Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Een transactie verstoren

Bieders op een lopende of afgelopen veiling per e-mail waarschuwen voor een verkoper of object.

Als u dit beleid overtreedt, kan eBay onder andere de volgende maatregelen treffen:

  • Uw aanbiedingen worden beëindigd.

  • U krijgt de eBay-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug.

  • Uw accountprivileges worden beperkt.

  • U verliest uw PowerSeller-status.

  • Uw account wordt geschorst.

  • Er worden juridische stappen ondernomen.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons