Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Verkooprapporten bekijken

Rapporten openen

Ga naar Mijn eBay als u een rapport wilt openen:

 1. Klik op de button Mijn eBay die u bovenaan elke pagina vindt. Het kan zijn dat u wordt gevraagd om in te loggen.

 2. Klik in de linkernavigatiebalk onder Mijn abonnementen op de link Verkooprapporten.

Standaard wordt het meest recente rapport weergegeven. U kunt vorige rapporten bekijken door in de linkernavigatiebalk op de link Gearchiveerde rapporten te klikken.

Terug naar boven

Rapporten bekijken

Rapporten bevatten waardevolle gegevens waarmee u uw prestaties precies kunt volgen en inzicht in uw verkoopactiviteiten kunt krijgen. Met de volgende functies haalt u het beste uit uw rapporten:

 1. Linkernavigatiebalk: deze vormt een inhoudsopgave van uw rapport. Klik op een link als u de rapportpagina wilt zien waarin u bent geïnteresseerd. De beschikbare gegevens zijn afhankelijk van het soort abonnement (Verkooprapporten of Verkooprapporten Plus).

 2. Overzicht: hiermee worden de verkoopactiviteiten in de meest recente periode beknopt weergegeven. In de grafiek Totale verkoopomzet kunt u zien hoe uw omzet zich met de tijd heeft ontwikkeld.

 3. Details: het hoofdgedeelte van het rapport bevat tabellen en grafieken met gedetailleerde gegevens over uw verkoopcijfers. Gegevens uit de meest recente perioden (zoals de afgelopen drie maanden) worden weergegeven. Klik op het soort abonnement als u een beschrijving van het soort gegevens in het rapport wilt weergeven:

 4. Rapportvoorkeuren: in dit gedeelte kunt u de weergave van uw rapporten aanpassen. U kunt kiezen of getallen in grafieken wel of niet moeten worden weergegeven. Als u bent geabonneerd op Verkooprapporten Plus, kunt u ook kiezen of volledige rubrieknamen moeten worden weergegeven en kunt u selecteren of het meest recente wekelijkse of maandelijkse rapport wordt weergegeven iedere keer dat u Verkooprapporten opent.

 5. Mededelingen, nieuws en updates: in dit gedeelte vindt u belangrijk nieuws, zoals opmerkingen over het rapport, systeemupdates en productverbeteringen. Ook worden basisgegevens over uw abonnement weergegeven (bijvoorbeeld de datum waarop het abonnement is ingegaan).

 6. Periode: met het keuzemenu kunt u een bepaald tijdsbestek selecteren dat u wilt bekijken. Alle abonnees kunnen maandelijkse of jaarlijkse rapporten bekijken. Als u een abonnement op Verkooprapporten Plus hebt, kunt u ook wekelijkse rapporten bekijken.

 7. Afdrukken: met deze link kunt u uw rapport afdrukken. Als u hierop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend met een afdrukvriendelijke versie van het rapport. Als u alle pagina's in een rapport wilt afdrukken, moet u via de linkernavigatiebalk naar iedere pagina gaan en op Afdrukken klikken.

  Voor mooie afdrukken moet uw browser voor het afdrukken van achtergrondkleuren en afbeeldingen zijn geconfigureerd.

  Volg de onderstaande instructies om uw browser correct te configureren.

  Internet Explorer configureren

  Ga als volgt te werk om Internet Explorer te configureren voor het afdrukken van betalingsgegevens:

  1. Open in Internet Explorer het menu Extra en selecteer Internet-opties.

   Het venster Internet-opties wordt geopend.

  2. Klik in het venster Internet-opties op het tabblad Geavanceerd.

   Het tabblad Geavanceerd wordt weergegeven. Hier vindt u geavanceerde configuratieopties.

  3. Schuif naar beneden naar de afdrukopties en controleer of het selectievakje Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken is ingeschakeld. Schakel het vakje zo nodig in.

  4. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.


  Netscape Navigator configureren

  Ga als volgt te werk om Netscape Navigator te configureren voor het afdrukken van betalingsgegevens:

  1. Ga in Netscape Navigator naar het menu Bestand en selecteer Pagina-instelling.

   Het venster Pagina-instelling wordt geopend.

  2. Klik op het tabblad Opmaak en opties

   Het tabblad Opmaak en opties wordt weergegeven. Hier vindt u opmaak en opties voor het afdrukken van pagina's.

  3. Controleer of in het vak Opties het selectievakje Achtergrond afdrukken (kleuren en afbeeldingen) is ingeschakeld. Schakel het vakje zo nodig in.

  4. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.

 8. Downloaden (alleen abonnees op Verkooprapporten Plus): met deze link kunt u rapportgegevens downloaden als een tekstbestand dat u in alle populaire pc-toepassingen kunt importeren. In dat bestand staan alle gegevens van de pagina die u nu bekijkt. Als u alle gegevens in een rapport wilt downloaden, moet u via de linkernavigatiebalk naar iedere pagina gaan en op Downloaden klikken.

 9. Gearchiveerde rapporten: klik op deze link als u rapporten wilt bekijken die u eerder hebt ontvangen.

Terug naar boven

Beschikbaarheid van rapporten

Als u zich abonneert, is uw eerste rapport binnen 72 uur beschikbaar en bevat verkooprapportgegevens van de meest recente voltooide kalendermaand. Dit is de vorige kalendermaand of de maand daarvoor, afhankelijk van de dag van de maand waarop uw abonnement van start is gegaan. U kunt opgeven dat u per e-mail op de hoogte wilt worden gehouden wanneer rapporten beschikbaar zijn.

Hier volgt nog wat belangrijke informatie over de beschikbaarheid van rapporten:

 • Er worden alleen rapporten opgesteld voor perioden waarin u over een abonnement beschikt.

 • Als u uw abonnement opzegt, zijn de rapporten niet meer beschikbaar, tenzij u zich binnen 45 dagen opnieuw abonneert.

 • Als u een abonnement op Verkooprapporten hebt, moet u uw rapport minstens eenmaal per 60 dagen bekijken. Anders wordt uw abonnement automatisch beëindigd. Als dit gebeurt en u weer rapporten wilt ontvangen, kunt u zich opnieuw abonneren. Voor abonnees op Verkooprapporten Plus geldt geen minimale activiteit.

 • Als u een abonnement op Verkooprapporten hebt, blijven rapporten maximaal 6 maanden online beschikbaar. Als u een abonnement op Verkooprapporten Plus hebt, blijven rapporten maximaal 24 maanden online beschikbaar.

Als u rapporten wilt bewaren, kunt u deze afdrukken of downloaden zoals hierboven is beschreven.

Terug naar boven

E-mailberichten ontvangen

eBay kan u per e-mail op de hoogte houden wanneer het meest recente rapport beschikbaar is. Ga in Mijn eBay naar het gedeelte Communicatievoorkeuren als u deze functie wilt in- of uitschakelen:

 1. Ga naar Mijn eBay door op de button Mijn eBay te klikken die u bovenaan alle pagina's vindt. Het kan zijn dat u wordt gevraagd om in te loggen.

 2. Klik in de linkernavigatiebalk onder Mijn account op eBay-voorkeuren.

 3. Klik in de weergave eBay-voorkeuren naast Berichten voor verkopen op Bekijken en vervolgens op Wijzigen.

 4. Zoek het selectievakje Updates voor verkooprapporten en schakel het in of uit naargelang uw voorkeur.

 5. Klik op Opslaan.

Terug naar boven

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons