Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Privacyverklaring

In onze Privacyverklaring vindt u alle belangrijke informatie over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw daarmee samenhangende rechten.

Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 23 december 2021. De vorige Privacyverklaring vindt u hier.

1. Omvang en updates van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op uw gebruik van deze website en alle toepassingen, diensten (inclusief betaaldiensten), producten en tools van eBay (samen "Diensten" genoemd), ongeacht hoe u toegang krijgt tot deze Diensten of hoe u deze gebruikt, inclusief toegang via mobiele apparaten en apps. Voor aanvullende regionale verklaringen, raadpleegt u sectie 12. Regionale en nationale privacyverklaringen hieronder.

 

Deze Privacyverklaring is ook van toepassing als hiernaar wordt verwezen via een link of op vergelijkbare wijze, bijvoorbeeld op websites van partners waarop Diensten van eBay worden aangeboden.

We kunnen deze Privacyverklaring op elk moment wijzigen door de herziene Privacyverklaring op deze website te plaatsen en hierbij de ingangsdatum van de herziene Privacyverklaring te vermelden. U wordt op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen in deze Privacyverklaring via Mijn berichten in Mijn eBay en/of via e-mail.

 
2. Verwerkingsverantwoordelijke
 

Welk bedrijf van de eBay-groep verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens in verband met onze dienstverlening is afhankelijk van hoe u onze Diensten gebruikt.

2.1 Gebruik van de Diensten

Afhankelijk van de regio waarin u zich bevindt, is een van de volgende bedrijven van de eBay-groep verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens in verband met onze dienstverlening (met uitzondering van betalingsdiensten voor verkopers):

 • VS: eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, VS

 • Canada: eBay Canada Limited, 240 Richmond Street West, 2nd Floor Suite 02-100 Toronto, Ontario, M5V 1V6, Canada

 • EU: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland

 • Verenigd Koninkrijk: eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk

 • India: eBay Singapore Services Private Limited, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315

 • Voor alle andere landen: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland

2.2 Gebruik van de betaaldiensten voor verkopers

Afhankelijk van de regio waarin u zich bevindt en of we daar onze betalingsdiensten aanbieden, zijn de volgende bedrijven van de eBay-groep verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens in verband met de levering van onze betalingsdiensten aan verkopers:

 • Verenigde Staten: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA

 • EU: eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

 • Verenigd Koninkrijk: eBay Commerce UK Ltd., 1 More London Place, London SE1 2AF, United Kingdom

 • Canada: eBay Commerce Canada Limited, 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John NB E2L 2A9, Canada

 • Australië: eBay Commerce Australia Pty. Ltd., Level 18, 1 York Street, Sydney NSW 2000, Australia

Zoals beschreven in onze Betalingsvoorwaarden, kunnen uw persoonlijke gegevens door een of meer van deze bedrijven worden verwerkt, afhankelijk van uw locatie en de locatie van de eBay-website waarop een gebruiker een transactie met u voltooit.

 

 
3. Functionaris voor gegevensbescherming en contact
 

We hebben in verschillende landen functionarissen voor gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de bescherming van uw persoonlijke gegevens. U vindt de contactgegevens van uw functionaris voor gegevensbescherming in de lijst met functionarissen voor gegevensbescherming in het Privacycentrum van eBay.

Als u daarnaast vragen of klachten hebt met betrekking tot deze Privacyverklaring, onze wereldwijde privacynormen (voor meer informatie verwijzen we u naar par. 6.1 'Doorgifte van persoonsgegevens aan leden van het eBay Inc.-concern' onder artikel 6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens) of onze verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u ook op elk moment contact opnemen met het Privacyteam van eBay of de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens (meer informatie vindt u onder 2. Verwerkingsverantwoordelijke hierboven). Dit geldt ongeacht of we een functionaris voor gegevensbescherming in uw land hebben aangesteld. U vindt alle benodigde informatie en contactgegevens in het eBay-privacycentrum.

 
4. Welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken
 

We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u onze Diensten gebruikt, een nieuwe eBay-account maakt, ons informatie verstrekt via een webformulier, gegevens toevoegt of bijwerkt in uw eBay-account, deelneemt aan discussies in de online community of op een andere wijze met ons communiceert. We verzamelen ook persoonlijke gegevens van andere bronnen (zoals andere ondernemingen van eBay Inc., kredietinstellingen of -bureaus, en gegevensverstrekkers).

 

We verzamelen de volgende persoonsgegevens:

4.1 Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u onze Diensten gebruikt of een eBay-account maakt

 • Gegevens die u identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnaam of btw-nummer, die u bij het instellen van uw eBay-account of op een later tijdstip opgeeft.

 • Als u onze betalingsdiensten gebruikt als verkoper, dan zijn er bijkomende identiteitsgegevens (zoals rijksregisternummer of geboortedatum), fiscale nummers (zoals btw-nummer) en andere informatie (zoals bankrekeningnummer) die u opgeeft wanneer u onze betalingsdiensten als verkoper gebruikt.

 • Gegevens over biedingen, aankopen of verkopen die u opgeeft bij een transactie.

 • Inhoud die u deelt met andere gebruikers via onze messagingtools (zie voor meer informatie ook het kopje 'Berichten filteren die zijn verzonden via onze messagingtools' onder artikel 11. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming).

 • Financiële gegevens (bijv. creditcard- en rekeningnummers, transactiegegevens en betalingsmethode).

 • Verzendgegevens, factuurgegevens en andere gegevens die u verstrekt, alsook gegevens vereist voor douane-inklaring (zoals btw-nummers of andere identificatienummers) en relevante verzendgegevens (zoals verzendnummers en trackinggegevens) bij verzending via een van onze programma's.

 • In sommige gevallen: leeftijd, geslacht, geboorteland, nationaliteit, arbeidssituatie, gezinssituatie, interesses en voorkeuren.

 • U kunt ons aanvullende informatie verstrekken via een webformulier of door gegevens bij te werken of toe te voegen aan uw eBay-account, door deel te nemen aan discussies in de community, chats met leden, enquêtes, vragen, het oplossen van geschillen, oproepen naar de klantenservice die worden opgenomen met uw toestemming, of als u om een andere reden contact met ons opneemt met betrekking tot onze Diensten.

 • Andere gegevens die we volgens de toepasselijke wetgeving moeten verzamelen en verwerken en die we nodig hebben voor uw authenticatie of identificatie, of voor de verificatie van de gegevens die we verzamelen.

4.2 Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt of een eBay-account maakt

 • Gegevens die worden gegenereerd als onderdeel van uw transacties (biedingen, aankopen, verkopen) of die gekoppeld zijn aan uw eBay-account ten gevolge van een transactie waarbij u betrokken bent, zoals transactiebedragen, tijd en locatie van transacties en betalings- of uitbetalingsmethode.

 • Gegevens die worden gegenereerd via andere acties wanneer u onze Diensten gebruikt en die gekoppeld zijn aan uw eBay-account, bijvoorbeeld wanneer u objecten toevoegt aan uw winkelwagentje, objecten op de volglijst zet, verkopers, zoekopdrachten of interesses opslaat, of gebruikers volgt.

 • Gegevens met betrekking tot alle andere interacties met onze Diensten, uw advertentievoorkeuren en uw communicatie met ons.

 • Locatiegegevens, inclusief uw algemene locatiegegevens (bijv. IP-adres) en, met uw toestemming, de precieze locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Voor de meeste mobiele apparaten kunt u het gebruik van precieze locatiediensten voor alle toepassingen beheren of uitschakelen in de instellingen van uw mobiele apparaat.

 • Informatie over uw computer en verbinding, zoals statistieken over uw gebruik van onze Diensten, informatie over gegevensverkeer naar en van websites, doorverwijzings-URL, informatie over advertenties, uw IP-adres, uw toegangstijden inclusief pagina's die binnen onze Diensten worden bezocht, uw browsergeschiedenis, uw taalinstellingen en uw webloggegevens.

4.3 Persoonsgegevens die we verzamelen in verband met het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

We gebruiken cookies, web beacons en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen in verband met onze Diensten. We verzamelen deze gegevens van de apparaten (inclusief mobiele apparaten) waarmee u onze Diensten gebruikt. De verzamelde gegevens omvatten de volgende gebruiks- en apparaatgerelateerde informatie:

 • Gegevens over de pagina's die u bezoekt, de toegangstijd, frequentie en duur van bezoeken, de links waarop u klikt en andere acties die u uitvoert als onderdeel van uw gebruik van onze Diensten en in de inhoud van advertenties en e-mails.

 • Gegevens over uw activiteiten en interacties met onze reclamepartners, waaronder gegevens over de advertenties die u getoond werden, hoe vaak deze getoond werden, waar en wanneer deze getoond werden en of u actie hebt ondernomen, zoals op een advertentie klikken of een aankoop doen. 

 • Het gebruikerssegment of de categorie waarin u als gebruiker valt, bijv. vrouw, 20-49 jaar, geïnteresseerd in sneakers.

 • Model of apparaattype, besturingssysteem en versie, browsertype en instellingen, apparaat-ID of individuele apparaatidentificatie, advertentie-ID, individueel apparaattoken en cookiegerelateerde gegevens (bijvoorbeeld: cookie-ID).

 • Het IP-adres dat uw apparaat gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten.

 • Locatiegegevens, inclusief uw algemene locatiegegevens (bijv. IP-adres) en, met uw toestemming, de precieze locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Voor de meeste mobiele apparaten kunt u het gebruik van precieze locatiediensten voor alle toepassingen beheren of uitschakelen in de instellingen.

Meer informatie over het gebruik van deze technologieën en uw keuzes vindt u onder 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

4.4 Persoonsgegevens van andere bronnen

We verzamelen ook andere gegevens over u van andere bronnen en bij derden voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Deze omvatten in het bijzonder de volgende gegevens:

 • Gegevens uit openbare bronnen (bijvoorbeeld: demografische gegevens)

 • Gegevens van kredietinstellingen of -bureaus (bijv. kredietrapporten/-controles, identiteitsbevestiging, gegevens voor risicoanalyse en instelling van kredietlimieten)

 • Gegevens van gegevensverstrekkers (bijv. "Know Your Customer"/identiteitsverificatie, demografische gegevens, op interesse gebaseerde gegevens en gegevens met betrekking tot online advertenties)

 • Met betrekking tot onze betaaldiensten voor verkopers: gegevens van de overheid of andere bronnen over eerdere veroordelingen van de respectieve verkoper, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

We combineren of koppelen de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen met de gegevens van deze andere bronnen. Wanneer persoonlijke gegevens door derden aan ons worden verstrekt, nemen we stappen om te bevestigen dat het deze derden wettelijk is toegestaan om uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. We krijgen ook toegang tot persoonsgegevens over u via andere ondernemingen die deel uitmaken van de eBay groep van ondernemingen

4.5 Gegevens van sociale netwerken die u met ons deelt

 • U kunt sociale netwerken (zoals Facebook) of andere aanbieders van diensten voor eenmalige aanmelding (zoals Google of Apple) waarbij u al een account hebt, gebruiken om een eBay-account aan te maken of om uw eBay-account aan dergelijke diensten voor eenmalige aanmelding te koppelen. U kunt bepalen tot welke persoonlijke gegevens we toegang hebben bij het autoriseren van de verbinding met de dienst voor eenmalige aanmelding.

 • We staan u toe om uw persoonlijke gegevens te delen met sociale netwerken (zoals Facebook) of uw eBay-account aan een sociaal netwerk te koppelen. Deze sociale netwerken kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonlijke gegevens die ze over u hebben verzameld (bijv. inhoud die u hebt bekeken of gebruikt, informatie over de advertenties die u hebt gezien of waarop u hebt geklikt, enz.). U kunt bepalen tot welke persoonlijke gegevens we toegang krijgen via de privacyinstellingen van ieder sociaal netwerk.

 • We kunnen ook plug-ins of andere technologieën van verschillende sociale netwerken gebruiken. Als u op een link klikt die via een plug-in op het sociale netwerk wordt weergegeven, maakt u vrijwillig verbinding met dat sociale netwerk.

 
5. Doeleinden en wettelijke grondslag voor gegevensverwerking en categorieën ontvangers
 

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende wettelijke grondslagen die deze verwerking mogelijk maken. We verwerken uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld om onze Diensten te leveren en te verbeteren, u een gepersonaliseerde gebruikerservaring op deze website te bieden, u te contacteren over uw eBay-account en onze Diensten, u klantenservice te verlenen, u gepersonaliseerde reclame en marketingcommunicatie te kunnen aanbieden, en om frauduleuze of illegale activiteiten te detecteren, voorkomen, bestrijden en onderzoeken. We delen uw gegevens ook voor die doeleinden met derden, waaronder dienstverleners die namens ons optreden. Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met de bedrijven van de eBay-groep om te voldoen aan onze overeenkomst met u in het kader van de Gebruikersovereenkomst en, indien van toepassing, de Betalingsvoorwaarden.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken, inclusief de categorieën ontvangers naar wie we persoonlijke gegevens verzenden voor de genoemde doeleinden, gesorteerd op onze wettelijke rechtsgrondslag voor deze verwerking of uitwisseling:

5.1 We verwerken uw persoonsgegevens om ons contract met u uit te voeren en u onze Diensten te leveren. Deze omvatten de volgende doeleinden:

 • Verwerking van gegevens met betrekking tot u of uw bedrijf om een contract met u aan te gaan en het uit te voeren.

 • Levering van onze Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het mogelijk maken en uitvoeren van transacties met andere gebruikers (inclusief de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan andere gebruikers waar nodig voor het uitvoeren van de transactie, inclusief in gevallen van beëindigde, mislukte of vervolgens geannuleerde transacties, bijv. door het delen van uw retouradres zodat een koper een object kan terugsturen), weergeven van uw transactie- en feedbackgeschiedenis aan u, aanbieden en verbeteren van functies zoals betalingsverwerking, beoordelingen en het beheer van eBay-accounts, leveren van andere diensten die u mogelijk gebruikt (zoals beschreven in verband met dergelijke diensten) en het garanderen van de functionaliteit van onze Diensten. In verband met de levering van onze Diensten sturen we u berichten over de uitvoering van transacties en het gebruik van onze Diensten in overeenstemming met de communicatievoorkeuren in uw eBay-account.

 • Het mogelijk maken van de levering van gekochte objecten door logistieke dienstverleners of verzenddiensten, inclusief berichten in verband met de levering (zoals trackinggegevens), dit laatste voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving zonder uw toestemming.

 • Levering van onze betalingsdiensten in overeenstemming met de Betalingsvoorwaarden.

 • Leveren van algemene klantenservice, waaronder de oplossing van problemen met uw eBay-account, de oplossing van geschillen, de levering van andere diensten in het kader van onze klantenservice en de tenuitvoerlegging van schuldvorderingen. Voor deze doeleinden kunnen we contact met u opnemen via berichten in Mijn eBay, e-mail, telefoon, sms, pushberichten op uw mobiele apparaat of per post. Als we contact met u opnemen via telefoon kunnen we, om zo efficiënt mogelijk te werken, automatische oproepen met opgenomen berichten of automatische tekstberichten gebruiken in overeenstemming met onze Gebruikersovereenkomst en Betalingsvoorwaarden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 • De verwerking van algemene locatiegegevens (zoals IP-adres en postcode) om u locatiegerichte Diensten aan te bieden (zoals zoekradius en andere inhoud die gepersonaliseerd is op basis van uw algemene locatiegegevens).

 • Uitvoering van onze Gebruikersovereenkomst, de Betalingsvoorwaarden, deze Privacyverklaring en andere regels en beleid.

 • Plaatsen en promoten van uw aanbiedingen en verwante inhoud op de websites of in de toepassingen, Diensten of tools van andere ondernemingen van eBay Inc. of samenwerkende externe beheerders van websites, toepassingen, Diensten en tools. Wanneer we de inhoud van uw aanbiedingen en verwante persoonsgegevens met derden delen, doen we dat alleen op basis van een overeenkomst die het gebruik van dergelijke persoonsgegevens door de derde beperkt tot de doeleinden die noodzakelijk zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons te voldoen. Externe providers zijn contractueel verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot deze gegevens. Het is strikt verboden voor externe providers om persoonsgegevens die deel uitmaken van uw aanbiedingen door te geven aan derden. Bij de doorgifte van gegevens aan ondernemingen van eBay Inc., vloeien dergelijke beperkingen voort uit onze Binding Corporate Rules (voor meer informatie verwijzen we u naar par. 6.1 'Doorgifte van persoonsgegevens aan leden van het eBay Inc.-concern' onder artikel 6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens).

Waar nodig dragen we uw persoonsgegevens over aan gegevensverwerkers en de volgende ontvangers voor een of meerdere van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Andere eBay-gebruikers

 • Externe dienstverleners, authenticatiepartners, partners voor fysieke opslagdiensten, en verzendbedrijven (zoals DHL, UPS, enz.)

 • Regeringsinstanties en openbare autoriteiten (inclusief douane- en belastingdiensten)

 • Aanbieders van betaaldiensten

 • Externe beheerders van websites, toepassingen, Diensten en tools

5.2 We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Deze omvatten de volgende doeleinden:

 • Deelname aan onderzoeken en procedures (inclusief gerechtelijke procedures) uitgevoerd door overheidsinstellingen of -organen, in het bijzonder voor het detecteren, onderzoeken en vervolgen van illegale activiteiten.

 • Preventie, detectie en bestrijding van illegale activiteiten (bijvoorbeeld: fraude, witwaspraktijken en financiering van terrorisme).

 • Voldoen aan informatieverzoeken van derden op basis van wettelijke informatierechten die zij jegens ons hebben (bijv. in het geval van een inbreuk op intellectuele eigendom, productpiraterij of andere onrechtmatige activiteiten).

 • De gegevensbeveiliging van onze Diensten waarborgen.

 • Bewaring en opslag van uw persoonsgegevens om te voldoen aan specifieke wettelijke vereisten in verband met gegevensbewaring (voor meer informatie over de opslag van uw gegevens door eBay, zie 7. Opslagduur en wissen van gegevens).

Waar nodig dragen we uw persoonsgegevens over aan gegevensverwerkers en de volgende ontvangers voor een of meerdere van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of -organen (inclusief de fiscale en financiële autoriteiten), intergouvernementele of supranationale instanties (in verband met onze betaaldiensten aangeboden in de EU voor verkopers, met name voor de naleving van de Luxemburgse wetten inzake FATCA van 7 juli 2015 en met betrekking tot de gemeenschappelijke verslaggevingsstandaard van de OESO van 18 december 2015).

 • Derden op basis van wettelijke informatievorderingen jegens ons

 • Externe dienstverleners

 • Derden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures, in het bijzonder als ze een gerechtelijk bevel of gelijkwaardig bevel aan ons toezenden

 • Kredietbureaus of verenigingen van kredietagentschappen, indien vereist onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld: informatie over betalingsachterstanden, wanbetalingen of andere onregelmatigheden die mogelijk relevant zijn voor uw kredietrapport)

5.3 We verwerken uw persoonsgegevens om uw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke personen te beschermen. Deze omvatten de volgende doeleinden:

 • Preventie, detectie, bestrijding en onderzoek van onwettige activiteiten die kunnen resulteren in het schaden van uw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke personen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Waar nodig dragen we uw persoonsgegevens over aan gegevensverwerkers en de volgende ontvangers voor een of meerdere van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of -organen, intergouvernementele of supranationale instanties

 • Derden die betrokken zijn bij juridische procedures

 • Externe dienstverleners

5.4 We verwerken uw persoonsgegevens waar dit nodig is voor de legitieme belangen die worden nagestreefd door ons of een derde, behalve wanneer dergelijke belangen moeten wijken voor uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Om een goede balans te vinden tussen onze legitieme belangen en uw rechten, hebben we passende controlemechanismen ingevoerd. Op basis hiervan verwerken we uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Deelname aan onderzoeken en procedures (inclusief gerechtelijke procedures) uitgevoerd door rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, overheidsinstellingen of -organen, intergouvernementele of supranationale instanties, in het bijzonder voor het detecteren, onderzoeken en vervolgen van illegale activiteiten, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat, en we rechtmatig kunnen aannemen dat de bekendmaking van de gegevens noodzakelijk is om dreigende nadelen te voorkomen of een vermoeden van illegale activiteiten te melden. In dergelijke gevallen maken we alleen de gegevens bekend die volgens ons noodzakelijk zijn, zoals uw naam, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, (vorige) gebruikersnamen, IP-adres, klachten over fraude, bied- en aanbiedingsgeschiedenis.

 • Bescherming van de legitieme belangen van derden in verband met burgerlijke geschillen, inclusief het onderzoek bij deze geschillen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat, als we rechtmatig kunnen aannemen dat het noodzakelijk is om de gegevens aan deze derden bekend te maken om dreigende nadelen te voorkomen.

 • Preventie, detectie, bestrijding en onderzoek van fraude, beveiligingslekken en andere verboden of onwettige activiteiten, inclusief de beoordeling van de bijbehorende risico's (bijvoorbeeld via het gebruik van captcha's of het telefoonnummer opgeslagen op uw eBay-account voor risicobeoordeling en tweeledige verificatie), tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 • Bewaken en verbeteren van de informatiebeveiliging van onze Diensten, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 • Controleren van identiteit, kredietwaardigheid en andere financiële draagkracht, evaluatie van toepassingen en vergelijking van informatie om de nauwkeurigheid te controleren.

 • Automatisch filteren en, waar nodig, handmatig controleren van berichten verzonden via onze messagingtools (inclusief chatberichten en e-mails die verstuurd zijn naar alias-e-mailadressen van eBay) voor het voorkomen van frauduleuze of verdachte activiteiten of inbreuken op onze Gebruikersovereenkomst of andere regels en beleid, inclusief het handhaven van het verbod op aankopen en verkopen buiten eBay om, zoals verder wordt uitgelegd onder het kopje 'Berichten filteren die zijn verzonden via onze messagingtools' (zie artikel 11. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming).

 • Aanbieden van functies voor gebruikers die de verwerking van transacties makkelijker of handiger maken (bijvoorbeeld beheer van meerdere leveringsadressen).

 • Analyseren en verbeteren van de diensten van de ondernemingen van eBay Inc., bijv. door het bekijken van gebruiksgegevens van de site of informatie van gebruikers over geblokkeerde of vastgelopen pagina's om problemen te identificeren en op te lossen en om u een verbeterde gebruikerservaring te bieden, onder meer als onderdeel van productontwikkeling.

 • Analyseren van telefoongesprekken met onze klantenservice die we hebben opgenomen met uw toestemming.

 • Reclame per post (volgens de communicatievoorkeuren in uw eBay-account).

 • Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet zonder uw toestemming, communicatie met u via elektronische post (bijv. e-mail of sms) of telefoon om u vouchers, kortingen en speciale aanbiedingen aan te bieden, om opiniepeilingen en enquêtes te houden, en om u te informeren over onze diensten (volgens uw communicatievoorkeuren in uw eBay-account). Als u geen e-mailmarketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door op de link in de ontvangen e-mail te klikken. Vanwege technische redenen kan de uitvoering enkele dagen duren.

 • Berichten over promoties en informatie over onze Diensten na het inloggen op uw account of in Mijn berichten in Mijn eBay (volgens de communicatievoorkeuren in uw eBay-account).

 • Voor gebruikers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk: personalisatie, evaluatie en verbetering van onze advertenties in onze online aanbiedingen, de online aanbiedingen van ondernemingen van eBay Inc. of derden.

 • Aanpassing van pagina-inhoud om objecten en Diensten weer te geven die u leuk vindt op basis van de acties die u onderneemt.

 • Evaluatie van de kwaliteit en het succes van onze e-mailmarketingcampagnes (bijvoorbeeld via analyse van geopende berichten en doorklikken).

 • Beoordeling van de dienstverleningsstatus (bijvoorbeeld op basis van trackinggegevens als verkopers verzendlabels van verzenddiensten via eBay gebruiken of trackingnummers opgeven).

 • Aanbieden van partner- en bonusprogramma's en andere gezamenlijke marketingactiviteiten, bijv. aanbiedingen voor financiering door de verkoper of creditcards met een gezamenlijke merknaam in samenwerking met een kredietverstrekker of externe creditcardmaatschappij.

 • Aanbieden van gedeelde inhoud en Diensten (zoals inschrijving voor Diensten, verwerking van transacties en klantenservice) met ondernemingen van eBay Inc. of medewerkende aanbieders van betaaldiensten.

 • Initiëring, voorbereiding en uitvoering van een bedrijfsovername, bijvoorbeeld bij een fusie met een ander bedrijf of overname door een ander bedrijf. Indien dit zich voordoet eisen wij dat de gefuseerde onderneming voldoet aan deze Privacyverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als uw persoonsgegevens verwerkt worden voor enig ander doel dan vermeld in deze Privacyverklaring, wordt u vooraf geïnformeerd over de verwerking van uw gegevens voor dit nieuwe doel.

 • Instellen van of verweer tegen rechtsvorderingen, inclusief die ingesteld door een eBay-gebruiker tegen een andere eBay-gebruiker.

Waar nodig dragen we uw persoonsgegevens over aan gegevensverwerkers en de volgende ontvangers voor een of meerdere van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Externe dienstverleners

 • Andere eBay-gebruikers

 • Wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of -organen, intergouvernementele of supranationale instanties

 • Derden die betrokken zijn bij juridische procedures

 • Aanbieders van betaaldiensten

 • Kredietinstellingen of -bureaus, diensten voor gegevenscontrole, leveranciers van risicobeoordelingen en incassobureaus (bijv. informatie over betalingsachterstanden, wanbetalingen of andere onregelmatigheden die relevant kunnen zijn voor uw kredietrapport, of die we gebruiken om uw identiteit te bevestigen, risico's te analyseren, kredietlimieten in te stellen of onbetaalde schulden te innen).

 • Andere bedrijven in de context van een bedrijfsovername

 • Deelnemers aan het VeRO-programma, het PROACT-programma en andere derden in het geval van een onderzoek naar fraude, een inbreuk op intellectuele eigendom, winkelcriminaliteit, gestolen goederen, productpiraterij of andere onwettige activiteiten, als we, naar eigen goeddunken, het onderzoek naar een dergelijk incident noodzakelijk of nuttig achten. In dergelijke gevallen maken we de persoonsgegevens zoals naam, het adres, de woonplaats, de postcode, het land, het telefoonnummer, het e-mailadres en de bedrijfsnaam van de verkoper bekend aan de derde en verplichten we de derde middels een wereldwijde geheimhoudingsovereenkomst om de gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Meer informatie over uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van onze legitieme belangen, vindt u onder 8. Rechten als betrokkene en, met betrekking tot het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, hieronder onder 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

5.5 Met uw toestemming verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk: personalisatie, evaluatie en verbetering van onze advertenties in onze online aanbiedingen, de online aanbiedingen van ondernemingen van eBay Inc. of derden.

 • Marketingcommunicatie via telefoon of elektronische post (bijvoorbeeld e-mail of sms), inclusief communicatie door andere ondernemingen van eBay Inc. of door derden, tenzij deze communicatie toegestaan is zonder uw toestemming onder het toepasselijke recht. We kunnen derden inschakelen om namens ons marketingcommunicatie te verzenden. 

 • De verwerking van uw precieze locatiegegevens om locatiegerichte diensten aan te bieden. Op de meeste mobiele toestellen kunt u in het instellingenmenu het gebruik van nauwkeurige locatiediensten voor alle toepassingen beheren of uitschakelen.

 • Voor gebruikers binnen de Europese Economische Ruimte (EER): het opslaan van uw financiële gegevens (bijv. creditcard- en rekeningnummers) voor toekomstige transacties.

 • De levering van een dienst voor eenmalige aanmelding waarmee u zich kunt registreren of kunt inloggen bij diensten van derden met behulp van uw eBay-logingegevens.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, die u hebt gegeven zodat wij of derden u de mogelijkheid kunnen bieden om bepaalde Diensten te gebruiken of deze beschikbaar kunnen stellen.

Meer informatie over uw recht om uw toestemming in te trekken vindt u hieronder onder 8. Rechten als betrokkene en informatie met betrekking tot het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën vindt u onder 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

Waar nodig dragen we uw persoonsgegevens over aan gegevensverwerkers en de volgende ontvangers voor een of meerdere van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Externe dienstverleners

 • Derden die onze dienst voor eenmalige aanmelding gebruiken (zoals door u geautoriseerd in elk afzonderlijk geval)

 • Andere derden waarmee we samenwerken om u specifieke Diensten aan te bieden (zoals beschreven bij het verkrijgen van de respectieve toestemming van de gebruiker)

 • Externe financiële partnerinstellingen die u financiële producten kunnen aanbieden zodat zij gezamenlijke inhoud en Diensten kunnen leveren (zoals inschrijving, transacties en klantenservice). Deze externe financiële partnerinstellingen zullen uw persoonsgegevens gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen, maar enkel en alleen als u hun Diensten hebt aangevraagd.

5.6 Gegevensuitwisseling tussen ondernemingen van eBay Inc.

Zoals hierboven uiteengezet onder "Persoonsgegevens van andere bronnen", krijgen we ook toegang tot persoonsgegevens over u van andere ondernemingen van het eBay Inc.-concern. Dit stelt ons in het bijzonder in staat om u, met uw toestemming zoals wettelijk vereist, informatie te verschaffen over producten en Diensten waarvan we denken dat ze u interesseren, en onze producten, Diensten, inhoud en advertenties te verbeteren door uw gebruik van de Diensten van andere ondernemingen van eBay Inc. te analyseren, in het bijzonder door het vergelijken van bepaalde gegevens (bijvoorbeeld: cookie-ID's). Bovendien stelt dit ons in staat om fraude, beveiligingslekken en andere verboden of onwettige activiteiten beter te voorkomen, detecteren, bestrijden en onderzoeken, waaronder de beoordeling van de bijbehorende risico's. We verlenen andere ondernemingen van het eBay Inc.-concern ook toegang tot persoonsgegevens over u voor de bovengenoemde doeleinden. Voor zover andere ondernemingen van het eBay Inc.-concern toegang hebben tot uw persoonsgegevens, volgen zij procedures die dezelfde normen handhaven beschreven in deze Privacyverklaring.

5.7 Aanvullende informatie over onze betaaldiensten voor verkopers

Met betrekking tot onze betaaldiensten voor verkopers in de EU, verwijzen wij bovendien naar het feit dat eBay S.à.r.l. gebonden is aan het beroepsgeheim, wat speciale aandacht vereist met betrekking tot de verwerking en, in het bijzonder, de doorgifte van uw persoonsgegevens. We wijzen u daarom uitdrukkelijk op het feit dat eBay S.à.r.l. uw persoonsgegevens waar nodig kan doorgeven aan betrouwbare derden en zakenpartners om onze betaaldiensten voor verkopers te kunnen aanbieden, zoals hierboven beschreven in deel 5 van de Privacyverklaring. Dit omvat met name de volgende derden en zakenpartners:

 • Andere aanbieders van betaaldiensten, inclusief financiële instellingen

 • Bedrijven die financiële producten, analyses en scoresystemen aanbieden (bijvoorbeeld kredietagentschappen of -bureaus)

 • Overheden, instellingen en andere overheidsinstanties (bijvoorbeeld voor fraudebestrijding)

 • Auditors en andere professionele adviseurs

U kunt een volledige lijst met alle externe dienstverlenersen zakenpartners voor onze betaaldiensten voor verkopers in de EU aanvragen door contact met ons op te nemen.

5.8 Geautomatiseerde beslissingen

We gebruiken technologieën die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We nemen geen geautomatiseerde beslissingen over u die een aanzienlijke invloed op u zouden kunnen hebben tenzij een dergelijke beslissing noodzakelijk is voor het afsluiten van, of uitvoeren van, een overeenkomst met u, we uw toestemming hiervoor hebben of de toepasselijke wetgeving vereist dat we dergelijke technologie gebruiken. Meer informatie over uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens vindt u verder onder 8. Rechten als betrokkene.

 
 6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens
 

Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens bevinden zich in een ander land of hebben kantoren in landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming een ander niveau van bescherming voorziet dan de wetgeving in uw land. Bij de doorgifte van persoonsgegevens naar dergelijke ontvangers bieden wij passende garanties.

 

6.1 Doorgifte van persoonsgegevens aan ondernemingen van het eBay Inc.-concern

De overdracht van persoonlijke gegevens tussen verschillende ondernemingen van het eBay Inc.-concern (bijv. om grensoverschrijdende transacties mogelijk te maken en voor andere wettelijk toegestane doeleinden) is gebaseerd op onze wereldwijde beginselen inzake gegevensbescherming, wat bindende interne regels voor gegevensbescherming zijn (bindende bedrijfsregels, BCR's), of andere passende garanties (bijv. standaardbepalingen inzake gegevensbescherming uitgegeven of goedgekeurd door de Europese Commissie (2021/914/EU, 2010/87/EU, 2001/497/EG of 2004/915/EG)). Door middel van onze Binding Corporate Rules verbinden de ondernemingen van eBay Inc. zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en hun verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming na te komen. Meer informatie over onze bindende bedrijfsrichtlijnen en onze wereldwijde beginselen inzake gegevensbescherming vindt u in het Privacycentrum van eBay.

6.2 Andere doorgifte van persoonsgegevens (van de Europese Economische Ruimte naar derde landen)

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers (Bekijk sectie 5. Doeleinden en wettelijke grondslag voor gegevensverwerking en categorieën ontvangers) die zich overal ter wereld kunnen bevinden.. We dragen uw persoonsgegevens alleen over van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar derde landen, d.w.z. landen buiten de EER, als er passende garanties zijn of indien anders toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Derde landen die voldoende gegevensbescherming bieden volgens de Europese Commissie zijn momenteel Andorra, Argentinië, Canada (voor bedrijven waarop de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act van toepassing is), Zwitserland (voor overdrachten buiten de EER), de Faeröer, Guernsey, Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Uruguay. In andere gevallen zorgt eBay voor de nodige waarborgen, bijvoorbeeld door het afsluiten van overeenkomsten inzake gegevensbescherming aangenomen door de Europese Commissie (bijvoorbeeld de Standard Contractual Clauses (2021/914/EU, 2010/87/EU, 2001/497/EG of 2004/915/EG)) met de ontvangers, of via andere maatregelen waarin de wet voorziet. Een kopie van de documentatie van de maatregelen die wij nemen is verkrijgbaar op aanvraag. Wij evalueren regelmatig de maatregelen die zijn genomen om de eisen te beoordelen die voortvloeien uit nieuwe regelgevingsrichtsnoeren en jurisprudentie, bijvoorbeeld uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in zaak C-311/18.

 
7. Opslagduur en wissen van gegevens
 

Uw persoonsgegevens worden door ons en onze dienstverleners opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voor zover noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden vermeld in deze Privacyverklaring (zie 5. Doeleinden en wettelijke grondslag voor gegevensverwerking en categorieën ontvangers voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden). Daarna verwijderen we uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren en verwijderen van gegevens of nemen we de nodige stappen om de gegevens anoniem te maken, tenzij we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om uw persoonlijke gegevens langer te bewaren (bijv. voor de naleving van de wettelijke voorschriften, fiscale, boekhoudkundige of controledoeleinden, of om frauduleuze of illegale activiteiten op eBay op te sporen en te voorkomen). In Europa zijn de bewaartermijnen doorgaans tussen 6 en 10 jaar (bijv. voor contracten, berichten en zakelijke brieven). Voor zover wettelijk toegestaan of vereist, beperken we de verwerking van uw gegevens in plaats van deze te verwijderen (bijv. door de toegang tot de gegevens te beperken). Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin we de gegevens nog nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het doen gelden of voeren van verweer tegen juridische claims, of wanneer dergelijke bewaring op een andere manier vereist of toegestaan is door de wet. In zulke gevallen is de duur van de beperking van de verwerking afhankelijk van de respectieve wettelijke verjarings- of bewaartermijnen. De gegevens worden verwijderd na afloop van de relevante verjarings- of bewaartermijnen.

 

De specifieke bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn vastgelegd in onze regionale richtlijnen voor gegevensbehoud. Hoelang we persoonsgegevens bewaren is afhankelijk van de Diensten die we leveren en onze wettelijke verplichtingen volgens de toepasselijke nationale wetgeving. De volgende factoren hebben doorgaans invloed op de bewaartermijn:

 • Noodzaak voor de levering van onze Diensten
  Dit heeft te maken met zaken zoals het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst met u, het aanhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het veilig houden van onze systemen en het bijhouden van geschikte bedrijfsdocumenten en financiële verslagen. De meeste van onze bewaartermijnen worden bepaald op basis van deze algemene regel. 

 • Verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming
  Als we persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming (inclusief toestemming voor langere opslag), bewaren we de gegevens zolang als noodzakelijk om deze te verwerking volgens uw toestemming.

 • Wettelijke, contractuele of andere soortgelijke verplichtingen
  Overeenkomstige bewaarverplichtingen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit wettelijke bepalingen of officiële bevelen. Het kan ook noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te bewaren met betrekking tot huidige of toekomstige rechtsgeschillen. Persoonsgegevens vermeld in contracten, berichten en zakelijke brieven kunnen onderworpen zijn aan wettelijke verplichte bewaartermijnen afhankelijk van de nationale wetgeving.

 
 8. Rechten als betrokkene
 

Onder voorbehoud van mogelijke beperkingen uit hoofde van de nationale wetgeving, hebt u als betrokkene het recht van toegang, correctie, wissen, beperking van de verwerking en dataportabiliteit met betrekking tot uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw toestemming intrekken en bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen. U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Uw rechten in detail:

 • U kunt op elk moment uw toestemming intrekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als gevolg daarvan kunnen we uw persoonsgegevens in de toekomst niet langer verwerken op basis van deze toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

 • U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt met name om informatie vragen over het doel van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of zullen worden bekendgemaakt, waar mogelijk de voorgenomen periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen of de criteria die wordt gebruikt om deze periode vast te stellen, het bestaan van het recht op het corrigeren of wissen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens of bezwaar maken tegen dergelijke verwerking, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, alle beschikbare informatie over de bron van de persoonsgegevens (waar ze niet van u verzameld worden), het bestaan van geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering, en, in voorkomend geval, nuttige informatie over de details. Uw recht op toegang mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Uw recht op toegang kan beperkt worden door de nationale wetgeving.

 • U hebt het recht om ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens over u zonder onnodig uitstel te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen, onder meer via een aanvullende verklaring.

 • U hebt het recht om van ons te verkrijgen dat uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden worden gewist (bv. wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt of wanneer ze niet langer nodig zijn om dwingende legitieme redenen, zoals de opsporing/preventie van fraude), tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 • U hebt het recht om ons te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover

  • de nauwkeurigheid van de gegevens door u wordt betwist,

  • de verwerking onwettig is, maar u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens,

  • we de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor het formuleren van, uitoefenen van of verweer tegen rechtsvorderingen of

  • u bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking.

 • U hebt het recht op het opvragen van de persoonsgegevens over u, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en u hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ("recht op dataportabiliteit").

 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werkplek of de maatschappelijke zetel van de verwerkingsverantwoordelijke.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen in verband met uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering. Als uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden voor direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze marketingdoeleinden, waaronder profilering voor zover dit betrekking heeft op direct marketing.
 

U kunt uw rechten als betrokkene uitoefenen via onze pagina Privacy Contact. Daarnaast staat het u natuurlijk vrij te allen tijde contact op te nemen met het eBay-privacyteam of met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zie voor meer informatie onder Sectie 2. Verwerkingsverantwoordelijke hierboven). U vindt alle nodige informatie en contactgegevens in onze eBay-privacycentrum.

De uitoefening van de bovengenoemde rechten van de betrokkenen (bv. recht op toegang of op wissing) is in de regel kosteloos. Wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen wij een passende vergoeding in rekening brengen (maximaal onze werkelijke kosten), in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, of weigeren het verzoek te behandelen.

Beheer van uw communicatievoorkeuren

Als u uw voorkeuren voor eBay-communicaties (waaronder marketingcommunicatie) wilt wijzigen, kunt u dat doen in Mijn eBay onder Communicatievoorkeuren. Als u geen e-mailmarketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door op de link in de ontvangen e-mail te klikken. Vanwege technische redenen kan de uitvoering enkele dagen duren. Meer informatie over hoe u uw voorkeuren voor cookies en soortgelijke technologieën kunt beheren, vindt u het volgende gedeelte 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

 
9. Cookies en soortgelijke technologieën
 

Wanneer u onze Diensten gebruikt, gebruiken wij en geselecteerde derden cookies en soortgelijke technologieën om u een betere, snellere en veiligere gebruikerservaring te bieden of u persoonlijke advertenties te tonen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw apparaat worden bewaard wanneer u de Diensten gebruikt. Meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en uw keuzes vindt u in onze Cookieverklaring.

 

Cookies en soortgelijke technologieën in verband met de Diensten, kunnen verschillende functies hebben:

 • Ze kunnen technisch noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze Diensten.

 • Ze helpen ons bij het technisch optimaliseren van onze Diensten (bijvoorbeeld door het monitoren van foutmeldingen en laadtijden).

 • Ze helpen ons uw gebruikerservaring verbeteren (bijvoorbeeld: lettergrootte en ingevoerde formuliergegevens opslaan).

 • Ze stellen ons in staat u meer relevante advertenties te tonen.

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën die op uw apparaat blijven staan zolang uw browser actief is (sessiecookies) alsook cookies en soortgelijke technologieën die langer op uw apparaat blijven staan (permanente cookies). Waar mogelijk nemen we gepaste veiligheidsmaatregelen om onze cookies en soortgelijke technologieën te beschermen tegen onbevoegde toegang. 

 

Raadpleeg onze User Cookie Notice voor meer informatie en uw keuzes met betrekking tot cookies en soortgelijke technologieën, of ga rechtstreeks naar Advertising and related preferences (gebruikers in de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) of AdChoice - eBay Advertising Preferences (alle andere gebruikers) om uw respectieve voorkeuren te beheren.

Het staat u ook vrij om het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën uit te schakelen indien dit door uw apparaat wordt ondersteund. U kunt uw cookie-instellingen beheren in uw browser- of apparaatinstellingen.

Informatie over cookies van derden (en soortgelijke technologieën) in verband met reclame en hoeft u het gebruik ervan kunt voorkomen, vindt u op de volgende websites:

Als u niet wenst dat derde partijen uw persoonsgegevens verwerken voor reclamedoeleinden via cookies (en soortgelijke technologieën), betekent dat niet dat we u geen advertenties tonen. Het betekent enkel dat deze advertenties niet voor u gepersonaliseerd worden met behulp van cookies, web bugs of soortgelijke technologieën.

 
10. Gegevensbeveiliging
 

We beschermen uw persoonsgegevens met passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de risico's te beperken die verbonden zijn aan gegevensverlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde bekendmaking en wijziging. Daartoe gebruiken we bijvoorbeeld firewalls en gegevenscodering, alsook fysieke toegangsbeperkingen voor onze datacenters en toegangscontroles voor gegevenstoegang. Meer informatie over gegevensbeveiliging vindt u op de pagina Veilig handelen.

 

11. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming

Dit gedeelte bevat belangrijke aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze Diensten, ook als u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken.

 

Wat gebeurt er wanneer u uw persoonsgegevens op onze sites of in onze toepassingen deelt?
Andere gebruikers hebben toegang tot de informatie die u deelt op eBay of bekendmaakt aan andere gebruikers. Andere gebruikers kunnen bijvoorbeeld uw biedingen, aankopen, aangeboden objecten, opgeslagen interesses, verkopers en zoekopdrachten, winkels, feedback, beoordelingen, productreviews en bijbehorende commentaren bekijken. Ook de gegevens die u deelt in uw profiel zijn openbaar.

Als u onze Diensten gebruikt, kan uw openbare gebruikersnaam worden weergeven, openbaar worden gemaakt en aan al uw openbare eBay-activiteiten worden gelinkt. In berichten die naar andere gebruikers worden verzonden over verdachte activiteiten en overtredingen op onze sites, kan worden verwezen naar de gebruikersnaam en naar specifieke objecten. Als u een gebruikersnaam gebruikt aan de hand waarvan anderen u kunnen identificeren, kunnen deze mogelijk ook uw eBay-activiteiten identificeren.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens beperken we de toegang tot contactgegevens, verzendgegevens en financiële gegevens van andere gebruikers tot wat strikt noodzakelijk is om uw transacties mogelijk te maken en betalingen te innen. Wanneer gebruikers betrokken zijn bij een transactie, hebben zij echter toegang tot elkaars naam, gebruikersnaam, (alias-)e-mailadres en andere contact- en verzendgegevens. We kunnen bijvoorbeeld toestaan dat gebruikers telefoonnummers uitwisselen om contact met elkaar op te nemen voordat een transactie wordt afgerond (een verkoper kan bijvoorbeeld zijn telefoonnummer delen met een koper zodat de koper kan bellen met vragen over een aangeboden object). In dit geval is het verkopers verboden om het telefoonnummer van een koper te gebruiken voor andere doeleinden (bijv. een transactie voltooien buiten eBay of de koper toevoegen aan een marketinglijst).

Uw verantwoordelijkheden in verband met transactiegegevens die u via eBay ontvangt
Wanneer u een transactie met een andere gebruiker voltooit (of een transactie geannuleerd wordt, mislukt of vervolgens ongeldig wordt verklaard), bezorgen we u de persoonlijke gegevens van de andere gebruiker (zoals naam, gebruikersnaam, (alias-)e-mailadres, contactgegevens, verzendgegevens en factuurgegevens, of retouradres). Onafhankelijk van ons bent u de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens en verantwoordelijk voor elke verwerking die u uitvoert nadat we deze gegevens met u hebben gedeeld, met inbegrip van de naleving van eventuele beperkingen die worden opgelegd door deze Privacyverklaring en onze Gebruikersovereenkomst.

Tenzij u deze uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruikt, raden we u aan om meer informatie over uw gegevensverwerkingsactiviteiten op te nemen in uw privacyverklaring en de privacy van andere gebruikers te beschermen. Als verkoper moet u in elk geval voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder de rechten van andere gebruikers als betrokkenen beschermen, zoals hen toegang geven tot de persoonsgegevens die u verzameld hebt en deze wissen als ze daarom vragen.

U mag de persoonlijke gegevens waartoe u toegang hebt alleen gebruiken voor eBay-transacties of voor andere diensten die via eBay worden aangeboden (zoals verzending, klachten over fraude en communicatie tussen leden), en voor doeleinden waarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de gebruiker om wiens gegevens het gaat. Het gebruik van persoonlijke gegevens van andere gebruikers waartoe u toegang hebt voor andere doeleinden, zoals het toevoegen van deze gegevens aan een mailinglijst zonder hun uitdrukkelijke toestemming, vormt een overtreding van onze Gebruikersovereenkomst.

Persoonsgegevens die betrekking hebben op derden
Als u ons persoonsgegevens verstrekt die betrekking hebben op een andere persoon, moet u de toestemming van deze persoon krijgen of moet de bekendmaking van de gegevens aan ons anders wettelijk zijn toegestaan. U moet de andere persoon informeren over hoe we persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Berichten filteren die zijn verzonden via onze messagingtools
Alle berichten die via onze berichttools (inclusief chatberichten en e-mails die naar alias-e-mailadressen van eBay worden verstuurd) worden verzonden, worden eerst door ons ontvangen en vervolgens doorgestuurd naar de ontvanger. Alle berichten worden automatisch gefilterd volgens bepaalde criteria. Indien nodig worden verdachte berichten handmatig gecontroleerd door onze klantenservice. In geval van een overtreding van onze Gebruikersovereenkomst (inclusief een van onze regels en beleid), behouden wij ons het recht voor om de verzending van het bericht te blokkeren en om de aankoop- en verkoopfuncties van uw eBay-account te beperken of uw eBay-account te blokkeren.

Dit doen we om onze legitieme belangen te beschermen, zoals bescherming tegen frauduleuze of verdachte activiteiten (bijv. spam, virussen, phishing of andere illegale activiteiten) of de naleving van onze Gebruikersovereenkomst en onze andere regels en beleid (bijv. illegale en andere verboden inhoud) te verzekeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de naleving van het verbod op kopen en verkopen buiten eBay om.

Bent u verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken?
Een aantal van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt (bijv. gegevens waarmee we u kunnen identificeren) zijn vereist voor het afsluiten van de Gebruikersovereenkomst en het van toepassing zijn van de Betalingsvoorwaarden. Onder de Betalingsvoorwaarden moet u ons bijvoorbeeld bepaalde identificatiegegevens verstrekken, zoals wettelijke naam, geboortedatum en btw-nummer of rijksregisternummer, zodat we onze wettelijke verplichtingen in het kader van "Know Your Customer" (KYC) kunnen nakomen. Zoals elders beschreven in onze Privacyverklaring en in de Betalingsvoorwaarden, kunnen we deze gegevens delen met andere bedrijven van de eBay-groep om transacties mogelijk te maken en met dienstverleners, waaronder betalingsverwerkers, kredietinstellingen en -bureaus. Hoewel het verstrekken van andere persoonlijke gegevens (bijv. adres en verzendgegevens) vrijwillig is, kan het noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze Diensten, zoals biedingen, aankoop- en verkoopgegevens om een transactie te voltooien.

Privacy van kinderen
Onze Diensten zijn niet bestemd om te worden gebruikt door kinderen. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van gebruikers die als kinderen beschouwd worden volgens de toepasselijke nationale wetgeving. Volgens onze Gebruikersovereenkomst is het niet toegelaten dat kinderen onze Diensten gebruiken.

Ingelogd blijven
Als u zich met uw account aanmeldt op onze Services, geven wij u de optie om gedurende een bepaalde tijd ingelogd te blijven met uw account. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, raden we u aan om dit te weigeren. U of een andere gebruiker van de computer/browser waarop u bent ingelogd, kan de meeste delen van uw account weergeven en gebruiken, en gedurende deze inlogperiode zonder verdere machtiging specifieke acties ondernemen. U of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende acties ondernemen:

 • Bieden, kopen of op een object bieden.

 • Objecten afhandelen en toevoegen aan uw winkelwagentje.

 • Een object met PayPal kopen via Snelle afhandeling (indien ingeschakeld in uw account).

 • De koptekst Activiteit bekijken.

 • De pagina Mijn eBay bekijken.

 • De volglijst of bestelgegevens bekijken of bewerken

 • De profielpagina bekijken.

 • Berichten sturen aan andere eBay-leden.

 • Aftersalesactiviteiten uitvoeren, zoals feedback geven, bestellingen annuleren, teruggaven aanvragen of claims indienen.

Als u probeert om uw wachtwoord of gebruikersnaam te wijzigen, andere accountgegevens bij te werken of een andere accountactiviteit probeert uit te voeren, moet u mogelijk uw wachtwoord invoeren.

U kunt uw inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of uw cookies te wissen. Als u bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in uw browser, kunt u de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als u een openbare of een gedeelde computer gebruikt, moet u, als u klaar bent met het gebruik van onze Diensten, uitloggen en/of uw cookies verwijderen om uw account en uw persoonsgegevens te beschermen.

 

12. Regionale en nationale privacyverklaringen

Voor aanvullende regionale informatie voor inwoners van bepaalde staten van de V.S., waaronder Californië, verwijzen wij u naar onze pagina State Privacy Disclosures. Voor aanvullende informatie voor specifieke regio's of landen, waaronder Brazilië en het vasteland van de Volksrepubliek China, kunt u onze pagina Regional Privacy Disclosures raadplegen.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons