Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor objecten die te maken hebben met de politie

Overzicht van beleid

Op enkele uitzonderingen na is het aanbieden van penningen of officiële uitrustingen van gerechtelijke instanties niet toegestaan op eBay. Hieronder vallen penningen en officiële uitrustingen van gerechtelijke instanties of brandweer-, ambulance- of andere hulpdiensten uit België, de Verenigde Staten of elk ander land.

Zorg ervoor dat uw aanbieding deze richtlijnen volgt. Indien dat niet het geval is, kan uw aanbieding worden verwijderd en kunnen uw koop - en verkooprechten worden beperkt.

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan

 • Penningen die duidelijk nep of niet-officieel zijn, zoals plastic penningen of speelgoedpenningen

 • Geautoriseerde gangbare souvenirs, zoals petjes, mokken, speldjes, pennen, buttons, manchetknopen, T-shirts, geldclips die niet op penningen lijken en presse-papiers die geen penningen bevatten

Beperkt

 • Historische penningen die voldoen aan beide van de volgende vereisten:

  • De objectbeschrijving geeft duidelijk aan dat het om een historisch object gaat dat ten minste 75 jaar oud is of is uitgegeven door een organisatie die niet meer bestaat

  • Het object lijkt niet op een huidige penning van een gerechtelijke instantie. Als wij vinden dat het object wel op een huidige versie van een penning lijkt, kunnen we de aanbieding verwijderen met het oog op de openbare veiligheid

 • Lege hoesjes voor politielegitimatiebewijzen. Hoesjes voor politielegitimatiebewijzen die met penningen worden aangeboden, zijn niet toegestaan

Niet toegestaan

 • Penningen van gerechtelijke instanties, waaronder:

  • Interpol

  • Politie

  • Militaire politie

 • Penningen van quasi-gerechtelijke instanties zoals de brandweer

 • Penningen die zijn uitgevaardigd door buitenlandse overheden, waaronder penningen van internationale politie

 • Penningen die zijn uitgevaardigd door particuliere beveiligingsbedrijven

 • Emblemen of insignes in de vorm van een penning

 • Penningen voor gebruik als rekwisieten

 • Legitimatiebewijzen van leden van gerechtelijke instanties

 • Reproducties van huidige politiepenningen, waaronder nepversies die lijken op huidige politiepenningen

 • Penningen van privédetectives

 • Politietape

Toegestaan

 • Antieke zwaailichten of sirenes die meer dan 50 jaar oud zijn

 • Lichtbakens voor luchtvaartnavigatie

 • Zwaailichten voor speelgoed - of modelauto's

 • Zwaailichten voor industrieel gebruik of alarmsystemen

 • Sireneversterkers

Beperkt

 • Afgedankte hulpverleningsvoertuigen zonder courante kentekens of verboden zwaailichten of sirenes

 • Stickers, kentekens, of plakplaten voor speelgoed- of modelauto's; de aanbieding moet dan wel een afbeelding van deze objecten bevatten die de schaal laat zien

Niet toegestaan

 • Volledig operationele hulpverleningsvoertuigen met zwaailichten, sirenes, enzovoort

 • Zwaailichten voor hulpverleningsvoertuigen

 • Sirenebediening of -versterkers voor hulpverleningsvoertuigen

 • Stickers, kentekens of plakplaten van specifieke gerechtelijke instanties

Toegestaan

 • Petjes of overhemden bedoeld voor verkleedpartijen zijn toegestaan, zelfs als er 'Politie', 'SWAT' of 'AOE' op staat

 • Politie-uniformaccessoires die niet zijn uitgevaardigd door officiële instanties(zoals manchetknopen, naamplaatjes, strepen, dasclips enzovoort)

 • Koppelriemen of riemaccessoires

 • Oproerschilden

 • Geautoriseerde souvenirs (zoals buttons, manchetknopen, namaakpenningen, petjes, geldclips, mokken, pennen, speldjes en T-shirts)

Beperkt

 • Oude politie-uniformen die niet lijken op huidige versies, hoewel verkopers nog steeds moeten voldoen aan beide van de volgende vereisten:

  • De bovenstaande informatie staat duidelijk vermeld in de objectbeschrijving

  • De aanbieding bevat foto's van het object

 • Officiële, huidige of recente versies van politie-uniformen of onderdelen daarvan die geen kentekens van de politie bevatten (zoals broeken, witte overhemden, laarzen of helmen zonder insigne)

 • Gevangenissleutels die niet momenteel in gebruik zijn bij een huis van bewaring

Niet toegestaan

 • Officiële, huidige of recente versies van politie-uniformen of onderdelen daarvan die kentekens van de politie bevatten (zoals jassen, petten en helmen met insigne)

 • Uniformen en uitrustingen voor ambulancediensten, ambulancepersoneel of brandweerlieden

 • Uniformen van de militaire politie of onderdelen van die uniformen

 • Razziavesten

 • Uniformen van beveiligingsbedrijven

 • Apparaten voor de bediening van verkeerslichten

De emblemen van het Rode Kruis, de Rode Halve Maan, en de Rode Ruit zijn internationaal overeengekomen symbolen van bescherming. Ze worden gebruikt om, op een geheel neutrale en onpartijdige manier, bescherming te bieden aan gewonden en zieken en degenen die hen proberen te helpen, in het bijzonder tijdens gewapende conflicten. 
Het gebruik van de emblemen van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan is beperkt onder de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de bescherming van oorlogsslachtoffers. Soortgelijke wettelijke beperkingen zijn van kracht voor imitaties van deze emblemen en aanverwante aanduidingen (namen), bijv. 'Rode Kruis' of 'Rode Halve Maan', en soortgelijke formuleringen. Het gebruik van het Rode Ruit-embleem is beperkt onder het Derde Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève.
Daarom is de verkoop van objecten met de emblemen van het Rode Kruis, de Rode Halve Maan, of de Rode Ruit op eBay principieel verboden. Beperkte uitzonderingen staan hieronder vermeld in het gedeelte Toegestaan.
Ga voor meer informatie en richtlijnen in België naar de website van het Rode Kruis Vlaanderen of contacteer hen op info@rodekruis.be.

Toegestaan

 • Educatieve of promotionele objecten die zijn uitgegeven door het Rode Kruis, zoals ansichtkaarten, sieraden, speelgoed en speldjes, ongeacht of ze verkocht of gratis verstrekt zijn

Niet toegestaan

 • Uniformen, militaire objecten, kleding, legitimatiebewijzen, onderscheidingen, prijzen of vlaggen die geen promotionele objecten zijn van de Rode Kruis-, Rode Halve Maan-, of Rode Ruit-organisaties, en die een van deze drie emblemen bevatten

Samen met de landelijke, provinciale en internationale gerechtelijke instanties is eBay bezorgd dat mensen penningen of andere objecten die te maken hebben met de politie, zouden kunnen gebruiken om zich uit te geven voor wetshandhavers. Om dergelijke situaties te voorkomen, mogen bepaalde objecten die te maken hebben met de politie niet op eBay worden aangeboden.

Zorg dat u onze bovenstaande richtlijnen volgt voordat u een dergelijk object aanbiedt.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons