1 min overzicht

Regels voor kopers (overzicht)

Het eBay-beleid bestaat uit regels en richtlijnen waarmee een veilige, eerlijke en aangename handelsomgeving voor alle eBay-leden wordt gecreëerd.

Als koper bent u verantwoordelijk voor het bekijken en begrijpen van het beleid van eBay en van de toepasselijke wetten en regelgevingen zoals deze zijn beschreven in de Gebruikersovereenkomst.

Het beleid van eBay heeft de volgende bedoelingen:

 • Nationale wetten en reglementen ondersteunen
 • Risico's voor kopers en verkopers minimaliseren
 • Gelijke kansen bieden voor alle kopers
 • Een aangename koopervaring bieden
 • Een aangename koopervaring bieden

Het is kopers verboden het volgende te doen:

 • Zich ertoe verbinden een object te kopen (door het te winnen of het te kopen via een Nu kopen-aanbieding) zonder daarvoor te betalen. Raadpleeg het Beleid voor onbetaalde objecten om na te lezen wat de sancties zijn.
 • Bieden zonder van plan te zijn om tot een aankoop over te gaan. De meeste objecten op eBay worden aangeboden in veilingvorm en elk bod vormt een bindende overeenkomst.
 • Misbruik maken van de optie Bod intrekken om de biedprocedure te manipuleren.
 • Bieden op een object of het aankopen wanneer men niet voldoet aan de voorwaarden van de verkoper die vermeld staan in de objectaanbieding, of bieden of kopen met de bedoeling een aanbieding te verstoren. Dit soort overtreding is bekend als ongewenst kopen.
 • Op eigen veilingen bieden om de prijs of de schijnbare populariteit van een object kunstmatig op te drijven. Bieders op een object mogen geen band hebben met de verkoper van dat object.

Kopers en verkopers mogen geen transacties verstoren, ook mogen ze niet voorstellen om aangeboden objecten buiten eBay om te kopen of te verkopen (zie Regels voor iedereen (overzicht)).

Zie Regels voor verkopers (overzicht) als u meer wilt weten over de eBay-regels voor verkopers.

Als u dit beleid overtreedt, kan eBay onder andere de volgende maatregelen treffen:

 • Beëindiging van de aanbieding
 • Beperking van uw accountprivileges
 • Schorsing van uw account
 • U krijgt de standaardkosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug

Om een beleidsovertreding te melden:

 
 1. Ga naar de beleidspagina die de overtreding behandelt en lees deze na (zie Regels en beleid (overzicht)).
 2. Klik op de link Melden of Contacteer ons die u op de beleidspagina vindt.
 3. Voer de objectnummers in van de aanbiedingen die u wilt melden.
 4. Klik op Verzenden om uw bericht naar Customer support te verzenden.

U kunt een overtreding ook melden door te klikken op de link Contacteer ons op de linkerkant van elke hulppagina en vervolgens de juiste onderwerpen te selecteren.

Opmerking: meld elk geval slechts één keer. Meerdere e-mails over hetzelfde object kunnen het onderzoek vertragen.

Nadat we uw melding ontvangen hebben:

 • eBay houdt rekening met de omstandigheden van een vermeende beleidsovertreding en met de handelsgeschiedenis van de gebruiker voordat actie wordt ondernomen.
 • Als een klacht niet met zekerheid kan worden bewezen, is het mogelijk dat eBay geen actie onderneemt.
 • Om privacyredenen kan eBay geen verdere informatie verstrekken over de resultaten van een onderzoek.
 • >Ook berichten in het onderdeel Gezocht moeten voldoen aan het beleid van eBay. Raadpleeg de pagina Beleid voor Gezocht-advertenties voor meer informatie.
Was dit artikel nuttig?