Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Contactgegevens

Contact opnemen met eBay

Als u vragen heeft over hoe u eBay gebruikt en hoe u op eBay kunt kopen en verkopen, kunt u contact opnemen met onze Customer Support.

Verdachte e-mails melden

Spoofberichten melden: stuur de e-mail zonder wijzigingen door naar spoof@benl.ebay.be.

Schending van intellectuele-eigendomsrechten melden

Als u de rechthebbende bent, kunt u het VeRO-programma (Verified Rights Owner) gebruiken.

Online Dispute Resolution (ODR)

ODR is het digitale platform van de Europese wetgeving inzake de buitengerechtelijke (of alternatieve) regeling van consumentengeschillen (Alternative Dispute Resolution of ADR). Meer informatie (in het Engels) staat op deze pagina: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bemiddeling op grond van het EU-platform voor het bedrijfsleven Verordening 2019/1150

Zakelijke verkopers kunnen verzoeken om een geschil met eBay op te lossen door middel van bemiddeling. Het geschil kan door beide partijen worden doorverwezen naar het Centrum voor effectieve geschillenbeslechting (CEDR), waar een bemiddelaar zal worden aangewezen.

eBay Marketplaces GmbH

Specifieke verwijzingen naar eBay Marketplaces GmbH in zijn hoedanigheid van serviceprovider die de site www.benl.ebay.be host.

eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17CH-3005 Bern, Zwitserland

Bedrijfsnummer: CHE-205.764.206

BTW-nummer Zwitserland: CHE-454.123.953 MWST

eBay in de EU

Medecontractant en kantoor dat verantwoordelijk is voor de wetten inzake gegevensbescherming, voor eBay-leden in de Europese Unie buiten het Verenigd Koninkrijk: 

eBay GmbH

Albert-Einstein-Ring 2-6 

14532 Kleinmachnow, Duitsland

Vertegenwoordigd door: Eben Sermon 

Bedrijfsnummer: HRB13754P

BTW-nummer: DE200081785

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons