Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Verkopen met Beste voorstel

Beschikbaarheid

Beste voorstel is beschikbaar voor aanbiedingen met de verkoopvorm Vaste prijs of Zoekertje. Beste voorstel is niet beschikbaar voor veilingaanbiedingen.

Beste voorstel is niet in elke rubriek beschikbaar. Als Beste voorstel niet wordt weergegeven wanneer u uw object aanbiedt, is deze optie niet beschikbaar in de rubriek die u voor uw object hebt gekozen.

U mag geen contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, URL) opgeven in uw antwoord op Beste voorstellen. U mag ook niet op een voorstel van een koper ingaan om het object buiten eBay om te kopen. Dan overtreedt u ons beleid.

Hoe werkt Beste voorstel?

Als u een object met een vaste prijs verkoopt, kunt u de optie Beste voorstel kiezen wanneer u uw object aanbiedt op eBay. Met Beste voorstel geeft u kopers de kans om over de prijs te onderhandelen. Elk beste voorstel is 48 uur geldig. Een beste voorstel is bindend, net als elk ander bod. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van Beste voorstel.

Nadat u een beste voorstel hebt ontvangen, kunt u:

 • Het beste voorstel aanvaarden en de aanbieding beëindigen.

 • Het beste voorstel afwijzen. U kunt desgewenst een reden opgeven aan de koper.

 • Reageren met een tegenvoorstel. Als de koper niet binnen een redelijke termijn antwoordt, kunt u het tegenvoorstel laten verlopen.

 • Het voorstel laten verlopen na 48 uur of wanneer de aanbieding afloopt.

Beste voorstel toevoegen aan uw aanbieding

Zo voegt u Beste voorstel toe aan uw aanbieding:
 1. Ga naar het gedeelte Een verkoopvorm en prijs kiezen op het Verkoopformulier.

 2. Schakel het selectievakje Beste voorstel in op het tabblad Vaste prijs.

 3. Als u automatisch op voorstellen wilt reageren, voert u uw prijslimieten in en schakelt u de juiste selectievakjes in.

Afzonderlijk op voorstellen reageren

U ontvangt een e-mail als er een voorstel is gedaan, en het voorstel wordt dan weergegeven op de pagina Voorstelgeschiedenis in Mijn eBay. U hebt 48 uur om te reageren, anders wordt het voorstel automatisch afgewezen.

Zo bekijkt u uw voorstellen:
 1. Log in bij Mijn eBay.

 2. Klik op de link Alles voor verkopen.

 3. Selecteer Objecten met voorstellen om te filteren op objecten met actieve beste voorstellen.

 4. Selecteer Reageren op voorstellen om de voorstellen te bekijken die door kopers zijn ingediend. Voorstellen worden gesorteerd op prijs met het hoogste voorstel bovenaan.

Zo voegt u de kolom Voorstellen toe aan de weergave Verkopen:
 1. Log in bij Mijn eBay.

 2. Selecteer de link Verkopen in het keuzemenu.

 3. Klik op de link Weergave aanpassen.

 4. Selecteer Voorstellen in het menu Beschikbare kolommen.

 5. Klik op de pijl om Voorstellen te verplaatsen naar de Weer te geven kolommen.

 6. Klik op Opslaan. De kolom Voorstellen wordt weergegeven in Mijn aangeboden objecten.

 7. Klik op Aantal voorstellen in de kolom Voorstellen om ze te bekijken.

Automatisch op voorstellen reageren

Als u meerdere voorstellen verwacht of een prijsklasse in gedachten hebt waarin u voorstellen wilt aanvaarden, kunt u automatisch op voorstellen reageren. Voorstellen worden dan automatisch aanvaard of afgewezen op basis van de prijslimieten die u hebt opgegeven. Kopers weten niet dat u deze limieten hebt ingesteld en u kunt ze op elk moment wijzigen zolang uw aanbiedingen actief zijn.

De bovengrens moet lager zijn dan uw Nu kopen-prijs.

 • Als u een voorstel krijgt op of boven de ingestelde bovengrens, krijgen de koper en u automatisch bericht dat het voorstel is aanvaard. Dit betekent dat het object is verkocht en dat de koper wordt verzocht om te betalen.

  • Voorbeeld: de Nu kopen-prijs voor uw auto is EUR 20.000. U bent bereid om EUR 18.000 te aanvaarden maar wilt in geen geval minder dan EUR 16.000. Beide prijslimieten kunnen worden ingesteld. Voorstellen lager dan EUR 16.000 worden automatisch afgewezen en het eerste voorstel van EUR 18.000 of hoger wordt geaccepteerd. Op voorstellen tussen EUR 16.000 en EUR 18.00 moet u individueel reageren.

 • Als u een voorstel krijgt dat lager is dan uw ondergrens, krijgt de koper automatisch een e-mail waarin het voorstel wordt afgewezen. De koper kan een hoger voorstel indienen of u kunt zelf een tegenvoorstel doen.

U kunt ook instellen dat bij een van de limieten automatisch wordt gereageerd, zoals in de volgende voorbeelden:

 • De bovengrens instellen: De Nu kopen-prijs voor uw auto is EUR 20.000. U bent bereid om EUR 16.000 te aanvaarden, dus u stelt de bovengrens in op EUR 16.000. De eerste koper die een bedrag voorstelt tussen EUR 16.000 en EUR 20.000, wordt automatisch de winnende bieder voor het object. Verder reageert u afzonderlijk op voorstellen lager dan EUR 16.000.

 • De ondergrens instellen: De Nu kopen-prijs voor uw auto is EUR 20.000. U wilt in geen geval minder dan EUR 16.000, dus u stelt de ondergrens in op EUR 16.000. Voorstellen lager dan EUR 16.000 worden automatisch afgewezen. Verder reageert u individueel op voorstellen van EUR 16.000 en hoger.

U kunt niet automatisch op voorstellen reageren als:

 • U een object aanbiedt via Kortingsmanager

 • De koper voorwaarden in het voorstel heeft opgenomen

 • De optie voor automatisch reageren niet wordt weergegeven op de pagina Verkoop uw object

Aanbiedingen met meerdere objecten

Als u 2 of meer identieke objecten in één aanbieding wilt verkopen, kunnen kopers een voorstel doen voor alle, sommige of een van de objecten in de aanbieding. Als u bijvoorbeeld 4 exemplaren van een object verkoopt en de Nu kopen-prijs is EUR 25 per stuk, dan kan de koper een Beste voorstel doen van EUR 80 voor de 4 stuks.

Als u een beste voorstel hebt aanvaard voor een aanbieding met meerdere objecten en er nog objecten in deze aanbieding overblijven, kan dezelfde koper een voorstel doen voor alle, sommige of een van de resterende objecten in de aanbieding.

Zodra alle objecten verkocht zijn via Beste voorstel of Nu kopen, wordt de aanbieding direct gesloten en worden verdere voorstellen automatisch afgewezen.

Opmerking : de optie Beste voorstel is momenteel nog niet beschikbaar voor aanbiedingen met variaties.

Tegenvoorstellen

 • Als u een voorstel afwijst en de koper nog meer voorstellen mag doen, kunt u de koper een tegenvoorstel sturen dat hoger is dan het afgewezen voorstel, maar lager dan uw Nu kopen-prijs.

 • Als u een tegenvoorstel doet en de koper niet binnen 48 uur of voor het einde van de aanbieding reageert, vervalt het tegenvoorstel automatisch.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons

Verwante Hulponderwerpen