Updates over crediteringen van kosten

Om uw bedrijf beter te ondersteunen, passen we de verkoopcommissie aan voor gedeeltelijke terugbetalingen die u aan de koper doet. Wanneer u het terugbetalingsverzoek van een koper goedkeurt, krijgt u bovendien de volledige verkoopcommissie, inclusief de vaste kosten per bestelling, terugbetaald.

Proportionele creditering van verkoopcommissie voor gedeeltelijke terugbetalingen

Wanneer u een gedeeltelijke terugbetaling doet aan een koper, crediteren we vanaf april 2023 automatisch een evenredig deel van uw verkoopcommissie op basis van het aangepaste totaalbedrag van de verkoop. Daarnaast crediteren we automatisch een evenredig deel van andere van toepassing zijnde kosten, waaronder promotie-aanbiedingen standaard en internationale kosten. Kosten zoals de vaste kosten per bestelling, promotie-aanbiedingen express en promotie-aanbiedingen geavanceerd worden niet terugbetaald. We willen uw inspanningen ondersteunen om het uw kopers naar de zin te maken en passen uw kosten hierop aan.

Creditering per bestelling voor geannuleerde transacties

Momenteel brengt eBay een vast bedrag per bestelling in rekening wanneer een bestelling op verzoek van een koper wordt geannuleerd. Dit is in overeenstemming met de kosten die andere marktplaatsen en externe betalingsverwerkers in soortgelijke gevallen van annulering door kopers in rekening brengen. We zijn verheugd aan te kondigen dat eBay vanaf 1 april 2023 de volledige verkoopcommissie, inclusief de vaste kosten per bestelling, zal terugbetalen wanneer u het annuleringsverzoek van een koper goedkeurt. We beseffen dat kopers transacties om verschillende redenen en buiten de schuld van de verkoper kunnen annuleren en we willen u steunen door 100% van de verkoopcommissie terug te betalen.

Creditering per bestelling voor volledige vrijwillige terugbetalingen (exclusief SNAD)

Naast de terugbetaling van de kosten per bestelling wanneer de koper de transacties annuleert, wordt dit voordeel uitgebreid wanneer u vrijwillig besluit de koper volledig terug te betalen. Nogmaals, we willen u volledig steunen wanneer u probeert de ervaring voor kopers op eBay te verbeteren.