Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Gebruikersnamen

 

Een gebruikersnaam is een unieke naam waaronder leden op eBay bekendstaan. Bij het inschrijven kiezen leden best een gebruikersnaam die ze leuk vinden en die makkelijk te onthouden is. Gebruikersnamen mogen geen ongepaste of obscene woorden bevatten en mogen niet in strijd zijn met de eBay-richtlijnen. Bovendien mogen gebruikersnamen niet uit een e-mailadres of webadres (URL) bestaan of naar een e-mailadres of webadres verwijzen. Voor verdere informatie en voorbeelden over wat wel en niet is toegestaan, kunt u de onderstaande gedeelten Voorbeelden en Aanvullende informatie raadplegen.

Als u dit beleid overtreedt, kan eBay onder andere de volgende maatregelen treffen:

 • Beëindiging van de aanbieding

 • Beperking van uw accountprivileges

 • Schorsing van uw account

 • U krijgt de standaardkosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug

Een gebruikersnaam melden die mogelijk ongeschikt is.

 • U mag woorden gebruiken die meer vertellen over uzelf en uw verzamelhobby (bijvoorbeeld JanDeStripverzamelaar).

 • U mag verwijzen naar uw bedrijf (bijvoorbeeld BertsBesteFietsen).

 • U mag verwijzen naar uw streek van afkomst (bijvoorbeeld Brabants_trekpaard).

 • U mag verwijzen naar hoe u zichzelf ziet of naar uw persoonlijkheid (bijvoorbeeld BlondeBetty).

Er bestaan enkele richtlijnen en beperkingen voor de inhoud van en verwijzingen in gebruikersnamen. Bijvoorbeeld, gebruikersnamen:

 • Mogen letters (a-z), getallen (0-9) en/of bepaalde symbolen bevatten.

 • Dienen uit minstens twee tekens te bestaan.

 • Mogen een element van een e-mailadres of webadres (URL) bevatten dat u of uw merk kan identificeren wanneer de naam buiten de context van het e-mailadres of het webadres wordt bekeken.

Wat niet in uw gebruikersnaam mag worden opgenomen:

 • De tekens @, &, , (, ), < of >.

 • Spaties of tabs.

  Tip: gebruik een koppelteken in plaats van een spatie.

 • Elementen die verwijzen naar een e-mailadres of webadres (bijvoorbeeld xyz.com), zoals .com, .net, .org, .edu of alle mogelijke variaties zoals bijvoorbeeld _com of -com). Uw gebruikersnaam mag echter wel een element van een e-mailadres of webadres bevatten dat u of uw merk kan identificeren (bijvoorbeeld xyz) wanneer de naam buiten de context van het e-mailadres of webadres wordt bekeken.

 • Telefoonnummers (numeriek of alfanumeriek).

 • Opeenvolgende onderstrepingstekens __.

 • Een onderstrepingsteken _, koppelteken - of punt . aan het begin van een gebruikersnaam (bijvoorbeeld, -pezverzamelaar).

 • Het woord eBay (alleen eBay-medewerkers mogen het woord eBay gebruiken in hun gebruikersnaam).

 • De letter e, gevolgd door cijfers.

 • Obscene of ongepaste woorden die in strijd zijn met de eBay-richtlijnen.

 • Een gebruikersnaam die dezelfde is als de naam van een andere verkoper of lijkt op de naam van een eBay-winkel.

 • Een woord dat lijkt op of kan verward worden met een merk of handelsnaam van derden (bijvoorbeeld CocaColaVerkoper).

Opmerking: als u het bericht U hebt een ongeldige gebruikersnaam ingevoerd ontvangt, hebt u mogelijk een teken ingevoerd dat niet is toegestaan voor gebruikersnamen.

U kunt uw gebruikersnaam slechts eenmaal in een periode van 30 dagen wijzigen. Dat is om verwarring bij andere leden te voorkomen. Denk eraan dat uw gebruikersnaam een waardevol bezit is op eBay, net zoals uw Feedbackscore. Kopers en verkopers zullen u herkennen aan uw gebruikersnaam, dus kies er een die u nog lang zult kunnen gebruiken.

Informatie voor leden met een huidige gebruikersnaam die bestaat uit of verwijst naar een e-mailadres of webadres (URL): eBay probeert doorlopend te zorgen voor een veiligere en eenvoudigere handelsplaats voor onze leden. Daarom hebben we beslist niet langer gebruikersnamen toe te staan die een e-mailadres of webadres (URL) zijn of daarop lijken. Als uw huidige gebruikersnaam een e-mailadres of webadres is of daarop lijkt, en u hebt zich na november 2001 ingeschreven (wanneer het eBay-beleid voor gebruikersnamen werd ingesteld), moet u uw gebruikersnaam wijzigen om aan dit beleid te voldoen. eBay kan een aantal maatregelen treffen ten aanzien van gebruikersnamen die niet voldoen aan deze richtlijnen, inclusief schorsing van de betrokken account.

Als u eBay het afgelopen jaar niet hebt gebruikt en een e-mailadres als gebruikersnaam gebruikt, hebt u waarschijnlijk een e-mail ontvangen met de mededeling dat een nieuwe, tijdelijke gebruikersnaam voor u werd gemaakt. Gebruik deze nieuwe gebruikersnaam om in te loggen op eBay. Als u wilt, kunt u uw gebruikersnaam wijzigen naar de naam van uw voorkeur.

Namen van eBay-winkels: winkelnamen zijn een ander identificatiemiddel op eBay. Namen van eBay-winkels volgende dezelfde richtlijnen en beperkingen als eBay-gebruikersnamen met uitzondering van twee regels die meer flexibiliteit toestaan:

 • spaties (bijvoorbeeld: Brabants Trekpaard)

 • symbolen zoals & (bijvoorbeeld: Bert’s Fietsen & Mountainbikes)

Gebruikersnamen vormen een belangrijk onderdeel in de identiteit van leden en de eBay-community. Dit beleid helpt leden om een geschikte gebruikersnaam te kiezen.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons