegevens van de overheid of uit andere bronnen met betrekking tot eerdere veroordelingen van de betreffende verkoper, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving.

We combineren of koppelen de persoonsgegevens die we over u verzamelen met de gegevens van deze andere bronnen. Wanneer persoonsgegevens door derden aan ons worden verstrekt, nemen we stappen om te bevestigen dat het deze derden wettelijk is toegestaan om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij krijgen ook toegang tot persoonsgegevens over u van andere leden van de eBay-partners.

4.5 Gegevens van sociale netwerken die u met ons deelt

 • U kunt aanbieders van diensten voor eenmalige aanmelding (zoals Google, Facebook of Apple) waarbij u al een account hebt, gebruiken om een eBay-account aan te maken of om uw eBay-account aan dergelijke diensten voor eenmalige aanmelding te koppelen. U kunt bepalen tot welke persoonsgegevens we toegang hebben bij het autoriseren van de verbinding met de dienst voor eenmalige aanmelding.
 • We staan toe dat u uw persoonsgegevens deelt met sociale netwerken (zoals Facebook) of dat u uw eBay-account koppelt aan een sociaal netwerk. Deze sociale netwerken kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonsgegevens die zij over u hebben opgeslagen (bijv. content die u hebt bekeken of leuk vindt, informatie over de advertenties die u hebt gezien of waarop u hebt geklikt, etc.). U kunt bepalen tot welke persoonsgegevens we toegang krijgen via de privacyinstellingen van ieder sociaal netwerk.
 • We kunnen ook gebruik maken van plug-ins of andere technologieën van verschillende sociale netwerken. Als u op een link klikt die wordt weergegeven via een plug-in voor sociale netwerken, maakt u vrijwillig verbinding met dat sociale netwerk.
 
Purposes and legal basis for data processing and categories of recipients

5. Doeleinden en wettelijke grondslag voor gegevensverwerking en categorieën van ontvangers

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende wettelijke grondslagen die deze verwerking toestaan. We verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om onze Services te leveren en te verbeteren, om u een gepersonaliseerde gebruikerservaring op deze website te bieden, om contact met u op te nemen over uw eBay-account en onze Services, om klantenservice te verlenen, om u gepersonaliseerde reclame- en marketingcommunicatie te bieden en om frauduleuze of onwettige activiteiten te detecteren, te voorkomen, te bestrijden en te onderzoeken. We delen uw gegevens ook voor die doeleinden met derden, waaronder serviceproviders die namens ons optreden. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens delen met de bedrijven van de eBay-partners om te voldoen aan onze overeenkomst met u in het kader van de Gebruikersovereenkomst en, indien van toepassing, de Betalingsvoorwaarden - nieuw venster of tabblad.

Meer informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, met inbegrip van de categorieën ontvangers naar wie wij persoonsgegevens verzenden voor de genoemde doeleinden, gerangschikt op onze wettelijke grondslag voor deze verwerking of uitwisseling:

5.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens om ons contract met u uit te voeren en om u onze Services te leveren. Dit omvat de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van gegevens die op u of uw bedrijf betrekking hebben met het oog op het sluiten van een contract met u en de uitvoering daarvan.
 • Levering van onze Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot het mogelijk maken en uitvoeren van transacties met andere gebruikers (inclusief de overdracht van uw persoonsgegevens aan andere gebruikers waar nodig voor het uitvoeren van de transactie, inclusief in gevallen van beëindigde, mislukte of vervolgens geannuleerde transacties, bijv. door het delen van uw retouradres zodat een koper een object kan terugsturen), weergeven van uw transactie- en feedbackgeschiedenis aan u, aanbieden en verbeteren van functies zoals betalingsverwerking, beoordelingen en het beheer van eBay-accounts, authenticatiediensten, leveren van andere services die u mogelijk gebruikt (zoals beschreven in verband met dergelijke services) en het garanderen van de functionaliteit van onze Services. In verband met de levering van onze Services sturen we u berichten over de uitvoering van transacties en het gebruik van onze Services in overeenstemming met de communicatievoorkeuren in uw eBay-account.
 • Het mogelijk maken van de levering van gekochte artikelen door logistieke/vervoersdienstverleners met inbegrip van kennisgevingen in verband met de levering (zoals trackinginformatie), dit laatste voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving zonder uw toestemming.
 • Levering van onze betalingsdiensten in overeenstemming met de Betalingsvoorwaarden - nieuw venster of tabblad.
 • Leveren van algemene klantenservice, waaronder de oplossing van problemen met uw eBay-account, de oplossing van geschillen, de levering van andere services in het kader van onze klantenservice en de tenuitvoerlegging van schuldvorderingen. Voor deze doeleinden kunnen we contact met u opnemen via berichten in Mijn eBay, e-mail, telefoon, sms, pushberichten op uw mobiele apparaat of per post. Indien wij telefonisch contact met u opnemen, kunnen wij, met het oog op de efficiëntie, automatisch gekozen of vooraf opgenomen oproepen of automatische sms-berichten gebruiken in overeenstemming met onze Gebruikersovereenkomst en Betalingsvoorwaarden - nieuw venster of tabblad, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • Verwerken van algemene locatiegegevens (zoals IP-adres of postcode) om u te voorzien van locatiegebaseerde diensten (zoals het zoeken in een straal en andere content die is gepersonaliseerd op basis van uw algemene locatiegegevens).
 • Handhaving van onze Gebruikersovereenkomst, de Betalingsvoorwaarden - nieuw venster of tabblad, deze Privacyverklaring en andere regels en beleid.
 • Plaatsen en promoten van uw aanbiedingen en gerelateerde content op de websites of in de applicaties, diensten en tools van eBay-partners of samenwerkende externe exploitanten van websites, applicaties, diensten en tools. Wanneer wij de content van uw aanbiedingen en alle daarmee verband houdende persoonsgegevens met derden delen, doen wij dit alleen op basis van een overeenkomst die het gebruik van dergelijke persoonsgegevens door de derde partij beperkt tot de doeleinden die nodig zijn om te voldoen aan haar contractuele verplichtingen jegens ons. Derde aanbieders zijn contractueel verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen met betrekking tot deze gegevens. Het is strikt verboden voor derden om persoonsgegevens uit uw aanbiedingen door te geven aan andere derden. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens aan leden van eBay-partners vloeien dergelijke beperkingen voort uit onze Binding Corporate Rules (voor meer informatie verwijzen we u naar par. 6.1 'Doorgifte van persoonsgegevens aan eBay-partners' onder artikel 6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens).

Indien noodzakelijk geven wij uw persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Andere eBay-gebruikers
 • eBay-partners
 • Externe dienstverleners, authenticatiepartners, partners voor fysieke opslagdiensten, en verzendbedrijven (zoals DHL, UPS, enz.)
 • Regeringsinstanties en openbare autoriteiten (inclusief douane- en belastingdiensten)
 • Betaaldienstaanbieders
 • Externe exploitanten van websites, applicaties, diensten en tools

5.2 Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn. Dit omvat de volgende doeleinden:

 • Deelname aan onderzoeken en procedures (met inbegrip van gerechtelijke procedures) van overheden of overheidsinstellingen, met name met het oog op het opsporen, onderzoeken en vervolgen van illegale activiteiten.
 • Preventie, opsporing en beperking (met inbegrip van de naleving van de rapportagevoorschriften) van illegale activiteiten (bijvoorbeeld fraude, witwassen van geld en financiering, terrorisme, kindermisbruik) en schendingen van de sanctiewetgeving).
 • Voldoen aan informatieverzoeken van derden op basis van wettelijke informatierechten die zij jegens ons hebben (bijv. in het geval van een inbreuk op intellectuele eigendom, productpiraterij of andere onrechtmatige activiteiten).
 • Voldoen aan de vereisten inzake informatieverzameling, verificatie, openbaarmaking en rapportage in het kader van de wetgeving inzake consumentenbescherming, fraudebestrijding, onlineplatforms en belastingen.
 • Voldoen aan de vereisten inzake toegang tot gegevens uit hoofde van de wetgeving inzake betalingsdiensten (bv. uit hoofde van de EU-richtlijn inzake betalingsdiensten) als aanbieder van betalingsdiensten.
 • Het waarborgen van de beveiliging van onze Services.
 • Bewaring en opslag van uw persoonsgegevens om te voldoen aan specifieke wettelijke opslagvereisten (voor meer informatie over de opslag van uw gegevens door eBay, zie 7. Opslagduur en verwijdering van de gegevens).

Indien noodzakelijk geven wij uw persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of overheden (inclusief de fiscale en financiële autoriteiten), intergouvernementele of supranationale instanties (in verband met onze betaaldiensten die wij in de EU aan verkopers verlenen, met name met betrekking tot de naleving van de Luxemburgse wetgeving inzake de FATCA van 7 juli 2015 en de Common Reporting Standard van 18 december 2015 van de OESO).
 • Derden op basis van wettelijke informatievorderingen jegens ons, waaronder deelnemers aan het eBay VeRO-programma - nieuw venster of tabblad en het PROACT-programma.
 • Derde dienstverleners
 • Andere externe dienstverleners die u selecteert om toegang te krijgen tot uw gegevens in het kader van de wetgeving inzake betalingsdiensten en zoals in elk geval door u gemachtigd.
 • Derden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures, in het bijzonder als zij ons een, een gerechtelijk bevel of een gelijkwaardig bevel toezenden.
 • Bureaus of verenigingen van kredietagentschappen, indien vereist onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld informatie over betalingsachterstanden, wanbetalingen of andere onregelmatigheden die relevant kunnen zijn voor uw kredietrapport).
 • eBay-partners

5.3 Wij verwerken uw persoonsgegevens om u vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit omvat de volgende doeleinden:

 • Het voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken van onrechtmatige activiteiten die kunnen leiden tot aantasting van uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon, tenzij er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

Indien nodig geven wij uw persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of openbare autoriteiten, intergouvernementele of supranationale organen of instanties
 • Derden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures
 • eBay-partners
 • Externe dienstverleners

5.4 Wij verwerken uw persoonsgegevens waar nodig voor de doeleinden van de legitieme belangen die wij of een derde partij nastreven, behalve wanneer deze belangen worden overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Om een goede balans te vinden tussen onze legitieme belangen en uw rechten, hebben wij passende controlemechanismen ingevoerd. Op basis hiervan verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Deelname aan onderzoeken en procedures (met inbegrip van gerechtelijke procedures) die worden gevoerd door rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of openbare autoriteiten, intergouvernementele of supranationale organen, in het bijzonder met het oog op het opsporen, onderzoeken en vervolgen van illegale handelingen, tenzij er een wettelijke verplichting van die strekking bestaat, en we er terecht van uit mogen gaan dat het openbaar maken van de gegevens noodzakelijk is om dreigende nadelen af te wenden of een vermoeden van een illegale handeling te melden. In dergelijke gevallen zullen wij alleen bekendmaken wat wij nodig achten, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zoals uw naam, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, (vorige) gebruikersnamen, IP-adres, fraudeklachten, biedings- en advertentiegeschiedenis.
 • Bescherming van de legitieme belangen van derden (inclusief deelnemers aan het VeRO-programma - nieuw venster of tabblad en het PROACT-programma) in het kader van civielrechtelijke geschillen (inclusief het onderzoek van dergelijke geschillen), tenzij er een wettelijke verplichting in die zin bestaat, als we er terecht van uit mogen gaan dat het noodzakelijk is om de gegevens aan deze derden door te geven om dreigende nadelen te voorkomen. In dergelijke gevallen maken wij alleen bekend wat wij noodzakelijk achten, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zoals naam, adres, stad, postcode, land, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam van de verkoper aan de derde en binden wij de derde door een wereldwijde geheimhoudingsovereenkomst om de gegevens als vertrouwelijk te behandelen.
 • Preventie, opsporing, beperking en onderzoek van fraude, financiële misdrijven en schade, schending van internationale sanctiewetgeving, veiligheidsincidenten en andere verboden of onrechtmatige activiteiten, inclusief de beoordeling van de bijbehorende risico's (bijvoorbeeld door het gebruik van captcha's, metadata of het telefoonnummer dat is opgeslagen op uw eBay-account voor risicobeoordeling en authenticatie op basis van twee factoren) en de uitvoering van overeenkomstige maatregelen (bijv. het uitschakelen van bepaalde vormen van betaling op basis van het risico van de onderliggende transactie)  tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting in die zin.
 • Controleren of bij eBay ingediende meldingen (ook naamloze meldingen) niet frauduleus of kwaadaardig zijn.
 • Monitoring en verbetering van de beveiliging van onze Services, tenzij er een wettelijke verplichting daartoe bestaat.
 • Uitvoering van overeenstemmingscontroles, kredietwaardigheids- en andere controles van de financiële draagkracht, evaluatie van aanvragen en vergelijking van de informatie met het oog op de nauwkeurigheid en de verificatie.
 • Automatische filtering en, waar nodig, handmatige controle van berichten die via onze messagingtools worden verzonden (inclusief chatberichten en e-mails die naar alias-e-mailadressen van eBay worden gestuurd) om frauduleuze of verdachte activiteiten of schendingen van onze Gebruikersovereenkomst of andere regels, inclusief het afdwingen van het verbod op aankopen en verkopen buiten eBay om, het kopje 'Berichten filteren die zijn verzonden via onze messagingtools' (zie artikel 11. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming).
 • Het aanbieden van functies voor gebruikers die de verwerking van transacties gemakkelijker of eenvoudiger maken (bijvoorbeeld beheer van meerdere afleveradressen).
 • Analyseren en verbeteren van de diensten van de ondernemingen van eBay-partners, bijv. door het bekijken van gebruiksgegevens van de site of informatie van gebruikers over geblokkeerde of vastgelopen pagina's om problemen te identificeren en op te lossen en om u een verbeterde gebruikerservaring te bieden, onder meer als onderdeel van productontwikkeling.
 • Analyse van de telefoongesprekken met onze klantenservice die we met uw toestemming hebben opgenomen.
 • Advertenties per post (volgens uw communicatievoorkeuren in uw eBay-account).
 • Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zonder uw toestemming, communicatie met u via elektronische post (bijv. e-mail of sms-berichten) of telefoon om uw vouchers, kortingen en speciale aanbiedingen aan te bieden, opiniepeilingen en enquêtes uit te voeren en u te informeren over onze services (in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren in uw eBay-account). Als u geen marketingmails meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich ook afmelden door op de link in de voettekst van de ontvangen e-mail te klikken. Om technische redenen kan de uitvoering enkele dagen duren.
 • Voor gebruikers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk: personalisering van reclame en inhoud, meting en analytics, op en buiten onze sites zoals omschreven in onze pagina Reclame en gerelateerde voorkeuren - nieuw venster of tabblad.
 • Het weergeven van pagina-content op een wijze die items en diensten toont die u leuk vindt, gebaseerd op de acties die u onderneemt.
 • Om technische redenen kan de implementatie enkele dagen in beslag nemen.
 • Beoordeling van de status van de dienst (bijvoorbeeld op basis van traceerinformatie als verkopers verzendetiketten van verzendaanbieders via eBay gebruiken of trackingnummers opgeven).
 • Aanbieden of vergemakkelijken van het aanbieden van partner- en bonusprogramma's en andere co-branded marketingactiviteiten (bijvoorbeeld productgaranties, aanbiedingen voor verkoopfinanciering of co-branded creditcards in samenwerking met een derde geldschieter, partner of uitgever van creditcards), voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • Het aanbieden van gedeelde inhoud en diensten (zoals registratie voor diensten, transactieverwerking en klantenservice) met leden van eBay-partners of samenwerkende betaaldienstaanbieders.
 • Initiëren, voorbereiden en uitvoeren van een bedrijfsovername, bijvoorbeeld in geval van een fusie met een andere onderneming of overname door een andere onderneming. Indien een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zullen wij van de gefuseerde entiteit eisen dat zij zich houdt aan deze Privacyverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor een doel dat niet in deze Privacyverklaring is vermeld, zal u vooraf op de hoogte worden gesteld van de verwerking van uw gegevens voor dit nieuwe doel.
 • Het instellen van of verdediging tegen juridische claims, inclusief die van een eBay-gebruiker tegen een andere eBay-gebruiker.
 • eBay-partners in staat stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan zij onderworpen zijn, met inbegrip van de vereisten inzake het verzamelen, verifiëren, bekendmaken en rapporteren van informatie krachtens de wetgeving inzake consumentenbescherming, fraudebestrijding, online platform en belastingen.
 • Om te voldoen aan een dreigende wettelijke verplichting.
 • Voor gebruikers in de Verenigde Staten: onderzoeken en meedelen van de uitkomst van geschillen met de betrokken gebruikers (bijvoorbeeld het delen van informatie over het onderzoek van eBay naar een klacht over de schending van een beleid door een gebruiker met de rapporterende gebruiker).

Indien nodig geven wij uw persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • eBay-partners
 • Externe dienstverleners
 • Andere eBay-gebruikers
 • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of openbare autoriteiten, intergouvernementele of supranationale organen of instanties
 • Derden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures
 • Deelnemers aan het eBay VeRO-programma - nieuw venster of tabblad, het PROACT-programma en andere derden in geval van een onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectuele eigendom, detailhandelcriminaliteit, gestolen goederen, productpiraterij of andere onwettige activiteiten
 • Betaaldienstaanbieders
 • Partners van derden ter bevordering van het aanbieden van commerciële financieringsmogelijkheden
 • Kredietinstellingen of -bureaus, services voor gegevensverificatie, leveranciers van risicoanalyses en incassobureaus (bijvoorbeeld informatie over achterstallige betalingen, wanbetaling of andere onregelmatigheden die relevant kunnen zijn voor uw kredietrapport, of die we gebruiken om uw identiteit te controleren, risico te analyseren, kredietlimieten te stellen of onbetaalde schulden te innen).
 • Andere bedrijven in het kader van een overname van een bedrijf

Informatie over uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen vindt u hieronder onder 8. Rechten als betrokkene en, met betrekking tot het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, hieronder onder 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

5.5 Met uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor gebruikers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk: Reclame en personalisering van inhoud, meting en analyse, op en buiten onze sites, zoals uitgelegd op onze pagina Reclame en gerelateerde voorkeuren - nieuw venster of tabblad.
 • Communicatie met u via elektronische mail (zoals e-mail of sms-berichten) of telefoon, met inbegrip van communicatie door andere eBay-partners of van derden, om uw vouchers, kortingen en speciale aanbiedingen aan te bieden, tenzij deze communicatie is toegestaan zonder uw toestemming op grond van de toepasselijke wetgeving. We kunnen derden inschakelen om namens ons marketingcommunicatie te verzenden.
 • Verwerken van uw exacte locatiegegevens om locatiegerichte services te leveren. Op de meeste mobiele toestellen kunt u in het instellingenmenu het gebruik van nauwkeurige locatiediensten voor alle toepassingen beheren of uitschakelen.
 • Voor gebruikers binnen de Europese Economische Ruimte (EER): het opslaan van uw financiële gegevens (bijv. creditcard- en rekeningnummers) voor toekomstige transacties.
 • Leveren van een service voor eenmalige aanmelding waarmee u zich kunt registreren of kunt inloggen bij diensten van derden met behulp van uw eBay-logingegevens.
 • Voor verkopers, verwerking van uw biometrische gegevens om u te identificeren en fraude verder te voorkomen en andere risico's op ons platform te verminderen, en in verband met Know Your Customer en soortgelijke nalevingseisen.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, die u hebt gegeven, zodat wij of derden u in staat kunnen stellen om bepaalde diensten te gebruiken of deze aan u beschikbaar kunnen stellen.

Informatie over uw recht om uw toestemming in te trekken vindt u hieronder onder 8. Rechten als betrokkene en informatie met betrekking tot het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën onder 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

Indien nodig geven wij uw persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • eBay-partners
 • Externe dienstverleners
 • Derden die onze service voor eenmalige aanmelding gebruiken (zoals door u geautoriseerd in elk afzonderlijk geval)
 • Andere derden met wie wij samenwerken om u bepaalde diensten aan te bieden (zoals beschreven bij het verkrijgen van de betreffende toestemming van de gebruiker).
 • Advertentiepartners van derden, zoals Google, Meta, Microsoft, Pinterest en TikTok, zoals vermeld op onze pagina Reclame en gerelateerde voorkeuren - nieuw venster of tabblad

5.6 Gegevensuitwisseling tussen eBay-partners

Zoals hierboven onder "Persoonsgegevens uit andere bronnen" is beschreven, ontvangen we ook toegang tot persoonsgegevens over u van andere eBay-partners. Dit stelt ons in het bijzonder in staat om u, met uwuw toestemming zoals wettelijk vereist, informatie te verstrekken over producten en diensten die naar onze mening interessant zouden kunnen zijn voor u, en om onze producten, diensten, inhoud en reclame te verbeteren door uw gebruik van de diensten van andere eBay-partners te analyseren, in het bijzonder door het matchen van bepaalde gegevens (bijvoorbeeld cookie-ID's). Bovendien kunnen we zo fraude, veiligheidsincidenten  en andere verboden of onwettige activiteiten, inclusief de beoordeling van de bijbehorende risico's, beter voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken. We zullen ook toegang tot persoonsgegevens over u verlenen aan andere eBay-partners. Voor zover andere eBay-partners toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zullen zij zich houden aan normen die minstens dezelfde bescherming bieden als de normen die beschreven worden in deze Privacyverklaring.

5.7 Bijkomende informatie over onze betaaldiensten voor verkopers

Met betrekking tot onze betaaldiensten voor verkopers in de EU wijzen wij er bovendien op dat eBay S.à r.l. onder het beroepsgeheim valt, wat een bijzondere transparantie vereist met betrekking tot de verwerking en vooral de doorgifte van uw persoonsgegevens. Wij wijzen u er daarom uitdrukkelijk op dat eBay S.à r.l. uw persoonsgegevens aan betrouwbare derden en zakenpartners kan doorgeven, indien dit nodig is om onze betaaldiensten voor verkopers te leveren, zoals hierboven beschreven in paragraaf 5 van het Privacybeleid. Hieronder vallen met name de volgende derden en zakenpartners:

 • Andere betaaldienstaanbieders, met inbegrip van financiële instellingen
 • Bedrijven die financiële producten, analyses en scores aanbieden (bijvoorbeeld kredietagentschappen of bureaus)
 • Autoriteiten, agentschappen en andere overheidsinstanties (bijvoorbeeld ter bestrijding van fraude)
 • Accountants en andere professionele adviseurs

5.8 Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken gebruik van technologieën die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Wij zullen geen geautomatiseerde beslissingen over u nemen die aanzienlijke gevolgen voor u hebben, tenzij een dergelijke beslissing noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van een overeenkomst met u, we u toestemming hebben verkregen, of we volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om dergelijke technologie te gebruiken. Informatie over uw recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw gegevens vindt u hieronder onder 8. Rechten als betrokkene.

 
International Data Transfers

6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

 

Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens bevinden zich buiten uw land of hebben kantoren in landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming een ander beschermingsniveau kan bieden dan de wetgeving in uw land. Bij de doorgifte van persoonsgegevens aan dergelijke ontvangers bieden wij passende waarborgen.

Meer informatie

6.1 Doorgifte van persoonsgegevens aan eBay-partners

De doorgifte van persoonsgegevens tussen eBay-partners (bijv. om grensoverschrijdende transacties mogelijk te maken en voor andere wettelijk toegestane doeleinden) is gebaseerd op onze wereldwijde beginselen inzake gegevensbescherming, wat bindende interne regels voor gegevensbescherming zijn (bindende bedrijfsregels, BCR's), of andere passende garanties (bijv. standaardbepalingen inzake gegevensbescherming uitgegeven of goedgekeurd door de Europese Commissie (2021/914/EU). Door middel van onze Binding Corporate Rules verplichten eBay-partners zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en de verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming na te komen. Meer informatie over onze Binding Corporate Rules en onze wereldwijde principes voor gegevensbescherming vindt u in het eBay Privacy Center - nieuw venster of tabblad.

6.2 Overige doorgifte van persoonsgegevens (van de Europese Economische Ruimte naar derde landen)

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers (zie 5. Doeleinden en wettelijke grondslag voor gegevensverwerking en categorieën van ontvangers) die zich overal ter wereld kunnen bevinden. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven vanuit de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar derde landen, d.w.z. landen buiten de EER, op basis van passende waarborgen of indien anders toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Tot de derde landen die volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, behoren momenteel Andorra, Argentinië, Canada (voor ondernemingen die onder de Personal Information Protection and Electronic Documents Act vallen), Zwitserland (voor overdrachten buiten de EER), de Faeröer, Guernsey, de staat Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en Uruguay. In andere gevallen biedt eBay de nodige waarborgen, bijvoorbeeld door het sluiten van contracten inzake de gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (bijvoorbeeld standard contractual clauses inzake gegevensbescherming (2021/914/EU) met de ontvangers, of door andere maatregelen waarin de wet voorziet. Aanvullende informatie over de door ons genomen maatregelen is beschikbaar op aanvraag. Wij evalueren regelmatig de maatregelen die zijn genomen om de eisen te beoordelen die voortvloeien uit nieuwe regelgevingsrichtsnoeren en jurisprudentie, bijvoorbeeld uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in zaak C-311/18.

 
Storage duration and erasure

7. Opslagduur en verwijdering van persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door ons en onze serviceproviders opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover dat nodig is voor de verwerkingsdoeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven (zie 5. Doeleinden en wettelijke grondslag voor gegevensverwerking en categorieën van ontvangers voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden). Daarna verwijderen we uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren en verwijderen van gegevens of nemen we de nodige stappen om de gegevens anoniem te maken, tenzij we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren (bijv. voor de naleving van de wettelijke voorschriften, fiscale, boekhoudkundige of controledoeleinden, of om frauduleuze of illegale activiteiten op eBay op te sporen en te voorkomen). In Europa zijn de bewaartermijnen doorgaans tussen 6 en 10 jaar (bijv. voor contracten, berichten en zakelijke brieven). Voor zover wettelijk toegestaan of vereist, beperken wij de verwerking van uw gegevens in plaats van ze te verwijderen (bijv. door de toegang tot uw gegevens te beperken). Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin we de gegevens nog nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het doen gelden of voeren van verweer tegen juridische claims, of wanneer dergelijke bewaring op een andere manier vereist of toegestaan is door de wet. In deze gevallen is de duur van de beperking van de verwerking afhankelijk van de respectievelijke wettelijke verjarings- of bewaartermijnen. De gegevens zullen worden verwijderd na het verstrijken van de relevante verjarings- of bewaartermijnen.

Meer informatie

De specifieke bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gedocumenteerd in onze regionale richtlijnen voor het bewaren van gegevens. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren kan variëren afhankelijk van de diensten die we leveren en onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke nationale wetgeving. De volgende factoren zijn typisch van invloed op de bewaartermijn:

 • Noodzaak voor de levering van onze Services
  Dit omvat zaken als het uitvoeren van de Gebruikersovereenkomst met u, het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het beveiligen van onze systemen en het bijhouden van de juiste zakelijke en financiële administratie. De meeste van onze bewaartermijnen worden bepaald op basis van deze algemene regel.
 • Verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming
  Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming (inclusief toestemming voor uitgebreide opslag), bewaren wij de gegevens zo lang als nodig is om ze volgens uw toestemming te kunnen verwerken.
 • Wettelijke, contractuele of andere soortgelijke verplichtingen
  De overeenkomstige opslagverplichtingen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit wetten of officiële bevelen. Het kan ook nodig zijn om persoonsgegevens op te slaan met betrekking tot lopende of toekomstige juridische geschillen. Persoonsgegevens in contracten, kennisgevingen en zakelijke brieven kunnen onderworpen zijn aan wettelijke opslagverplichtingen, afhankelijk van de nationale wetgeving.
 
Rights as a data subject

8. Rechten als betrokkene

 

Behoudens eventuele beperkingen op grond van de nationale wetgeving hebt u als betrokkene recht op toegang, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens met betrekking tot uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw toestemming intrekken en bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen. U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

Meer informatie

Uw rechten in detail:

 • Waar wij ons beroepen op toestemming, kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te allen tijde intrekken. Als gevolg hiervan kunnen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken op basis van deze toestemming in de toekomst. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.
 • U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt met name informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie, de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, waar mogelijk de beoogde periode waarin de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of de criteria die wordt gebruikt om deze periode te bepalen, het bestaan van het recht op rectificatie of wissen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, alle beschikbare informatie over de bron van de persoonsgegevens (indien deze niet bij u worden verzameld), het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profileren en, in voorkomend geval, zinvolle informatie over de gegevens ervan.U hebt recht op toegang mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. U recht op toegang kan worden beperkt door de nationale wetgeving.
 • U hebt het recht om zonder onnodige vertraging onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
 • U hebt het recht om van ons te verkrijgen dat uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden worden gewist (bv. wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt of wanneer ze niet langer nodig zijn om dwingende legitieme redenen, zoals de opsporing/preventie van fraude), tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist,
  • de verwerking onwettig is, maar u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens,
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking.
 • U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en hebt het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ("recht op dataportabiliteit").
 • U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de statutaire zetel van de verwerkingsverantwoordelijke.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profileren. Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor directmarketing-doeleinden, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profileren, voor zover deze betrekking hebben op dergelijke direct marketing.

Uitoefening van uw rechten en beheer van uw instellingen

U kunt uw rechten als betrokkene uitoefenen via onze pagina Privacy Contact - nieuw venster of tabblad. Daarnaast staat het u natuurlijk vrij te allen tijden contact op te nemen met het eBay-privacyteam of met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zie voor meer informatie sectie 2. Verwerkingsverantwoordelijke hierboven). U vindt alle nodige informatie en contactgegevens - nieuw venster of tabblad in ons eBay-privacycentrum - nieuw venster of tabblad.

De uitoefening van de bovengenoemde rechten van de betrokkenen (bv. recht op toegang of op wissing) is in de regel kosteloos. Wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen wij een passende vergoeding in rekening brengen (maximaal onze werkelijke kosten), in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, of weigeren het verzoek te behandelen.

Beheer van uw communicatievoorkeuren

Als u uw voorkeuren met betrekking tot eBay-communicaties (inclusief marketingcommunicatie) wilt wijzigen, kunt u dat op elk gewenst moment via uw account doen in Mijn eBay onder "Communicatievoorkeuren". Als u geen e-mailmarketingcommunicatie meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich ook afmelden door op de link in de voettekst van de ontvangen e-mail te klikken. Om technische redenen kan de implementatie enkele dagen in beslag nemen. Voor informatie over het beheer van uw cookie- en soortgelijke technologische voorkeuren, zie het volgende hoofdstuk 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

 
Cookies & similar sechnologies

9. Cookies en soortgelijke technologieën

 

Wanneer u gebruik maakt van onze Services, gebruiken wij en geautoriseerde derden cookies gebruik van soortgelijke technologieën om u een betere, snellere en veiligere gebruikerservaring te bieden of om uw gepersonaliseerde reclame te tonen. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en uw keuzes vindt u in onze Cookieverklaring.

Meer informatie

De cookies en vergelijkbare technologieën die in verband met de Services worden gebruikt, hebben verschillende functies:

 • Ze kunnen technisch noodzakelijk zijn voor de levering van onze Services.
 • Ze helpen ons onze Services technisch te optimaliseren (bijvoorbeeld controle van foutmeldingen en laadtijden).
 • Ze helpen ons om uw gebruikerservaring te verbeteren (bijvoorbeeld het opslaan van lettergrootte en formuliergegevens).
 • Ze stellen ons in staat om u meer relevante advertenties te tonen.

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën die alleen op uw apparaat blijven staan zolang uw browser actief is (sessiecookies), evenals cookies en soortgelijke technologieën die langer op uw apparaat blijven (permanente cookies). We nemen passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot onze cookies en soortgelijke technologieën te voorkomen.

Uw keuzes met betrekking tot cookies

Raadpleeg onze User Cookie Notice voor meer informatie en uw keuzes met betrekking tot cookies en soortgelijke technologieën, of ga rechtstreeks naar Advertising and related preferences - nieuw venster of tabblad (gebruikers in de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) of AdChoice - eBay Advertising Preferences - nieuw venster of tabblad (alle andere gebruikers) om uw respectieve voorkeuren te beheren.

Het staat u ook vrij om het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën uit te schakelen indien dit door uw apparaat wordt ondersteund. U kunt uw cookie-instellingen beheren in uw browser- of apparaatinstellingen.

Informatie over cookies van derden (en soortgelijke technologieën) in verband met reclame en hoe u het gebruik ervan kunt voorkomen, vindt u op de volgende websites:

Als u besluit om uw persoonsgegevens niet door derde partijen te laten verwerken voor reclamedoeleinden via cookies (en soortgelijke technologieën), betekent dit niet dat we u geen advertenties zullen tonen. Het betekent gewoon dat deze advertenties niet zullen worden gepersonaliseerd voor u met behulp van cookies, web beacons, of soortgelijke technologieën.

 
Data security

10. Gegevensbeveiliging

 

Wij beschermen uw persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de risico's te die verbonden zijn aan het verlies van gegevens, misbruik, ongeoorloofde toegang en ongeautoriseerde bekendmaking en wijziging te minimaliseren. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld firewalls en data-encryptie, evenals fysieke toegangsbeperkingen voor onze datacenters en autorisatiecontroles voor datatoegang. Meer informatie over gegevensbeveiliging vindt u in ons Security Center - nieuw venster of tabblad.

 

11. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming

Dit gedeelte bevat belangrijke aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze Services, inclusief of u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken.

Meer informatie

Wat gebeurt er als u uw persoonsgegevens deelt op onze sites of applicaties?

Andere gebruikers hebben toegang tot de informatie die u op eBay deelt of aan andere gebruikers bekendmaakt. Andere gebruikers kunnen bijvoorbeeld uw biedingen, aankopen, items voor de verkoop, opgeslagen interesses, verkopers en zoekopdrachten, storefronts, feedback, beoordelingen, productbeoordelingen en bijbehorende opmerkingen bekijken. Andere gebruikers kunnen ook alle informatie zien die u in uw profiel deelt.

Wanneer u onze Services gebruikt, kan uw openbare gebruikersnaam worden weergegeven, openbaar beschikbaar zijn en worden gekoppeld aan al uw openbare eBay-activiteit. In kennisgevingen die naar andere gebruikers worden verzonden over verdachte activiteit en in kennisgevingen over schendingen op onze sites, kan worden verwezen naar uw openbare gebruikersnaam en naar specifieke objecten. Als u een gebruikersnaam gebruikt waarmee anderen u kunnen identificeren, kunnen anderen uw eBay-activiteiten mogelijk identificeren.

Om uw persoonsgegevens te helpen beschermen, geven wij slechts beperkte toegang tot de contact-, verzend- en financiële informatie van andere gebruikers om uw transacties te vergemakkelijken en betalingen te innen. Wanneer gebruikers echter betrokken zijn bij een transactie, kunnen ze toegang hebben tot elkaars naam, gebruikersnaam, (alias-)e-mailadres en andere contact- en verzendgegevens. We kunnen bijvoorbeeld toestaan dat gebruikers telefoonnummers uitwisselen om contact met elkaar op te nemen voordat een transactie wordt afgerond (een verkoper kan bijvoorbeeld zijn telefoonnummer delen met een koper zodat de koper kan bellen met vragen over een aangeboden object). In dit geval mogen verkopers het telefoonnummer van een koper niet voor andere doeleinden gebruiken (bijvoorbeeld een transactie buiten eBay om voltooien of de koper toevoegen aan een marketinglijst).

Uw verantwoordelijkheden ten aanzien van transactiegegevens die u via eBay ontvangt

Wanneer u een transactie met een andere gebruiker voltooit (of een transactie geannuleerd wordt, mislukt of later ongeldig wordt verklaard), zullen wij u de persoonsgegevens van de andere gebruiker (zoals naam, gebruikersnaam, (alias-)e-mailadres, contactgegevens, verzend- en factuurgegevens of retouradres) verstrekken. Onafhankelijk van ons bent u de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens en verantwoordelijk voor elke verwerking die u uitvoert nadat we deze gegevens met u hebben gedeeld, met inbegrip van de naleving van eventuele beperkingen die worden opgelegd door deze Privacyverklaring en onze Gebruikersovereenkomst.

Tenzij u handelt voor puur persoonlijke doeleinden, raden wij u aan om uw gegevensverwerkingsactiviteiten uit te leggen in uw eigen privacyverklaring en de privacy van andere gebruikers te beschermen. Als verkoper moet u in ieder geval de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming in acht nemen en in het bijzonder de rechten van andere gebruikers als betrokkenen beschermen, bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot de door u verzamelde persoonsgegevens en te eisen dat deze worden gewist.

U mag de persoonsgegevens waartoe u toegang hebt alleen gebruiken voor eBay-transacties of voor andere services die via eBay worden aangeboden (zoals verzending, klachten over fraude en communicatie met andere leden), en voor doeleinden waarvoor de gebruiker op wie de gegevens betrekking hebben, uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het gebruik van persoonsgegevens van andere gebruikers waartoe u toegang hebt voor andere doeleinden, zoals het toevoegen van deze gegevens aan een mailinglijst zonder hun uitdrukkelijke toestemming, vormt een overtreding van onze Gebruikersovereenkomst.

Persoonsgegevens van derden

Als u ons persoonsgegevens van een andere persoon verstrekt, moet u de toestemming van deze persoon hebben verkregen of moet de openbaarmaking van de gegevens aan ons anderszins wettelijk toegestaan zijn. U moet de andere persoon op de hoogte brengen van de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Filteren van berichten die via onze berichttools worden verzonden

Alle berichten die via onze berichtentools (inclusief chatberichten en e-mails die naar alias-e-mailadressen van eBay worden gestuurd) worden verzonden, worden eerst door ons ontvangen en vervolgens naar de ontvanger doorgestuurd. Alle berichten worden automatisch gefilterd op basis van bepaalde criteria. Indien nodig worden verdachte berichten handmatig gecontroleerd door onze klantenservice. In geval van een overtreding van onze Gebruikersovereenkomst (inclusief onze regels en beleid) behouden we ons het recht voor de verzending van het bericht te blokkeren en de koop- en verkoopfuncties van uw eBay-account te beperken of uw eBay-account te blokkeren.

Dit doen we om onze legitieme belangen te beschermen, zoals bescherming tegen frauduleuze of verdachte activiteiten (bijvoorbeeld spam, virussen, phishing of andere illegale activiteiten) of het afdwingen van onze Gebruikersovereenkomst en onze andere regels en beleid (bijv. illegale en andere verboden inhoud), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het afdwingen van het verbod op aankopen en verkopen buiten eBay.

Bent verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken?

Sommige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld gegevens waarmee we u kunnen identificeren) zijn vereist voor het afsluiten van de Gebruikersovereenkomst en het van toepassing zijn van de Betalingsvoorwaarden - nieuw venster of tabblad. Onder de Betalingsvoorwaarden - nieuw venster of tabblad moet u ons bijvoorbeeld bepaalde identificatiegegevens verstrekken, waaronder de wettelijke naam, geboortedatum en het btw-nummer of het burgerservicenummer, zodat we kunnen voldoen aan onze wettelijke "Know Your Customer" (KYC) verplichtingen. Zoals elders beschreven in onze Privacyverklaring en in de Betalingsvoorwaarden - nieuw venster of tabblad, kunnen we deze gegevens delen met andere bedrijven van de eBay-groep om transacties mogelijk te maken en met dienstverleners, waaronder betalingsverwerkers, kredietinstellingen en -bureaus. Hoewel het verstrekken van andere persoonsgegevens (zoals adres- en verzendgegevens) vrijwillig is, kan het noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze Services. Bied-, aankoop- en verkoopgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om een transactie te voltooien.

Privacy van kinderen

Onze Services zijn niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van gebruikers die volgens de toepasselijke nationale wetgeving als kinderen worden beschouwd. Volgens onze Gebruikersovereenkomst mogen kinderen geen gebruik maken van onze Services.

Ingelogd blijven

Wanneer u via onze Services inlogt bij uw account, bieden we u de mogelijkheid een bepaalde tijd bij uw account ingelogd te blijven. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, raden we u aan dit te weigeren. U of een andere gebruiker van de computer/browser waarop u hebt ingelogd, kan het grootste deel van uw account bekijken en toegang hiertoe krijgen en gedurende deze inlogperiode zonder verdere toestemming specifieke acties ondernemen. U of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende acties ondernemen:

 • Bieden, kopen of op een object bieden
 • Objecten in uw winkelwagentje afhandelen of toevoegen
 • Een object kopen met Snelle afhandeling van PayPal (indien ingeschakeld in uw account)
 • De activiteitkoptekst bekijken
 • De pagina Mijn eBay bekijken
 • De volglijst of bestelgegevens bekijken of bewerken
 • De profielpagina bekijken
 • Berichten sturen aan andere eBay-leden
 • Aftersalesactiviteiten uitvoeren, zoals feedback geven, bestellingen annuleren, retourzendingen aanvragen of claims indienen

Als u probeert uw wachtwoord of gebruikersnaam te wijzigen of overige accountgegevens bij te werken, of andere accountactiviteiten probeert uit te voeren dan de hierboven genoemde, moet u mogelijk uw wachtwoord invoeren.

U kunt uw inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of uw cookies te wissen. Als u bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in de browser, kunt u de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, moet u zich afmelden en/of uw cookies verwijderen wanneer u klaar bent met het gebruik van onze Services om uw account en uw persoonsgegevens te beschermen.

 

12. Regionale en nationale privacyverklaringen

Voor aanvullende regionale informatie voor inwoners van bepaalde staten van de V.S., waaronder Californië, verwijzen wij u naar onze pagina State Privacy Disclosures - nieuw venster of tabblad. Voor verkopers in de VS (inclusief die in Californië, Nevada, North Dakota en Vermont) volgt u de link naar de website van eBay Commerce Inc. U.S. Consumer Privacy Notice - nieuw venster of tabblad. Voor aanvullende informatie voor specifieke regio's of landen, waaronder Brazilië en het vasteland van de Volksrepubliek China, kunt u onze pagina Regional Privacy Disclosures - nieuw venster of tabblad raadplegen.

 

Voorgaande Privacyverklaring voor gebruikers

Voorgaande Privacyverklaring voor gebruikers (geldig van 23 december 2021 tot 23 maart 2023)

1. Omvang en updates van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze website en alle eBay-toepassingen, -diensten (inclusief betaalservices), -producten en -tools (gezamenlijk de "Services"), ongeacht hoe u deze Services opent of gebruikt, ook via mobiele apparaten en apps. Voor aanvullende regionale verklaringen, raadpleegt u sectie 12. Regionale en nationale privacyverklaringen hieronder.

Meer informatie

Deze Privacyverklaring is ook van toepassing als er via een link of op een soortgelijke manier naar wordt verwezen, bijvoorbeeld op websites van affiliaten waarop Services van eBay worden aangeboden.

We kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen door de herziene Privacyverklaring op deze website te plaatsen en de ingangsdatum van de herziene Privacyverklaring te vermelden. We kondigen wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring aan via Mijn berichten in Mijn eBay en/of via e-mail.

 
Controller

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Welk bedrijf van de eBay-groep verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met de levering van onze Services, is afhankelijk van hoe u onze Services gebruikt.

2.1 Gebruik van de Services

Afhankelijk van de regio waarin u zich bevindt, is een van de volgende bedrijven van de eBay-groep verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met onze Services (met uitzondering van betalingsdiensten voor verkopers):

 • VS: eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, VS
 • Canada: eBay Canada Limited, 240 Richmond Street West, 2nd Floor Suite 02-100 Toronto, Ontario, M5V 1V6, Canada
 • EU: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland
 • Verenigd Koninkrijk: eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk
 • India: eBay Singapore Services Private Limited, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315
 • Voor alle andere landen: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland

2.2 Gebruik van de betaalservices voor verkopers

Afhankelijk van de regio waarin u zich bevindt en of we daar onze betalingsdiensten aanbieden, zijn de volgende bedrijven van de eBay-groep verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met de levering van onze betalingsdiensten aan verkopers:

 • Verenigde Staten: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, Verenigde Staten
 • EU: eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
 • Verenigd Koninkrijk: eBay Commerce UK Ltd., 1 More London Place, London SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk
 • Canada: eBay Commerce Canada Limited, 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John NB E2L 2A9, Canada
 • Australië: eBay Commerce Australia Pty. Ltd., Level 18, 1 York Street, Sydney NSW 2000, Australië

Zoals beschreven in onze Betalingsvoorwaarden - nieuw venster of tabblad, kunnen uw persoonsgegevens door een of meer van deze bedrijven worden verwerkt, afhankelijk van uw locatie en de locatie van de eBay-website waarop een gebruiker een transactie met u voltooit.

 
Data protection officer and contact

3. Functionaris Gegevensbescherming en contactpersoon

We hebben in verschillende landen functionarissen voor gegevensbescherming aangesteld, om toezicht te houden op de bescherming van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van uw functionaris voor gegevensbescherming in de lijst van onze functionarissen voor gegevensbescherming - nieuw venster of tabblad in ons eBay Privacy Center - nieuw venster of tabblad.

Als u bovendien vragen of klachten hebt over deze Privacyverklaring, onze wereldwijde privacynormen (voor meer informatie verwijzen we u naar par. 6.1 'Doorgifte van persoonsgegevens aan leden van het eBay Inc.-concern' onder artikel 6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens) of onze omgang met persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met het eBay Privacy Team of de verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zie Verwerkingsverantwoordelijke hierboven). Dit geldt ongeacht of wij in uw land een functionaris voor gegevensbescherming hebben aangesteld. U vindt alle benodigde informatie en contactgegevens - nieuw venster of tabblad in het eBay-privacycentrum - nieuw venster of tabblad.

 
What personal data we collect and process

4. Welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken

 

We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u onze Services gebruikt, een nieuw eBay-account aanmaakt, ons informatie verstrekt via een webformulier, informatie toevoegt of bijwerkt in uw eBay-account, deelneemt aan online community-discussies of anderszins met ons communiceert. We verzamelen ook persoonsgegevens van andere bronnen (zoals andere ondernemingen van eBay Inc., kredietinstellingen en -bureaus, en gegevensverstrekkers).

Meer informatie

In beginsel verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

4.1 Persoonsgegevens die u verstrekt bij het gebruik van onze Services of het aanmaken van een eBay-account

 • Gegevens die u identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnaam of btw-nummer, die u bij het instellen van uw eBay-account of op een later tijdstip opgeeft.
 • Als u onze betalingsdiensten als verkoper gebruikt, dan zijn er bijkomende identiteitsgegevens (zoals uw burgerservicenummer of geboortedatum), fiscale nummers (zoals uw btw-nummer) en andere informatie (zoals uw bankrekeningnummer) die u opgeeft wanneer u onze betalingsdiensten gebruikt als verkoper.
 • Gegevens met betrekking tot biedingen, aankopen of verkopen die u bij een transactie verstrekt.
 • Content die u deelt met andere gebruikers via onze berichttools (zie voor meer informatie ook het kopje 'Berichten filteren die zijn verzonden via onze messagingtools' onder artikel 11. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming).
 • Financiële gegevens (bijvoorbeeld creditcard- en rekeningnummers, transactiegegevens en betalingsmethode).
 • Verzendgegevens, factuurgegevens en andere gegevens die u verstrekt, alsook gegevens vereist voor douane-inklaring (zoals btw-nummers of andere identificatienummers) en relevante verzendgegevens (zoals verzendnummers en trackinggegevens) bij verzending via een van onze programma's.
 • In sommige gevallen: leeftijd, geslacht, geboorteland, nationaliteit, werkstatus, gezinsstatus, belangen en voorkeuren.
 • U kunt ons aanvullende informatie verstrekken via een webformulier of door informatie bij te werken of toe te voegen aan uw eBay-account, door deel te nemen aan communitydiscussies, chats van leden, enquêtes, vragen, geschillenbeslechting, gesprekken met de klantenservice die met uw toestemming zijn opgenomen, of als u contact met ons opneemt met een andere reden met betrekking tot onze Services.
 • Andere gegevens die wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht of gerechtigd zijn te verzamelen en te verwerken en die wij nodig hebben voor uw verificatie of identificatie, of voor de verificatie van de gegevens die wij verzamelen.

4.2 Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze Services gebruikt of een eBay-account aanmaakt

 • Gegevens die worden gegenereerd als onderdeel van een van uw transacties (biedingen, aankopen, verkopen) of die aan uw eBay-account zijn gekoppeld als gevolg van een transactie waarbij u betrokken bent, zoals transactiebedragen, tijd en locatie van transacties en betaalmethode of uitbetalingsmethode.
 • Gegevens die worden gegenereerd via uw andere acties wanneer u onze Services gebruikt en die gekoppeld zijn aan uw eBay-account, bijvoorbeeld wanneer u objecten in uw winkelwagentje plaatst, objecten op de volglijst plaatst, verkopers, zoekopdrachten of interesses opslaat, of gebruikers volgt.
 • Gegevens met betrekking tot alle andere interacties in het kader van onze Services, uw advertentievoorkeuren en uw communicatie met ons.
 • Locatiegegevens, inclusief uw algemene locatiegegevens (bijvoorbeeld IP-adres) en, met uw toestemming, de exacte locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Vergeet niet dat u voor de meeste mobiele apparaten het gebruik van exacte locatiediensten voor alle applicaties kunt beheren of uitschakelen in het instellingenmenu van uw mobiele apparaat.
 • Computer- en verbindingsinformatie, zoals statistieken over uw gebruik van onze diensten, informatie over dataverkeer van en naar websites, verwijzings-URL, informatie over advertenties, uw IP-adres, uw toegangstijden inclusief de pagina's die binnen onze Services worden bezocht, uw taalinstellingen en uw webloginformatie.

4.3 Persoonsgegevens die we verzamelen in verband met het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies, web beacons en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen in verband met onze Services. Wij verzamelen deze gegevens van de apparaten (inclusief mobiele apparaten) waarmee u onze Services gebruikt. De verzamelde gegevens omvatten de volgende gebruiks- en apparaatgerelateerde informatie:

 • Gegevens over de pagina's die u bezoekt, de toegangstijd, de frequentie en duur van de bezoeken, de links waarop u klikt en andere acties die u onderneemt in het kader van uw gebruik van onze Services en in reclame en e-mailcontent.
 • Gegevens over uw activiteiten en interacties met onze reclamepartners, inclusief gegevens over de advertenties die u werden getoond, hoe vaak ze werden getoond, wanneer en waar ze werden getoond, en of u enige actie hebt ondernomen, zoals het aanklikken van een advertentie of het maken van een aankoop.
 • Het gebruikerssegment of de categorie waarin u als gebruiker valt, bijv. vrouw, 20-49 jaar, geïnteresseerd in sneakers.
 • Model of apparaattype, besturingssysteem en -versie, browsertype en -instellingen, apparaat-ID of individuele apparaat-ID, advertentie-ID, token voor individueel apparaat, en cookie-gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld cookie-ID).
 • Het IP-adres van waaruit uw apparaat toegang heeft tot onze Services.
 • Locatiegegevens, inclusief uw algemene locatiegegevens (bijvoorbeeld IP-adres) en, met uw toestemming, de exacte locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Vergeet niet dat u voor de meeste mobiele apparaten het gebruik van exacte locatiediensten voor alle applicaties kunt beheren of uitschakelen in het instellingenmenu van uw mobiele apparaat.

Voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën en uw keuzes, zie 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

4.4 Persoonsgegevens uit andere bronnen

Wij verzamelen ook persoonsgegevens over u uit andere bronnen en van derden, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Dit omvat in het bijzonder de volgende gegevens:

 • Gegevens uit openbare bronnen (bijvoorbeeld: demografische gegevens)
 • Gegevens van kredietinstellingen of -bureaus (bijvoorbeeld kredietrapporten en -controles, identiteitsbevestiging, gegevens voor risicoanalyse en instelling van kredietlimieten)
 • Gegevens van gegevensverstrekkers (bijvoorbeeld "Know Your Customer"/identiteitsverificatie, demografische gegevens, op interesse gebaseerde gegevens en gegevens met betrekking tot online advertenties)
 • Met betrekking tot onze betaaldiensten voor verkopers: gegevens van de overheid of uit andere bronnen met betrekking tot eerdere veroordelingen van de betreffende verkoper, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving.

We combineren of koppelen de persoonsgegevens die we over u verzamelen met de gegevens van deze andere bronnen. Wanneer persoonsgegevens door derden aan ons worden verstrekt, nemen we stappen om te bevestigen dat het deze derden wettelijk is toegestaan om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij krijgen ook toegang tot persoonsgegevens over u van andere leden van de eBay Inc. corporate family.

4.5 Gegevens van sociale netwerken die u met ons deelt

 • U kunt sociale netwerken (zoals Facebook) of andere aanbieders van diensten voor eenmalige aanmelding (zoals Google of Apple) waarbij u al een account hebt, gebruiken om een eBay-account aan te maken of om uw eBay-account aan dergelijke diensten voor eenmalige aanmelding te koppelen. U kunt bepalen tot welke persoonsgegevens we toegang hebben bij het autoriseren van de verbinding met de dienst voor eenmalige aanmelding.
 • We staan toe dat u uw persoonsgegevens deelt met sociale netwerken (zoals Facebook) of dat u uw eBay-account koppelt aan een sociaal netwerk. Deze sociale netwerken kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonsgegevens die zij over u hebben opgeslagen (bijv. content die u hebt bekeken of leuk vindt, informatie over de advertenties die u hebt gezien of waarop u hebt geklikt, etc.). U kunt bepalen tot welke persoonsgegevens we toegang krijgen via de privacyinstellingen van ieder sociaal netwerk.
 • We kunnen ook gebruik maken van plug-ins of andere technologieën van verschillende sociale netwerken. Als u op een link klikt die wordt weergegeven via een plug-in voor sociale netwerken, maakt u vrijwillig verbinding met dat sociale netwerk.
 
Purposes and legal basis for data processing and categories of recipients

5. Doeleinden en wettelijke grondslag voor gegevensverwerking en categorieën van ontvangers

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende wettelijke grondslagen die deze verwerking toestaan. We verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om onze Services te leveren en te verbeteren, om u een gepersonaliseerde gebruikerservaring op deze website te bieden, om contact met u op te nemen over uw eBay-account en onze Services, om klantenservice te verlenen, om uw gepersonaliseerde reclame- en marketingcommunicatie te bieden en om frauduleuze of onwettige activiteiten te detecteren, te voorkomen, te bestrijden en te onderzoeken. We delen uw gegevens ook voor die doeleinden met derden, waaronder serviceproviders die namens ons optreden. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens delen met de bedrijven van de eBay-groep om te voldoen aan onze overeenkomst met u in het kader van de Gebruikersovereenkomst en, indien van toepassing, de Betalingsvoorwaarden.

Meer informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, met inbegrip van de categorieën ontvangers naar wie wij persoonsgegevens verzenden voor de genoemde doeleinden, gerangschikt op onze wettelijke grondslag voor deze verwerking of uitwisseling:

5.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens om ons contract met u uit te voeren en om u onze Services te leveren. Dit omvat de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van gegevens die op u of uw bedrijf betrekking hebben met het oog op het sluiten van een contract met u en de uitvoering daarvan.
 • Levering van onze Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot het mogelijk maken en uitvoeren van transacties met andere gebruikers (inclusief de overdracht van uw persoonsgegevens aan andere gebruikers waar nodig voor het uitvoeren van de transactie, inclusief in gevallen van beëindigde, mislukte of vervolgens geannuleerde transacties, bijv. door het delen van uw retouradres zodat een koper een object kan terugsturen), weergeven van uw transactie- en feedbackgeschiedenis aan u, aanbieden en verbeteren van functies zoals betalingsverwerking, beoordelingen en het beheer van eBay-accounts, leveren van andere services die u mogelijk gebruikt (zoals beschreven in verband met dergelijke services) en het garanderen van de functionaliteit van onze Services. In verband met de levering van onze Services sturen we u berichten over de uitvoering van transacties en het gebruik van onze Services in overeenstemming met de communicatievoorkeuren in uw eBay-account.
 • Het mogelijk maken van de levering van gekochte artikelen door logistieke/vervoersdienstverleners met inbegrip van kennisgevingen in verband met de levering (zoals trackinginformatie), dit laatste voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving zonder uw toestemming.
 • Levering van onze betalingsdiensten in overeenstemming met de Betalingsvoorwaarden.
 • Leveren van algemene klantenservice, waaronder de oplossing van problemen met uw eBay-account, de oplossing van geschillen, de levering van andere services in het kader van onze klantenservice en de tenuitvoerlegging van schuldvorderingen. Voor deze doeleinden kunnen we contact met u opnemen via berichten in Mijn eBay, e-mail, telefoon, sms, pushberichten op uw mobiele apparaat of per post. Indien wij telefonisch contact met u opnemen, kunnen wij, met het oog op de efficiëntie, automatisch gekozen of vooraf opgenomen oproepen of automatische sms-berichten gebruiken in overeenstemming met onze Gebruikersovereenkomst en Betalingsvoorwaarden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • Verwerken van algemene locatiegegevens (zoals IP-adres of postcode) om u te voorzien van locatiegebaseerde diensten (zoals het zoeken in een straal en andere content die is gepersonaliseerd op basis van uw algemene locatiegegevens).
 • Handhaving van onze Gebruikersovereenkomst, de Betalingsvoorwaarden, deze Privacyverklaring en andere regels en beleid.
 • Plaatsen en promoten van uw aanbiedingen en gerelateerde content op de websites of in de applicaties, diensten en tools van andere leden van het eBay Inc.-concern of samenwerkende externe exploitanten van websites, applicaties, diensten en tools. Wanneer wij de content van uw aanbiedingen en alle daarmee verband houdende persoonsgegevens met derden delen, doen wij dit alleen op basis van een overeenkomst die het gebruik van dergelijke persoonsgegevens door de derde partij beperkt tot de doeleinden die nodig zijn om te voldoen aan haar contractuele verplichtingen jegens ons. Derde aanbieders zijn contractueel verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen met betrekking tot deze gegevens. Het is strikt verboden voor derden om persoonsgegevens uit uw aanbiedingen door te geven aan andere derden. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens aan leden van het eBay Inc.-concern vloeien dergelijke beperkingen voort uit onze Binding Corporate Rules (voor meer informatie verwijzen we u naar par. 6.1 'Doorgifte van persoonsgegevens aan leden van het eBay Inc.-concern' onder artikel 6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens).

Indien noodzakelijk geven wij uw persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Andere eBay-gebruikers
 • Leden van het eBay Inc.-concern - nieuw venster of tabblad
 • Externe dienstverleners, authenticatiepartners, partners voor fysieke opslagdiensten, en verzendbedrijven (zoals DHL, UPS, enz.)
 • Regeringsinstanties en openbare autoriteiten (inclusief douane- en belastingdiensten)
 • Betaaldienstaanbieders
 • Externe exploitanten van websites, applicaties, diensten en tools

5.2 Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn. Dit omvat de volgende doeleinden:

 • Deelname aan onderzoeken en procedures (met inbegrip van gerechtelijke procedures) van overheden of overheidsinstellingen, met name met het oog op het opsporen, onderzoeken en vervolgen van illegale activiteiten.
 • Preventie, opsporing en beperking van illegale activiteiten (bijvoorbeeld fraude, witwassen van geld en financiering van terrorisme).
 • Voldoen aan informatieverzoeken van derden op basis van wettelijke informatierechten die zij jegens ons hebben (bijv. in het geval van een inbreuk op intellectuele eigendom, productpiraterij of andere onrechtmatige activiteiten).
 • Het waarborgen van de informatiebeveiliging van onze Services.
 • Bewaring en opslag van uw persoonsgegevens om te voldoen aan specifieke wettelijke opslagvereisten (voor meer informatie over de opslag van uw gegevens door eBay, zie 7. Opslagduur en verwijdering van de gegevens).

Indien noodzakelijk geven wij uw persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of overheden (inclusief de fiscale en financiële autoriteiten), intergouvernementele of supranationale instanties (in verband met onze betaaldiensten die wij in de EU aan verkopers verlenen, met name met betrekking tot de naleving van de Luxemburgse wetgeving inzake de FATCA van 7 juli 2015 en de Common Reporting Standard van 18 december 2015 van de OESO).
 • Derden op basis van wettelijke informatievorderingen jegens ons.
 • Derde dienstverleners
 • Derden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures, in het bijzonder als zij ons een, een gerechtelijk bevel of een gelijkwaardig bevel toezenden.
 • Bureaus of verenigingen van kredietagentschappen, indien vereist onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld informatie over betalingsachterstanden, wanbetalingen of andere onregelmatigheden die relevant kunnen zijn voor uw kredietrapport).
 • Leden van het eBay Inc.-concern - nieuw venster of tabblad

5.3 Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit omvat de volgende doeleinden:

 • Het voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken van onrechtmatige activiteiten die kunnen leiden tot aantasting van uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon, tenzij er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

Indien nodig geven wij uw persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of openbare autoriteiten, intergouvernementele of supranationale organen of instanties
 • Derden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures
 • Leden van het eBay Inc.-concern - nieuw venster of tabblad
 • Externe dienstverleners

5.4 Wij verwerken uw persoonsgegevens waar nodig voor de doeleinden van de legitieme belangen die wij of een derde partij nastreven, behalve wanneer deze belangen worden overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Om een goede balans te vinden tussen onze legitieme belangen en uw rechten, hebben wij passende controlemechanismen ingevoerd. Op basis hiervan verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Deelname aan onderzoeken en procedures (met inbegrip van gerechtelijke procedures) die worden gevoerd door rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of openbare autoriteiten, intergouvernementele of supranationale organen, in het bijzonder met het oog op het opsporen, onderzoeken en vervolgen van illegale handelingen, tenzij er een wettelijke verplichting van die strekking bestaat, en we er terecht van uit mogen gaan dat het openbaar maken van de gegevens noodzakelijk is om dreigende nadelen af te wenden of een vermoeden van een illegale handeling te melden. In dergelijke gevallen zullen wij alleen bekendmaken wat wij nodig achten, zoals uw naam, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, (vorige) gebruikersnamen, IP-adres, fraudeklachten, biedings- en advertentiegeschiedenis.
 • Bescherming van de legitieme belangen van derden in het kader van civielrechtelijke geschillen (inclusief het onderzoek van dergelijke geschillen), tenzij er een wettelijke verplichting in die zin bestaat, als we er terecht van uit mogen gaan dat het noodzakelijk is om de gegevens aan deze derden door te geven om dreigende nadelen te voorkomen.
 • Preventie, opsporing, beperking en onderzoek van fraude, beveiligingsinbreuken en andere verboden of onrechtmatige activiteiten, inclusief de beoordeling van de bijbehorende risico's (bijvoorbeeld door het gebruik van captcha's of het telefoonnummer dat is opgeslagen op uw eBay-account voor risicobeoordeling en authenticatie op basis van twee factoren), tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting in die zin.
 • Monitoring en verbetering van de informatiebeveiliging van onze Services, tenzij er een wettelijke verplichting daartoe bestaat.
 • Uitvoering van overeenstemmingscontroles, kredietwaardigheids- en andere controles van de financiële draagkracht, evaluatie van aanvragen en vergelijking van de informatie met het oog op de nauwkeurigheid en de verificatie.
 • Automatische filtering en, waar nodig, handmatige controle van berichten die via onze messagingtools worden verzonden (inclusief chatberichten en e-mails die naar alias-e-mailadressen van eBay worden gestuurd) om frauduleuze of verdachte activiteiten of schendingen van onze Gebruikersovereenkomst of andere regels, inclusief het afdwingen van het verbod op aankopen en verkopen buiten eBay om, het kopje 'Berichten filteren die zijn verzonden via onze messagingtools' (zie artikel 11. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming).
 • Het aanbieden van functies voor gebruikers die de verwerking van transacties gemakkelijker of eenvoudiger maken (bijvoorbeeld beheer van meerdere afleveradressen).
 • Analyseren en verbeteren van de diensten van de ondernemingen van eBay Inc., bijv. door het bekijken van gebruiksgegevens van de site of informatie van gebruikers over geblokkeerde of vastgelopen pagina's om problemen te identificeren en op te lossen en om u een verbeterde gebruikerservaring te bieden, onder meer als onderdeel van productontwikkeling.
 • Analyse van de telefoongesprekken met onze klantenservice die we met uw toestemming hebben opgenomen.
 • Advertenties per post (volgens uw communicatievoorkeuren in uw eBay-account).
 • Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zonder uw toestemming, communicatie met u via elektronische post (bijv. e-mail of sms-berichten) of telefoon om uw vouchers, kortingen en speciale aanbiedingen aan te bieden, opiniepeilingen en enquêtes uit te voeren en u te informeren over onze services (in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren in uw eBay-account). Als u geen e-mailmarketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u zich ook afmelden door op de link in de ontvangen e-mail te klikken. Om technische redenen kan de uitvoering enkele dagen duren.
 • Kennisgevingen met betrekking tot aanbiedingen en informatie over onze Services na het inloggen op uw account of in Mijn berichten in Mijn eBay (volgens uw communicatievoorkeuren in uw eBay-account).
 • Voor gebruikers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk: Personalisering, meting en verbetering van onze advertenties in ons online aanbod, het online aanbod van leden van het eBay Inc.-concern of derden.
 • Het weergeven van pagina-content op een wijze die items en diensten toont die u leuk vindt, gebaseerd op de acties die u onderneemt.
 • Om technische redenen kan de implementatie enkele dagen in beslag nemen.
 • Beoordeling van de status van de dienst (bijvoorbeeld op basis van traceerinformatie als verkopers verzendetiketten van verzendaanbieders via eBay gebruiken of trackingnummers opgeven).
 • Aanbieden van partner- en bonusprogramma's en andere gezamenlijke marketingactiviteiten, bijv. aanbiedingen voor financiering door de verkoper, co-branded creditcards in samenwerking met een externe kredietverstrekker of creditcardmaatschappij.
 • Het aanbieden van gedeelde inhoud en diensten (zoals registratie voor diensten, transactieverwerking en klantenservice) met leden van het eBay Inc.-concern of samenwerkende betaaldienstaanbieders.
 • Initiëren, voorbereiden en uitvoeren van een bedrijfsovername, bijvoorbeeld in geval van een fusie met een andere onderneming of overname door een andere onderneming. Indien een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zullen wij van de gefuseerde entiteit eisen dat zij zich houdt aan deze Privacyverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor een doel dat niet in deze Privacyverklaring is vermeld, zal u vooraf op de hoogte worden gesteld van de verwerking van uw gegevens voor dit nieuwe doel.
 • Het instellen van of verdediging tegen juridische claims, inclusief die van een eBay-gebruiker tegen een andere eBay-gebruiker.

Indien nodig geven wij uw persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Leden van het eBay Inc.-concern - nieuw venster of tabblad
 • Externe dienstverleners
 • Andere eBay-gebruikers
 • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of openbare autoriteiten, intergouvernementele of supranationale organen of instanties
 • Derden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures
 • Betaaldienstaanbieders
 • Kredietinstellingen of -bureaus, services voor gegevensverificatie, leveranciers van risicoanalyses en incassobureaus (bijvoorbeeld informatie over achterstallige betalingen, wanbetaling of andere onregelmatigheden die relevant kunnen zijn voor uw kredietrapport, of die we gebruiken om uw identiteit te controleren, risico te analyseren, kredietlimieten te stellen of onbetaalde schulden te innen).
 • Andere bedrijven in het kader van een overname van een bedrijf
 • Deelnemers aan het VeRO-programma (Verified Rights Owner) van eBay - nieuw venster of tabblad, het PROACT-programma en andere derden in het geval van een onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectuele eigendom, winkelcriminaliteit, gestolen goederen, productpiraterij of andere illegale activiteiten, als we, naar eigen goeddunken, het onderzoek naar een dergelijk incident noodzakelijk of nuttig achten. In dergelijke gevallen maken we persoonsgegevens bekend waaronder de naam, het adres, de woonplaats, de postcode, het land, het telefoonnummer, het e-mailadres en de bedrijfsnaam van de verkoper aan de derde partij en verplichten we de derde partij middels een wereldwijde geheimhoudingsovereenkomst om de gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Informatie over uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen vindt u hieronder onder 8. Rechten als betrokkene en, met betrekking tot het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, hieronder onder 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

5.5 Met uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor gebruikers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk: Personalisering, meting en verbetering van advertenties in ons online aanbod, het online aanbod van leden van het eBay Inc.-concern of derden.
 • Marketingcommunicatie per telefoon of elektronische mail (zoals e-mail of sms), met inbegrip van communicatie door andere leden van het eBay Inc.-concern of van derden, tenzij deze communicatie is toegestaan zonder uw toestemming op grond van de toepasselijke wetgeving. We kunnen derden inschakelen om namens ons marketingcommunicatie te verzenden.
 • Verwerken van uw exacte locatiegegevens om locatiegerichte services te leveren. Op de meeste mobiele toestellen kunt u in het instellingenmenu het gebruik van nauwkeurige locatiediensten voor alle toepassingen beheren of uitschakelen.
 • Voor gebruikers binnen de Europese Economische Ruimte (EER): het opslaan van uw financiële gegevens (bijv. creditcard- en rekeningnummers) voor toekomstige transacties.
 • Leveren van een service voor eenmalige aanmelding waarmee u zich kunt registreren of kunt inloggen bij diensten van derden met behulp van uw eBay-logingegevens.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, die u hebt gegeven, zodat wij of derden u in staat kunnen stellen om bepaalde diensten te gebruiken of deze aan u beschikbaar kunnen stellen.

Informatie over uw recht om uw toestemming in te trekken vindt u hieronder onder 8. Rechten als betrokkene en informatie met betrekking tot het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën onder 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

Indien nodig geven wij uw persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Leden van het eBay Inc.-concern - nieuw venster of tabblad
 • Externe dienstverleners
 • Derden die onze service voor eenmalige aanmelding gebruiken (zoals door u geautoriseerd in elk afzonderlijk geval)
 • Andere derden met wie wij samenwerken om u bepaalde diensten aan te bieden (zoals beschreven bij het verkrijgen van de betreffende toestemming van de gebruiker).
 • Externe financiële instellingen met wie we samenwerken om u financiële producten aan te bieden, zodat zij gezamenlijke content en services kunnen aanbieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice). Deze externe financiële instellingen met wie we samenwerken zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen als u hun diensten hebt aangevraagd.

5.6 Gegevensuitwisseling tussen leden van het eBay Inc.-concern

Zoals hierboven onder "Persoonsgegevens uit andere bronnen" is beschreven, ontvangen we ook toegang tot persoonsgegevens over u van andere leden van het eBay Inc.-concern - nieuw venster of tabblad. Dit stelt ons in het bijzonder in staat om u, met uw toestemming zoals wettelijk vereist, informatie te verstrekken over producten en diensten die naar onze mening interessant zouden kunnen zijn voor u, en om onze producten, diensten, inhoud en reclame te verbeteren door uw gebruik van de diensten van andere leden van het eBay Inc.-leden te analyseren, in het bijzonder door het matchen van bepaalde gegevens (bijvoorbeeld cookie-ID's). Bovendien kunnen we zo fraude, beveiligingsinbreuken en andere verboden of onwettige activiteiten, inclusief de beoordeling van de bijbehorende risico's, beter voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken. We zullen ook toegang tot persoonsgegevens over u verlenen aan andere leden van het eBay Inc.-concern. Voor zover andere leden van het eBay Inc.-concern toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zullen zij zich houden aan normen die minstens dezelfde bescherming bieden als de normen die beschreven worden in deze Privacyverklaring.

5.7 Bijkomende informatie over onze betaaldiensten voor verkopers

Met betrekking tot onze betaaldiensten voor verkopers in de EU wijzen wij er bovendien op dat eBay S.à r.l. onder het beroepsgeheim valt, wat een bijzondere transparantie vereist met betrekking tot de verwerking en vooral de doorgifte van uw persoonsgegevens. Wij wijzen u er daarom uitdrukkelijk op dat eBay S.à r.l. uw persoonsgegevens aan betrouwbare derden en zakenpartners kan doorgeven, indien dit nodig is om onze betaaldiensten voor verkopers te leveren, zoals hierboven beschreven in paragraaf 5 van het Privacybeleid. Hieronder vallen met name de volgende derden en zakenpartners:

 • Andere betaaldienstaanbieders, met inbegrip van financiële instellingen
 • Bedrijven die financiële producten, analyses en scores aanbieden (bijvoorbeeld kredietagentschappen of bureaus)
 • Autoriteiten, agentschappen en andere overheidsinstanties (bijvoorbeeld ter bestrijding van fraude)
 • Accountants en andere professionele adviseurs

U kunt een volledige lijst van alle externe aanbieders en zakenpartners voor onze betaaldiensten voor verkopers in de EU aanvragen door contact met ons op te nemen.

5.8 Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken gebruik van technologieën die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Wij zullen geen geautomatiseerde beslissingen over u nemen die aanzienlijke gevolgen voor u hebben, tenzij een dergelijke beslissing noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van een overeenkomst met u, we uw toestemming hebben verkregen, of we volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om dergelijke technologie te gebruiken. Informatie over uw recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw gegevens vindt u hieronder onder 8. Rechten als betrokkene.

 
International Data Transfers

6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

 

Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens bevinden zich buiten uw land of hebben kantoren in landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming een ander beschermingsniveau kan bieden dan de wetgeving in uw land. Bij de doorgifte van persoonsgegevens aan dergelijke ontvangers bieden wij passende waarborgen.

Meer informatie

6.1 Doorgifte van persoonsgegevens aan leden van het eBay Inc.-concern

De doorgifte van persoonsgegevens tussen verschillende leden van het eBay Inc.-concern (bijv. om grensoverschrijdende transacties mogelijk te maken en voor andere wettelijk toegestane doeleinden) is gebaseerd op onze wereldwijde beginselen inzake gegevensbescherming, wat bindende interne regels voor gegevensbescherming zijn (bindende bedrijfsregels, BCR's), of andere passende garanties (bijv. standaardbepalingen inzake gegevensbescherming uitgegeven of goedgekeurd door de Europese Commissie (2021/914/EU, 2010/87/EU, 2001/497/EG of 2004/915/EG)). Door middel van onze Binding Corporate Rules verplichten leden van het eBay Inc.-concern zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en de verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming na te komen. Meer informatie over onze Binding Corporate Rules en onze wereldwijde principes voor gegevensbescherming vindt u in het eBay Privacy Center - nieuw venster of tabblad.

6.2 Overige doorgifte van persoonsgegevens (van de Europese Economische Ruimte naar derde landen)

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers (zie 5. Doeleinden en wettelijke grondslag voor gegevensverwerking en categorieën van ontvangers) die zich overal ter wereld kunnen bevinden. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven vanuit de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar derde landen, d.w.z. landen buiten de EER, op basis van passende waarborgen of indien anders toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Tot de derde landen die volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, behoren momenteel Andorra, Argentinië, Canada (voor ondernemingen die onder de Personal Information Protection and Electronic Documents Act vallen), Zwitserland (voor overdrachten buiten de EER), de Faeröer, Guernsey, de staat Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkijk en Uruguay. In andere gevallen biedt eBay de nodige waarborgen, bijvoorbeeld door het sluiten van contracten inzake de gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (bijvoorbeeld standard contractual clauses inzake gegevensbescherming (2021/914/EU, 2010/87/EU, 2001/497/EG of 2004/915/EG)) met de ontvangers, of door andere maatregelen waarin de wet voorziet. Een kopie van de documentatie van de door ons genomen maatregelen is beschikbaar op aanvraag. Wij evalueren regelmatig de maatregelen die zijn genomen om de eisen te beoordelen die voortvloeien uit nieuwe regelgevingsrichtsnoeren en jurisprudentie, bijvoorbeeld uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in zaak C-311/18.

 
Storage duration and erasure

7. Opslagduur en verwijdering van persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door ons en onze serviceproviders opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover dat nodig is voor de verwerkingsdoeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven (zie 5. Doeleinden en wettelijke grondslag voor gegevensverwerking en categorieën van ontvangers voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden). Daarna verwijderen we uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren en verwijderen van gegevens of nemen we de nodige stappen om de gegevens anoniem te maken, tenzij we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren (bijv. voor de naleving van de wettelijke voorschriften, fiscale, boekhoudkundige of controledoeleinden, of om frauduleuze of illegale activiteiten op eBay op te sporen en te voorkomen). In Europa zijn de bewaartermijnen doorgaans tussen 6 en 10 jaar (bijv. voor contracten, berichten en zakelijke brieven). Voor zover wettelijk toegestaan of vereist, beperken wij de verwerking van uw gegevens in plaats van ze te verwijderen (bijv. door de toegang tot uw gegevens te beperken). Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin we de gegevens nog nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het doen gelden of voeren van verweer tegen juridische claims, of wanneer dergelijke bewaring op een andere manier vereist of toegestaan is door de wet. In deze gevallen is de duur van de beperking van de verwerking afhankelijk van de respectievelijke wettelijke verjarings- of bewaartermijnen. De gegevens zullen worden verwijderd na het verstrijken van de relevante verjarings- of bewaartermijnen.

Meer informatie

De specifieke bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gedocumenteerd in onze regionale richtlijnen voor het bewaren van gegevens. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren kan variëren afhankelijk van de diensten die we leveren en onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke nationale wetgeving. De volgende factoren zijn typisch van invloed op de bewaartermijn:

 • Noodzaak voor de levering van onze Services
  Dit omvat zaken als het uitvoeren van de Gebruikersovereenkomst met u, het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het beveiligen van onze systemen en het bijhouden van de juiste zakelijke en financiële administratie. De meeste van onze bewaartermijnen worden bepaald op basis van deze algemene regel.
 • Verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming
  Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming (inclusief toestemming voor uitgebreide opslag), bewaren wij de gegevens zo lang als nodig is om ze volgens uw toestemming te kunnen verwerken.
 • Wettelijke, contractuele of andere soortgelijke verplichtingen
  De overeenkomstige opslagverplichtingen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit wetten of officiële bevelen. Het kan ook nodig zijn om persoonsgegevens op te slaan met betrekking tot lopende of toekomstige juridische geschillen. Persoonsgegevens in contracten, kennisgevingen en zakelijke brieven kunnen onderworpen zijn aan wettelijke opslagverplichtingen, afhankelijk van de nationale wetgeving.
 
Rights as a data subject

8. Rechten als betrokkene

 

Behoudens eventuele beperkingen op grond van de nationale wetgeving hebt u als betrokkene recht op toegang, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens met betrekking tot uw persoonsgegevens. Daarnaast kun u uw toestemming intrekken en bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen. U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

Meer informatie

Uw rechten in detail:

 • U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te allen tijde intrekken. Als gevolg hiervan kunnen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken op basis van deze toestemming in de toekomst. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.
 • U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt met name informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie, de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, waar mogelijk de beoogde periode waarin de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of de criteria die wordt gebruikt om deze periode te bepalen, het bestaan van het recht op rectificatie of wissen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, alle beschikbare informatie over de bron van de persoonsgegevens (indien deze niet bij u worden verzameld), het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profileren en, in voorkomend geval, zinvolle informatie over de gegevens ervan. Uw recht op toegang mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. U recht op toegang kan worden beperkt door de nationale wetgeving.
 • U hebt het recht om zonder onnodige vertraging onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
 • U hebt het recht om van ons te verkrijgen dat uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden worden gewist (bv. wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt of wanneer ze niet langer nodig zijn om dwingende legitieme redenen, zoals de opsporing/preventie van fraude), tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist,
  • de verwerking onwettig is, maar u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens,
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking.
 • U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en hebt het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ("recht op dataportabiliteit").
 • U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de statutaire zetel van de verwerkingsverantwoordelijke.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profileren. Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor directmarketing-doeleinden, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profileren, voor zover deze betrekking hebben op dergelijke direct marketing.

Uitoefening van uw rechten en beheer van uw instellingen

U kunt uw rechten als betrokkene uitoefenen via onze pagina Privacy Contact - nieuw venster of tabblad. Daarnaast staat het u natuurlijk vrij te allen tijden contact op te nemen met het eBay-privacyteam of met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zie voor meer informatie sectie 2. Verwerkingsverantwoordelijke hierboven). U vindt alle nodige informatie en contactgegevens - nieuw venster of tabblad in ons eBay-privacycentrum - nieuw venster of tabblad.

De uitoefening van de bovengenoemde rechten van de betrokkenen (bv. recht op toegang of op wissing) is in de regel kosteloos. Wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen wij een passende vergoeding in rekening brengen (maximaal onze werkelijke kosten), in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, of weigeren het verzoek te behandelen.

Beheer van uw communicatievoorkeuren

Als u uw voorkeuren met betrekking tot eBay-communicaties (inclusief marketingcommunicatie) wilt wijzigen, kunt u dat op elk gewenst moment doen in Mijn eBay onder "Communicatievoorkeuren". Als u geen e-mailmarketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u zich ook afmelden door op de link in de ontvangen e-mail te klikken. Om technische redenen kan de implementatie enkele dagen in beslag nemen. Voor informatie over het beheer van uw cookie- en soortgelijke technologische voorkeuren, zie het volgende hoofdstuk 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

 
Cookies & similar sechnologies

9. Cookies en soortgelijke technologieën

 

Wanneer u gebruik maakt van onze Services, gebruiken wij en geselecteerde derden cookies en soortgelijke technologieën om u een betere, snellere en veiligere gebruikerservaring te bieden of om uw gepersonaliseerde reclame te tonen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u de Services gebruikt. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en uw keuzes vindt u in onze Cookieverklaring.

Meer informatie

De cookies en vergelijkbare technologieën die in verband met de Services worden gebruikt, hebben verschillende functies:

 • Ze kunnen technisch noodzakelijk zijn voor de levering van onze Services.
 • Ze helpen ons onze Services technisch te optimaliseren (bijvoorbeeld controle van foutmeldingen en laadtijden).
 • Ze helpen ons om uw gebruikerservaring te verbeteren (bijvoorbeeld het opslaan van lettergrootte en formuliergegevens).
 • Ze stellen ons in staat om u meer relevante advertenties te tonen.

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën die alleen op uw apparaat blijven staan zolang uw browser actief is (sessiecookies), evenals cookies en soortgelijke technologieën die langer op uw apparaat blijven (permanente cookies). We nemen passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot onze cookies en soortgelijke technologieën te voorkomen.

Uw keuzes met betrekking tot cookies en soortgelijke technologieën

Raadpleeg onze User Cookie Notice voor meer informatie en uw keuzes met betrekking tot cookies en soortgelijke technologieën, of ga rechtstreeks naar Advertising and related preferences - nieuw venster of tabblad (gebruikers in de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) of AdChoice - eBay Advertising Preferences - nieuw venster of tabblad (alle gebruikers) om uw voorkeuren te beheren.

Het staat u ook vrij om het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën uit te schakelen indien dit door uw apparaat wordt ondersteund. U kunt uw cookie-instellingen beheren in uw browser- of apparaatinstellingen.

Informatie over cookies van derden (en soortgelijke technologieën) in verband met reclame en hoe u het gebruik ervan kunt voorkomen, vindt u op de volgende websites:

Als u besluit om uw persoonsgegevens niet door derde partijen te laten verwerken voor reclamedoeleinden via cookies (en soortgelijke technologieën), betekent dit niet dat we u geen advertenties zullen tonen. Het betekent gewoon dat deze advertenties niet zullen worden gepersonaliseerd voor u met behulp van cookies of soortgelijke technologieën.

 
Data security

10. Gegevensbeveiliging

 

Wij beschermen uw persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de risico's te die verbonden zijn aan het verlies van gegevens, misbruik, ongeoorloofde toegang en ongeautoriseerde bekendmaking en wijziging te minimaliseren. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld netwerkbeveiligingsdiensten en data-encryptie, evenals fysieke toegangsbeperkingen voor onze datacenters en logische toegangscontroles voor data en systemen. Meer informatie over gegevensbeveiliging vindt u in ons Security Center - nieuw venster of tabblad.

 

11. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming

Dit gedeelte bevat belangrijke aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze Services, inclusief of u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken.

Meer informatie

Wat gebeurt er als u uw persoonsgegevens deelt op onze sites of applicaties?

Andere gebruikers hebben toegang tot de informatie die u op eBay deelt of aan andere gebruikers bekendmaakt. Andere gebruikers kunnen bijvoorbeeld uw biedingen, aankopen, items voor de verkoop, opgeslagen interesses, verkopers en zoekopdrachten, storefronts, feedback, beoordelingen, productbeoordelingen en bijbehorende opmerkingen bekijken. Andere gebruikers kunnen ook alle informatie zien die u in uw profiel deelt.

Wanneer u onze Services gebruikt, kunt u openbare gebruikersnaam worden weergegeven, openbaar beschikbaar zijn en worden gekoppeld aan al uw openbare eBay-activiteit. In kennisgevingen die naar andere gebruikers worden verzonden over verdachte activiteit en in kennisgevingen over schendingen op onze sites, kan worden verwezen naar uw openbare gebruikersnaam en naar specifieke objecten. Als u een gebruikersnaam gebruikt waarmee anderen u kunnen identificeren, kunnen anderen uw eBay-activiteiten mogelijk identificeren.

Om uw persoonsgegevens te helpen beschermen, geven wij slechts beperkte toegang tot de contact-, verzend- en financiële informatie van andere gebruikers om uw transacties te vergemakkelijken en betalingen te innen. Wanneer gebruikers echter betrokken zijn bij een transactie, kunnen ze toegang hebben tot elkaars naam, gebruikersnaam, (alias-)e-mailadres en andere contact- en verzendgegevens. We kunnen bijvoorbeeld toestaan dat gebruikers telefoonnummers uitwisselen om contact met elkaar op te nemen voordat een transactie wordt afgerond (een verkoper kan bijvoorbeeld zijn telefoonnummer delen met een koper zodat de koper kan bellen met vragen over een aangeboden object). In dit geval mogen verkopers het telefoonnummer van een koper niet voor andere doeleinden gebruiken (bijvoorbeeld een transactie buiten eBay om voltooien of de koper toevoegen aan een marketinglijst).

Uw verantwoordelijkheden ten aanzien van transactiegegevens die u via eBay ontvangt

Wanneer u een transactie met een andere gebruiker voltooit (of een transactie geannuleerd wordt, mislukt of later ongeldig wordt verklaard), zullen wij uw de persoonsgegevens van de andere gebruiker (zoals naam, gebruikersnaam, (alias-)e-mailadres, contactgegevens, verzend- en factuurgegevens of retouradres) verstrekken. Onafhankelijk van ons bent u de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens en verantwoordelijk voor elke verwerking die u uitvoert nadat we deze gegevens met u hebben gedeeld, met inbegrip van de naleving van eventuele beperkingen die worden opgelegd door deze Privacyverklaring en onze Gebruikersovereenkomst.

Tenzij u handelt voor puur persoonlijke doeleinden, raden wij u aan om uw gegevensverwerkingsactiviteiten uit te leggen in uw eigen privacyverklaring en de privacy van andere gebruikers te beschermen. Als verkoper moet u in ieder geval de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming in acht nemen en in het bijzonder de rechten van andere gebruikers als betrokkenen beschermen, bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot de door u verzamelde persoonsgegevens en te eisen dat deze worden gewist.

U mag de persoonsgegevens waartoe u toegang hebt alleen gebruiken voor eBay-transacties of voor andere services die via eBay worden aangeboden (zoals verzending, klachten over fraude en communicatie met andere leden), en voor doeleinden waarvoor de gebruiker op wie de gegevens betrekking hebben, uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het gebruik van persoonsgegevens van andere gebruikers waartoe u toegang hebt voor andere doeleinden, zoals het toevoegen van deze gegevens aan een mailinglijst zonder hun uitdrukkelijke toestemming, vormt een overtreding van onze Gebruikersovereenkomst.

Persoonsgegevens van derden

Als u ons persoonsgegevens van een andere persoon verstrekt, moet u de toestemming van deze persoon hebben verkregen of moet de openbaarmaking van de gegevens aan ons anderszins wettelijk toegestaan zijn. U moet de andere persoon op de hoogte brengen van de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Filteren van berichten die via onze berichttools worden verzonden

Alle berichten die via onze berichtentools (inclusief chatberichten en e-mails die naar alias-e-mailadressen van eBay worden gestuurd) worden verzonden, worden eerst door ons ontvangen en vervolgens naar de ontvanger doorgestuurd. Alle berichten worden automatisch gefilterd op basis van bepaalde criteria. Indien nodig worden verdachte berichten handmatig gecontroleerd door onze klantenservice. In geval van een overtreding van onze Gebruikersovereenkomst (inclusief onze regels en beleid) behouden we ons het recht voor de verzending van het bericht te blokkeren en de koop- en verkoopfuncties van uw eBay-account te beperken of uw eBay-account te blokkeren.

Dit doen we om onze legitieme belangen te beschermen, zoals bescherming tegen frauduleuze of verdachte activiteiten (bijvoorbeeld spam, virussen, phishing of andere illegale activiteiten) of het afdwingen van onze Gebruikersovereenkomst en onze andere regels en beleid (bijv. illegale en andere verboden inhoud), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het afdwingen van het verbod op aankopen en verkopen buiten eBay.

Bent u verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken?

Sommige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld gegevens waarmee we u kunnen identificeren) zijn vereist voor het afsluiten van de Gebruikersovereenkomst en het van toepassing zijn van de Betalingsvoorwaarden. Onder de Betalingsvoorwaarden moet u ons bijvoorbeeld bepaalde identificatiegegevens verstrekken, waaronder de wettelijke naam, geboortedatum en het btw-nummer of het burgerservicenummer, zodat we kunnen voldoen aan onze wettelijke "Know Your Customer" (KYC) verplichtingen. Zoals beschreven in onze Privacyverklaring en in de Betalingsvoorwaarden, kunnen we deze gegevens delen met andere bedrijven van de eBay-partners om transacties mogelijk te maken en met dienstverleners, waaronder betalingsverwerkers, kredietinstellingen en -bureaus. Hoewel het verstrekken van andere persoonsgegevens (zoals adres- en verzendgegevens) vrijwillig is, kan het noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze Services. Bied-, aankoop- en verkoopgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om een transactie te voltooien.

Privacy van kinderen

Onze Services zijn niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van gebruikers die volgens de toepasselijke nationale wetgeving als kinderen worden beschouwd. Volgens onze Gebruikersovereenkomst mogen kinderen geen gebruik maken van onze Services.

Ingelogd blijven

Wanneer u via onze Services inlogt bij uw account, bieden we u de mogelijkheid een bepaalde tijd bij uw account ingelogd te blijven. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, raden we u aan dit te weigeren. U of een andere gebruiker van de computer/browser waarop u hebt ingelogd, kan het grootste deel van uw account bekijken en toegang hiertoe krijgen en gedurende deze inlogperiode zonder verdere toestemming specifieke acties ondernemen. U of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende acties ondernemen:

 • Bieden, kopen of op een object bieden
 • Objecten in uw winkelwagentje afhandelen of toevoegen
 • Een object kopen met Snelle afhandeling van PayPal (indien ingeschakeld in uw account)
 • De activiteitkoptekst bekijken
 • De pagina Mijn eBay bekijken
 • De volglijst of bestelgegevens bekijken of bewerken
 • De profielpagina bekijken
 • Berichten sturen aan andere eBay-leden
 • Aftersalesactiviteiten uitvoeren, zoals feedback geven, bestellingen annuleren, retourzendingen aanvragen of claims indienen

Als u probeert uw wachtwoord of gebruikersnaam te wijzigen of overige accountgegevens bij te werken, of andere accountactiviteiten probeert uit te voeren dan de hierboven genoemde, moet u mogelijk uw wachtwoord invoeren.

U kunt uw inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of uw cookies te wissen. Als u bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in de browser, kunt u de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, moet u zich afmelden en/of uw cookies verwijderen wanneer u klaar bent met het gebruik van onze Services om uw account en uw persoonsgegevens te beschermen.

 

12. Regionale en nationale privacyverklaringen

Voor aanvullende regionale informatie voor inwoners van bepaalde staten van de V.S., waaronder Californië, verwijzen wij u naar onze pagina State Privacy Disclosures - nieuw venster of tabblad. Voor verkopers in de VS (inclusief die in Californië, Nevada, North Dakota en Vermont) volgt u de link naar de privacyverklaring voor consumenten van eBay Commerce Inc. in de VS. Voor aanvullende informatie voor specifieke regio's of landen, waaronder Brazilië en het vasteland van de Volksrepubliek China, kunt u onze pagina Regional Privacy Disclosures - nieuw venster of tabblad raadplegen.

Help ons beter worden