Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Betere resultaten door betere beschrijvingen van uw objecten


Beschouw uw objecttitel en uw objectbeschrijving als reclame, een mogelijkheid om informatie te geven en om kopers te aan te trekken. Kopers baseren zich op deze details om te beslissen of ze iets kopen. Alle informatie die u geeft, moet dus nauwkeurig, duidelijk en uitgebreid zijn. Dit helpt niet alleen om de verwachtingen van de kopers te bepalen. Op die manier voorkomt u ook:

 • Lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen voor het beschreven object

 • Gevallen waarin een koper beweert dat het object niet overeenstemt met de beschrijving in uw aanbieding

 • Negatieve of neutrale feedback

Staat van object

De staat van uw object is een van de belangrijkste elementen van uw aanbieding. Deel de leden precies mee wat ze zullen krijgen, en wees eerlijk. Vermeld zelfs de kleinste onvolmaaktheden zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Dit vermindert ook de kans dat de koper beweert dat uw object niet overeenstemt met de beschrijving.

Veelvoorkomende problemen Oplossingen

Opgeknapte objecten, demonstratieobjecten of objecten met geopende verpakking beschrijven als "nieuw" is misleidend. Nieuw betekent gloednieuw, nooit teruggebracht en zonder ontbrekende onderdelen of accessoires.

 • Vermeld duidelijk of uw object een opgeknapt of een demonstratieobject, of een object met geopende verpakking is in uw aanbieding, in de titel en in de beschrijving. Markeer afzonderlijk de kwaliteit ervan.

U kunt bijvoorbeeld een 5-sterren-beoordelingssysteem gebruiken, waarbij 5 sterren erop wijzen dat het object zich in perfecte staat bevindt, het geen gebreken of defecten vertoont en dat alle onderdelen en accessoires inbegrepen zijn. Een 1-ster-beoordeling wijst erop dat een object een functioneel defect kan vertonen. Vermeld duidelijk wat elke beoordeling betekent.

Door informatie over de staat van het object te verbergen wordt deze gemakkelijk overgeslagen. Dit kan lijken op een poging om mogelijke gebreken van uw product te verbergen, wat niet eerlijk is tegenover kopers.

 

 • Geef informatie over de staat van het object in uw titel, beschrijving en specificaties van het object (indien beschikbaar). Zorg ervoor dat de informatie gemakkelijk te vinden en te begrijpen is.

 • Gebruik opschriften, bullet points en andere visuele elementen, zodat kopers gemakkelijk de details van het object kunnen vinden.

Het niet vermelden van gebreken of defecten van het object kan aanleiding geven tot misverstanden.

 

 • Beschrijf duidelijk de slijtage, gebreken, defecten, technische fouten, ontbrekende onderdelen of accessoires en om het even welke andere speciale kenmerken.

Objectgegevens

Kopers concentreren zich vaak op enkele belangrijke details in de objectbeschrijving vóór ze een object kopen. Het niet vermelden van deze informatie in uw aanbieding kan soms aanleiding geven tot misverstanden over wat er eigenlijk verkocht wordt.

Veelvoorkomende problemen Oplossingen

Niet alle relevante details over het object zijn bijgevoegd

 • Om de kopers precies te kunnen meedelen wat ze krijgen en om u te helpen om de waarde van uw object te vermeerderen, volgt hierna een lijst met details van het object die u misschien wilt toevoegen aan uw aanbieding:

  • Merknaam, bedrijf, ontwerper, auteur, enz.

  • Staat van object en kwaliteit

  • Modelnummer of compatibiliteit

  • Aantal

  • Grootte (vermeld, indien mogelijk, de precieze afmetingen) en gewicht

  • Wanneer werd het object vervaardigd?

 • Gebruik opschriften, bullet pointss en andere visuele elementen, zodat kopers gemakkelijk de details van het object kunnen vinden.

Details van objecten vermelden die eigenlijk geen deel uitmaken van de aanbieding

 

 • Houd uw aanbiedingen eenvoudig en geef alleen details die relevant zijn voor het object dat verkocht wordt.

 • Gebruik geen trefwoorden die geen verband houden met uw object om de aandacht te vestigen op uw aanbieding. Dit is in strijd met het beleid van eBay omdat het onbillijk is en kopers in de war kan brengen.

Foto's

De foto's in uw aanbiedingen moeten tonen wat het object is en moeten de staat ervan goed weergeven. Het toevoegen van duidelijke en gedetailleerde foto's, vooral bij tweedehands objecten, toont de leden wat ze kunnen verwachten van uw producten en verhoogt de kans dat uw koper tevreden is.

Veelvoorkomende problemen Oplossingen

Gebruik van stockfoto's voor tweedehandse of imperfecte objecten. Kopers verwachten gewoonlijk dat stockfoto's worden gebruikt voor gloednieuwe en ongeopende objecten.

 • Wanneer een object zich niet in perfecte staat bevindt, neemt u best foto's van dit object. Voeg deze foto's bij uw aanbieding in plaats van een stockfoto.

 • Wanneer u zelf geen foto's kunt nemen en stockfoto's bijvoegt in plaats van foto's van het echte object, moet u in uw aanbieding uitleggen dat u stockfoto's gebruikt, en uitleg geven aan de kopers over de staat van het object.

Gebruik van misleidende foto's - voorbeeld: twee hemden tonen terwijl u eigenlijk maar één hemd verkoopt

 • Houd uw foto's eenvoudig, duidelijk en precies, en fotografeer alleen het object dat u verkoopt.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons