4 min overzicht

Verboden en beperkte objecten (overzicht)

Voordat je je object aanbiedt, controleer je of het is toegestaan op eBay en of er specifieke regels en voorwaarden voor deze aanbieding gelden.

Bekijk de lijst met verboden en beperkte objecten hieronder en klik op de productrubriek voor informatie over het beleid. Verkopers moeten ook zorgen dat de verkoop van hun object aan alle wetten voldoet.

Zorg ervoor dat je aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen jou ondernomen worden, zoals beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

De regels

Hieronder volgen enkele basispunten waarmee je rekening moet houden wanneer je je objecten op eBay aanbiedt:

 • Onze regels zijn vaak gebaseerd op nationale en lokale wetten. Soms zijn ze echter ook gebaseerd op feedback van onze leden en naar ons eigen goeddunken, met name bij gevaarlijke of gevoelige objecten. Zie bijvoorbeeld ons beleid voor aanstootgevend materiaal.
 • Zorg dat je ons beleid doorleest voordat je objecten aanbiedt. Volg onze richtlijnen en bekijk onze voorbeelden, zodat je van tevoren weet wat je wel en niet kunt verkopen op eBay (dit is geen volledige lijst met voorbeelden).
 • Voor internationale transacties lees je onze richtlijnen voor internationaal handelen en importbeperkingen. Hoewel sommige objecten wettelijk verkocht kunnen worden in je eigen land, is dit misschien niet het geval in andere landen.
 • In de lijst met verboden en beperkte objecten hieronder staan objecten die onder bepaalde omstandigheden verkocht kunnen worden, en objecten die helemaal niet aangeboden mogen worden.
 • Lees ook onze regels voor aanbiedingen en regels over intellectuele eigendom om te kijken of er andere richtlijnen voor je object gelden die van invloed zijn op je aanbieding.
 • In bepaalde scenario's kunnen we uw aanbieding verbergen voor kopers totdat u de problematische content hebt herzien. Zodra eBay deze wijzigingen heeft doorgevoerd en goedgekeurd, zijn de aanbiedingen weer beschikbaar voor kopers.

Ongeautoriseerde kopieën

Ongeautoriseerde kopieën van softwareprogramma's, videospellen, muziekalbums, films, televisieprogramma's of foto's (zoals back-ups en illegale kopieën waarmee copyright wordt ontdoken) mogen op eBay niet worden aangeboden.

Voorbeelden

De volgende objecten mogen op eBay niet worden aangeboden:

 • Illegale kopieën van videospellen
 • Opnamen van televisieprogramma's op videoband of cd-r
 • "Back-ups" of "gearchiveerde exemplaren" van softwareprogramma's
 • Illegale kopieën van muziek
 • Illegale opnamen van live muziekevenementen
 • Video-opnamen van films die nog in de bioscoop draaien

Waarschuwing

Aanbiedingen van ongeautoriseerde software, spellen, muziek of video kunnen voortijdig door eBay worden beëindigd. Als je het beleid voor ongeautoriseerde kopieën herhaaldelijk overtreedt, kan je account worden geschorst.

 

De activiteiten op eBay moeten aan de volgende vereisten voldoen:

 • Voldoen aan alle toepasselijke wetten
 • De rechten van derden respecteren
 • De gebruikersovereenkomst van eBay volgen
 • Dit eBay-beleid volgen

Als activiteiten niet aan deze vereisten voldoen, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de gebruikersovereenkomst van eBay. Hiertoe kan eBay zelfs wettelijk verplicht zijn. eBay kan bijvoorbeeld aanbiedingen administratief beëindigen of transacties annuleren, aanbiedingen in zoekresultaten verbergen of op een lagere positie plaatsen, verkopersbeoordelingen verlagen, koop- of verkoopmogelijkheden beperken, aanbiedingskosten inhouden, kopers- of verkopersbescherming ontzeggen, de toegang tot ledencommunicatie en beoordelingstools beperken, feedback verwijderen en accounts schorsen.

Aanbiedingen melden die het beleid niet naleven

Als je een aanbieding ziet die niet overeenkomt met het eBay-beleid, kun je dit melden door te klikken op de link Melden of de knop Contact opnemen op de meeste Hulp-pagina's. Bij een beleidsovertreding sturen we de verkoper en de bieders of de koper een e-mail om ze te laten weten dat de aanbieding is verwijderd of verborgen.

Was dit artikel nuttig?