Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Gezocht


Gezocht-advertenties zijn alleen toegestaan in het gedeelte Gezocht van de site en moeten voldoen aan het algemene beleid van eBay. Specifieke richtlijnen voor Gezocht-advertenties vindt u in het gedeelte Aanvullende informatie hieronder.

Reacties op Gezocht-advertenties moeten overeenkomen met de objectbeschrijving in de advertentie. Wanneer meerdere malen wordt gemeld dat een lid ongepaste reacties stuurt, mag deze persoon gedurende een bepaalde periode niet meer reageren.

Als u dit beleid overtreedt, kan eBay onder andere de volgende maatregelen treffen:

  • De aanbieding wordt beëindigd

  • Uw accountprivileges worden beperkt

  • Uw account wordt geschorst

  • U krijgt de eBay-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug

  • U verliest uw PowerSeller-status

Het volgende is alleen van toepassing op Gezocht-advertenties en de reacties erop.

  • Gezocht-advertenties mogen geen directe communicatiemethoden bevatten. Dat zijn bijvoorbeeld links, gebruikersnamen, e-mailadressen en telefoonnummers.

  • Advertenties die persoonlijke gegevens (zoals voor- en achternaam) bevatten, zijn niet toegestaan. Plaats, provincie en postcode mogen wel worden gebruikt, zodat iemand die op jouw advertentie wil reageren, weet of je in de buurt woont.

  • Advertenties waarin om goederen, services of donaties wordt gevraagd, zijn niet toegestaan, ook als dit namens een erkende liefdadigheidsinstelling wordt gedaan.

  • Gezocht-advertenties mogen geen obscene of beledigende taal bevatten.

Lees de volgende eBay-richtlijnen goed door:

Afhankelijk van het soort overtreding kunt u op een van de volgende manieren Gezocht-advertenties melden die niet in overeenstemming zijn met het beleid,

Rapporteren - Verboden en beperkte objecten.

Rapporteren - Mogelijk inbreuk op rechten makende objecten.

Rapporteren - Alle andere overtredingen van Gezocht-advertenties.

Gezocht-advertenties zijn gemaakt om leden advertenties te laten plaatsen voor objecten en diensten zodat andere leden daarop kunnen reageren. Als deze functie voor andere doeleinden wordt gebruikt of als Gezocht-advertenties worden geplaatst die niet in overeenstemming zijn met het beleid van eBay, kan de marktplaats worden geschaad.


Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons