Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Privacyverklaring

Als Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gegevensgebruik, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u contact opnemen onze in de VS gevestigde aanbieder van geschillenbeslechting (gratis) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Overzicht en inhoudsopgave

Reikwijdte en toestemming

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen. De Privacyverklaring is van toepassing op elke eBay-site waarop deze in de voettekst wordt weergegeven, en op elke eBay-toepassing, -service of -tool (hierna gezamenlijk "Diensten" genoemd) waarin naar deze Privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht de manier waarop u ze gebruikt en er toegang toe krijgt, inclusief via mobiele apparaten. Door gebruik te maken van onze Diensten en/of u te registreren voor een account bij ons, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en onze Gebruikersovereenkomst en geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken, openbaar te maken, te bewaren en te beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Meer weten?

 

Wereldwijde privacynormen

eBay Inc. heeft wereldwijde privacynormen ingesteld voor al haar bedrijven. Deze huisregels worden Binding Corporate Rules (BCR's) genoemd. Ze vloeien voort uit ons engagement om uw persoonlijke gegevens te beschermen en uw privacy te respecteren, ongeacht waar uw persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt of bewaard binnen de bedrijvengroep van eBay Inc.

Meer weten?

Gegevensverzameling

We verzamelen, verwerken en bewaren persoonlijke gegevens afkomstig van u en van de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u: gebruikmaakt van onze Diensten, zich registreert voor een account bij ons, ons informatie verstrekt via een webformulier, informatie bijwerkt in of toevoegt aan uw account, deelneemt aan communitydiscussies, chats of het oplossen van geschillen, of wanneer u op enige andere wijze met ons communiceert over onze Diensten.

Meer weten?

 

Gebruik en opslag

We verwerken en gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen om u onze Diensten te kunnen leveren en deze te verbeteren, om met u in contact te kunnen treden over uw account en onze Diensten, om u een gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden op onze sites (met name door u services en objecten voor te stellen waarin u mogelijk bent geïnteresseerd), om u te informeren en een goede klantenservice te kunnen bieden, om advertenties en marketingproducten te personaliseren, en om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan in te perken.

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor zolang als dat nodig en relevant is voor onze activiteiten. Daarenboven kunnen we persoonlijke gegevens uit gesloten accounts bewaren om te voldoen aan nationale wetgeving, om fraude te voorkomen, om verschuldigde kosten te innen, om geschillen en problemen op te lossen, om te helpen met onderzoek, en om onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen en andere acties te ondernemen die door de toepasselijke nationale wetgeving worden toegestaan of vereist.

Meer weten?

Keuze

U kunt kiezen hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren, om u marketinginformatie te sturen en om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. U kunt ook kiezen of u ingelogd wilt blijven op uw account.

Meer weten?

Toegang

We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we verzamelen accuraat en up-to-date zijn, dat u er toegang toe hebt en dat u er correcties in kunt aanbrengen.

Meer weten?

Openbaarmaking

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan andere bedrijven in de groep eBay Inc. of aan derden. Mogelijk zijn we verplicht om deze gegevens openbaar te maken om onze Diensten aan te bieden en u er toegang toe te verlenen, om onze wettelijke verplichtingen na te leven, om onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, om onze marketing- en advertentieactiviteiten te faciliteren, of om frauduleuze of illegale activiteiten die verband houden met onze Diensten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan in te perken. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw persoonlijke gegevens niet openbaar gemaakt aan derden voor hun marketing- en advertentiedoeleinden.

Meer weten?

Beveiliging

eBay beschermt uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking e nongeoorloofde wijzigingen te minimaliseren. We gebruiken hiervoor onder andere firewalls en gegevensversleuteling, fysieke controle van toegang tot onze datacenters, en een machtigingssysteem voor de gecontroleerde toegang tot informatie.

Meer weten?

Belangrijke informatie

Dit gedeelte bevat belangrijke aanvullende informatie over uw gebruik van onze Diensten.

Meer weten?

Vragen of klachten

Als u een vraag of klacht hebt over deze Privacyverklaring, onze wereldwijde privacynormen of de manier waarop we gegevens verwerken, kunt u schriftelijk contact opnemen met ons Global Privacy Office door een brief of postkaart te sturen naar: eBay Inc, Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, USA. U kunt ons ook contacteren door de instructies in het eBay Privacy Center te volgen.

Meer weten?

Reikwijdte en toestemming

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen. De Privacyverklaring is van toepassing op elke eBay-site waarop deze in de voettekst wordt weergegeven, en op elke eBay-toepassing, -service of -tool (hierna gezamenlijk "Diensten" genoemd) waarin naar deze Privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht de manier waarop u ze gebruikt en er toegang toe krijgt, inclusief via mobiele apparaten.

Door gebruik te maken van onze Diensten en/of u te registreren voor een account bij ons, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en onze Gebruikersovereenkomst en geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken, openbaar te maken, te bewaren en te beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Als u de verplichte informatie niet verstrekt, kunnen we mogelijk niet al onze Diensten aan u leveren.

Als u woonachtig bent in de Verenigde Staten, gaat u een bindende overeenkomst aan met eBay Inc., 2065 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, USA. Als u buiten de Verenigde Staten woont, gaat u een bindende overeenkomst aan met een van onze internationale eBay-bedrijven:

 • Als u woonachtig bent in een land binnen de Europese Unie, gaat u een bindende overeenkomst aan met eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Germany.

 • Als u woonachtig bent in India, gaat u een bindende overeenkomst aan met eBay India Private Limited, 14th Floor, North Block, R-Tech Park, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400063, Maharashtra, India.

 • Als u in Canada woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u vanaf 1 juli 2017 een overeenkomst met eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Canada.

 • Als u in het Verenigd Koninkrijk woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u vanaf 1 augustus 2017 een overeenkomst met eBay (UK) Limited, 5 New Street Square, London, EC4A 3TW, United Kingdom.

 • Als u in een ander land woont, gaat u een bindende overeenkomst aan eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland.

Het bedrijf waarmee u een bindende overeenkomst aangaat, is uw informatiebeheerder en verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze wereldwijde privacynormen en de nationale wetgeving die van toepassing is. Uw informatiebeheerder kan gegevens overdragen aan andere bedrijven in de groep eBay Inc., zoals beschreven in deze Privacyverklaring. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken en bewaren op onze servers in de Verenigde Staten en elders in de wereld waar onze datacenters zich bevinden.

Persoonlijke gegevens

Onder "Persoonlijke gegevens" verstaan we alle gegevens die met een bepaalde persoon kunnen worden geassocieerd en die kunnen worden gebruikt om die specifieke persoon te identificeren, hetzij aan de hand van die gegevens, hetzij aan de hand van andere gegevens waarover eBay Inc. beschikt of waar eBay Inc. wellicht toegang toe heeft. Gegevens die anoniem zijn gemaakt of gegevens die zijn gecombineerd met andere gegevens zodat ze op geen enkele manier kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren, beschouwen we niet als persoonlijke gegevens.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. De gewijzigde voorwaarden worden 30 dagen na hun aankondiging automatisch van kracht. We kondigen wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring aan via het berichtencentrum van eBay en/of via e-mail.

Wereldwijde privacynormen

 

eBay Inc. heeft wereldwijde privacynormen ingesteld voor al haar bedrijven. Deze huisregels worden Binding Corporate Rules (BCR's) genoemd. Ze vloeien voort uit ons engagement om uw persoonlijke gegevens te beschermen en uw privacy te respecteren, ongeacht waar uw persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt of bewaard binnen de bedrijvengroep van eBay Inc. Onze BCR's zijn goedgekeurd door verschillende Europese instanties voor de bescherming van persoonsgegevens. Dat betekent dat uw persoonlijke gegevens in heel de bedrijvengroep van eBay Inc. worden behandeld volgens de privacynormen van de Europese Unie. U vindt meer informatie over onze BCR's en onze wereldwijde privacynormen in het eBay Privacy Center.

Gegevensverzameling

We verzamelen, verwerken en bewaren persoonlijke gegevens afkomstig van u en van de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u: onze Diensten gebruikt, zich registreert voor een account bij ons, ons informatie verstrekt via een webformulier, informatie bijwerkt in of toevoegt aan uw account, deelneemt aan communitydiscussies, chats of het oplossen van geschillen, of wanneer u op enige andere wijze met ons communiceert over onze Diensten.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, omvatten het volgende:

Persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u onze Diensten gebruikt of wanneer u zich registreert voor een account bij ons

 • Gegevens waarmee u kan worden geïdentificeerd, zoals uw naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen wanneer u zich registreert voor een account bij ons.

 • Bied-, koop- of verkoopgegevens die u tijdens een transactie opgeeft, of andere op transacties gebaseerde content die u genereert of die verband houdt met uw account als resultaat van een transactie waarbij u betrokken bent.

 • Overige content die u genereert of die verband houdt met uw account (zoals objecten toevoegen aan uw winkelwagentje of aan uw volglijst, collecties maken, andere collecties en verkopers volgen).

 • Financiële gegevens (zoals creditcard- of bankrekeningnummers) die verband houden met een transactie.

 • Verzendgegevens, factureringsgegevens en andere gegevens die worden gebruikt om een object te kopen of te verzenden en, indien er verzenddiensten of postdiensten worden gebruikt via een van onze programma's, de gegevens die nodig zijn om de douane te passeren (zoals btw-nummer of andere identificatienummers) en relevante verzendgegevens (zoals trackingnummers en trackingupdates).

 • In sommige gevallen kunt u uw leeftijd, geslacht, interesses en favorieten opgeven wanneer u onze Diensten gebruikt.

 • U kunt ons ook andere informatie verschaffen wanneer u een webformulier invult, gegevens toevoegt of bijwerkt in uw account, deelneemt aan communitydiscussies, chats of het oplossen van geschillen, of op een andere manier met ons communiceert over onze Diensten.

 • Aanvullende gegevens die we op basis van toepasselijke nationale wetgeving moeten of mogen verzamelen en verwerken om uw identiteit te controleren, of om de gegevens die we hebben verzameld, te verifiëren.

Persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt of wanneer u zich registreert voor een account bij ons

 • We verzamelen ook gegevens over uw gebruik van onze Diensten, uw advertentievoorkeuren en uw communicatie met ons. Dit is informatie die we ontvangen van de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u onze Diensten gebruikt, zich registreert voor een account bij ons, informatie verstrekt via een webformulier, informatie bijwerkt in of toevoegt aan uw account, deelneemt aan communitydiscussies, chats of het oplossen van geschillen, of wanneer u op een andere manier met ons communiceert over onze Diensten. Deze informatie omvat het volgende: apparaat-ID of unieke identificatiecode, type apparaat, ID voor advertenties en unieke apparaattoken.

 • Geolocatiegegevens, inclusief locatiegegevens vanaf uw mobiele apparaat. U kunt het gebruik van locatieservices voor toepassingen en apps uitschakelen in het instellingenmenu van de meeste mobiele apparaten.

 • Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over uw bekeken pagina's, internetverkeer van en naar de sites, de verwijzende URL, advertentiegegevens, uw IP-adres, uw browsergeschiedenis en uw webloggegevens.

Persoonsgegevens die we verzamelen via cookies, webbakens en soortgelijke technologieën

We maken gebruik van cookies, webbakens, unieke ID's en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina's die u bezoekt, de links waarop u klikt en andere acties die u via onze Diensten uitvoert binnen onze advertenties of e-mails. Voor meer informatie over het gebruik en beheer van deze technologieën kunt u onze kennisgeving over Cookies, webbakens en soortgelijke technologieën raadplegen.

Persoonlijke gegevens uit andere bronnen

 • We kunnen de gegevens die we verzamelen, aanvullen met gegevens van derden en deze informatie toevoegen aan uw accountgegevens. We kunnen bijvoorbeeld openbaar beschikbare demografische gegevens, aanvullende contactgegevens, kredietcontrolegegevens en gegevens van kredietbureaus verzamelen en gebruiken, voor zover dit is toegestaan door de nationale wetgeving die van toepassing is.

 • We kunnen u toestaan om gegevens te delen met sociale netwerksites, sociale media te gebruiken om uw account aan te maken of uw account te verbinden met de sociale netwerksite. Deze sociale media kunnen ons automatisch toegang verlenen tot bepaalde persoonlijke gegevens die door hen over u worden bewaard (bijvoorbeeld content die u hebt bekeken, content die u leuk vindt en informatie over de advertenties die aan u zijn getoond of waarop u hebt geklikt, enzovoort). Als u ons toegang verleent tot een website met video-content, gaat u ermee akkoord dat we, gedurende een periode van ten minste twee jaar of totdat u uw toestemming intrekt, uw videoweergave mogen delen met, of informatie over uw videoweergave mogen verkrijgen van, sociale netwerksites van derden. U bepaalt tot welke persoonlijke gegevens wij toegang krijgen met behulp van de privacy-instellingen op de desbetreffende sociale netwerksite en u bepaalt welke machtigingen u aan ons geeft wanneer u ons toegang verleent tot de persoonlijke gegevens die door de desbetreffende sociale netwerksite over u worden bewaard. Als u een account die wordt beheerd door een sociale netwerksite, koppelt aan uw eBay-account en ons toestemming geeft om toegang te krijgen tot deze gegevens, gaat u ermee akkoord dat we de gegevens die door deze sociale media worden verstrekt, verzamelen, gebruiken en bewaren in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 • U mag ons alleen persoonlijke gegevens over iemand anders verstrekken als de persoon in kwestie u daar uitdrukkelijk de toestemming voor heeft gegeven. U moet deze persoon informeren over de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en bewaren in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Gebruik en opslag

We verwerken en gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen om u onze Diensten te kunnen leveren en deze te verbeteren, om met u in contact te kunnen treden over uw account en onze Diensten, om u een gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden op onze sites (met name door u services en objecten voor te stellen waarin u mogelijk bent geïnteresseerd), om u te informeren en een goede klantenservice te kunnen bieden, om advertenties en marketingproducten te personaliseren, en om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan in te perken. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken en bewaren voor de volgende doeleinden:

Het aanbieden, verbeteren en personaliseren van onze Diensten

 • Het aanbieden van toegang tot en gebruik van onze Diensten.

 • Het aanbieden van site-content die objecten en services omvat waarin u mogelijk bent geïnteresseerd.

 • Het bijhouden van uw winkelwagentje, uw volglijst, uw collecties en de collecties en verkopers die u volgt.

 • U toegang geven tot uw aankoopgeschiedenis, beoordelingen en scores, biedingen, interne berichten en andere functies.

 • U kredietvoorstellen doen en opportuniteiten voorleggen namens andere bedrijven in de groep eBay Inc. en hun financiële partnerinstellingen. Denk eraan dat we geen financiële gegevens met hen delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 • Het aanbieden, verbeteren en personaliseren van onze Diensten.

 • Het leveren van andere producten of diensten waar u om hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, zoals beschreven wanneer we de informatie verzamelen.

 • We kunnen geolocatiegegevens gebruiken om u gerichte en locatiespecifieke services aan te bieden (zoals advertenties, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde content).

U contacteren over uw account en u klantenservice bieden

 • Contact met u opnemen om u te informeren over uw account, om problemen op te lossen met uw account, om een geschil op te lossen, om kosten of andere verschuldigde bedragen te innen, om uw mening te vragen door middel van enquêtes of vragenlijsten, of om u op een andere manier te contacteren in het kader van onze klantenservice.

 • Indien nodig contact met u opnemen om onze Gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetgeving en overeenkomsten die we met u hebben afgesloten, af te dwingen.

 • Voor deze doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms-berichten en per post. Wanneer we u telefonisch contacteren, kunnen we vooraf opgenomen voicemails en automatische sms-berichten gebruiken voor een betere ervaring, zoals beschreven in onze Gebruikersovereenkomst. Er kunnen kosten voor berichten en mobiele data van toepassing zijn.

Het personaliseren van onze advertenties en marketingcommunicatie

 • Het personaliseren, meten en verbeteren van onze advertenties op basis van uw voorkeuren.

 • U contacteren via e-mail, telefoon, sms-berichten en per post om: coupons, kortingen en speciale acties aan te bieden en u op de hoogte te houden van onze Diensten en de diensten van de bedrijven in de groep eBay Inc. We gebruiken de contactgegevens die u ons hebt verstrekt om u te contacteren via e-mail, telefoon en/of sms-berichten als u daarvoor toestemming hebt gegegeven. Er kunnen kosten voor berichten en mobiele data van toepassing zijn.

 • Het leveren van gerichte marketing, service-updates en promoties op basis van uw communicatievoorkeuren.

Frauduleuze of illegale activiteiten voorkomen, opsporen, onderzoeken en de gevolgen ervan inperken

 • Fraude, inbreuken op de beveiliging en verboden of illegale activiteiten voorkomen, opsporen, onderzoeken en de gevolgen ervan inperken.

 • Het afdwingen van onze Privacyverklaring, Gebruikersovereenkomst en andere beleidsregels.

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor zolang als dat nodig en relevant is voor onze activiteiten. Daarenboven kunnen we persoonlijke gegevens uit gesloten accounts bewaren om te voldoen aan nationale wetgeving, om fraude te voorkomen, om verschuldigde kosten te innen, om geschillen en problemen op te lossen, om te helpen met onderzoek, en om onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen en andere acties te ondernemen die door de toepasselijke nationale wetgeving worden toegestaan of vereist. Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet meer hoeven te bewaren, verwijderen we deze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Keuze

U kunt kiezen hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren, om u marketinginformatie te sturen, en om u relevante en gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. U kunt ook kiezen of u ingelogd wilt blijven op uw account.

Communicatievoorkeuren

In het gedeelte Communicatievoorkeuren in Mijn eBay kunt u bepalen op welke manier we contact met u kunnen opnemen over uw account en uw koop- en verkoopactiviteiten. In dit gedeelte kunt u ook uw voorkeuren instellen voor communicatie met andere eBay-leden en kiezen welke nieuwsbrieven en promotieaanbiedingen u wilt ontvangen.

Marketing

Als u geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link in de e-mail die u hebt ontvangen. U kunt ook uw communicatievoorkeuren wijzigen in Mijn eBay, of uw voorkeuren te kennen geven via rechtstreekse communicatie met ons. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verhuren voor marketingdoeleinden.

Adverteren

Als u niet wenst deel te nemen aan ons programma voor gepersonaliseerde advertenties, kunt u het programma uitschakelen door de aanwijzingen te volgen die in de desbetreffende advertentie worden weergegeven, of rechtstreeks via ons AdChoice-programma. Als u het programma uitschakelt, worden de gepersonaliseerde advertenties stopgezet. Er worden wel nog gegevens verzameld voor bepaalde doeleinden, zoals de analyse van sitegebruik en kwaliteitsonderzoek naar de functionaliteit van onze online diensten. eBay staat evenwel niet toe dat derden uw persoonlijke gegevens voor hun eigen advertentiedoeleinden op onze sites bijhouden of verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Laat me ingelogd blijven

Als u inlogt op uw account om gebruik te maken van onze Diensten, kunnen we u de mogelijkheid bieden om gedurende een bepaalde periode op uw account ingelogd te blijven. We raden u aan om niet ingelogd te blijven als u een openbare of een gedeelde computer gebruikt. U of een andere gebruiker van de computer/browser waarop u bent ingelogd, kan de meeste delen van uw account weergeven en gebruiken, en gedurende deze inlogperiode zonder verdere machtiging specifieke acties ondernemen. U of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende acties ondernemen:

 • Bieden, kopen of op een object bieden.

 • Objecten afhandelen en toevoegen aan uw winkelwagentje.

 • Een object met PayPal kopen via Snelle afhandeling (indien ingeschakeld in uw account).

 • De koptekst Activiteit bekijken.

 • De pagina Mijn eBay bekijken.

 • De Vlglijst bekijken of bewerken.

 • Bestellingsgegevens bekijken.

 • Feedback geven.

 • De profielpagina bekijken.

 • Berichten sturen aan andere eBay-leden.

 • Aftersalesactiviteiten uitvoeren, zoals feedback geven, bestellingen annuleren, teruggaven aanvragen of claims indienen.

Als u probeert uw wachtwoord of gebruikersnaam te wijzigen, andere accountgegevens bij te werken of andere dan de hierboven genoemde accountactiviteiten uit te voeren, zullen we u vragen om uw wachtwoord in te voeren.

U kunt uw inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of uw cookies te wissen. Als u bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in uw browser, kunt u de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als u gebruikmaakt van een openbare of gedeelde computer moet u, wanneer u klaar bent met onze Diensten, uitloggen en/of uw cookies wissen om uw account en uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Toestemming intrekken

Als u uw toestemming intrekt voor het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, hebt u mogelijk geen toegang meer tot al onze Diensten en zijn wij mogelijk niet langer in staat om u de Diensten en klantenservice te leveren die we aanbieden aan onze gebruikers en die worden toegestaan door deze Privacyverklaring en onze Gebruikersovereenkomst.

Toegang

We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we verzamelen accuraat en up-to-date zijn, dat u er toegang toe hebt en dat u er correcties in kunt aanbrengen. Deze stappen omvatten het volgende:

 • U kunt uw persoonlijke gegevens zien, controleren en wijzigen door in te loggen op uw account. Werk uw persoonlijke gegevens onmiddellijk bij als ze veranderen of niet meer accuraat zijn.

 • Als u een openbaar bericht plaatst, kunt u het mogelijk niet meer wijzigen of verwijderen. Op uw verzoek zullen we uw account sluiten en uw persoonlijke gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk uit beeld verwijderen, op basis van uw accountactiviteit en in overeenstemming met de nationale wetgeving die van toepassing is.

 • Wij respecteren elk wettelijk recht dat u mogelijk hebt om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze te wijzigen of te verwijderen. Als u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke gegevens en wilt weten of hieraan kosten zijn verbonden, indien toegestaan door de toepasselijke nationale wetgeving, kunt u contact met ons opnemen door de instructies te volgen in het onderstaande gedeelte Contacteer ons. Als u het wettelijk recht hebt om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens of te verzoeken om deze te wijzigen of te verwijderen, kunnen we in sommige gevallen, in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving, die toegang of de gevraagde wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens toch weigeren, maar dan delen we u hiervoor de redenen mee.

Openbaarmaking

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan andere bedrijven in de groep eBay Inc. of aan derden. Mogelijk zijn we verplicht om deze gegevens openbaar te maken om onze Diensten aan te bieden en u er toegang toe te verlenen, om onze wettelijke verplichtingen na te leven, om onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, om onze marketing- en advertentieactiviteiten te faciliteren, of om frauduleuze of illegale activiteiten die verband houden met onze Diensten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan in te perken. We beperken de hoeveelheid persoonlijke gegevens die we openbaar maken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk wordt geacht voor het bereiken van het specifieke doel. Zoals hierboven vermeld, worden uw persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden openbaar gemaakt voor hun marketing- en advertentiedoeleinden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan de volgende partijen en voor de volgende doeleinden:

Bedrijven in de groep eBay Inc. die deze informatie kunnen gebruiken om:

 • Gezamenlijke content en diensten (zoals inschrijving, transacties en klantenservice) aan te bieden.

 • Mogelijk frauduleuze en illegale handelingen, overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst en inbreuken op gegevensbeveiliging te helpen opsporen en voorkomen.

 • U gepersonaliseerde advertenties te tonen.

 • Beslissingen te helpen nemen over hun producten, sites, toepassingen, diensten, tools en marketingcommunicatie. Bedrijven in de groep eBay Inc. gebruiken uw persoonlijke gegevens om u marketingcommunicatie te sturen, maar enkel en alleen als u ermee hebt ingestemd die van hen te ontvangen.

Serviceproviders en financiële partnerinstellingen

 • Externe serviceproviders die ons helpen bij het aanbieden van onze Diensten en het verwerken van betalingen; het creëren van gepersonaliseerde advertenties; het voorkomen, opsporen, onderzoeken en inperken van de gevolgen van mogelijk illegale handelingen, overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst, en fraude en/of inbreuken op de beveiliging; het innen van betalingen; partner- en beloningsprogramma's; co-branded creditcards en andere bedrijfsactiviteiten.

 • Externe financiële partnerinstellingen die u financiële producten kunnen aanbieden, zodat zij gezamenlijke content en diensten kunnen leveren (zoals inschrijving, transacties en klantenservice). Deze externe financiële partnerinstellingen gebruiken uw persoonlijke gegevens om u marketingcommunicatie te sturen, maar enkel en alleen als u om hun services hebt verzocht.

Gerechtelijke instanties, juridische procedures en voor zover is toegestaan door de wet

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, te reageren op claims dat een aanbieding of andere content de rechten van anderen schendt, of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen.

 • Aan gerechtelijke instanties, overheidsinstellingen of gemachtigde derden, in reactie op een geverifieerd verzoek in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een vermeende of vermoede illegale activiteit of een andere activiteit waardoor wij, u of een van onze andere gebruikers wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. We maken alleen gegevens openbaar die we relevant achten voor het onderzoek of het verzoek om informatie, zoals naam, plaats, staat/provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam, IP-adres, klachten over fraude en biedings- en aanbiedingsgeschiedenis.

 • Aan deelnemers aan het VeRO-programma van eBay, wereldwijd op basis van een geheimhoudingsovereenkomst en voor zover we dit naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast achten in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom, piraterij of andere onwettige activiteiten. In dergelijke gevallen maken we naam, huisadres, plaats, staat/provincie, postcode, land, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam van de verkoper openbaar aan de deelnemers van het VeRO-programma van eBay.

 • Aan kredietinstellingen, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke nationale wetgeving (bijvoorbeeld informatie over achterstallige of gemiste betalingen, of andere wanbetalingen in uw account die in uw kredietrapport kunnen worden opgenomen).

 • Aan derden die betrokken zijn bij een juridische procedure, als zij beschikken over een dagvaarding, een rechterlijk bevel of een soortgelijk juridisch besluit, of als we om andere redenen te goeder trouw geloven dat het openbaar maken van gegevens noodzakelijk is om dreigende lichamelijke verwonding of financieel verlies te voorkomen of vermoedelijk illegale activiteiten te melden.

Andere eBay-gebruikers voor zover toegestaan door u of door uw gebruik van onze Diensten

Wanneer u een transactie aangaat met een andere gebruiker, mag hij/zij ons vragen om gegevens te verstrekken die nodig zijn om de transactie te voltooien, zoals uw naam, account-ID, e-mail, contactgegevens, verzend- en factuuradres, en andere persoonlijke gegevens die nodig zijn om de transactie op een correcte en veilige manier te laten verlopen. Als een transactie wordt geblokkeerd, mislukt of op een later tijdstip ongeldig wordt verklaard, mogen we de andere gebruiker ook gegevens verschaffen van de mislukte transactie. De andere gebruiker die uw gegevens ontvangt, mag deze niet gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met de transactie, bijvoorbeeld om u te contacteren voor marketingdoeleinden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk de toestemming hebt gegeven. Contact opnemen met andere gebruikers door middel van ongewenste of bedreigende berichten wordt beschouwd als een schending van onze Gebruikersovereenkomst.

Openbaarmaking van gegevens aan PayPal Inc. en de bedrijvengroep van PayPal Inc.

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan de bedrijven in de groep PayPal Inc. voor de volgende doeleinden:

 • Om mogelijk illegale handelingen en/of inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen, te detecteren, te onderzoeken en de gevolgen ervan in te perken, en om risico's te beoordelen en te beheersen, bijvoorbeeld om u te waarschuwen als er frauduleuze activiteiten zijn gedetecteerd op uw eBay-account of PayPal-rekening.

 • Om klantenservice te bieden, bijvoorbeeld om te helpen met het beheer van uw account of om geschillen op te lossen (bijvoorbeeld geschillen over facturering of transacties).

 • Om de verwerking van betaalkaarten te faciliteren wanneer u binnen onze Diensten betaalt met een betaalkaart en we PayPal gebruiken voor de verwerking van de betaling.

 • Om verzending en gerelateerde diensten mogelijk te maken voor aankopen die u doet via PayPal.

Wijziging van eigenaarschap

In het geval van een fusie met, of overname door, een ander bedrijf, kunnen wij gegevens met hen delen in overeenstemming met onze wereldwijde privacynormen. Als dit scenario zich voordoet, zullen wij eisen dat de nieuwe gecombineerde entiteit zich houdt aan deze Privacyverklaring met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, openbaar gemaakt of bewaard voor doeleinden die niet in deze Privacyverklaring worden vermeld, ontvangt u een voorafgaande kennisgeving over de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de nieuwe doeleinden.

Beveiliging

eBay beschermt uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te minimaliseren. We gebruiken hiervoor onder andere firewalls en gegevensversleuteling, fysieke controle van toegang tot onze datacenters, en een machtigingssysteem voor de gecontroleerde toegang tot informatie. Als u van mening bent dat er misbruik is gemaakt van uw account, kunt u contact met ons opnemen door de instructies te volgen in het onderstaande gedeelte Contacteer ons.

Belangrijke informatie

Dit gedeelte bevat belangrijke aanvullende informatie over uw gebruik van onze Diensten. Er zijn nog enkele belangrijke zaken die we moeten vermelden in verband met uw privacy en uw gebruik van onze Diensten:

Wat gebeurt er als u persoonlijke gegevens deelt op onze sites of in onze toepassingen?

Andere gebruikers hebben toegang tot de gegevens die u deelt op eBay. Ze kunnen bijvoorbeeld uw biedingen, aankopen, te koop aangeboden objecten, collecties, winkels, feedback, beoordelingen en bijbehorend commentaren, en de verkopers en collecties die u volgt, bekijken. Ook de gegevens die u deelt in uw profiel of in uw collecties, zijn openbaar.

Uw gebruikersnaam wordt overal op eBay weergegeven en is openbaar beschikbaar. Uw gebruikersnaam is verbonden met al uw eBay-activiteiten. In berichten die naar andere gebruikers worden verzonden over verdachte activiteiten en overtredingen op onze sites, wordt verwezen naar de gebruikersnaam en naar specifieke objecten. Als u uw naam aan uw gebruikersnaam koppelt, zullen de personen aan wie u uw naam hebt bekendgemaakt dus in staat zijn om uw activiteiten op eBay persoonlijk te identificeren.

Ter bescherming van uw privacy beperken we de toegang tot contactgegevens, verzendgegevens en financiële gegevens van andere gebruikers tot wat strikt noodzakelijk is om uw transacties mogelijk te maken en betalingen te innen. Let wel, wanneer gebruikers betrokken zijn bij een transactie hebben zij toegang tot elkaars naam, gebruikersnaam, e-mailadres en andere contact- en verzendgegevens.

Hoe u de gegevens die u op eBay ontvangt, dient te gebruiken

Wanneer u een transactie aangaat met een andere gebruiker, zorgen wij ervoor dat u toegang krijgt tot de persoonlijke gegevens van die andere gebruiker (zoals zijn/haar naam, account-ID, e-mail, contactgegevens en verzend- en factuuradres) die nodig zijn om de transactie te voltooien. We raden u aan om de andere gebruiker over uw privacypraktijken te informeren en zijn/haar privacy te respecteren. U moet de andere gebruiker in elk geval de kans geven om zichzelf uit uw database te verwijderen en inzage te krijgen in de gegevens die u over hem/haar hebt verzameld.

U mag de persoonlijke gegevens waartoe u toegang hebt alleen gebruiken voor eBay-transacties of voor andere diensten die via eBay worden aangeboden (zoals borg, verzending, klachten over fraude en communicatie tussen leden), en voor doeleinden waarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de gebruiker om wiens/wier gegevens het gaat. Persoonlijke gegevens van andere gebruikers waartoe u toegang hebt, voor andere doeleinden gebruiken, houdt een overtreding in van onze Gebruikersovereenkomst.

Ongewenste of bedreigende e-mail

Misbruik van onze Diensten wordt niet getolereerd. Het is verboden om andere gebruikers toe te voegen aan een mailinglijst (elektronisch of post), te bellen of sms-berichten te sturen voor commerciële doeleinden, ook niet als een gebruiker iets van u heeft gekocht, tenzij hij/zij u daarvoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven. Het verzenden van ongewenste of bedreigende e-mails en sms-berichten is in strijd met onze Gebruikersovereenkomst. Als u aan eBay gerelateerde spam- of spoofmails wilt melden, stuurt u de e-mail door naar spam@ebay.com of spoof@ebay.com.

Privacypraktijken van derden

Deze Privacyverklaring behandelt alleen het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens die we van u verzamelen. Als u uw gegevens met anderen deelt of als u wordt doorgestuurd naar een website van derden, zijn hun privacyverklaringen en -praktijken van toepassing.

eBay kan de privacy of veiligheid van gegevens die u aan derden verstrekt, niet garanderen. We raden u dan ook aan om het privacy- en beveiligingsbeleid van uw handelspartner goed te lezen en te beoordelen voordat u een transactie aangaat en uw gegevens deelt. Hetzelfde geldt wanneer derden aan wie u persoonlijke gegevens openbaar maakt, bieders, kopers of verkopers op onze sites zijn.

Vragen of klachten

Als u een vraag of klacht hebt over deze Privacyverklaring, onze wereldwijde privacynormen of de manier waarop we gegevens verwerken, kunt u schriftelijk contact opnemen met het Global Privacy Office door een brief of briefkaart te sturen naar: eBay Inc, Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, USA.

In het eBay Privacy Center kunt u meer informatie vinden over de manier waarop u ons kunt contacteren.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons