Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is gepubliceerd op 1 mei 2018 en gaat direct in voor nieuwe gebruikers. Vanaf 1 juni 2018 gaat de Privacyverklaring in voor alle gebruikers.

eBay hecht veel belang aan uw privacy. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen.


Bereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke website, applicatie, service of tool van eBay (samen "Services") waar naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht op welke manier u ze opent of gebruikt, inclusief via mobiele apparaten.

Meer lezen. 
 


 Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of onrechtreeks kan worden geïdentificeerd door verwijzing naar een identifier zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meerdere specifieke factoren van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Gegevens die anoniem zijn gemaakt of gegevens die zijn gecombineerd met andere gegevens zodat ze op geen enkele manier kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren, beschouwen wij niet als persoonlijke gegevens.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u onze Services gebruikt. Meer lezen. 
 


Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze Services te bezorgen en te verbeteren, u een gepersonaliseerde ervaring op onze sites te geven, u te contacteren over uw account en onze Services, u een klantenservice te kunnen aanbieden, u gepersonaliseerde reclame en marketing te kunnen aanbieden, en om frauduleuze of illegale activiteiten te detecteren, te voorkomen, te verlichten en te onderzoeken.

Meer lezen.
 


Uw keuzes over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

U kunt kiezen hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren, om u marketinginformatie op te sturen, hoe we u aangepaste en relevante reclame bezorgen en of u ingelogd wilt blijven met uw account.

Meer lezen. 
 


Manieren om uw persoonlijke gegevens te openen, te controleren en te corrigeren

Wij respecteren het feit dat u het recht hebt om de gegevens te bekijken en te corrigeren, de verwijdering van de gegevens aan te vragen uw en de beperking van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals vereist door de toepasselijke wetgeving aan te vragen. We ondernemen ook de nodige stappen om te garanderen dat de verzamelde persoonlijke gegevens nauwkeurig en up-to-date zijn.

 • U hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij over u bijhouden

 • Op aanvraag bezorgen wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gebruikelijk formaat dat door machines kan worden gelezen

 • Als uw persoonlijke gegevens foutief of onvolledig zijn, hebt u het recht om ons te vragen om ze bij te werken

 • U hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens


Meer lezen.
 


Hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen delen

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan andere bedrijven in de groep eBay Inc. of aan derden. Mogelijk zijn we verplicht om deze gegevens openbaar te maken om u toegang tot onze Services te verlenen, om onze wettelijke verplichtingen na te leven, om onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, om onze marketing- en advertentieactiviteiten te bevorderen, of om frauduleuze of illegale activiteiten die verband houden met onze Services te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan in te perken. We proberen om de hoeveelheid persoonlijke gegevens die we openbaar maken te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk wordt geacht voor het bereiken van het specifieke doeleinde. Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of op een andere manier onthullen aan derde partijen met het oog op hun marketing- en reclamedoeleinden.

Meer lezen.
 


Hoelang wij uw persoonlijke gegevens bijhouden

Wij houden uw persoonlijke gegevens bij zolang dit noodzakelijk is om de gevraagde Services te bezorgen of voor andere essentiële doeleinden zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze beleidsverklaringen.Meer lezen.
 


Cookies & gelijkaardige technologieën

 

Als u onze sites, services, applicaties, tools of berichtenservices bezoekt, kunnen wij of onze gemachtigde dienstverleners cookies en andere gelijkaardige technologieën gebruiken met het oog op een betere, snellere en veiligere ervaring en op reclame- en marketingdoeleinden. Voor meer informatie kunt u onze volledige Cookieverklaring lezen.


Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. We gebruiken hiervoor onder andere firewalls en gegevensversleuteling, fysieke controle van toegang tot onze datacenters, en een machtigingssysteem voor de gecontroleerde toegang tot informatie. Voor meer informatie over de veiligheid terwijl u online koopt en verkoopt of om een probleem met uw account aan te geven, kunt u terecht bij Veilig handelen.


Wereldwijde privacynormen

We hebben voor alle bedrijven van de groep eBay Inc. een reeks algemene privacynormen opgesteld, beter bekend als onze Binding Corporate Rules (BCR's). Ze vormen onze verbintenis om uw persoonlijke gegevens te beschermen en onze privacyverplichtingen binnen onze groep eBay Inc. na te komen. U vindt meer informatie over onze BCR's en onze wereldwijde privacynormen in het eBay Privacy Center.

 


Gegevensbeheerders en functionarissen voor gegevensbescherming

Meer informatie over wie verantwoordelijk is voor de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking, het behoud en de bescherming van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze wereldwijde privacynormen.

Meer lezen.
 


Andere belangrijke privacyinformatie

Deze sectie beschrijft aanvullende privacyinformatie met betrekking tot uw gebruik van onze Services die u mogelijk belangrijk vindt.

Meer lezen.
 


Contact met ons opnemen

Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring, onze wereldwijde privacynormen of de manier waarop wij gegevens verwerken, kunt u schriftelijk contact opnemen met het Global Privacy Office: eBay Inc, Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, USA.

Meer informatie over hoe u ons en onze gegevensbeschermingsofficiers kunt bereiken, is terug te vinden in ons eBay Privacy Center.

Uw recht om klacht in te dienen bij een privacyinstelling blijft onaangetast.
 

 

 

Bereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke website, applicatie, service of tool van eBay (samen "Services") waar in  deze privacyverklaring naar wordt verwezen, ongeacht op welke manier u ze opent of gebruikt, inclusief via mobiele apparaten.

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de voorziening van eBay-services via een website, applicatie, service of tool van een partner van eBay waarnaar wordt verwezen en waar uw aanbiedingen en hun inhoud worden gepubliceerd of aangeboden in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te posten en de ingangsdatum van deze versie te vermelden. Wij kondigen wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring via het berichtencentrum van eBay en/of via e-mail aan.

 

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

 

Wij verzamelen persoonlijke gegevens van u en alle apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u: onze Services gebruikt, een account bij ons aanmaakt, gegevens op een webformulier invult, gegevens op uw account bijwerkt of toevoegt, deelneemt aan een chat op ons communityboard of op een andere manier met ons communiceert.

Sommige persoonlijke gegevens, zoals een manier om u te kunnen identificeren, zijn noodzakelijk om onze Gebruikersovereenkomst af te sluiten. De bezorging van alle andere persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, maar kan noodzakelijk zijn om onze Services te gebruiken, zoals de biedings-, aankoop- of verkoopgegevens die noodzakelijk zijn om een transactie af te sluiten.

Wij kunnen persoonlijke gegevens ook vanaf andere bronnen verzamelen, zoals hieronder wordt aangegeven.

Persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u onze Services gebruikt of wanneer u zich registreert voor een account bij ons

 • Identificatiegegevens zoals uw naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen wanneer u zich registreert voor een account bij ons.

 • Biedings-, aankoop- of verkoopgegevens die u tijdens een transactie bezorgt, of andere transactiegebaseerde gegevens die u genereert of die verbonden zijn aan uw account als gevolg van een transactie waarbij u bent betrokken.

 • Andere gegevens die u genereert of die verbonden zijn aan uw account (zoals objecten aan uw mandje toevoegen, objecten aan uw volglijst toevoegen, verzamelingen creëren en andere verzamelingen en verkopers volgen).

 • Financiële gegevens (zoals nummers van creditcards of bankrekeningen) die verband houden met een transactie.

 • Verzendings-, facturerings- en andere gegevens die worden gebruikt om een object aan te kopen of te verzenden, en, indien er verzendingsservices via een van onze programma's worden voorzien, de vereiste gegevens om door de douane te gaan (zoals btw-nummer of andere identificatienummers) en relevante verzendingsgegevens (zoals trackingnummers en trackingupdates).

 • In sommige gevallen kunt u uw leeftijd, geslacht, interesses en favorieten opgeven wanneer u onze Services gebruikt.

 • U kunt ons ook andere gegevens bezorgen via een webformulier, door gegevens bij te werken of aan uw account toe te voegen, via uw deelname aan communitybesprekingen, via de communicatie met andere leden, chats, geschiloplossingen of wanneer u op een andere manier met ons communiceert in verband met onze Services.

 • Aanvullende gegevens die we op basis van toepasselijke nationale wetgeving moeten of mogen verzamelen en verwerken om uw identiteit te controleren, of om de gegevens die we hebben verzameld, te verifiëren.

Persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt of wanneer u zich registreert voor een account bij ons

 • Wij verzamelen gegevens over uw interactie met onze Services, uw reclamevoorkeuren en uw communicatie met ons. Dit zijn gegevens die wij ontvangen van apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt om toegang tot onze Service te krijgen. Deze gegevens kunnen de volgende zaken bevatten: apparaat-ID of unieke identifier, apparaattype, ID voor reclame en unieke apparaattoken.

 • Locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van uw mobiel apparaat. Houd er rekening mee dat de meeste mobiele apparaten het mogelijk maken om het gebruik van locatiegegevens door een applicatie op uw mobiele apparaat te regelen of uit te schakelen in het menu Instellingen van het apparaat.

 • Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over uw bekeken pagina's, internetverkeer van en naar de sites, de verwijzende URL, advertentiegegevens, uw IP-adres, uw browsergeschiedenis en uw webloggegevens.

 

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen met cookies en gelijkaardige technologieën

 • Wij gebruiken cookies, webbakens, unieke identifiers en gelijkaardige technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u via onze Services uitvoert binnen onze advertenties of e-mails.

 • Voor meer informatie over het gebruik en beheer van deze technologieën, zie Cookies en gelijkaardige technologieën.

Persoonlijke gegevens die wij vanaf andere bronnen hebben verzameld

 • Wij vullen de persoonlijke gegevens die wij verzamelen rechtstreeks aan met gegevens die wij van derde partijen hebben verzameld en voegen die toe aan uw accountgegevens. Wij verzamelen en gebruiken bijvoorbeeld demografische en andere gegevens die openbaar beschikbaar zijn in een toepasselijk district, aanvullende contactgegevens, kredietcontrolegegevens en gegevens van kredietkantoren, zoals door toepasselijke nationale wetten wordt toegestaan

 • Sociale media. Wij geven u de toestemming om gegevens met sociale mediasites te delen of om sociale mediasites te gebruiken om uw account aan te maken of om uw account met de betreffende sociale mediasite te verbinden. Deze sociale mediasites kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonlijke gegevens die zij over u bijhouden (bijv. inhoud die door u werd bekeken, inhoud die door u leuk werd gevonden en gegevens over de reclames die aan u werden getoond en waarop u hebt geklikt enz.). Als u ons toegang tot een site met video-inhoud geeft, gaat u ermee akkoord dat wij uw videoweergaven kunnen delen met of gegevens over uw videoweergaven kunnen ophalen bij sociale mediasites van derden en dit gedurende minstens twee jaar of tot het moment waarop u uw toestemming intrekt of de verbinding met de sociale mediasite opzegt. U regelt de persoonlijke gegevens waartoe wij toegang krijgen via de privacyinstellingen op de betreffende sociale mediasite en de toestemmingen die u ons geeft wanneer u ons toegang verleent tot de persoonlijke gegevens die door de betreffende sociale mediasite over uw worden bijgehouden. Door een account van een sociale mediasite aan uw account te linken en ons toestemming te geven voor de toegang tot deze informatie, gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die door deze sociale mediasites worden bezorgd, in overeenstemming met deze privacyverklaring kunnen verzamelen, gebruiken en bewaren. We kunnen ook plug-ins of andere technologieën van verschillende sociale mediasites gebruiken. Als u klikt op een link die via een plug-in van een sociale mediasite wordt bezorgd, brengt u vrijwillig een verbinding met die betreffende sociale mediasite tot stand.

 

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

 

Wij gebruiken uw verzamelde persoonlijke gegevens in overeenstemming met verschillende wettelijke verwerkingsbasissen voor verschillende bedrijfsdoeleinden. Hieronder vindt u een overzicht van hoe en volgens welke wettelijke basissen we uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om een contract met u na te leven en onze Services te bezorgen, onze wettelijke verplichting na te komen, uw essentiële belangen te beschermen of indien dit nodig voor de openbare orde. Dit omvat de volgende zaken:

 • Om betalingsverwerkingen en accountbeheer te bezorgen, om onze Services uit te voeren, te meten en te verbeteren, om onze Services veilig en operationeel te houden en om de inhoud van de website aan te passen met objecten en services die u mogelijk leuk vindt als reactie op acties die u onderneemt.

 • Om u te contacteren in verband met uw account, om problemen met uw account op te lossen, om een geschil op te lossen, om kosten of verschuldigde bedragen te innen of indien het op een andere manier noodzakelijk is om u een klantenservice te kunnen aanbieden.

  • Als wij u voor de hierboven aangegeven doeleinden contacteren, kunnen wij u via e-mail, telefoon, SMS/tekstberichten, post en mobiele pushmeldingen contacteren.

  • Als wij u telefonisch contacteren, kunnen wij automatisch gekozen of vooraf opgenomen oproepen en tekstberichten gebruiken, zoals in onze Gebruikersovereenkomst wordt beschreven en door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, om de efficiëntie te garanderen. Er kunnen kosten voor berichten en mobiele data van toepassing zijn.

 • Om andere door u gevraagde services te kunnen aanbieden wanneer wij de gegevens verzamelen.

 • Wij gebruiken algemene locatiegegevens om u locatiegebaseerde diensten te kunnen aanbieden (zoals reclame, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud).

 • Om fraude, beveiligingsinbreuken of andere potentieel verboden of illegale activiteiten te voorkomen, te detecteren, te verlichten en te onderzoeken.

 • Om onze Gebruikersovereenkomst, deze privacyverklaring of andere beleidsverklaringen af te dwingen en om beperkingen op aanbiedingen om buiten eBay te kopen of te verkopen en communicaties tussen de leden te controleren op inbreuken op onze beleidsverklaringen of toepasselijke wetten.

 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze rechtmatige belangen na te streven waar uw rechten en vrijheden geen voorrang krijgen boven deze belangen. Wij hebben regelingen geïmplementeerd om onze belangen en uw rechten in balans te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval om:

 • Onze Services te verbeteren, bijvoorbeeld door gegevens te bekijken in verband met vastgelopen of gecrashte pagina's waardoor wij problemen kunnen identificeren en oplossen en u een betere ervaring kunnen bezorgen.

 • Onze reclame te personaliseren, te meten en te verbeteren op basis van uw reclamevoorkeuren.

 • U via e-mail of post te contacteren om u coupons, kortingen en speciale promoties aan te bieden, uw mening via enquêtes of vragenlijsten te vragen en u te informeren over onze Services zoals door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

 • U te contacteren over openbare beleidskwesties of andere gebeurtenissen met betrekking tot de mogelijkheid om onze Services te gebruiken. Dit kan een uitnodiging zijn voor een petitie, brief, oproep of een andere campagne met betrekking tot een openbaar beleid.

 • Doelgerichte marketing, service-updates en promotieaanbiedingen op basis van uw communicatievoorkeuren te bezorgen.

 • De prestaties van onze e-mailmarketingcampagnes te meten (bijv. door openings- en klikcijfers te analyseren).

 • De prestaties van verkopers te meten (bijv. door het gebruik van trackinggegevens die verkopers en koerierdiensten via eBay verzenden of bezorgen).

 • De gegevensbeveiliging van onze website en mobiele applicaties te controleren en te verbeteren.

 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming gebruiken om:

 • U marketing te bezorgen aan de hand van telefoongesprekken, sms'en of tekstberichten.

 • U marketing van andere bedrijven van de groep eBay Inc. te bezorgen.

 • U marketing van derde partijen te bezorgen.

 • Reclame van derden op websites van derden aan te passen.

 • Uw exacte geolocatie te gebruiken om locatiegebaseerde services te bezorgen.

 • Uw gevoelige persoonlijke informatie te gebruiken om transacties in bepaalde categorieën te vereenvoudigen.

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

We kunnen technologieën gebruiken die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We zullen geen geautomatiseerde beslissingen over u nemen die een aanzienlijke invloed op u zouden hebben, tenzij een dergelijke beslissing nodig is als onderdeel van een contract met u, we uw toestemming hebben of we volgens de wet verplicht zijn om een dergelijke technologie te gebruiken.

 

Uw keuzes over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

 

Communicatievoorkeuren

U kunt uw e-mailcommunicatievoorkeuren in de sectie Communicatievoorkeur binnen uw My eBay instellen. Daar kunt u ook uw voorkeuren instellen voor communicatie met andere eBay-leden en kiezen welke nieuwsbrieven en promotieaanbiedingen u wilt ontvangen.

Marketing

Als u geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link in een e-mail die u hebt ontvangen, uw communicatievoorkeuren binnen My eBay wijzigen, uw communicatievoorkeuren aangeven met de methode die in de directe communicatie van ons wordt beschreven of contact met ons opnemen zoals wordt beschreven in de onderstaande sectie Contacteer ons. Houd er rekening mee dat wij u persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet verkopen, verhuren of op een andere manier onthullen aan derde partijen met het oog op hun marketingdoeleinden.

Adverteren

Als u niet wilt deelnemen aan onze reclamepersonaliseringsprogramma's, kunt u die uitschakelen door de richtlijnen in de betreffende reclame te volgen of via de programma's die worden beschreven in onze Cookieverklaring. De uitschakeling zal de gepersonaliseerde reclame stoppen, maar niet de verzameling van persoonlijke gegevens zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven. Zonder uw toestemming geven wij derde partijen geen toestemming om uw persoonlijke gegevens op onze websites voor hun eigen reclamedoeleinden te traceren en te verzamelen.

Ingelogd blijven

Als u zich met uw account aanmeldt op onze Services, geven wij u de optie om gedurende een bepaalde tijd ingelogd te blijven met uw account. We raden u aan om niet ingelogd te blijven als u een openbare of een gedeelde computer gebruikt. U of een andere gebruiker van de computer/browser waarop u bent ingelogd, kan de meeste delen van uw account weergeven en gebruiken, en gedurende deze inlogperiode zonder verdere machtiging specifieke acties ondernemen.  U of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende acties ondernemen:

 • Bieden, kopen of op een object bieden.

 • Objecten afhandelen en toevoegen aan uw winkelwagentje.

 • Een object met PayPal kopen via Snelle afhandeling (indien ingeschakeld in uw account).

 • De koptekst Activiteit bekijken.

 • De pagina Mijn eBay bekijken.

 • De volglijst of bestelgegevens bekijken of bewerken

 • De profielpagina bekijken.

 • Berichten sturen aan andere eBay-leden.

 • Aftersalesactiviteiten uitvoeren, zoals feedback geven, bestellingen annuleren, teruggaven aanvragen of claims indienen.

Als u probeert om uw wachtwoord of gebruikersnaam te wijzigen, andere accountgegevens bij te werken of een andere accountactiviteit probeert uit te voeren, moet u mogelijk uw wachtwoord invoeren.

U kunt uw inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of uw cookies te wissen. Als u bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in uw browser, kunt u de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als u een openbare of een gedeelde computer gebruikt, moet u, als u klaar bent met het gebruik van onze Services, uitloggen en/of uw cookies verwijderen om uw account en uw persoonlijke gegevens te beschermen.

 

Manieren om uw persoonlijke gegevens te openen, te controleren en te corrigeren

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U kunt de meeste van uw persoonlijke gegevens bekijken, controleren en wijzigen door in te loggen in uw account. Gelieve uw persoonlijke gegevens onmiddellijk bij te werken als ze veranderen of onnauwkeurig zijn. Houd er rekening mee dat als u een openbaar bericht plaatst, u het mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.

Wij respecteren elk wettelijk recht dat u mogelijk hebt om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze te wijzigen of te verwijderen.  Als u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke gegevens en wilt weten of hieraan kosten zijn verbonden, indien toegestaan door toepasselijke nationale wetgeving, neemt u contact met ons op door de instructies te volgen in het onderstaande gedeelte Contacteer ons.  Als u het wettelijke recht hebt om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens of om te verzoeken om deze te wijzigen of te verwijderen, kunnen wij in sommige gevallen, in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetten, die toegang of de gevraagde wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens toch weigeren.

Als u verzoekt dat wij stoppen met de verwerking van sommige of al uw persoonlijke gegevens of als u uw toestemming voor het gebruik of onthulling van uw persoonlijke gegevens voor de aangegeven doeleinden in deze privacyverklaring intrekt (waar van toepassing), zijn wij mogelijk niet meer in staat om u al onze Services en klantenservice te bezorgen die wij aan onze gebruikers bezorgen en die in deze privacyverklaring en onze Gebruikersovereenkomst is aangegeven.

Op uw verzoek zullen wij uw account sluiten en uw persoonlijke gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk uit beeld verwijderen, op basis van uw accountactiviteit en in overeenstemming met de nationale wetgeving die van toepassing is.

 

Hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen delen

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden aan de volgende partijen onthullen:

Bedrijven van de groep eBay Inc., die deze gegevens kunnen gebruiken om:

 • Gezamenlijke inhoud en services aan te bieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice)

 • Mogelijk frauduleuze en illegale handelingen, overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst en inbreuken op gegevensbeveiliging te helpen opsporen en voorkomen

 • U gepersonaliseerde reclame te bezorgen

 • Hun producten, sites, applicaties, services, tools en marketingcommunicatie te verbeteren.

 • Bedrijven van de groep eBay Inc. zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen, maar alleen als u ermee hebt ingesteld om dergelijke communicatie van deze bedrijven te ontvangen of als dit door de wet is toegestaan.

De volgende dienstverleners en financiële partnerinstellingen:

 • Externe dienstverleners die ons helpen bij het aanbieden van onze Services en betalingsverwerkingsservices, bij het bezorgen van gepersonaliseerde reclame, bij het voorkomen, opsporen, onderzoeken en inperken van de gevolgen van mogelijk illegale handelingen, overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst, fraude en/of inbreuken op de beveiliging, bij het innen van betalingen, partner- en beloningsprogramma's, co-branded creditcards en andere bedrijfsactiviteiten.

 • Externe financiële partnerinstellingen die u financiële producten kunnen aanbieden zodat zij gezamenlijke inhoud en diensten kunnen leveren (zoals inschrijving, transacties en klantenservice). Deze externe financiële partnerinstellingen zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen, maar enkel en alleen als u hun services hebt aangevraagd.

 • Externe koerierdiensten (bijv. DHL, UPS, USPS enz.) waarmee wij uw leveringsadres, contactgegevens en trackinggegevens delen om de bezorging van aangekochte objecten en andere bezorgingsgerelateerde communicatie te vereenvoudigen.

 • Externe providers van websites, applicaties, services en tools waarmee wij samenwerken zodat zij uw aanbiedingen en hun inhoud op hun websites of in hun applicaties, diensten en tools kunnen publiceren. Als wij naast de inhoud van uw aanbiedingen ook persoonlijke gegevens aan externe providers bezorgen, zal dit alleen gebeuren op basis van een overeenkomst die het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens door de externe provider beperkt tot de noodzakelijke verwerking om hun contract met ons na te komen en die de externe provider verplicht om de nodige beveiligingsmaatregelen met betrekking tot dergelijke gegevens te treffen. Externe providers hebben geen toestemming om de persoonlijke gegevens in uw aanbiedingen aan derde partijen te verkopen, te leasen of op een andere manier over te dragen.

Gerechtelijke instanties, juridische procedures en voor zover wettelijk is toegestaan

 • Om aan juridische vereisten te voldoen, onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, te reageren op claims dat een aanbieding of andere inhoud de rechten van anderen schendt, of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen.

 • Aan gerechtelijke instanties, overheidsinstellingen of gemachtigde derden, in reactie op een geverifieerd verzoek of wettelijk proces in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een vermeende of vermoede illegale activiteit of een andere activiteit waardoor wij, u of een van onze andere gebruikers wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wij maken alleen gegevens openbaar die we relevant achten voor het onderzoek of het verzoek om informatie, zoals naam, plaats, staat/provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam, IP-adres, klachten over fraude en biedings- en aanbiedingsgeschiedenis.

 • Aan deelnemers aan het VeRO-programma van eBay, wereldwijd op basis van een geheimhoudingsovereenkomst en voor zover we dit naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast achten in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom, piraterij of andere onwettige activiteiten. In dergelijke gevallen maken we naam, huisadres, plaats, staat/provincie, postcode, land, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam van de verkoper openbaar aan de deelnemers aan het VeRO-programma van eBay.

 • Aan kredietinstellingen, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke nationale wetgeving (bijvoorbeeld informatie over achterstallige of gemiste betalingen of andere wanbetalingen in uw account die in uw kredietrapport kunnen worden opgenomen).

 • Aan derden die betrokken zijn bij een juridische procedure, als zij beschikken over een dagvaarding, een rechterlijk bevel of een soortgelijk juridisch besluit, of als we om andere redenen te goeder trouw geloven dat het openbaar maken van gegevens noodzakelijk is om dreigende lichamelijke verwonding of financieel verlies te voorkomen of vermoedelijk illegale activiteiten te melden.

Andere eBay-gebruikers voor zover door u of door uw gebruik van onze Services toegestaan

 • Wanneer u een transactie aangaat met een andere gebruiker, mag de andere gebruiker ons vragen om gegevens over u te verstrekken die nodig zijn om de transactie te voltooien, zoals uw naam, account-ID, e-mailadres, contactgegevens, verzend- en factuuradres, en andere persoonlijke gegevens die nodig zijn om de transactie op een betrouwbare en veilige manier te laten verlopen.

 • Als een transactie mislukt, wordt geblokkeerd of op een later tijdstip ongeldig wordt verklaard, mogen we de andere gebruiker ook gegevens van de mislukte transactie bezorgen

 • De andere gebruiker die uw gegevens ontvangt, mag die alleen gebruiken voor doeleinden in verband met de transactie. Tenzij u toestemming hebt gegeven om marketing van hem te ontvangen, mag hij u niet contacteren voor marketingdoeleinden.

 • Contact opnemen met andere gebruikers door middel van ongewenste of bedreigende berichten houdt een schending in van onze Gebruikersovereenkomst.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan bedrijven van de groep PayPal Inc.

 • Om mogelijk illegale handelingen, fraude en/of inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen, te detecteren, te onderzoeken en de gevolgen ervan in te perken, en om risico's te beoordelen en te beheersen, bijvoorbeeld om u te waarschuwen als er frauduleuze activiteiten zijn gedetecteerd op uw eBay-account of PayPal-rekening.

 • Om de klantenservice te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld om te helpen met het beheer van uw account of om geschillen op te lossen (bijvoorbeeld geschillen over facturering of transacties)

 • Om de verwerking van betaalkaarten te vereenvoudigen wanneer u binnen onze Services met een betaalkaart betaalt en we PayPal gebruiken voor de verwerking van de betaling.

 • Om de verzending en gerelateerde services voor aankopen via PayPal te vereenvoudigen

Wijziging van eigenaarschap

In het geval van een fusie met of overname door een ander bedrijf, kunnen wij gegevens met hen delen in overeenstemming met onze wereldwijde privacynormen. Als dit scenario zich voordoet, zullen wij eisen dat de nieuwe gecombineerde entiteit zich aan deze Privacyverklaring met betrekking tot uw persoonlijke gegevens houdt. Als wij van plan zijn om uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan aangegeven in deze privacyverklaring te gebruiken, zult u een voorafgaand bericht van de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de nieuwe doeleinden ontvangen.

 

Hoelang wij uw persoonlijke gegevens bijhouden

Onze specifieke bewaartijden voor persoonlijke gegevens zijn in onze regionale bewaarschema's gedocumenteerd. Hoelang wij uw persoonlijke gegevens bijhouden, kan aanzienlijk verschillen op basis van de context van de verleende Services en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiodes:

 • Hoelang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze Services te verlenen?

  Dit heeft te maken met zaken zoals het aanhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het veilig houden van onze systemen en het bijhouden van geschikte bedrijfsdocumenten en financiële verslagen. Dit is de algemene regel die de basis vormt voor de meeste van onze bewaarperiodes.

 • Zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?

  Indien dit het geval is, is een ingekorte bewaartijd doorgaans gepast.

 • Hebt u toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode?

  Indien dit het geval is, zullen wij uw gegevens bijhouden in overeenstemming met uw toestemming.

 • Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om uw persoonlijke gegevens te bewaren?

  Voorbeelden hiervan zijn verplichte gegevensbewaringswetten in het betreffende rechtsgebied, overheidsorders om gegevens met betrekking tot een onderzoek te bewaren of persoonlijke gegevens die worden bijgehouden met het oog op een proces.

 

Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, verwijderen we ze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Gegevensbeheerders en functionarissen voor gegevensbescherming

 

Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, gaat u een overeenkomst aan met eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA, 95125, Verenigde Staten en als u onze betaalservices gebruikt, ook met eBay Commerce Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, Verenigde Staten, voor dergelijke betaalservices.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, gaat u een contract aan met een van onze internationale eBay-bedrijven, als volgt:

 • Als u in Canada woont, gaat u een contract aan met eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Canada;

 • Als u in de Europese Unie (behalve het Verenigd Koninkrijk) woont, gaat u een contract aan met eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland;

 • Als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, gaat u een contract aan met eBay (UK) Limited, 1 More London Place, Londen, SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk;

 • Als u in India woont, gaat u een contract aan met eBay Singapore Services Pte Ltd, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315;

 • Als u in een ander land woont, gaat u een contract aan met eBay Marketplace GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland.

 • Als u onze eBay-klantenservice gebruikt en in Frankrijk, Italië of Spanje verblijft, gaat u dus een overeenkomst aan met eBay Services S.à.rl, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg voor dergelijke specifieke services.

Het bedrijf waarmee u een overeenkomst sluit, is uw gegevensbeheerder en is verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen van persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze wereldwijde privacynormen, deze privacyverklaring en alle toepasselijke nationale wetgeving.

Uw gegevensbeheerder kan gegevens overdragen aan andere bedrijven in de groep eBay Inc. die onze BCR's hebben ondertekend, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

We kunnen uw persoonlijke gegevens op onze servers in de VS verwerken en bewaren en elders in de wereld waar onze datacenters zich bevinden.

Daar waar we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen, hebben we functionarissen voor gegevensbescherming (DPO's) aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het privacyprogramma bij alle betreffende gegevensbeheerders en elk van de respectievelijke verantwoordelijken voor gegevensverwerking. U kunt contact opnemen met een van onze DPO's via de contactinformatie in deze Privacyverklaring.

Andere belangrijke privacyinformatie

Andere gebruikers hebben toegang tot de gegevens die u deelt op eBay. Andere gebruikers kunnen bijvoorbeeld uw biedingen, aankopen, te koop aangeboden objecten, collecties, de verkopers en collecties die u volgt, winkels, feedback, beoordelingen, productreviews en bijbehorende commentaren bekijken. Ook de gegevens die u deelt in uw profiel of in uw collecties, zijn openbaar.

Als u onze Services gebruikt, kan uw openbare gebruikersnaam worden weergeven, openbaar worden gemaakt en aan al uw openbare eBay-activiteiten worden gelinkt. In berichten die naar andere gebruikers worden verzonden over verdachte activiteiten en overtredingen op onze sites, kan worden verwezen naar de gebruikersnaam en naar specifieke objecten. Als u uw naam aan uw gebruikersnaam koppelt, zullen de personen aan wie u uw naam hebt bekendgemaakt dus in staat zijn om uw activiteiten op eBay persoonlijk te identificeren.

Ter bescherming van uw privacy beperken we de toegang tot contactgegevens, verzendgegevens en financiële gegevens van andere gebruikers tot wat strikt noodzakelijk is om uw transacties mogelijk te maken en betalingen te innen. Wanneer gebruikers betrokken zijn bij een transactie, hebben zij echter toegang tot elkaars naam, gebruikersnaam, e-mailadres en andere contact- en verzendgegevens.

Uw verantwoordelijkheden in verband met transactiegegevens die u via eBay ontvangt

Wanneer u een transactie aangaat met een andere gebruiker, zorgen wij ervoor dat u toegang krijgt tot de persoonlijke gegevens van die andere gebruiker (zoals zijn/haar naam, gebruikersnaam, contactgegevens en verzend- en factuuradres) die nodig zijn om de transactie te voltooien. U bent, onafhankelijk van ons, de beheerder van dergelijke gegevens en wij raden u aan om de andere gebruiker op de hoogte te brengen van uw privacypraktijken en zijn/haar privacy te respecteren. U moet in elk geval alle toepasselijke privacywetten naleven en de andere gebruiker een kans geven om de gegevens uit uw database te verwijderen en om te bekijken welke informatie u over hem/haar hebt verzameld.

U mag de persoonlijke gegevens waartoe u toegang hebt alleen gebruiken voor eBay-transacties of voor andere diensten die via eBay worden aangeboden (zoals borg, verzending, klachten over fraude en communicatie tussen leden), en voor doeleinden waarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de gebruiker om wiens gegevens het gaat. Persoonlijke gegevens van andere gebruikers waartoe u toegang hebt, voor andere doeleinden gebruiken, houdt een overtreding in van onze Gebruikersovereenkomst.

Ongewenste of bedreigende e-mails

Misbruik van onze Diensten wordt niet getolereerd. Het is verboden om andere gebruikers toe te voegen aan een mailinglijst (e-mail of post), te bellen of sms-berichten te sturen voor commerciële doeleinden, ook niet als een gebruiker iets van u heeft gekocht, tenzij hij/zij u daarvoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven. De verzending van ongewenste of bedreigende e-mails en tekstberichten is in strijd met onze Gebruikersovereenkomst. Als u aan eBay gerelateerde spam- of spoofmails wilt melden, stuurt u de e-mail naar spam@ebay.com of spoof@ebay.com.

Communicatietools

Wij kunnen berichten automatisch scannen en controleren op spam, virussen, phishing en andere kwaadwillige activiteiten, illegale of verboden inhoud of inbreuken op onze Gebruikersovereenkomst, deze privacyverklaring of andere beleidsverklaringen.

Privacy van kinderen

Onze websites zijn voor een algemeen publiek en zijn niet bestemd voor kinderen. We verzamelen nooit persoonlijke gegevens van gebruikers die volgens de betreffende nationale wetgeving kinderen zijn.

Privacypraktijken van derden

Deze privacyverklaring richt zich alleen op ons gebruik en onze verwerking van persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen om onze Services te verlenen. Als u uw gegevens openbaar maakt aan een derde partij of een website van een derde partij via een link vanaf onze Services bezoekt, zullen hun privacyverklaringen en -praktijken van toepassing zijn op alle persoonlijke gegevens die u hen bezorgt of die ze via ons verzamelen.

Wij kunnen de privacy of veiligheid van gegevens die u aan derden verstrekt, niet garanderen. We raden u dan ook aan om het privacy- en beveiligingsbeleid van uw handelspartner goed te lezen en te beoordelen voordat u een transactie aangaat en uw gegevens deelt. Hetzelfde geldt wanneer derden aan wie u persoonlijke gegevens openbaar maakt, bieders, kopers of verkopers op onze sites zijn.

 

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons