Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor het profiel

Overzicht van het beleid

Gebruik uw profiel om andere leden te vinden met dezelfde interesses of om meer over uzelf te vertellen en een vertrouwensrelatie aan te knopen met mogelijke kopers en verkopers.

Op het profiel mogen leden geen verboden objecten of objecten buiten eBay om promoten. We laten leden niet toe om verschillende webadressen (URL's) samen te voegen zodat ze in een enkel zoekresultaat worden weergegeven. - Tenzij anders vermeld, moet het profiel alle richtlijnen in ons aanbiedingsbeleid volgen.

Zorg dat uw aanbiedingen deze richtlijnen naleven. Als dat niet het geval is, kunnen we uw aanbiedingen verwijderen en mogelijk ook andere maatregelen treffen, zoals uw verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan

  • Het profiel gebruiken om andere eBay-leden te laten weten wie u bent

  • De objecten die u verkoopt weergeven

  • Feedback die u hebt ontvangen weergeven

  • Andere leden vertellen over uw hobby's en interesses

  • Links naar sociale netwerken, zoals Facebook

  • Links naar Live Chat

Niet toegestaan

  • Links naar websites die merchandising of informatie aanbieden die niet is toegestaan op eBay

  • Links naar websites die aanbiedingen buiten eBay om promoten vanaf het profiel

  • Aanbiedingen buiten eBay om promoten vanaf het profiel

Met het profiel kunnen leden informatie over elkaar of hun bedrijf delen met andere leden. Het helpt om een vertrouwensrelatie op te bouwen met mogelijke kopers en verkopers. Het is niet toegestaan om het profiel te gebruiken om merchandising buiten eBay om te verkopen.

Contact opnemen met Klantenservice

Meld een overtreding van aanbiedingsregels of problemen met een ander eBay-lid.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons