Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Hoe kan ik een aanbieding melden die de regels en het beleid van eBay lijkt te schenden?

U kunt een vermeende overtreding melden vanaf een specifieke hulppagina over het beleid of door op de link Contacteer ons te klikken en het gepaste onderwerp te kiezen. Deze link bevindt zich aan de linkerzijde van elke hulppagina. Bekijk de pagina Ongepast handelsgedrag melden om meer te weten te komen over het soort overtredingen dat eBay onderzoekt.

Om een schending van het beleid te melden:
  1. Zoek en lees de beleidsregel die van toepassing is op de pagina Aanbiedingsbeleid van eBay.

  2. Nadat u het beleid hebt nagelezen, klikt u op de link Rapporteren onderaan de hulppagina om een object te melden dat het beleid overtreedt (zie voorbeelden hieronder). U kunt ook op de link Contacteer ons klikken. Deze link bevindt zich aan de linkerzijde van elke hulppagina. U selecteert het onderwerp Overtredingen van de aanbiedingsregels en kiest vervolgens het onderwerp dat van toepassing is.

  3. Voer de objectnummers in van de aanbiedingen die u wilt melden.

  4. Klik op Verzenden om uw bericht naar Customer support te verzenden.

    Opmerking: gelieve een object maar één keer te melden. Meerdere e-mails over hetzelfde object kunnen het onderzoek vertragen.

Voorbeelden van veel voorkomende overtredingen

Voor andere soorten overtredingen met betrekking tot verkopen, kopen en feedback, kunt u de pagina lezen over Ongepast handelsgedrag melden.

Nadat we uw melding ontvangen hebben
  • eBay houdt rekening met de omstandigheden van een vermeende beleidsovertreding en met de handelsgeschiedenis van de gebruiker voordat actie wordt ondernomen.

  • De mogelijke disciplinaire maatregelen kunnen de volgende zijn: een formele waarschuwing, geannuleerde aanbiedingen, tijdelijke beperking op het verkopen of schorsing van onbepaalde duur.

  • Als een klacht niet met zekerheid kan worden bewezen, of als eBay denkt dat er geen overtreding plaatsvond, is het mogelijk dat eBay geen actie onderneemt.

  • Uit privacy-overwegingen kan eBay u niet informeren over de status van uw melding of u op de hoogte brengen van een actie die we al dan niet ondernemen.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons