Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Regels voor verkopers (overzicht)

Het beleid van eBay zorgt mee voor een veiligere, eerlijke en aangename handelservaring voor alle eBay-leden. Als verkoper bent u verantwoordelijk voor het bekijken en begrijpen van het verkoopbeleid van eBay en van de toepasselijke wetten en regelgevingen zoals deze zijn beschreven in de Gebruikersovereenkomst.

We raden u aan om het verkoopbeleid van eBay door te nemen voor u een object aanbiedt. Zo kunt u voorkomen dat u de regels per ongeluk overtreedt. Het verkoopbeleid van eBay wordt bovendien regelmatig bijgewerkt om nieuwe kwesties te behandelen. Het is dus belangrijk dat u het regelmatig controleert op wijzigingen.

Zorg ervoor dat u voldoet aan deze richtlijnen. Als dat niet gebeurt, kunnen we een aantal maatregelen treffen, zoals uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

Een probleem oplossen

Er zijn een aantal objecten die, omwille van wettelijke beperkingen of andere redenen, niet zijn toegestaan of enkel onder bepaalde voorwaarden kunnen worden aangeboden. Als u niet zeker bent of uw object is toegestaan, kunt u te weten komen waarom sommige objecten verboden of beperkt zijn en een uitgebreide lijst bekijken met objecten die u niet mag verkopen.
Controleer eerst uw e-mail. Als we een aanbieding verwijderen, sturen we de verkoper een e-mail met daarin de reden. Als u de e-mail niet ziet, controleer dan uw spamberichten. Lees vervolgens meer over de redenen waarom eBay aanbiedingen verwijdert.
eBay werkt samen met de rechthebbenden van auteursrechten en handelsmerken om aanbiedingen van onze site te verwijderen als de rechthebbende daarom vraagt. Dat kan zelfs gebeuren als het object dat u probeert te verkopen, authentiek is. Als u vragen hebt over waarom een object werd verwijderd, neem dan contact op met de rechthebbende die om de verwijdering heeft verzocht. U kunt deze informatie vinden in de e-mail die we u hebben gestuurd. U kunt ook meer lezen over ons VeRO-programma.

Hulponderwerpen

eBay Algemeen

Hoe

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons