Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

eBay-beleid (overzicht)

Ons beleid bestaat uit regels en richtlijnen waarmee een veilige en eerlijke handelsomgeving voor alle leden wordt gecreëerd. eBay legt deze regels en dit beleid op om een veilige handelsomgeving te bevorderen.

Gebruikersovereenkomst – Het belangrijkste eBay-document met betrekking tot beleid. Alle leden zijn verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van het eBay-beleid en alle toepasseljke wetten en bepalingen zoals uiteengezet in deze wettelijke overeenkomst.

Een probleem oplossen

Er zijn een aantal objecten die, omwille van wettelijke beperkingen of andere redenen, niet toegestaan zijn of enkel onder bepaalde voorwaarden kunnen worden aangeboden. Als u niet zeker bent of uw object is toegestaan, kunt u te weten komen waarom sommige objecten verboden of beperkt zijn en een uitgebreide lijst bekijken met objecten die u niet mag verkopen.
Controleer of de e-mail door eBay is verzonden door uw berichten in Mijn eBay te bekijken. In deze e-mail van eBay wordt uitgelegd waarom uw account werd geschorst en welke stappen u kunt ondernemen om het probleem op te lossen. Meer weten over geschorste accounts en hoe je kunt zien of een e-mail daadwerkelijk van eBay afkomstig is?
Als u een object koopt en de verkoper ontvangt om welke reden ook geen betaling, kan hij een geschil wegens onbetaald object openen. Als u hierover een bericht ontvangt, is het belangrijk dat u snel reageert. Als u niet betaalt of geen antwoord geeft aan de verkoper binnen 4 dagen, kan de verkoper het geschil sluiten en kan er een onbetaald object worden geregistreerd op uw account. Als u een reden hebt om niet te betalen, kunt u bezwaar aantekenen tegen het geschil.

Hulponderwerpen

eBay Algemeen

Regels voor verkopers
Ontdek welke objecten u kunt verkopen, wat er is toegestaan in uw aanbiedingen, en welke andere richtlijnen voor verkopen er gelden.


Regels voor kopers
Kopers hebben ook verplichtingen. Bied op een verantwoordelijke manier, betaal altijd voor aankopen en volg onze richtlijnen voor kopers.

Top 10 beleid

Hoe

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons