Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor doorverkopen van tickets voor evenementen

Overzicht van het beleid

Tickets voor evenementen, zoals sportevenementen, concerten en theatervoorstellingen, kunt u doorverkopen. Wanneer u op eBay een ticket te koop aanbiedt, is het echter uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verkoop van uw object geen overtreding vormt van toepasselijke wetgeving.

Als u een ticket hebt gekocht voor een evenement dat geannuleerd of uitgesteld is

 • Het evenement werd geannuleerd: neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over wat u kunt doen.

 • Het evenement werd uitgesteld: wacht op informatie over de nieuwe planning. Bewaar zeker de tickets. Uw originele tickets zullen nog steeds geldig zijn voor de nieuwe datum.
   
  Als u een terugbetaling wenst, kunt u een geschil openen bij Transactieproblemen oplossen.

Als u een ticket hebt verkocht voor een evenement dat geannuleerd of uitgesteld is

 • Het evenement werd geannuleerd: soms kunt u automatisch een terugbetaling krijgen van de ticketverkoop. In andere gevallen moet u de tickets misschien eerst terugbezorgen. Betaal uw kopers terug en vraag hen om de tickets terug te geven.

 • Het evenement werd uitgesteld: als een koper een geschil opent om een terugbetaling te krijgen voor een ticket, raden we aan dat u samen met de koper tot een oplossing probeert te komen. Als er een nieuwe planning wordt gemaakt voor het evenement, kunt u misschien een terugbetaling krijgen van de ticketverkoop, of u kunt de tickets opnieuw aanbieden.
   
  Neem voor meer informatie over terugbetalingen contact op met de ticketverkoop waar u uw tickets eerst hebt gekocht.

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Als dat niet het geval is, kunnen we uw aanbieding verwijderen en mogelijk ook andere maatregelen treffen, zoals uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

Wat zijn de richtlijnen?

 

Beperkt

 • U kunt tickets voor evenementen doorverkopen zolang u met de verkoop geen enkele wet overtreedt.

  De wet van 30 juli 2013 inzake de verkoop van tickets verbiedt verkopers om op regelmatige basis tickets aan te bieden voor culturele, sportieve, commerciële evenementen of live spektakels. De wet verbiedt eveneens het doorverkopen van tickets aan een prijs die hoger is dan de verkoopprijs van de oorspronkelijke verkoper. We vragen u vriendelijk om deze wettelijke bepalingen na te leven alvorens tickets te koop aan te bieden. Voor meer informatie kunt u ons beleid voor het doorverkopen van tickets voor evenementen raadplegen.

 • De nominale waarde van een ticket dat wordt doorverkocht moet in de beschrijving van de aanbieding opgenomen zijn.

 • Ongeacht waar u woont of op welke eBay-site u zich hebt ingeschreven, moeten aanbiedingen voor evenementen in overeenstemming zijn met de wetgeving van het land waar dat evenement plaatsvindt.

  

Niet toegestaan

Doorverkopen van tickets waarop de naam van de houder van het ticket staat vermeld

Tickets voor gratis evenementen

Tickets voor evenementen waarvoor alle tickets gratis zijn, zijn meestal niet toegestaan. Op verzoek van de organisatoren van een evenement kan eBay echter overwegen of de verkoop van die tickets al dan niet wordt verboden. Voorbeelden hiervan zijn onder meer, maar niet uitsluitend, benefieten, religieuze evenementen en herdenkingsplechtigheden.

Voetbaltickets

 • Tickets voor een binnenlandse wedstrijd waarin ten minste één van de twee hoogste klasses meespeelt.

eBay moedigt alle ticketverkopers aan om zich te houden aan de wetgeving en voorschriften inzake ticketverkoop.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons