Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Handelsmerken en domeinnamen

Wat is een handelsmerk?
Een handelsmerk is een naam of logo waarmee een bedrijf zijn goederen en services aanduidt. Zo is eBay® bijvoorbeeld de naam van ons bedrijf, maar het is ook een handelsmerk dat op onze site en voor diverse producten wordt gebruikt. Coca Cola® is een handelsmerk dat wordt gebruikt bij de verkoop van frisdrank. Veel handelsmerken zijn gedeponeerd, maar een handelsmerk is ook beschermd als een eigenaar dit niet heeft gedeponeerd. Handelsmerkwetten zijn hoofdzakelijk opgesteld om te voorkomen dat consumenten de producten en diensten van verschillende bedrijven door elkaar halen. Veel bedrijven registreren domeinnamen met hun handelsmerken. eBay bezit bijvoorbeeld www.ebay.com. The Coca Cola Company bezit www.cocacola.com en www.coke.com.

Wat is inbreuk op een handelsmerk?
Als u inbreuk op een handelsmerk maakt, komt dit meestal doordat u iemands handelsmerk voor goederen of diensten zo gebruikt dat verwarring kan ontstaan over de herkomst van of het verband met deze goederen of diensten. Als u bijvoorbeeld geen vertegenwoordiger van Nike® bent of niet door dit bedrijf bent geautoriseerd, maakt u waarschijnlijk inbreuk op rechten wanneer u sportkleding onder de naam "Nikespullen" verkoopt. Hetzelfde geldt voor domeinnamen. Als u een website beheert met een domeinnaam waarin iemands handelsmerk is opgenomen (bijvoorbeeld www.nikespullen.be), zullen mensen die uw domeinnaam zien en/of uw site bezoeken waarschijnlijk denken dat uw site banden heeft met Nike®, terwijl dit niet zo is. Ook is het mogelijk dat mensen uw website bezoeken in de veronderstelling dat deze verband houdt met het andere bedrijf, waarna ze tot de ontdekking komen dat dit niet het geval is. Er kan ook sprake van inbreuk zijn als domeinnamen opzettelijk fout zijn gespeld of zo op elkaar lijken dat verwarring ontstaat (bijvoorbeeld www.wwwebay.com, www.amizon.com). Als een bedrijf niet alle variaties van zijn naam of handelsmerk als domeinnaam heeft geregistreerd, betekent dit niet dat derden die domeinnamen mogen gebruiken. Als domeinnamen leiden tot verwarring onder gebruikers, is er waarschijnlijk sprake van inbreuk.

Wat is een domeinnaam?
Een domeinnaam is een adres waarmee computers op het Internet kunnen worden geïdentificeerd en gevonden (bijvoorbeeld http://www.ebay.be/ ).

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons