Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Verkooppraktijken

 

Overzicht

Duidelijk in uw aanbiedingen aangeven wat de koper mag verwachten en dan voldoen aan die verwachtingen (of ze overtreffen) is een uitstekende manier om uw klanten tevreden te houden en transacties vlot te laten verlopen.

Als u nauwkeurige en consistente informatie over uw object verstrekt en de voorwaarden van de verkoop duidelijk beschrijft, komt niemand voor verrassingen te staan.

Probeer van begin tot eind uitstekende klantenservice te bieden, zoals:

 • Redelijke verzend- en verwerkingskosten aanrekenen

 • Uw verwerkingstijd en teruggavebeleid opgeven in uw aanbieding

 • Vragen van kopers stipt beantwoorden

 • Professioneel handelen tijdens de transactie

 • Ervoor zorgen dat het object dat aan de koper wordt geleverd, overeenkomt met de beschrijving in de aanbieding

 • Regelmatig uw aanbiedingen controleren en eventueel bijwerken zodat alle informatie - zoals de voorraad en de objectstaat - correct en up-to-date is.

Om u te helpen voldoen aan onze normen voor verkoperprestaties, hanteren we een aantal basisvereisten waaraan alle eBay-verkopers moeten voldoen. We geven ook tips over hoe u de verwachtingen van kopers kunt inlossen en zelfs overtreffen.

Richtlijnen

Zorg ervoor dat u deze richtlijnen volgt. Als u dat niet doet, kunnen we een aantal maatregelen nemen tegen uw account. We kunnen uw account schorsen en uw toegang tot bepaalde functies op de site beperken. Uw aanbiedingen kunnen worden verwijderd of lager of beperkt worden weergegeven in de zoekresultaten, zonder dat de toepasselijke kosten hiervoor volledig of gedeeltelijk worden terugbetaald. U hebt mogelijk ook geen recht meer op een speciale accountstatus en kortingen. U moet mogelijk kosten betalen en onze onkosten voor het toepassen en afdwingen van ons beleid vergoeden.
 

 
 
Kopers verwachten dat hun objecten op tijd worden geleverd, vooral wanneer ze een meerprijs voor expresverzending betalen. Als u een tragere verzendservice gebruikt dan de service die de koper heeft geselecteerd bij de afhandeling, zal het object later dan verwacht worden afgeleverd. Dit kan voor problemen zorgen, zoals een geschil wegens een niet-ontvangen object.

Wat moet u doen?

 • Ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van de verzendkosten en leveringstermijnen van de verzendopties die u aanbiedt.

 • Verzendservices en -methoden gebruiken die stroken met de opties die de koper heeft geselecteerd en dus voldoen aan zijn of haar verwachtingen.

Wat mag u niet doen?

 • Verzendservices en -methoden gebruiken die niet overeenkomen met de opties die de koper heeft geselecteerd. Bijvoorbeeld USPS Ground met een geschatte levering van 7 dagen gebruiken wanneer de koper USPS Priority Mail met een geschatte levering van 3 dagen heeft geselecteerd.

 
 
Zorg ervoor dat de verzendkosten en eventuele kosten voor bijkomende services duidelijk staan vermeld in uw aanbiedingen.
 

Wat mag u aanrekenen?

Werkelijke verzendkosten: dit is het bedrag voor de verzending van het object. Het bedrag moet overeenkomen met wat u aan de expediteur of verzendservice betaalt.


Verwerkingskosten: hiertoe behoren kosten voor eventuele verpakkingsmaterialen of verzekeringskosten.


Leveringsbevestiging en extra services: als u deze opties wilt gebruiken, moet u ze toevoegen aan uw verzend- en verwerkingskosten en mag u alleen hun werkelijke kostprijs in rekening brengen. Tot deze services behoren bijvoorbeeld:

 • Verzendbewijs

 • Aangetekende brief

 • Onder rembours

 • Leveringsbevestiging

 • Aangetekende zending

 • Beperkte levering

 • Ontvangstbevestiging

 • Bevestiging via handtekening

 • Speciale verwerking


Belasting en door de overheid opgelegde kosten: alleen btw, belastingen die van toepassing zijn in uw staat, land of stad, of soortgelijke belastingen mogen in rekening worden gebracht.

Tips:

 • Als uw verzend- en verwerkingskosten hoger dan gemiddeld, legt u het best in uw aanbieding uit wat er allemaal is inbegrepen in deze kosten.

 • We raden u aan tracking te gebruiken om de zending van uw objecten te volgen. Trackinggegevens, leveringsbevestiging of bevestiging via handtekening bieden extra bescherming wanneer een koper meldt dat hij of zij een object niet heeft ontvangen. Dit is een van de kwalificaties om automatisch een beoordeling van 5 sterren te krijgen voor verzendtijd.

Rubrieken met maximale verzendkosten

We hebben maximale verzendkosten ingesteld in een aantal rubrieken op eBay. U mag alleen hogere kosten aanrekenen dan de maximale verzendkosten als u de optie berekende verzendkosten gebruikt en de werkelijke grootte en het gewicht (inclusief verpakkingsmateriaal) van het object invoert.

Wanneer u berekende verzendkosten gebruikt, mogen de berekende kosten niet hoger zijn dan de werkelijke verzendkosten. Anders worden deze als buitensporige verzendkosten beschouwd en dat is niet toegestaan op eBay.

Gratis verzending

U kunt gratis verzending aanbieden naar bepaalde of naar alle bestemmingen.

Voor een bestemming met gratis verzending mogen geen andere verzend-, verwerkings- of verpakkingskosten in rekening worden gebracht.

U mag geen verzendmethode gebruiken die trager is dan de traagste methode die is aangegeven in de aanbieding.

 
Als u gratis verzending biedt (en we kunnen bevestigen dat de koper niet voor verzending heeft betaald), ontvangt u automatisch een gedetailleerde verkopersbeoordeling van 5 sterren voor verzend- en verwerkingskosten.
 
 
Kopers willen weten wanneer ze hun objecten mogen verwachten.
 

Wat moet u doen?

Duidelijk en nauwkeurig aangeven in uw aanbieding wanneer het object wordt verzonden.

Objecten verzenden binnen de verwerkingstijd die vermeld wordt in uw aanbieding.

Gebruikmaken van tracking, leveringsbevestiging of bevestiging via handtekening. Leveringsbevestiging biedt extra bescherming wanneer een koper beweert dat hij of zij een object niet heeft ontvangen.

Opmerking: bevestiging via handtekening is verplicht voor transacties vanaf $750. Bevestiging via handtekening biedt extra bescherming wanneer een koper beweert dat hij of zij een object niet heeft ontvangen.

U moet de verzendoptie selecteren die het beste aansluit bij de verzendservice die u aanbiedt in uw aanbieding. Zo weet de koper wanneer hij of zij het object in de bus mag verwachten.

Wat mag u niet doen?

Als het bedrag van een betaling voor een object dat u hebt verkocht niet meteen beschikbaar is bij PayPal, mag u de verzending niet uitstellen tot het bedrag wordt vrijgegeven.

Opmerking: het uitstellen van de verzending van een object kan negatieve gevolgen hebben voor uw verkoperniveau of probleempercentage en de klanttevredenheid, waardoor de kans groter is dat toekomstige betalingen via PayPal worden geblokkeerd.

Verkoopvormen zonder verwerkingstijd

Zoekertjes

Advertenties voor onroerend goed

Rubrieken die geen verwerkingstijd vereisen

Alle rubrieken voor motorvoertuigen

Onroerend goed

Speciale services

Extra aandacht voor specifieke rubrieken

In bepaalde rubrieken worden mogelijk trackinggegevens of specifieke verwerkingstijden of beide vereist. Hiermee willen we de ervaring van kopers verbeteren en voldoen aan de courante industrienormen voor bepaalde objecten.

U krijgt automatisch een gedetailleerde verkopersbeoordeling van 5 sterren voor verzendtijd als u het volgende doet:
* U geeft verwerking op dezelfde werkdag of binnen 1 werkdag op.
* U uploadt trackinggegevens die worden ondersteund door US Postal Service, UPS of FedEx vóór het einde van de volgende werkdag (Pacific Time) nadat u de betaling van de koper hebt ontvangen. Voor verwerking op dezelfde werkdag moet u de trackinggegevens binnen 1 werkdag uploaden. Een werkdag is een normale weekdag. Zaterdagen, zondagen en belangrijke feestdagen zijn geen werkdagen.
* Trackinggegevens moeten de status Geleverd en de leveringsdatum weergeven binnen 4 dagen na ontvangst van betaling.

Opmerking: in sommige gevallen is er mogelijk vertraging bij de verwerking van uw verzendgegevens en kunnen kopers u een gedetailleerde verkopersbeoordeling voor verzendtijd geven. Als u hebt voldaan aan de vereisten voor een 5-sterrenbeoordeling voor verzendtijd, wordt uw beoordeling aangepast naar 5 sterren.
 
 
Het is belangrijk om duidelijk de verkoopvoorwaarden in uw aanbieding op te geven zodat kopers weten wat ze kunnen verwachten.
 

Wat moet u doen?

U moet de volgende informatie opnemen in uw aanbieding:

 • Betalingsmethoden die u aanvaardt

 • Teruggavebeleid

 • Voorraadbeheerkosten, indien van toepassing

 • Verzendmethode, -kosten en andere informatie

 • Belastingen en andere door de overheid opgelegde kosten die van toepassing zijn (zoals verwijderingskosten voor elektronisch afval)

 • Transactievoorwaarden

U moet voldoen aan de verwachtingen die u in uw aanbieding hebt vastgelegd:

 • Zorg ervoor dat het object veilig en wel wordt afgeleverd binnen de termijn die u hebt opgegeven in uw aanbieding

 • U moet voldoen aan het beleid voor objecten in voorverkoop, indien van toepassing

 • U moet objecten die u aanbiedt op voorraad hebben of u moet een lopende overeenkomst met derden hebben om het object te leveren volgens de voorwaarden in uw aanbieding

 
 
 
Tracking is niet meer weg te denken uit de e-commerce: kopers verwachten dat de verkoper de nodige informatie verstrekt waarmee ze de zending van hun object online kunnen volgen. Trackinggegevens laten kopers precies weten waar hun object zich bevindt in het verzendproces en kunnen ook belangrijk zijn wanneer een koper beweert dat hij of zij een object niet heeft ontvangen. Meer weten over het uploaden van trackinggegevens?
 

Wat moet u doen?

 • Upload accurate trackinggegevens.

 • Upload trackinggegevens binnen de opgegeven verwerkingstijd.

 • Markeer het object als Verzonden in Mijn eBay of de Hub voor Verkopers nadat u het hebt verzonden

Wat mag u niet doen?

 • Andere informatie dan geldige trackinggegevens in het trackingveld uploaden, inclusief trackinggegevens die geen betrekking hebben op de transactie.

 • Trackinggegevens te laat uploaden, wanneer de verwerkingstijd die u hebt opgegeven in uw aanbieding al is verstreken.

 
 
Wanneer een koper een object koopt, verwacht hij of zij dat het wordt verzonden vanuit de objectlocatie die wordt vermeld in de aanbieding. Een foutieve, onnauwkeurige, vage of misleidende objectlocatie opgeven, kan verwarring veroorzaken over de levertijd en verzendkosten en komt verdacht over.
 

Wat moet u doen?

 • Nauwkeurige beschrijvingen van de objectlocatie opnemen. De plaats en staat/provincie, of de plaats en het land moeten overeenkomen. Bijvoorbeeld:

  • Hongkong, China

  • Sydney, Australië

  • Omaha, Nebraska, Verenigde Staten

Wat mag u niet doen?

 • Een onjuiste of onnauwkeurige objectlocatie opgeven

 • "VS" vermelden wanneer het object eigenlijk vanuit China wordt verzonden

 • Een onjuiste, vage of misleidende objectlocatie opgeven, zoals:

  • Beijing, Verenigd Koninkrijk

  • Hongkong, Verenigd Koninkrijk

  • Wereldwijd, Singapore

  • Rechtstreeks van de fabrikant naar, Verenigde Staten

  • Ergens in Florida, Verenigde Staten

 • Informatie over de objectlocatie vermelden in de objectbeschrijving die niet overeenkomt met de informatie in het veld met de objectlocatie

 • Inconsistente informatie over de objectlocatie vermelden in uw teruggavebeleid die kan leiden tot hogere terugzendkosten of verwarring voor kopers.

 
 
De objectpagina is de plaats waar kopers de meeste informatie over een object kunnen vinden. Met behulp van informatie uit de aanbieding beslissen kopers wat ze willen kopen en weten ze wat ze kunnen verwachten wanneer ze een object ontvangen. Het is belangrijk dat u de aanbieding alleen gebruikt om het aangeboden object te beschrijven en om de verkoopvoorwaarden op een professionele manier duidelijk te maken.
U moet het volgende doen:
 • De staat van het object opgeven

 • Eventuele mankementen of gebreken van het object beschrijven - zo voorkomt u problemen of ontevreden kopers.

Opmerking: wanneer u een tweedehands of opgeknapt object of een object met gebreken verkoopt, moet u foto's van het object in kwestie toevoegen en mag u geen stockfoto's gebruiken.
 
 
U zult af en toe een bestelling moeten annuleren omdat het object kapot of niet op voorraad is, omdat u een fout hebt gemaakt in de aanbieding, omdat de koper heeft verzocht om annulering van de bestelling, omdat er een probleem met het postadres van de koper is of omdat de koper niet heeft betaald. Zorg dat u in Mijn eBay of de Verkopershub de juiste procedure volgt om de bestelling te annuleren. Meer weten over hoe verkopers een bestelling kunnen annuleren?
 

Doe het volgende

 • Annuleer de bestelling binnen 30 dagen na de verkoop

 • Volg in Mijn eBay of de Verkopershub de juiste procedure om de bestelling te annuleren:

  • Ga in Mijn eBay naar Verkocht of in de Verkopershub naar Bestellingen.

  • Zoek de bestelling die u wilt annuleren en selecteer bij Meer acties de optie Deze bestelling annuleren

 • Kies een reden waarom u de transactie annuleert en volg de instructies op het scherm. De redencode 'De koper heeft niet betaald' wordt weergegeven als de koper niet binnen 4 kalenderdagen voor het object heeft betaald

Wat mag u niet doen?

 • Annuleer de bestelling niet meer dan 30 dagen na de verkoop

 • Volg geen verkeerde procedure buiten Mijn eBay of de Verkopershub om als u de bestelling annuleert

 • Selecteer geen verkeerde annuleringsreden om een transactieprobleem in uw account te voorkomen, een creditering van de verkoopcommissie te ontvangen of feedback van de koper te verwijderen of te blokkeren

Meer informatie over ons Annuleringsbeleid voor bestellingen.

 
Doe er alles aan om een uitstekende klantenservice te bieden. Door te voldoen aan de verwachtingen van kopers of door ze te overtreffen, kunt u uw prestaties op eBay verbeteren.
 

Wat moet u doen?

 • Reageer stipt op vragen tijdens de veiling of het koopproces en nadat het object is verkocht.

 • Communiceer op een professionele manier, ook in e-mails.

 • Wees attent en behulpzaam als de koper vragen heeft of problemen ondervindt.

Wat mag u niet doen?

 • U mag geen ongepaste of beledigende taal gebruiken tegen andere eBay-gebruikers.

 • U mag niemand op eBay ongepaste content sturen, waaronder naaktfoto's, ongepast taalgebruik en andere content die niets te maken heeft met een aanbieding op eBay.

 
Wanneer een transactie geen extra communicatie vereist, betekent dit meestal dat alles vlot is verlopen. U zou in dergelijke gevallen dus géén lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen voor communicatie mogen krijgen van kopers.

Om u te belonen voor transacties waarbij de koper u niet hoeft te contacteren, krijgt u automatisch een gedetailleerde verkopersbeoordeling van 5 sterren voor communicatie onder de volgende voorwaarden:
 • U biedt verwerking op dezelfde werkdag of binnen 1 werkdag aan en uploadt trackinggegevens binnen 1 werkdag.

 • Er vindt geen communicatie tussen koper en verkoper plaats via Berichten in eBay.

 • De contactgegevens van de koper of verkoper worden niet aangevraagd.

 • Er zijn geen aanvragen voor een terugbetaling of geschillen onder de Kopersbescherming van PayPal geopend voor de transactie en de koper heeft niet gemeld dat hij of zij het object niet heeft ontvangen.


Opmerking: Beste voorstellen, herkansingsaanbiedingen, facturen en factuuraanvragen hebben geen invloed op de automatische gedetailleerde verkopersbeoordeling van 5 sterren voor communicatie, zelfs als deze berichten bevatten die zijn toegevoegd door de koper of verkoper. Als u of de koper een van deze types communicatie heeft verzonden, komt u nog steeds in aanmerking voor een automatische gedetailleerde verkopersbeoordeling van 5 sterren voor communicatie.

Als eBay de geschatte levertijd die wordt weergegeven aan de koper verkort, verwijderen we automatisch alle transactieproblemen die te maken hebben met de levertijd wanneer u uw trackinggegevens uploadt binnen de opgegeven verwerkingstijd en uw object geleverd wordt op of vóór de laatste dag van de standaardlevertijd (de door u vermelde verwerkingstijd plus de termijn die door de expediteur is opgegeven).

Communicatie tussen een koper en verkoper hoeft natuurlijk niet negatief te zijn. Als jullie berichten uitwisselen en alles naar wens verloopt, kan de koper u 5 sterren voor communicatie geven op basis van jullie interactie.
 
 
U bent niet verplicht om terugzendingen te accepteren, maar als u dat wel doet, moet u uw aangegeven teruggavebeleid in acht nemen.
Wanneer u ervoor kiest om terugzendingen te accepteren, kunnen kopers een object terugsturen om een willekeurige reden, ook wanneer ze van gedachten zijn veranderd over hun aankoop. Zolang de teruggave voldoet aan de door u opgegeven teruggavecriteria, bent u verplicht de teruggave te accepteren.
 

Wat moet u doen?

Als je geen terugzendingen wilt accepteren, zorg er dan voor dat de selectievakjes voor Internationale en Binnenlandse terugzendingen niet zijn aangevinkt.

Als u terugzendingen accepteert, moet u duidelijk aangeven onder welke criteria u een teruggave accepteert. Dit kan het volgende omvatten (maar is niet beperkt tot):

 • De periode waarin een koper u moet verwittigen over een teruggave

 • Wie de kosten voor terugzending betaalt

 • Hoe de terugbetaling wordt uitgevoerd (geld terug, vervanging of omruilen)

Vergeet niet dat kopers die van u kopen een contract met u aangaan op basis van de gegevens die u in uw aanbieding hebt opgenomen, inclusief wat u in uw teruggavebeleid hebt vermeld. Daarom mag u geen teruggavecriteria toevoegen of wijzigingen nadat het object is gekocht.

Zelfs als u opgeeft dat u geen teruggaven aanvaardt, kan een koper een geschil onder de Geld-terug-garantie van eBay openen voor objecten die hiervoor in aanmerking komen als de koper een object niet heeft ontvangen of als het object afwijkt van de beschrijving in de aanbieding. Meer weten over de normen voor verkoperprestaties?

 
 
Naast de beschrijving zijn foto's het belangrijkste onderdeel van een aanbieding. Foto's geven kopers een duidelijk beeld van wat ze in huis halen, inclusief specifieke details waarnaar ze mogelijk op zoek zijn. Foto's zijn vooral belangrijk wanneer u tweedehands objecten verkoopt, omdat de koper dan de actuele staat en eventuele gebreken van het object kan bekijken.
 
 
 
Wanneer u een object in promotie zet en de oorspronkelijke prijs opgeeft, moet u bepaalde regels volgen inzake de oorspronkelijke prijs en de tools die u gebruikt om een promotie of speciale actie aan te maken. Meer weten over de voorwaarden voor promoties?

Overige regels voor verkopers

U bent verantwoordelijk voor het doorlezen en begrijpen van onze regels voor verkopers en alle relevante wetten en regelgeving in uw Gebruikersovereenkomst. Het toepassen van ons beleid voorkomt problemen en staat doorgaans garant voor vlotte en succesvolle transacties.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons