Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor aanbiedingen in voorverkoop

Overzicht van het beleid

Aanbiedingen met objecten in de voorverkoop bestaan doorgaans uit objecten die verkocht worden voordat ze in de openbare verkoop gaan, zoals videogames, tickets en op maat gemaakte objecten. (Zie Aanvullende informatie voor de regels over abonnementen op tijdschriften en bepaalde promotionele objecten en evenementen.) Vaak heeft de verkoper de objecten nog niet of heeft de verkoper er geen controle over op het moment dat ze worden aangeboden.

Als u objecten in de voorverkoop wilt aanbieden, moet u aan de volgende criteria voldoen:

  • Garandeer dat het object binnen 30 dagen na de aankoopdatum beschikbaar is voor verzending. Vermeld deze informatie duidelijk in uw aanbieding.

    Voor objectenin de voorvekoop hebben wij de mogelijkheid aanbiedingen en accessoires te blokkeren  tot 30 dagen voor het object beschikbaar is voor het publiek.

  • Geef duidelijk in de aanbieding aan dat het om een object in de voorverkoop gaat.

  • De verwerkingstijd in uw aanbieding moet de duur aangeven vanaf de afloop van de aanbieding tot het object naar de koper wordt verzonden, dus niet alleen de tijd dat het object in uw bezit is. Geef de juiste verwerkingstijd op in uw aanbieding.

  • Op het aanbiedingsformulier moet u de standaardtekengrootte 3 kiezen zodat deze verkoopvoorwaarden duidelijk te zien zijn.

Mogelijk geven we bepaalde verkopers met geverifieerde fulfillment-contracten toestemming om buiten deze richtlijn om objecten aan te bieden op eBay.

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Als dat niet het geval is, kunnen we uw aanbieding verwijderen en mogelijk ook andere maatregelen treffen, zoals uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

Enkele voorbeelden

Toegestaan

U ontvangt een nieuwe videogame binnen 39 dagen van de uitgever. U start een nieuwe online veiling van 10 dagen op eBay en biedt deze games aan kopers aan. In uw online veiling vermeldt u duidelijk dat deze games worden aangeboden als objecten in de voorverkoop, maar dat ze binnen 30 dagen na afloop van de veiling aan kopers worden verzonden.

Niet toegestaan

Uw concurrent ontvangt de game ook binnen 39 dagen van dezelfde uitgever. De concurrent start een online veiling net als die van u, maar dan met een aanbiedingsduur van 5 dagen. Dit is een overtreding van het eBay-beleid voor aanbiedingen met objecten in de voorverkoop, omdat ze het object niet binnen 30 dagen na afloop van de aanbieding kunnen verzenden.

Layaway betalingsprogramma's en soortgelijke betaling programma's zijn niet toegestaan, omdat het object in het algemeen niet binnen 30 dagen na de aankoopdatum naar de koper verzonden wordt.

Aanvullende informatie

Voor bepaalde promotionele evenementen kan eBay naar eigen inzicht toestemming aan de fabrikant van een object geven om het buiten de voorverkoopperiode van 30 dagen te verkopen, zolang het de fabrikant is die het object te koop aanbiedt. Deze uitzonderingen worden voor bepaalde acties gemaakt en moeten worden goedgekeurd voordat de objecten die voor de bovenstaande uitzondering in aanmerking komen, te koop worden aangeboden op eBay.

Abonnementen

Doorgaans mogen verkopers geen abonnementen aanbieden op eBay, omdat dit beschouwd wordt als voorverkoop. Mogelijk worden bepaalde first-party providers vrijgesteld van deze regel en geven we hen toestemming om abonnementen aan te bieden op eBay.

Waarom heeft eBay dit beleid?

De richtlijnen voor aanbiedingen met objecten in de voorverkoop zijn opgesteld zodat leden nog niet beschikbare objecten kunnen kopen en verkopen en zodat leden beschermd worden tegen een mogelijk negatieve ervaring bij de transactie.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons

Verwante Hulponderwerpen