Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Overeenkomsten

Overzicht van het beleid

Als u een object aanbiedt met een contract bent u er verantwoordelijk voor dat de regels uit dat contract worden nageleefd. eBay beoordeeld deze contracten niet, doet er geen uitspraak over, kiest geen kant bij eventuele geschillen en dwingt de beperking van het doorverkopen van objecten ook niet af omdat eBay geen partij in zulke contracten is.

Als u vragen hebt over uw rechten en plichten met betrekking tot een overeenkomst raden we u aan juridisch advies in te winnen.

Waarom heeft eBay dit beleid?

We bieden u deze informatie om u te helpen veilig te handelen op eBay en uzelf te beschermen tegen aansprakelijkheid.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons