5 min artikel

Normen voor verkoperprestaties

eBay verwacht van verkopers dat ze een goede service bieden zodat hun klanten tevreden zijn. Dat betekent dat ze moeten voldoen aan de verwachtingen van hun kopers.

In hun Verkoperprestaties - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad kunnen verkopers zien hoe ze presteren in eigen land en op de verschillende internationale markten. Zo kunnen ze opzoeken hoe goed ze voldoen aan de verwachtingen van hun kopers in België, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Bekijk meer informatie over de internationale normen voor verkoperprestaties.

Als verkoper wordt het volgende van u verwacht:

 • De voorraad bij te houden en goed op te slaan
 • Snel problemen met klanten op te lossen
 • Objecten binnen de aangegeven verzendtijd op te sturen
 • Redelijke verzend- en verwerkingskosten in rekening te brengen
 • Verzendkosten en verwerkingstijden in de aanbieding te verwerken
 • Uw teruggavebeleid consequent toe te passen
 • Spoedig antwoord te geven op vragen van kopers
 • In alle fasen van een transactie behulpzaam, vriendelijk en professioneel te blijven
 • Ervoor te zorgen dat het object dat aan de koper wordt geleverd, overeenstemt met de beschrijving in de aanbieding

Denk er ook aan dat wanneer u niet voldoet aan de verwachtingen van kopers, dit kan leiden tot:

 • Het niet voldoen aan de eisen voor tijdige verzending
 • Overschrijden van de minimale eisen voor transactieproblemen
 • Een slechte ervaring voor u en de koper
 • Lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen
 • Negatieve of neutrale feedback van kopers
 • Een koper die een geschil opent via de pagina Transactieproblemen oplossen

Feedback die gewijzigd is door de koper van negatief naar positief telt niet voor uw probleempercentage per transactie. Neutrale feedback of feedback met een lage gedetailleerde verkopersbeoordeling voor verzendtijd of object voldoet aan beschrijving kan gewijzigd worden en telt daarom niet voor uw probleempercentage per transactie.

Als de maatstaf voor tijdige leveringen de enige is die u niet haalt, dan blijft uw verkoperniveau 'Uitstekend'. Deze maatstaf kan echter wel van invloed zijn op welke opties voor verwerkingstijd voor u beschikbaar zijn wanneer u nieuwe aanbiedingen maakt.

Een bestelling telt als 'op tijd' zolang deze aan een van de volgende criteria voldoet:

 • Trackingstatus van object wordt binnen uw laatste vermelde verzendtijd weergegeven als Geaccepteerd.
 • Trackingstatus van object wordt binnen uw laatste vermelde leveringstijd weergegeven als Geleverd.
 • De koper bevestigt dat de levering op tijd was.

Om de status van Topverkoper te houden mag maximaal 3% van uw transacties te laat zijn.

Meer lezen in het nieuws voor verkopers - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad .

Defectpercentage per transactie

Het defectpercentage per transactie is het percentage van de trancties van de verkoper dat een of meer van onderstaande defecten heeft:

 • Gesloten geschillen zonder oplossing onder Geld-terug-garantie van eBay of door Kopersbescherming van PayPal
 • Transacties geannuleerd door de verkoper
Vereiste Minimum voor alle verkopers eBay-topverkopers
Defectpercentage  
Maximumpercentage transacties met defecten 2% 0.5%
Minimum aantal unieke kopers betrokken bij defecten voordat het bovengenoemde percentage van invloed is op de verkoperstatus 4 3
Gesloten geschillen zonder oplossing
Maximumpercentage geschillen gesloten door eBay zonder oplossing van de verkoper 0,30% 0,30%
Maximum aantal geschillen gesloten door eBay zonder oplossing van de verkoper voordat het bovengenoemde percentage van invloed is op de verkoperstatus 2 2

Elk geschil dat eBay of PayPal in uw voordeel beslist, of de schuld is van de koper, heeft geen negatieve invloed op uw prestatiemeting.

Voor uw verkoperprestaties wordt er rekening gehouden met de objecten die u aan kopers in alle landen aanbiedt.

Uw evaluatie wordt nog steeds uitgevoerd op de 20e van elke maand, en de nieuwe prestatiemeting wordt in augustus toegepast. De evaluatie wordt gebaseerd op uw prestaties over dezelfde periode als nu: 3 maanden voor verkopers met 400 transacties of meer over de afgelopen 3 maanden, 12 maanden voor alle andere verkopers. De geschillen of retouren die eBay of PayPal in uw voordeel beslist, tellen niet mee voor uw verkoperprestaties.

U kunt ook deze tips volgen om uw verkopen te verbeteren.

Eerlijke beoordeling van prestaties

Om uw algehele prestaties goed te kunnen meten, kijken we naar het hele plaatje en het patroon in de lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen van kopers en beschermen u waar noodzakelijk.

Wat gebeurt er als uw verkoperniveau Ondermaats is?

Als u niet voldoet aan onze minimale verkoperprestaties, kunnen we uw verkoopactiviteit beperken totdat uw prestaties beter worden.

Het niveau Ondermaats kan de volgende gevolgen hebben:

 • Uw objecten worden mogelijk lager in zoekresultaten geplaatst
 • We kunnen uw account en gerelateerde accounts verkoopbeperkingen opleggen of voorkomen dat u een nieuwe account maakt
 • Betalingen van uw verkopen kunnen worden geblokkeerd
 • U kunt de tool Promotie-aanbiedingen niet meer gebruiken, u kunt geen nieuwe campagnes meer maken en u kunt geen bestaande campagnes meer bewerken
 • Als uw niveau langer dan 60 dagen Ondermaats is, kan uw eBay-winkel naar het basisniveau worden verlaagd

We leggen doorgaans pas permanente verkoopbeperkingen op wanneer uw account ten minste 2 opeenvolgende maanden als Ondermaats is beoordeeld. We kunnen wel op elk moment actie ondernemen als er dringende problemen zijn met uw account, bijvoorbeeld als we fraude hebben ontdekt of als uw verkooppraktijken de ervaring van kopers kunnen schaden. De maatregelen die we nemen, staan in verhouding tot de aard van het gevonden probleem en zijn redelijkerwijs vereist om de belangen van alle eBay-gebruikers en eBay als provider van de services te beschermen.

Als uw account niet voldoet aan onze minimale normen voor verkoperprestaties, moet u het volgende doen:

 • Los alle problemen van de account op voordat u met andere accounts objecten koopt of verkoopt
 • Controleer of uw objecten nauwkeurig worden beschreven in uw aanbiedingen. Gebruik foto's en vermeld specificaties in uw aanbieding zodat kopers precies weten wat ze kunnen verwachten
 • Zorg dat u snel antwoordt op vragen van kopers

Meer weten over het gebruik van meerdere accounts? Raadpleeg ons beleid voor verkooppraktijken voor informatie over hoe u kunt voldoen aan de verwachtingen van kopers.

Was dit artikel nuttig?

Verwante hulponderwerpen