3 min artikel

Beleid voor onbetaalde objecten

Kopers moeten binnen 4 kalenderdagen betalen voor de objecten die ze op eBay kopen.

Als de koper niet binnen deze periode betaalt, kan de verkoper de bestelling annuleren en wordt er een annulering wegens niet betaling geregistreerd op de account van de koper.

Wat houdt het beleid in?

Wanneer een koper een aankoop op eBay vastlegt door een veiling te winnen, akkoord te gaan met een voorstel van een verkoper of Nu kopen te selecteren in een aanbieding, is hij of zij verplicht de aankoop te voltooien door een volledige betaling over te maken aan de verkoper.

Voordat de koper de aankoop vastlegt, moet hij of zij rekening houden met het volgende:

 • Alle voorwaarden die de verkoper heeft opgenomen in de aanbieding, inclusief verzend- en verwerkingskosten
 • Het plaatsen van een bod op een veiling is bindend en biedingen kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen worden ingetrokken

Niet voor objecten betalen is een overtreding van ons beleid voor misbruik door kopers.

Wanneer een verkoper een bestelling annuleert omdat de koper niet heeft betaald, wordt er een annulering wegens niet betaling geregistreerd op de account van de koper. Als kopers veel annuleringen wegens niet betaling hebben, kunnen er door een verkoper of door eBay limieten aan hen worden opgelegd of kunnen de kopers hun koopprivileges verliezen. In sommige gevallen kunnen kopers bezwaar maken tegen een annulering wegens niet betaling in hun account. Meer weten over bezwaar maken tegen een annulering wegens niet betaling?

Onbetaalde bestellingen beheren

 • Verkopers kunnen een bestelling annuleren als de koper na 4 kalenderdagen nog niet heeft betaald en tot 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst. Meer weten over ons annuleringsbeleid voor bestellingen?
 • Verkopers moeten niet de reden 'Koper heeft niet betaald' gebruiken om een bestelling te annuleren wanneer de koper wel heeft betaald, anders kan het volgende gebeuren:
  • We laten alle crediteringen in de betreffende periode terugboeken
  • Verkopers kunnen geen gebruik meer maken van het crediteringssysteem voor verkoopcommissie
  • De account kan worden geschorst
 • eBay verwijdert in de volgende gevallen automatisch feedback die is gegeven door een koper die niet voor een bestelling heeft betaald:
  • De verkoper annuleert de bestelling omdat de koper niet heeft betaald of
  • De koper is geschorst

Alle activiteiten op eBay moeten in overeenstemming zijn met dit beleid, de eBay-gebruikersovereenkomst en alle toepasselijke wetten, evenals met de rechten van derden. Als dit niet gebeurt, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: het verwijderen van de aanbieding of andere inhoud, het geven van een waarschuwing, het beperken van activiteiten of het opschorten van het account.

Waarom hanteert eBay dit beleid?

Dit beleid helpt kopers onze regels voor het kopen van objecten te begrijpen, wat verkopers beschermt en tegelijkertijd zorgt voor een eerlijke en veilige handelsplaats.

Was dit artikel nuttig?