Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Kosten voor zakelijke verkopers

Kosten weergeven voor: Zakelijke verkopers | Particuliere verkopers | Auto's & Motoren | Zoekertjes

Bent u een particuliere verkoper? Ga naar Kosten voor particuliere verkopers.

 

Wanneer u een object op eBay aanbiedt, worden er plaatsingskosten in rekening gebracht. Als het object wordt verkocht, betaalt u ook verkoopcommissie. Het totaalbedrag dat u betaalt voor de verkoop van een object bestaat dus uit plaatsingskosten, verkoopcommissie en eventuele kosten voor extra opties. De basiskostenstructuur is afhankelijk van het soort aanbieding dat u gebruikt.

U bij eBay inschrijven en een verkopersaccount aanmaken is gratis en er zijn geen maandelijkse kosten. Meer weten over verkoopkosten?

Als u een eBay-winkel wilt openen, betaalt u elke maand abonnementskosten. Als winkelabonnee krijgt u korting op de plaatsingskosten voor Nu kopen-aanbiedingen. Hoe groot die korting is, hangt af van het winkelniveau waarvoor u zich hebt ingeschreven.

De kosten die hier worden weergegeven, zijn enkel van toepassing op winkels die geopend zijn op eBay.be.

Kom meer te weten over de verschillende soorten eBay-winkels.

Opmerking: We laten de kosten voor zakelijke verkopers exclusief belasting zien. Lees meer over BTW-vrijstelling.

Als u een geldig btw-nummer hebt en u uw account uitsluitend gebruikt voor professionele transacties, komt u mogelijk in aanmerking voor de status Niet belast met btw op uw eBay-kosten. Voor meer informatie kunt u de informatie lezen voor bedrijven die niet worden belast met btw.

Alle kosten op deze pagina staan in euro vermeld.

 

Plaatsingskosten voor aanbiedingen met vaste prijs op eBay.be

Gratis aanbieden: Vanaf oktober 2016 betaalt u op eBay.be geen plaatsingskosten meer als u binnen België verkoopt en uw geregistreerde adres in België is. U betaalt dan alleen nog wanneer uw object wordt verkocht of als u voor extra opties kiest.  

De plaatsingkosten hieronder blijven gelden voor verkopers met een adres in het buitenland.

Plaatsingskosten voor Vaste prijs en een duur van Geldig tot geannuleerd*
Winkel Abonnementskosten per maand Plaatsingskosten Mediarubrieken** Plaatsingskosten Alle andere rubrieken Bijkomende voordelen

 

Geen winkel

 

Niet van toepassing

 

EUR 0,13

 

EUR 0,30

 

Geen

 

Basiswinkel

 

EUR 17

 

EUR 0,09

 

EUR 0,13

 

Verkoopmanager Pro is gratis

 

Topwinkel

 

EUR 35

 

EUR 0,00

EUR 0,04

 

EUR 0,00

EUR 0,09

 • Verkoopmanager Pro is gratis

 • Lagere plaatsingskosten of gratis plaatsing voor internationaal verkopen (zie details hieronder)

 

Topwinkel Plus

 

EUR 260

 

EUR 0,00

EUR 0,04

 

EUR 0,00

EUR 0,09

 • Inclusief Verkoopmanager Pro

 • Gratis plaatsing voor internationaal verkopen (zie details hieronder)

* De kosten voor Geldig tot geannuleerd-aanbiedingen worden één keer per kalendermaand in rekening gebracht en zijn enkel van toepassing op winkeleigenaars.

** Mediarubrieken zijn de volgende: Boeken, strips en magazines, Film & DVDs, Games.

Opmerkingen:

 • De minimumperiode voor een winkelabonnement is 30 dagen.

 • U betaalt dezelfde plaatsingskosten om meerdere identieke objecten aan te bieden in één aanbieding als wanneer u ze als afzonderlijke aanbiedingen zou plaatsen. Stel dat u EUR 0,09 aan plaatsingskosten moet betalen om 1 object aan te bieden. Als u 4 identieke objecten aanbiedt in één aanbieding, blijven de plaatsingskosten dezelfde (EUR 0,09).

 • Alle aanbiedingen moeten beginnen bij EUR 1,00 of meer. Verkopers mogen een Nu kopen-aanbieding niet starten voor minder dan EUR 1,00.

 • In de verkoopvorm vaste prijs komt u niet in aanmerking voor een creditering van de plaatsingskosten als uw object niet wordt verkocht of als de koper niet betaalt.

 

Plaatsingskosten voor aanbiedingen met vaste prijs op internationale eBay-sites

Alle verkopers met een Topwinkel of Topwinkel Plus abbonement profiteren van dezelfde voordelen als lokale verkopers op onze internationale sites.

Meer informatie vind je op de kostenpagina's van de betreffende landen.

Plaatsingskosten voor veilingen

Plaatsingskosten voor veilingen
Startprijs Plaatsingskosten

EUR 0,01 - EUR 1,00

EUR 0,13

EUR 1,01 - EUR 9,99

EUR 0,30

EUR 10,00 - EUR 24,99

EUR 0,43

EUR 25,00 of meer

EUR 0,87

 

Verkoopcommissies voor aanbiedingen met vaste prijs en veilingen

Verkoopcommissies voor aanbiedingen met vaste prijs en veilingen zijn afhankelijk van de verkoopprijs van verkochte objecten en van de rubriek waarin deze worden aangeboden.

Verkoopcommissies voor aanbiedingen met vaste prijs en veilingen

Verkoopprijs

Elektronicarubrieken*

Alle andere rubrieken

Object niet verkocht

Geen verkoopcommissie

Geen verkoopcommissie

Object verkocht

5% van verkoopprijs

8,7% van verkoopprijs

Verkopers die in aanmerking komen voor de status eBay-topverkoper kunnen genieten van een korting van 20% op de verkoopcommissie. Meer weten over het programma voor eBay-topverkopers?


* Elektronicarubrieken zijn: Beeld & Geluid, Foto & Camera, Games & Consoles, Telefonie & Communicatie, Computer & Netwerk

 

Kosten voor extra opties

U kunt opties toevoegen om de biedingen en uw kansen op een succesvolle verkoop te verhogen.

Functie

Duur van 3 tot 10 dagen

Duur van 30 dagen of Geldig tot geannuleerd

Afbeeldingen

Gratis

Gratis

Verkoopvormgever*

EUR 0,09

EUR 0,26

Ondertitel

EUR 0,17

EUR 0,52

Geplande aanbiedingen

EUR 0,09

EUR 0,09

Minimumverkoopprijs

EUR 17,39 of 1,7% van de minimumverkoopprijs tot maximaal EUR 86,96

(afhankelijk van de rubriek)

Niet van toepassing

Nu kopen

EUR 0,09

Niet van toepassing

Aanbieden in twee rubrieken

Kosten vermenigvuldigen met 2

Kosten vermenigvuldigen met 2

* Verkoopvormgever is gratis wanneer u objecten aanbiedt met Verkoopmanager. Als u objecten opnieuw aanbiedt via Mijn eBay worden er kosten in rekening gebracht.

 

Kosten voor tools voor verkopers

Tools voor verkopers Maandelijkse kosten

Verkoopmanager

Gratis

Verkoopmanager Pro*

EUR 3,10

* Verkoopmanager Pro is gratis voor winkeleigenaars

 

Regels en beleid

 • Als uw account om wat voor reden dan ook wordt geschorst, is de betaling van een eventueel saldo op uw account onmiddellijk verschuldigd. eBay behoudt zich het recht voor om bedragen waartegen u geen bezwaar hebt aangetekend, onmiddellijk te innen via de betalingsmethode die u gebruikt.

 • U betaalt voor het recht om op eBay te verkopen. Als verkopers geen exclusieve rechten hebben voor webpagina's op eBay, mag eBay geheel naar eigen inzicht en zonder u hierover te raadplegen of u hiervoor te betalen reclame van derden op alle webpagina's van de site plaatsen.

 • Het is mogelijk dat uw aanbieding tot meerdere uren nadat u ze gemaakt hebt niet zichtbaar is wanneer er gezocht wordt op een trefwoord of rubriek. Daarom kan eBay de exacte duur van de aanbieding niet garanderen. Verkopers kopen geen exclusieve rechten op webpagina's op eBay. eBay mag geheel naar eigen inzicht en zonder u hierover te raadplegen of u hiervoor te betalen reclame van derden op alle webpagina's van de site plaatsen.

 • Plaatsings- en optiekosten worden in rekening gebracht zodra u een object aanbiedt, en worden niet terugbetaald.

   

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons