2 min artikel

Beleid voor links

Wanneer u objecten aanbiedt op eBay, mag u normaal gezien links opnemen om bijkomende informatie te verstrekken over de objecten of u kunt links plaatsen als het wordt vereist door de wet.

Met andere woorden, links zijn toegestaan wanneer ze naar informatie leiden die niet in de aanbieding zelf kan worden opgenomen. Deze kunnen bijkomende afbeeldingen, technische specificaties, garanties van de fabrikant en andere gegevens bevatten, die kopers kunnen helpen om een weloverwogen beslissing te nemen. Andere links naar de website van een externe provider zijn ook toegelaten, zoals websites met fotogalerijen en websites met veilingtemplates.

Wij staan geen links toe naar andere sites of content waar andere objecten te koop worden aangeboden. Wij controlleren voortdurend de links op de website en behouden ons het recht voor om links te blokkeren, wanneer deze onveilig kunnen zijn voor onze leden.

We kunnen ook kosten en een extra vergoeding voor de handhaving van ons beleid in rekening brengen.

Wat zijn de richtlijnen?

Een link is tekst of beeldmateriaal (foto's, logo's, iconen,...) waarmee een gebruiker van eBay wordt weggeleid. Dit is niet noodzakelijk iets om aan te klikken.  Een link kan ook een internetadres zijn, bijvoorbeeld "www.mysite.com", of een tekst, bijvoorbeeld "zet mijn gebruikersnaam tussen 'www' en '.com'."

Links in een eBay-aanbieding

Allowed Toegestaan
 • Links naar websites en inhoud die bijkomende informatie verstrekken over het aangeboden object, bijvoorbeeld:
  • Afbeeldingen
  • Technische specificaties
  • Andere productdetails
 • Links naar (de inhoud van) websites van de overheid met betrekking tot de wet, bijvoorbeeld als u geneesmiddelen te koop aanbiedt
 • Links naar garantiediensten
 • Links naar informatie over transporttarieven en aflevering
 • Richtprijzen voor voertuigen
 • Links naar financieringsdiensten of kredietaanvragen
 • Links naar verzekeringsdiensten
 • Links naar andere eBay-pagina's (zie de beperkingen hieronder)
 • Links naar eBay-berichten (van ons e-mailysteem voor leden) om contact op te nemen met de verkoper voor meer informatie
 • Links naar andere eBay-objecten
 • Links naar externe providers (hosting van afbeeldingen, veilingdiensten enz.), op voorwaarde dat ze ons beleid voor vermelding van derden naleven
 
Restricted Beperkt
 • Links naar uw profiel, op voorwaarde dat u daar geen websites promoot die niet tot eBay of dochterondernemingen van eBay Inc. behoren of objecten die buiten eBay om verkocht worden
 • Links naar Toevoegen aan opgeslagen verkopers en uw winkelpagina, op voorwaarde dat u geen websites of content buiten eBay promoot waar andere objecten te koop worden aangeboden.
 • Links naar externe leveranciers (beeld servers, veilingdiensten, enz.),als je deze richtlijnen volgt:
  • De vermelding mag maximaal 10 woorden tekst (HTML lettergrootte 3) en een logo van 88 x 33 pixels of kleiner bevatten, maar slechts één van hen mag een klikbare link zijn.
  • De link mag naar de website van de externe leverancier gaan als die alleen informatie geeft over de dienstverlening voor die specifieke aanbieding op eBay.
  • Als u gebruik maakt van een teller of foto-hosting service en de teller of afbeelding bevat een vermelding van uw externe leverancier, dan moet de afbeelding tot 88 x 33 pixels of kleiner zijn.
  • De vermelding van de externe leverancier mag geen promotiemateriaal bevatten en mag alleen gebruikt worden voor het identificeren van de dienstverlening voor de aanbieding.
  • De vermelding van de externe leverancier mag alleen worden gegeven voor de dienst die wordt verstrekt.
  • Het logo mag niet knipperen, bewegen of worden geanimeerd
 • Links naar video's, op voorwaarde dat u deze richtlijnen volgt:
  • U moet de eigenaar zijn van de onderhavige rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, of van de rechthebbenden toestemming hebben gekregen om de video te gebruiken.
  • De video moet geëmbed zijn in de aanbieding
  • De video moet op een van volgende sites gehost zijn:
   • AuctionMercial
   • Auction Video
   • Bing
   • CarTHINK
   • CreativeVideosOnline
   • Dailymotion
   • eCommercePlayer
   • Google
   • i2iAuction
   • MySpace
   • SilverDock
   • Snapfish
   • Vzaar
   • YouTube
Not allowed Niet toegestaan
 

Links in een eBay-winkel

Allowed Toegestaan

U mag de volgende soorten links op de homepage of aangepaste pagina's van uw eBay-winkel plaatsen:

 • Onbeperkt aantal links naar uw objecten en pagina's op eBay
 • Links naar een e-mailadres waarnaar leden vragen kunnen sturen
 • Links naar de pagina's van eBay-winkels van andere leden (met hun toestemming) op de homepage van uw winkel (maximaal 10 links) en op de aangepaste pagina's van uw winkel (onbeperkt)
 • Links naar de pagina Toevoegen aan mijn favoriete verkopers en winkels
 
Restricted Beperkt
 • Links naar websites buiten eBay die informatie verstrekken over uw winkel of dienst, op voorwaarde dat u geen objecten promoot die buiten eBay om verkocht worden.
 • Links die een e-mailprogramma of een online formulier openen, zodat bieders en kopers vragen kunnen stellen over uw aanbieding, op voorwaarde dat het online formulier geen links naar andere websites bevat
 
Not allowed Niet toegestaan
 • Vermelding van bijkomende contactgegevens of tools op de homepage van uw winkel of in een koptekst van uw winkel.
 • Verkopers met winkels waarvan de naam of het logo ".com", ".net", ".org", ".edu" of variaties zoals "_com of "-com" bevat mogen die naam of dat logo niet gebruiken in de titel of beschrijving van een aanbieding op eBay of homepage van een eBay-winkel (met uitzondering van automatische opnames door eBay zoals in het onderdeel met verkopersinformatie), behalve met toestemming van eBay.
 • Om toestemming te vragen mail logorequest@ebay.com.
 • Verkopers met winkels waarvan de naam of het logo ".com", ".net", ".org", ".edu" of variaties zoals "_com of "-com" bevat kunnen geen gebruik maken van de Aangepaste template voor aanbiedingen.
 • Met uitzondering van verkopers die hun winkelnaam hebben gekozen voordat ons beleid werd gewijzigd (1 juli 2004), mogen verkopers geen internetadres gebruiken als naam voor hun eBay-winkel.
 • In de logo's voor Topwinkel Plus die gebruikt worden op de homepage van de winkel moet de officiële winkelnaam voorkomen. De naam mag geen variaties van ".com" of andere extensies zoals ".net of ".org" bevatten.
 • Winkellogo's en Topwinkel Plus-logo's mogen geen telefoonnummers, e-mailadressen of andere contactgegevens bevatten.
 • Winkellogo's en Topwinkel Plus-logo's mogen niet flikkeren, bewegen of animaties bevatten.
 • Automatisch doorverwezen links zijn niet toegestaan; Verkopers mogen niet linken naar andere objecten of pagina's op eBay via een doorverwijzing op hun eigen pagina.
 • QR-codes
 

Links naar pagina's over de verkoopvoorwaarden

Restricted Beperkt

U mag één link plaatsen naar een pagina met aanvullende informatie over de verkoopvoorwaarden. De pagina die u linkt mag echter geen links bevatten naar andere internetpagina's dan die van eBay of dochterondernemingen van eBay Inc. en de informatie op de gelinkte pagina mag niet in tegenspraak zijn met de informatie in uw aanbieding.

Opmerking: vergeet niet dat de belangrijkste elementen van uw voorwaarden in uw aanbieding moeten staan, inclusief informatie over verzending en verwerking, aanvaarde betalingsmethoden, betalingsvoorwaarden en toepasselijke belastingen.

 
Not allowed Niet toegestaan

QR-codes

 

Andere links

Restricted Soumis à restrictions
 • U mag links naar sociale mediasites zoals Facebook opnemen in uw pagina's Mijn eBay-wereld en Over mij
 
Not allowed Niet toegestaan

Wat niet mag in uw aanbiedingen en op andere eBay pagina's:

 • Links naar websites of pagina's die vragen om gebruikersnamen, wachtwoorden of e-mailadressen van eBay-leden.
 • Links naar websites of pagina's die kopers aanmoedigen om hun bod buiten eBay of dochterondernemingen van eBay Inc. om uit te brengen. U mag bijvoorbeeld geen websites voor "auction sniping" vermelden (bieden in de laatste seconden), omdat zij vragen om uw eBay-gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Links of andere koppelingen naar live chatsystemen. U mag uw gebruikersnamen voor chat in een objectbeschrijving opnemen, maar u mag geen link plaatsen naar een chatprogramma.
 • Links naar of verzoeken om inschrijvingen op nieuwsbrieven of mailinglijsten die niet van eBay zijn.
 • Links naar websites of pagina's die objecten aanbieden die op eBay niet zijn toegestaan
 • Links naar webpagina's die aanbieden om goederen of diensten te verhandelen, verkopen of kopen buiten eBay of dochterondernemingen van eBay Inc. om, inclusief andere veilingsites.
 • Links naar websites of pagina's die materiaal laten zien dat niet geschikt is voor het algemeen publiek.
 • QR-codes
 

Gebruik van logo's

Restricted Beperkt

Als u logo's gebruikt voor de toegestane links:

 • moeten ze van een formaat van 88 x 33 pixels of kleiner zijn;
 • mogen ze niet flikkeren of bewegen, met uitzondering van links naar uw aanbiedingen op eBay;
 • mogen ze geen andere website dan de websites van eBay of dochterondernemingen van eBay Inc voorstellen of promoten, behalve in aanbiedingen die een domeinnaam te koop aanbieden, of met de uitdrukkelijke toestemming van eBay. Stuur een e-mail naar logorequest@ebay.com om toestemming te vragen.

Alle activiteiten op eBay moeten in overeenstemming zijn met dit beleid, de eBay-gebruikersovereenkomst en alle toepasselijke wetten, evenals met de rechten van derden. Als dit niet gebeurt, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: het verwijderen van de aanbieding of andere inhoud, het geven van een waarschuwing, het beperken van activiteiten of het opschorten van het account.

Waarom heeft eBay dit beleid?

Kopers verwachten dat ze hun aankoop kunnen afronden op eBay en dat ze gedekt zijn door de kopersbescherming van eBay. Niet alle links zijn altijd nuttig of veilig en sommige links kunnen verkopers een oneerlijk voordeel bezorgen. Dit beleid draagt ertoe bij dat aanbiedingen geen ongepaste of onveilige links bevatten en dat de site eerlijk blijft voor verkopers.

Was dit artikel nuttig?