2 min artikel

eBay-kosten omzeilen

Soms kunnen verkopers systemen of technieken gebruiken om eBay-kosten te omzeilen, per ongeluk of opzettelijk. Het is belangrijk om te weten dat als u niet voor uw kosten betaalt, uw aanbiedingen verwijderd kunnen worden en uw koop- en verkoopprivileges beperkt kunnen worden.

Soms is het mogelijk dat een verkoper opzettelijk of per ongeluk dingen doet waardoor het betalen van kosten wordt vermeden.

Het is belangrijk om te onthouden dat als je je vergoedingen niet betaalt, je aanbiedingen beëindigd kunnen worden en je koop- en verkooprechten beperkt kunnen worden.

Activiteiten op eBay moeten:

 • Alle toepasselijke wetten naleven
 • De rechten van derden respecteren
 • De gebruikersovereenkomst van eBay naleven
 • Dit eBay-beleid volgen

Als een activiteit niet aan deze vereisten voldoet, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: het administratief beëindigen van aanbiedingen of het annuleren van transacties, het verbergen of verlagen van de weergave van aanbiedingen in zoekresultaten, het verlagen van de waardering van verkopers, het beperken van kopen of verkopen, het verbeuren van kosten, het verlies van kopers- of verkopersbescherming, het beperken van de toegang tot tools voor ledencommunicatie en beoordeling, het verwijderen van feedback en het schorsen van accounts.

Wat zijn de richtlijnen?

Aanbiedingen buiten eBay om

 Niet toegestaan
 • Een object aanbieden op eBay en vervolgens betaald worden zonder gebruik te maken van eBay.

Raadpleeg het volledige beleid voor aanbiedingen om objecten buiten eBay om te kopen of verkopen voor meer informatie.

 

Links ter verwijzing of promotie van objecten buiten eBay om

 Beperkt
 • Toevoegen van links naar eBay-winkels en objecten, mits het niet gaat om onrechtstreekse links naar een URL (redirects).
 
 Niet toegestaan
 • Verwijzing naar of promotie van de eigen website (inclusief links naar homepage URL's waarop andere websites dan eBay gepromoot worden), verkoop buiten eBay om of andere activiteiten van de verkoper.

Raadpleeg links in aanbiedingen voor meer informatie.

 

Buitensporige verzendkosten

Geef verzendkosten op in uw aanbieding. Het druist in tegen onze regels om onduidelijke of misleidende verzendkosten op te geven, of onredelijke verzendkosten aan te rekenen.

 Toegestaan
 • Eigenlijke verzendkosten aanrekenen
 • De kost van verpakkingsmateriaal, verzekering en levering opnemen in uw verzendkosten
 • Leveringsbevestiging of gelijkaardige diensten opnemen in de verwerkingskosten
 
 Niet toegestaan
 • Buitensporige verzend- en verwerkingskosten
 • Meer dan het maximumbedrag aanrekenen in rubrieken met maximumbedragen voor verzendkosten
 • Afzonderlijke kosten voor verzekeringen aanrekenen
 • Kosten aanrekenen voor gerelateerde diensten zoals lonen van medewerkers of kilometervergoedingen
 • Tegenstrijdige of verwarrende informatie opnemen in uw aanbieding
 

Bijkomende aankopen voorstellen of eisen

 Niet toegestaan

De koper voorstellen of vragen om:

 • een bijkomende aankoop te doen;
 • een bedrag hoger dan de uiteindelijke verkoopprijs of onredelijke verzendkosten te betalen;
 • in te schrijven voor een dienst bij de aankoop;
 • iets te doen dat niet relevant is voor de transactie (bijv. een hotelkamer betalen) als voorwaarde voor het ontvangen van het object of een voordeel ervan (zoals gratis of verminderde verzendkosten).
 

Kosten voor aanbiedingen van meerdere objecten met vaste prijs omzeilen

Met een aanbieding met variaties kunnen verkopers meerdere identieke objecten in eenzelfde aanbieding te koop aanbieden. Gebruik deze verkoopvorm in plaats van gewone aanbiedingen van telkens één object om meerdere objecten aan dezelfde verkoopprijs aan te bieden.

 Toegestaan

Aanbiedingen met variaties kunnen, zolang de objecten verder hetzelfde zijn, een variatie aan grootte, kleur, geur, hoeveelheid of materiaal bieden.

 
 Beperkt
 • Als alle objecten in uw aanbieding dezelfde staat hebben, kunt u variaties hebben voor kleine verschillen zoals hetzelfde boek met een gescheurde cover en één is een oude bibliotheek kopie.
 • U kunt delen van een set aanbieden als alle afzonderlijke delen in de correcte rubriek staan en uw titel geldt voor alle variaties.
 • U kunt variaties gebruiken om een kleine verschillen in een object aan te geven, zoals een computer met verschillende geheugenopties.
 
 Niet toegestaan
 • Verschillende merken of modellen van een object in een enkele aanbieding plaatsen
 • Keuze geven tussen twee verschillende objecten zoals een horloge en een paar schoenen
 • Objecten met een verschillende objectstaat zoals nieuw of refurbished in 1 aanbieding plaatsen

Raadpleeg meerdere objecten verkopen in een enkele aanbieding voor meer informatie.

 

E-mailadressen, telefoonnummers en domeinnamen in de titel, ondertitel, afbeeldingen of objectlocatie

 Beperkt

Gebruik van contactgegevens (inclusief URL's naar homepages waar andere websites dan eBay worden gepromoot) in de titel, ondertitel, objectlocatie of in afbeeldingen is enkel toegestaan indien het aangeboden object een domeinnaam is.

 

Objecten om buiten eBay te verkopen

 Toegestaan

Verkoop van oude catalogussen of catalogussen voor verzamelaars waaruit u niet meer kunt bestellen (zoals een Sears catalogus uit 1931)

 
 Niet toegestaan

Verkoop van catalogussen en andere objecten waaruit kopers nu nog rechtstreeks kunnen bestellen, wat kan leiden tot een verkoop buiten eBay om

Raadpleeg het volledige beleid voor de verkoop van catalogi voor meer informatie.

 

Kosten voor minimumverkoopprijzen omzeilen

Toegestaan
 • Een minimumverkoopprijs of minimumstartprijs gebruiken om te vermijden dat er onder een bepaald bedrag wordt verkocht.
 • Een minimumverkoopprijs gebruiken om het object aantrekkelijker te maken voor kopers.
 • Een object niet verkopen tenzij de minimumverkoopprijs werd bereikt.
 • De minimumverkoopprijs delen met bieders. Verkopers moeten potentiële kopers niet vertellen wat de minimumverkoopprijs is, maar in sommige gevallen willen ze dat misschien wel.
 • Een minimumverkoopprijs verlagen of verwijderen nadat er op een object geboden werd.
 • Een minimumverkoopprijs van gelijk welk bedrag instellen.
 
 Niet toegestaan
 • Een minimumverkoopprijs opnemen voor een object, terwijl het object niet werd aangeboden met de functie voor minimumverkoopprijzen
 • Zeggen dat de hoogste bieder het object moet kopen ook al werd de minimumverkoopprijs niet bereikt
 • Kosten voor minimumverkoopprijs proberen te vermijden door biedingen te annuleren en een aanbieding vroegtijdig te beëindigen omdat de minimumverkoopprijs niet werd bereikt.
 

Objecten aanbieden in de verkeerde rubriek

 Niet toegestaan

Objecten die thuishoren in een rubriek met een vaste kost, zoals huizen en auto's, niet in de gepaste rubriek aanbieden

 

Gezocht- en ruiladvertenties

Toegestaan

Het gedeelte Gezocht gebruiken om Gezocht-advertenties te plaatsen.

 
 Niet toegestaan

De opmaak van een standaardaanbieding gebruiken om een Gezocht-advertentie te plaatsen of reclame maken voor een wens om objecten te kopen of ruilen.

Zie het volledige beleid voor Gezocht-advertenties voor meer informatie.

 

Toeslagen

 Niet toegestaan

Zie het volledige beleid voor extra kosten voor meer informatie.

 • De koper een korting bieden voor het gebruik van een betalingsmethode waaraan u de voorkeur geeft.
 • Bijkomende kosten in rekening brengen voor het gebruik van standaardbetalingsmethoden waaronder cheques, postwissels, elektronische overboekingen en creditcards.
 

Aanbiedingen verlengen

Toegestaan

In zeldzame gevallen (bijvoorbeeld ten gevolge van een sitestoring) kunnen we de duur van een aanbieding verlengen.

 
 Niet toegestaan

Zie het volledige beleid voor extra kosten voor meer informatie.

 • De koper een korting bieden voor het gebruik van een betalingsmethode waaraan u de voorkeur geeft.
 • Bijkomende kosten in rekening brengen voor het gebruik van standaardbetalingsmethoden waaronder cheques, postwissels, elektronische overboekingen en creditcards.
 

Aanvullende informatie

Hoewel er geldige redenen bestaan om een aanbieding voortijdig te beëindigen, zullen we onderzoek verrichten naar verkopers die hier misbruik van maken.

Waarom heeft eBay dit beleid?

Aanbiedingen waarbij kosten worden omzeild, kunnen leiden tot een negatieve ervaring voor kopers en benadelen verkopers die die kosten wel betalen. Met dergelijke aanbiedingen wordt het vertrouwen in de eBay-handelsplaats ondermijnd. Hoewel voorstellen om objecten buiten eBay om te kopen of verkopen niet altijd bedoeld zijn om fraude te plegen, gaan ze altijd gepaard met een zeker risico. Houd er rekening mee dat objecten die worden aangekocht via een voorstel om buiten eBay om te kopen niet in aanmerking komen voor eBay-diensten zoals:

 • Feedback
 • Verzoek om contactgegevens
 • Probleemoplossing
Was dit artikel nuttig?