Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Een enkele aanbieding herzien op eBay


Wat u kunt herzien in een aanbieding hangt af van het soort aanbieding, de resterende tijd totdat de aanbieding afloopt en of er biedingen of verkopen zijn. Meer informatie over beperkingen bij het herzien van aanbiedingen.

Een enkele aanbieding herzien

Om uw aanbieding te herzien doet u het volgende:
  1. Klik op Mijn eBay bovenaan een eBay-pagina. Mogelijk dient u in te loggen.

  2. Klik op Alles voor verkopen.

    Abonnees op Verkoopmanager en Verkoopmanager Pro: gebruik de weergave Actief.

  3. In de rij met het object dat u wilt wijzigen, selecteert u Herzien in het keuzemenu Acties.

  4. Wijzig de aanbieding op de pagina Uw aanbieding bewerken. (Grijze delen kunnen niet worden herzien.)

  5. Klik op Doorgaan.

  6. Bekijk uw kostengegevens en klik vervolgens op Herzieningen verzenden.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons