4 min overzicht

eBay-beleid (overzicht)

Ons beleid bestaat uit regels en richtlijnen waarmee een veilige en eerlijke handelsomgeving voor alle leden wordt gecreëerd.

eBay legt deze regels en dit beleid op om een veilige handelsomgeving te bevorderen.

Gebruikersovereenkomst – Het belangrijkste eBay-document met betrekking tot beleid. Alle leden zijn verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van het eBay-beleid en alle toepasseljke wetten en bepalingen zoals uiteengezet in deze wettelijke overeenkomst.

Veelgestelde vragen

Een probleem oplossen

Ik ben niet zeker of het object dat ik verkoop is toegestaan op eBay.

Er zijn een aantal objecten die, omwille van wettelijke beperkingen of andere redenen, niet toegestaan zijn of enkel onder bepaalde voorwaarden kunnen worden aangeboden. Als u niet zeker bent of uw object is toegestaan, kunt u te weten komen waarom sommige objecten verboden of beperkt zijn en een uitgebreide lijst bekijken met objecten die u niet mag verkopen.

 
Ik heb een e-mail ontvangen met de melding dat mijn account is geschorst.

Controleer of de e-mail door eBay is verzonden door uw berichten in Mijn eBay te bekijken. In deze e-mail van eBay wordt uitgelegd waarom uw account werd geschorst en welke stappen u kunt ondernemen om het probleem op te lossen. Meer weten over geschorste accounts en hoe je kunt zien of een e-mail daadwerkelijk van eBay afkomstig is?

 
Ik heb een dringend bericht ontvangen in verband met een onbetaald object.

Als u een object koopt en de verkoper ontvangt om welke reden ook geen betaling, kan hij een geschil wegens een onbetaald object openen. Als u hierover een bericht ontvangt, is het belangrijk dat u snel reageert. Als u niet betaalt of geen antwoord geeft aan de verkoper binnen 4 dagen, kan de verkoper het geschil sluiten en kan er een onbetaald object worden geregistreerd op uw account. Als u een reden hebt om niet te betalen, kunt u bezwaar aantekenen tegen het geschil.

 

Hulponderwerpen

eBay Algemeen

Regels voor verkopers
Ontdek welke objecten u kunt verkopen, wat er is toegestaan in uw aanbiedingen, en welke andere richtlijnen voor verkopen er gelden.

Regels voor kopers
Kopers hebben ook verplichtingen. Bied op een verantwoordelijke manier, betaal altijd voor aankopen en volg onze richtlijnen voor kopers.

Regels voor iedereen
Algemene regels die van toepassing zijn op alle eBay-leden.

Top 10 beleid

Beleid omtrent het ongeldig intrekken van biedingen
Hebt u per ongeluk geboden op een object? Wanneer mag u een bod intrekken?

Beleid voor onbetaalde objecten
Kopers zijn verplicht om te betalen voor objecten als zij zich tot aanschaf ervan hebben verbonden.

Feedbackbeleid
Onze richtlijnen zijn ontworpen om u aan te moedigen open en eerlijke feedback te geven over uw ervaring met een lid.

Verboden en beperkte objecten
Mag u ivoor verkopen op eBay? Hoe zit het met de verkoop van loten? Het antwoord vindt u in de uitgebreide lijst met verboden of beperkte objecten.

Regels voor aanbiedingen (overzicht)
Deze richtlijnen hebben betrekking op de beschrijving van uw object, wat u in uw aanbieding kan opnemen en andere aanbiedingspraktijken.

Eisen voor verkoperprestaties
Wanneer u een object verkoopt, is klanttevredenheid van groot belang. Kom meer te weten over onze eisen betreffende verkopersprestaties en wat u kunt doen om in regel te blijven.

Aanvaarde betalingsmethoden
Welke betalingsmethoden mogen verkopers aanvaarden?

Trefwoord-spam
Het opnemen van merknamen of andere trefwoorden die niet relevant zijn in een titel of beschrijving, is niet toegestaan.

Kosten omzeilen
Technieken om eBay-kosten te omzeilen zoals de mogelijkheid bieden om een object buiten eBay om te kopen, zijn niet toegestaan.

Links vanaf de objectpagina
Wanneer is het toegestaan om een link te plaatsen naar inhoud buiten de eBay-website, zoals extra foto's of beschrijvingen van uw object.

Hoe

Ongepast handelsgedrag melden
Kom te weten wat we kunnen onderzoeken en welke acties we zullen ondernemen.

Richtlijnen voor het maken van aanbiedingen volgens de wettelijke voorschriften
Deze algemene richtlijnen helpen u bij het maken van aanbiedingen die wettig zijn en geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Bezwaar maken tegen onbetaalde objecten
Kom te weten hoe u bezwaar maakt tegen een een onbetaald object?

Alle activiteiten op eBay moeten in overeenstemming zijn met dit beleid, de eBay-gebruikersovereenkomst en alle toepasselijke wetten, evenals met de rechten van derden. Als dit niet gebeurt, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: het verwijderen van de aanbieding of andere inhoud, het geven van een waarschuwing, het beperken van activiteiten of het opschorten van het account.

 

Was dit artikel nuttig?

Verwante hulponderwerpen