3 min artikel

Aanbiedingen om objecten buiten eBay om te kopen of verkopen

Voorstellen om objecten buiten eBay om te kopen of te verkopen is niet toegestaan.

Kopers en verkopers mogen ook geen contactgegevens, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, delen voordat ze een transactie op eBay hebben voltooid.

Als u een voorstel ontvangt om buiten eBay om te kopen of verkopen, moet u dit aan ons melden.

Activiteiten die niet in overeenstemming zijn met eBay-beleid, kunnen leiden tot uiteenlopende acties, zoals annulering van aanbiedingen, verlaging van de positie van uw aanbiedingen in zoekresultaten, gehele of gedeeltelijke blokkering van uw berichten/communicatie met andere leden, verlaging van uw verkopersbeoordeling, koop- of verkoopbeperkingen, accountschorsing, in rekening gebrachte kosten, en vergoeding van onkosten voor het toepassen en afdwingen van ons beleid. Betaalde of verschuldigde kosten in verband met aanbiedingen of accounts waartegen we maatregelen nemen, worden niet terugbetaald of anderszins op uw account gecrediteerd.

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan Toegestaan

Kopers en verkopers moeten:

 • Aankopen voltooien op eBay om gedekt te zijn door de bescherming en Geld-terug-garantie van eBay. Bevestiging van een voltooide transactie op eBay kan als volgt worden verkregen:
  • De aankoop afhandelen op eBay
  • De aankoop bekijken in de aankoop- of verkoopgeschiedenis
 • Transacties van het type Beste voorstel of Verkoper geïnitieerd voorstel gebruiken om voorstellen voor objecten te accepteren en over een prijs te onderhandelen
 • De functie Persoonlijk voorstel gebruiken om een aangepast voorstel te verzenden via Berichten om een object te verkopen aan een specifieke koper
 
Niet toegestaan Niet toegestaan

Kopers en verkopers mogen het volgende niet doen:

 • Contact opnemen met een gebruiker op de site met de bedoeling om een transactie buiten eBay om te voltooien of mogelijk te maken
 • Directe contactgegevens delen of vragen vóór het voltooien van een verkoop
  • Uitzondering: verkopers mogen hun telefoonnummer opgeven als onderdeel van de Vraag het de verkoper-functie of andere door eBay gesteunde functionaliteit
 • In communicatie met een ander eBay-lid verwijzen naar externe websites of deze promoten om een verkoop buiten eBay om mogelijk te maken
 • Contactgegevens die zijn verkregen via een eBay-transactie gebruiken om voor te stellen een object buiten eBay om te kopen of te verkopen
 • Een object aanbieden en vervolgens nog meer identieke of verwante objecten vermelden of er links naar verschaffen voor verkoop buiten eBay om
 • Catalogi of andere objecten aanbieden die bedoeld zijn om objecten rechtstreeks buiten eBay om te bestellen
 • Objectbeschrijvingen of afbeeldingen buiten eBay hosten
Activiteiten op eBay moeten:
 • Alle toepasselijke wetten naleven
 • De rechten van derden respecteren
 • De gebruikersovereenkomst van eBay naleven
 • Dit eBay-beleid volgen
Als een activiteit niet aan deze vereisten voldoet, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: het administratief beëindigen van aanbiedingen of het annuleren van transacties, het verbergen of verlagen van de weergave van aanbiedingen in zoekresultaten, het verlagen van de waardering van verkopers, het beperken van kopen of verkopen, het verbeuren van kosten, het verlies van kopers- of verkopersbescherming, het beperken van de toegang tot tools voor ledencommunicatie en beoordeling, het verwijderen van feedback en het schorsen van accounts.

Waarom heeft eBay dit beleid opgesteld?

Voorstellen om buiten eBay om te kopen of verkopen vormen een mogelijk risico op fraude voor zowel kopers als verkopers. Transacties die buiten eBay om worden voltooid, komen niet in aanmerking voor de beschermingsprogramma's en de Geld-terug-garantie van eBay. eBay heeft bovendien veel moeite gedaan om geïnteresseerde kopers in contact te brengen met uitstekende verkopers en wil bijdragen aan verdere transacties met hen.

 
Was dit artikel nuttig?