Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor afbeeldingen en tekst

Overzicht van het beleid

eBay-leden mogen geen afbeeldingen, inclusief foto's en ander beeldmateriaal, of tekst gebruiken die ze niet zelf hebben gemaakt of opgesteld. Uitzonderingen op dit beleid zijn mogelijk indien het eBay-lid hiertoe gemachtigd is door de eigenaar, een tussenpersoon van de eigenaar of de wet.

U kunt afbeeldingen en beschrijvingen uit de eBay-productcatalogus in uw aanbiedingen gebruiken zonder dit beleid te schenden. De productcatalogus bevat naar ons goeddunken geselecteerde, door verkopers gegenereerde afbeeldingen of foto's uit aanbiedingen van verkopers. Het opnemen van dergelijke door verkopers gegenereerde foto's in de eBay-productcatalogus en het gebruik van de catalogusinhoud door eBay-verkopers in hun aanbiedingen zijn toegestaan onder de Gebruikersovereenkomst.

Als u ervoor kiest foto's of productbeschrijvingen van anderen te gebruiken, zorg er dan voor dat u toestemming heeft. U kunt u best uw eigen foto's maken en zelf beschrijvingen opstellen om ervoor te zorgen dat u ons beleid naleeft. Zo voorkomt u dat u andermans foto's of tekst gebruikt, en hoeft u zich geen zorgen te maken over het verkrijgen van toestemming van derden. Bij de verkoop van tweedehands, opgeknapte of gebrekkige objecten, raden we aan naast een stockfoto ook foto's op te geven van het daadwerkelijke object dat wordt verkocht. Voor sommige producten kunt u foto's uit de eBay-productcatalogus gebruiken, een makkelijke manier om meer informatie aan uw aanbieding toe te voegen.

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Als dat niet het geval is, kunnen we uw aanbieding verwijderen en mogelijk ook andere maatregelen treffen, zoals uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

Wat zijn de richtlijnen?

Als u geen afbeeldingen of tekst uit de eBay-productcatalogus gebruikt, moet u bij het maken van uw aanbieding uw eigen afbeeldingen of tekst gebruiken. Als u andermans foto's of tekst gebruikt, hebt u daarvoor toestemming nodig. Houd er rekening mee dat afbeeldingen die andere gebruikers in hun aanbieding hebben misschien in de productcatalogus staan.

Toegestaan

 • Zelfgemaakte foto's of zelfgeschreven tekst

 • Alle foto's en tekst uit de eBay-productcatalogus

Beperkt

U mag het volgende alleen gebruiken als u daartoe bent gemachtigd door de eigenaar, een tussenpersoon van de eigenaar of de wet:

 • Stockfoto's en tekst

 • Informatie op productverpakking

  • Het is doorgaans toegestaan om informatie zoals afmetingen, gewicht of andere specificaties te gebruiken die nodig zijn om het object te beschrijven en op geen andere manier verwoord kunnen worden. Voorkom echter het gebruik van andere tekst die op de productverpakking staat, tenzij u daartoe bent gemachtigd door de eigenaar, een tussenpersoon van de eigenaar of de wet.

Niet toegestaan

U mag het volgende niet gebruiken als u daartoe niet bent gemachtigd door de eigenaar, een tussenpersoon van de eigenaar of de wet:

 • Foto's en tekst van andere eBay-gebruikers

 • Van andere websites gekopieerde foto's en tekst

 • Scans van catalogi of advertenties

Als een andere verkoper een van uw afbeeldingen uit uw aanbieding gebruikt, kan de verkoper die uit de catalogus gehaald hebben. De eBay-gebruikersovereenkomst bepaalt dat afbeeldingen uit aanbiedingen in de catalogus geplaatst kunnen worden voor gebruik door eBay bij het promoten van producten en voor andere verkopers in hun aanbiedingen .In dit geval kan VeRO uw claim niet verwerken omdat de foto met toestemming wordt gebruikt.

Meldingen over leden

Leden mogen geen foto's of tekst uit aanbiedingen van andere leden kopiëren, tenzij ze daartoe gemachtigd zijn door de eigenaar, een tussenpersoon van de eigenaar of de wet. 

Als u denkt dat een ander lid uw foto's of tekst in strijd met deze richtlijnen gebruikt (bijvoorbeeld, de foto's komen niet uit de eBay-productcatalogus en het lid is niet gemachtigd voor het gebruik ervan door u, uw tussenpersoon of de wet), volg dan deze standaarden wanneer u contact met ons opneemt:

 • U moet er zeker van zijn dat u de originele eigenaar en maker bent van de foto of de tekst.

 • Wanneer u tekst rapporteert, moet het gaan over tekst in de beschrijving. Omdat de ruimte om objecten in te beschrijven beperkt is, kunnen titels en ondertitels van dezelfde producten erg op elkaar lijken. We verwijderen doorgaans dus geen aanbiedingen omwille van tekst in deze delen van de aanbieding.

 • U geeft een objectnummer van uw account op dat duidelijk aantoont dat u als eerste een object aanbood met de door u gemaakte foto's of tekst. Als u dezelfde foto's en tekst in veel van uw aanbiedingen gebruikt, geeft u ons het objectnummer van de eerste (of zo oud mogelijke) aanbieding waarin u de foto's of tekst hebt gebruikt.

Als u vindt dat u geldige redenen hebt om iemand te melden voor het gebruik van uw afbeeldingen of tekst, kunt u contact met ons opnemen om dit te melden.

VeRO-meldingen

eBay heeft het VeRO-programma (Verified Rights Owner) ontwikkeld voor een gemakkelijkere samenwerking tussen eBay en eigenaars van rechten om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. 

Meer weten over hoe eigenaars van rechten inbreuk op intellectuele eigendomsrechten kunnen melden?

Overige meldingen

Als u niet de originele maker van de afbeelding of tekst bent of u niet de rechten voor het materiaal bezit, mag u geen lid of aanbieding melden via het VeRO-programma. U kunt voor uw melding echter rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar van de rechten. 

U vindt veel eigenaars van rechten in de lijst met deelnemer pagina's van het VeRO-programma.

Het auteursrecht beschermt originele werken van auteurschap, waaronder bepaalde foto's of tekst, tegen het gebruik of kopiëren zonder machtiging door de persoon die of het bedrijf dat eigenaar is van het auteursrecht, een tussenpersoon van deze eigenaar of de wet.

eBay-leden mogen geen afbeeldingen of tekst gebruiken die ze niet zelf hebben gemaakt. Uitzonderingen op dit beleid zijn mogelijk indien het eBay-lid hiertoe gemachtigd is door de eigenaar, een tussenpersoon van de eigenaar of de wet. Zorg dat u onze richtlijnen volgt.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons