Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor kooppraktijken

Overzicht van het beleid

Alle eBay-leden moeten met vertrouwen op eBay kunnen kopen en verkopen. We verwachten dat verkopers een uitstekende service, kwaliteit en keuzeaanbod op onze handelsplaats aanbieden, en we willen onze verkopers beschermen tegen oneerlijke en onveilige koopactiviteiten. Dit beleid beschrijft onze verwachtingen van kopers. Als kopers niet aan deze normen voldoen, moedigen we verkopers aan om dit te melden.

Overtredingen van dit beleid kunnen leiden tot een aantal acties, waaronder het verwijderen van feedback, het annuleren van geschillen in Transactieproblemen oplossen, beperkingen op accountprivileges, beperkingen op algemene koopactiviteiten, en schorsing van de account.

Koopgedrag dat niet wordt toegestaan

Als u een winnend bod hebt geplaatst of op Aankoop bevestigen hebt geklikt in een Nu kopen-aanbieding, bent u verplicht om het object te kopen.
Als u het object niet betaalt, zelfs als u zich hebt bedacht, overtreedt u het Beleid voor onbetaalde objecten. Dit kan ertoe leiden dat uw account wordt beperkt of geschorst.
Als u op een object biedt of een object koopt, aanvaardt u de voorwaarden van de verkoper zoals vermeld in de aanbieding, tenzij die in strijd zijn met ons aanbiedingsbeleid. U hebt het recht te verwachten dat de verkoper zijn beloftes inzake verzending, betaling en teruggaven zal nakomen. We beseffen dat er soms uitzonderlijke omstandigheden kunnen gelden, en we aanvaarden dan ook redelijke en beperkte vragen. De verkoper is echter niet verplicht om aan vragen buiten de gestelde voorwaarden te voldoen.
Het stellen van onredelijke of buitensporige eisen is niet toegestaan. Dreigen met negatieve feedback, lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen, of geschillen onder kopersbescherming wordt beschouwd als chantage en is niet toegestaan.

Toegestaan

 • Vragen om gebruik te maken van een van de alternatieve verzendopties die in de aanbieding worden vermeld

 • Vragen om gebruik te maken van een duurdere verzendoptie om het object sneller te kunnen ontvangen, en voorstellen om de extra verzendkosten te betalen

 • Aan de verkoper vragen of uw betaling voor korte tijd mag worden uitgesteld wegens uitzonderlijke omstandigheden

 • Vragen om een object terug te nemen in overeenstemming met het teruggavebeleid van de verkoper

 • Vragen of een verkoper de verzending van meerdere objecten wil combineren

Niet toegestaan

 • Eisen dat wijzigingen worden aangebracht aan de verzendmethode of het leveradres die niet zijn vermeld in de aanbieding

 • Eisen dat wijzigingen worden aangebracht aan de betalingsmethode of -termijn die niet in de aanbieding zijn voorzien

 • Gedeeltelijke terugbetaling of korting eisen onder dreiging met negatieve feedback, lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen, of het aangaan van een geschil onder kopersbescherming

 • Bijkomende objecten of diensten eisen die niet in de aanbieding zijn voorzien

 • Vragen dat de transactie buiten eBay om wordt afgehandeld

Feedback is een essentieel hulpmiddel om andere leden te informeren over uw ervaringen met een verkoper. We moedigen u aan om eerlijk te zijn.
Misbruik van het feedbacksysteem wordt niet toegestaan. Dit houdt in: Ongepast feedbackcommentaar, zoals obsceen taalgebruik, zal verwijderd worden. Het kopen van een object met als enige doel het geven van negatieve feedback wordt beschouwd als feedbackmanipulatie. Dreigen met negatieve feedback om een verkoper te dwingen tot het leveren van bijkomende goederen of diensten wordt beschouwd als Feedbackchantage. Buitensporig gebruik van lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen en inconsequente feedback en beoordelingen kan eveneens als oneerlijk worden beschouwd.

Toegestaan

 • Negatieve of neutrale feedback geven met gepast commentaar over uw ervaring

 • Lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen toekennen wanneer de verkoper niet aan uw verwachtingen voldoet

Niet toegestaan

 • Ongepast feedbackcommentaar

 • Negatieve of neutrale feedback en/of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen geven omdat een verkoper geen bijkomende goederen of diensten leverde of geen geld terug geeft dat niet valt onder de Geld-terug-garantie van eBay of die niet in de oorspronkelijke aanbieding waren voorzien

 • Voortdurend lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen en/of negatieve feedback geven aan verkopers die dezelfde of vergelijkbare objecten verkopen als u

 • Voortdurend positieve feedback geven bij alle lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen

 • Voortdurend negatieve feedback en/of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen geven die niet overeenstemmen met de algemene prestaties van de verkoper

We willen alle verkopers aanmoedigen om een duidelijk teruggavebeleid in hun aanbiedingen op te nemen. Controleer altijd het teruggavebeleid in een aanbieding voordat u zich ertoe verbindt om het object te betalen.
Als u een object wilt terugsturen, controleer dan het teruggavebeleid van de verkoper voordat u het object terugstuurt. Verkopers kunnen bepaalde eisen stellen aan teruggaven, zoals termijnen, voorraadbeheerkosten, en wie voor de retourzending betaalt. Meer informatie over teruggave van objecten en onze richtlijnen voor teruggaven.

Toegestaan

 • Een defect object of een object dat sterk afwijkt van de omschrijving terugsturen

 • Een object terugsturen binnen de voorwaarden van het teruggavebeleid van de verkoper

Niet toegestaan

 • Een ander object (bv. een gebruikt of ouder model van het zelfde product of een leeg pakket) terugsturen

 • Een object terugsturen dat zich niet in dezelfde staat bevindt als bij de oorspronkelijke verzending (bv. een televisie zonder de afstandsbediening)

 • Een object terugsturen dat na de levering beschadigd werd

 • Beweren dat een object afwijkt van de omschrijving om het teruggavebeleid van de verkoper te omzeilen

 • De voorwaarden van het teruggavebeleid van de verkoper niet naleven

 • Buitengewoon veel terugbetalingen ontvangen ten opzichte van het aantal gekochte objecten

Aanvullende informatie

Aanvaardbare kooppraktijken zijn in overeenstemming met de volgende afzonderlijke beleidsregels.

 • Communicatie: uw communicatie met de verkopers - via e-mail, Transactieproblemen oplossen of de Communityforums - moet in overeenstemming zijn met ons beleid voor contact tussen leden.

 • Douaneaangifte: vragen of een verkoper een object valselijk als gift wilt aangeven op een douaneformulier wordt beschouwd als het aanmoedigen van illegale activiteiten.

 • Bodintrekkingen: We kunnen actie ondernemen tegen een koper als er sprake is van een patroon van buitensporige of ongeldige bodintrekkingen. U kunt slechts onder uitzonderlijke voorwaarden een bod intrekken.

 • Ongewenst kopen: het bieden op objecten of objecten kopen zonder de intentie om de transactie te voltooien, of het omzeilen van de vereisten van de verkoper worden beschouwd als ongewenst kopen.

 • Frauduleuze betalingen: U moet eBay-objecten betalen via een van onze aanvaarde betalingsmethodes. We moedigen verkopers aan om voor de verzending van het object te controleren dat de betaling is uitgevoerd, en om eventuele pogingen tot fraude te melden aan ons en aan de politie.

 • Contactgegevens: Alle eBay-leden moeten hun accountgegevens up-to-date houden.

Hoe kunnen verkopers een koper melden?

U wilt een koper melden van wie u vermoedt dat hij ons beleid heeft overtreden:
 1. Controleer het relevante gedeelte van dit beleid (en gerelateerde beleidsregels) om er zeker van te zijn dat de koper de regels overtreedt.

 2. Eens u dit hebt kunnen bevestigen, moet u de koper melden.

Opmerking: We houden rekening met de omstandigheden, waaronder ook de geschiedenis van het lid. Onze beslissingen zijn gebaseerd op het bewijsmateriaal in het individuele geval, en op een evaluatie van gedragspatronen die de handelsplaats negatief beïnvloeden. Als er onzekerheid bestaat of iets niet met zekerheid kan bewezen worden, kunnen wij geen actie ondernemen. Omdat we de privacy van onze leden respecteren, kunnen we de resultaten van ons onderzoek niet kenbaar maken.

Waarom heeft eBay dit beleid?

We doen er alles aan om het winkelen op eBay veilig en prettig te maken. We stellen bijzonder strenge eisen aan onze verkopers. Ons beleid voor verkooppraktijken beschrijft wat we van verkopers verwachten, en verkopers moeten voldoen aan aan onze normen voor verkoperprestaties wanneer kopers een probleem met een aankoop melden. Hoewel de meeste kopers op eBay de regels volgen, moeten we ook verkopers beschermen tegen onveilig en oneerlijk gedrag, en tegen kopers die misbruik willen maken van onze beschermingssystemen voor kopers.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons