Het is tijd om de Franse UPV na te leven

Wat u moet weten

De wetgeving inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) maakt deel uit van een Europees initiatief om het milieu te beschermen door:

  • afvalbeheer te verbeteren 
  • gebruik van stortplaatsen te beperken
  • innovatie op het gebied van recycling te stimuleren

Deze maatregelen leggen de verantwoordelijkheid voor de gehele levenscyclus van hun producten bij de verkoper.

Zakelijke verkopers die in of naar Frankrijk verkopen, moeten voldoen aan de Franse UPV-wetgeving. Zij moeten zich daarom laten registreren bij de relevante éco-organismes* voor de categorieën waarin zij verkopen, inclusief verpakkingen. U vindt hier een overzicht van de categorieën waarop deze wetten van toepassing zijn.

Wat verandert er?

Sinds 1 juli 2022 zijn alle marktplaatsen, waaronder eBay, wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat verkopers de UPV-voorschriften naleven. U laat zo ook aan uw klanten zien dat u de initiatieven voor recycling in Frankrijk steunt en bijdraagt aan de circulaire economie.

Zorg ervoor dat u de onderstaande informatie zo snel mogelijk aan uw advertenties toevoegt. 

Vanaf 1 oktober 2022 ondernemen we actie op aanbiedingen die niet voldoen aan de regelgeving, inclusief het betalen van de ‘eco-deelnamevergoeding’ namens u en het terugfactureren ervan aan u, zoals vermeld in onze update van de gebruikersovereenkomst in augustus.


Wat moet ik doen?

Als uw aanbiedingen onder de UPV-wetgeving vallen, moet u er allereerst dringend voor zorgen dat u aan de voorschriften voldoet. Een overzicht van de producten en categorieën waarop deze wetgeving van toepassing is, vindt u hier, onder “In aanmerking komende categorieën”.


Als u deze objecten in of naar Frankrijk verkoopt, moet u:

- De Unique Producer Identification Numbers (UPIN's) verstrekken als specificatie in het veld " Naleving van regelgeving " van uw aanbiedingen.

1

Om uw UPIN's te verkrijgen, moet u zich bij de desbetreffende éco-organisme registreren als u de producent van het product in Frankrijk bent, of de eerste importeur in Frankrijk. Voor een lijst van geschikte éco-organismen per categorie, raadpleegt u het keuzemenu "In aanmerking komende categorieën" op onze hulppagina. Neem anders contact op met uw leveranciers

2

Verstrek de Eco-kosten als een specificatie

3

Voer de kosten in die u voor elk object in de rubriek "Meubilair" en "Elektrische/Elektronische apparaten" in het aparte veld van de aanbiedingstool om deze op uw aanbieding weer te geven.

- Toon de reparatiescore als afbeelding in uw fotogalerij

1

Deze rangschikt de repareerbaarheid van een product van 1-10 en moet als afbeelding worden weergegeven in uw fotogalerij. Dit mag niet de eerste afbeelding zijn.

2

Uw leverancier moet uw reparatiescore kunnen verstrekken. Zie de hulppagina voor meer details.

- Regel uw terugnamebeleid

1

Als u in de categorieën Elektrisch/Elektronische apparaten en Meubilair verkoopt, moet u kopers details verstrekken over hoe u hun bestaande product bij aflevering zult ophalen, bekend als 'een-voor-een-terugname'. U vindt het terugnamebeleid in het gedeelte 'aangepast beleid' van Mijn eBay.

2

Neem contact op met uw expediteur en/of uw éco-organisme om de terugnameprocedure te regelen.

Voor meer informatie over UPV in Frankrijk kunt u terecht op onze speciale hulppagina, die uitgebreide informatie en ondersteuning biedt om u door het proces te begeleiden.

*Een Eco-organisme is een Franse onderneming die door de Franse overheid in het wettelijke kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) gemachtigd is om het einde van de levensduur van de door haar op de markt gebrachte apparatuur te beheren (inzameling, sortering, recycling en terugwinning van afval).