5 min artikel

Beleid voor communicatie met andere leden

Voor een effectieve werking van de eBay-handelsplaats beseffen we dat leden makkelijk met elkaar moeten kunnen communiceren.

We willen echter dat iedereen in onze community zich veilig voelt, dus daarom hebben we richtlijnen en beleidslijnen voor onderlinge communicatie.

Leden mogen het volgende niet doen:

 • Voorstellen doen om objecten buiten eBay om te kopen en te verkopen
 • Spam verzenden
 • Anderen bedreigen en scheldwoorden of haatdragende taal gebruiken
 • Persoonlijke gegevens (behalve namen) uitwisselen, zoals e-mailadressen, telefoonnummers, betalingsgegevens, links naar sociale media of accounts, of andere contactgegevens
 • Virussen, schadelijke code of software verzenden via onze berichtenservice

Dit geldt voor alle berichten die zijn verzonden via het eBay-platform, waaronder Mijn berichten en Beste voorstel, en voor alle soorten content die gebruikers op eBay plaatsen, zoals aanbiedingen, feedback en recensies.Lees ons volledige beleid hieronder als u meer wilt weten over ons beleid inzake communicatie met andere leden.

Veelgestelde vragen

 

Controleert eBay berichten van leden en worden deze opgeslagen?

We kunnen berichten (en eventuele bijlagen) die leden aan elkaar verzenden, controleren op fraude, misbruik, spam, onwettige content en andere beleidsovertredingen. We bewaren een kopie van alle communicatie en kunnen deze in dergelijke gevallen gebruiken.

We begrijpen dat leden communicatie mogelijk privé willen houden, maar als u contact met leden opneemt via andere kanalen dan eBay, kunnen we niet helpen als er problemen optreden.

Deelt eBay persoonlijke e-mailadressen?

In de meeste gevallen delen we persoonlijke e-mailadressen van kopers niet. We vervangen e-mailadressen door aliassen voor kopers en verkopers om persoonlijke contactgegevens te verbergen. Tijdens de communicatie lijkt uw e-mailadres op 63ae59ac280fe0fa69@members.ebay.com en de e-mail wordt verzonden via ons beveiligde platform.

Wat kan ik doen als een lid me bedreigt?

Als u ooit een bedreiging ontvangt, meld dit dan onmiddellijk aan ons.

We onderzoeken de kwestie en bepalen welke actie nodig is, waarna we bijvoorbeeld het account van het lid kunnen schorsen. U dient ook aangifte te doen bij de politie.

Een lid heeft feedback gegeven die ik niet correct of eerlijk vind. Kan ik deze laten verwijderen?

Op verzoek kunnen we bepaalde soorten feedback verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze haatdragende taal of scheldwoorden bevat. We ontmoedigen weliswaar grof en beschuldigend commentaar, maar verwijderen dit niet als het verband houdt met een specifieke transactie.

U kunt dan het best het lid vragen om de feedback te herzien. Lees ons artikel over het bekijken, beantwoorden en wijzigen van feedback.

Lees ons volledige beleid

Overzicht van beleid voor communicatie met andere leden

Leden kunnen berichten naar elkaar verzenden via eBay. We moedigen open communicatie tussen onze leden aan, maar staan leden niet toe deze opties te gebruiken om spam, voorstellen om buiten eBay om te kopen of te verkopen, dreigementen of ongepast of beledigend taalgebruik te verzenden. We staan ook niet toe dat leden e-mailadressen, telefoonnummers of andere contactgegevens, fysieke adressen, webadressen of links aanbieden, vermelden of opvragen via de berichtensystemen van eBay (bijvoorbeeld Beste voorstel of Mijn berichten) of in e-mailcommunicatie die door eBay wordt beheerd. Dit geldt ook voor alle soorten content die gebruikers op eBay plaatsen, zoals aanbiedingen, feedback en recensies. eBay kan berichten die via eBay en tussen gebruikers worden verzonden, controleren op fraude, misbruik, spam en andere overtredingen van het eBay-beleid.

Alle activiteiten op eBay moeten in overeenstemming zijn met dit beleid, de eBay-gebruikersovereenkomst en alle toepasselijke wetten, evenals met de rechten van derden. Als dit niet gebeurt, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: het verwijderen van de aanbieding of andere inhoud, het geven van een waarschuwing, het beperken van activiteiten of het opschorten van het account.

We hebben alleen controle over de communicatie als die plaatsvindt via eBay. Bovendien heeft dit beleid geen betrekking op bijdragen in discussieforums van eBay - nieuw venster of tabblad. We hebben echter wel een beleid voor community-inhoud.

Wat zijn de richtlijnen?

Spam (e-mail)

We staan onze leden niet toe elkaar spam te sturen. 'Spam' is een e-mail (of deel van een e-mail) die ongevraagd en van commerciële aard is.

Ongevraagd wil zeggen dat de persoon die het bericht heeft ontvangen, er niet om heeft gevraagd. Commercieel wil zeggen dat in het bericht de koop, verkoop of verhandeling van goederen of services wordt besproken.

Enkele voorbeelden van spam zijn:

 • Ongevraagde e-mailaanbiedingen die naar potentiële kopers worden verzonden
 • E-mailberichten die naar een lid op een mailinglist worden verzonden, zonder de voorafgaande toestemming van dit lid
 • Uitnodigingen voor een mailinglijst die geen verband houden met uw eBay-winkel
 • Aanbiedingen om objecten buiten eBay om te kopen of verkopen
 • E-mail die via eBay-berichten (of functies zoals de link Contact opnemen met lid) is verzonden en die ongevraagde commerciële aanbiedingen bevat
 
Not allowed Niet toegestaan
 • Voorstellen om objecten buiten eBay om te kopen of verkopen
 • Berichten die e-mailadressen, telefoonnummers, links naar sociale media of accounts, contactgegevens of gebruikersnamen bevatten
 • Berichten die links of webadressen bevatten
 • E-mail en websites die doen alsof ze van eBay zijn: sommige leden hebben gemeld dat ze in e-mailberichten die van eBay afkomstig lijken te zijn, worden gevraagd om persoonlijke gegevens. Meer weten over het herkennen van nepwebsites die zich voordoen als eBay en het melden van spoofberichten?
 • Verkopers mogen in de aanbieding of op winkelpagina's geen rechtstreekse e-mailadressen vermelden of ernaar linken (kopers kunnen in plaats daarvan de functie 'Een vraag stellen' onderaan de objectbeschrijving gebruiken om e-mail naar de verkoper te sturen)

Als u spam van een ander eBay-lid hebt ontvangen, stuur dit dan door naar spoof@ebay.com.

Als u een waarschuwing wegens het schenden van ons spambeleid hebt ontvangen en u van oordeel bent dat dit onterecht was, of als uw account is geschorst vanwege een schending van ons spambeleid en u hier meer over wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.

 

Dreigementen

Het dreigen met fysiek geweld op welke manier ook, waaronder via e-mail of op onze openbare forums (zoals onze discussieforums, groepen en andere communityonderdelen), wordt niet getolereerd.

Voorbeeld: "Als ik morgen niets van u hoor over het object dat ik heb gekocht, kom ik naar uw huis en breek ik uw benen".

Als u wordt bedreigd, meld dit dan bij de lokale autoriteiten. U kunt ook uw plaatselijke telefoonmaatschappij op de hoogte stellen als u telefonisch bent bedreigd of de internetprovider van het andere lid als u via e-mail bent bedreigd.

Ongepast en beledigend taalgebruik

Leden mogen geen ongepaste of beledigende taal gebruiken in hun communicatie met andere leden via eBay.

 

Feedbackcommentaar met ongepaste inhoud

Allowed Verwijderbaar

Deze typen feedbackcommentaar kunnen worden verwijderd:

 • Feedback die persoonlijke gegevens over een ander lid bevat, zoals het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres of de echte naam van een lid. We kunnen ook feedback verwijderen die kan worden gebruikt om persoonlijke gegevens over een ander lid te verkrijgen, zoals een trackingnummer voor verzending
 • Feedback die geen verband houdt met een verkoop, zoals een commentaar, reactie of vervolgopmerking over een andere verkoop
 • Feedback met politieke, godsdienstige, maatschappelijke of andere opmerkingen die geen echte commentaar over een verkoop geven
 • Feedback met godslasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik of commentaar dat pornografisch materiaal of fysieke bedreigingen bevat
 • Negatieve feedbackcommentaren die een positieve beoordeling direct tegenspreken. (Wanneer het commentaar door de verkoper wordt geplaatst. Dergelijk tegenstrijdig commentaar is niet verwijderbaar als het door de koper is gegeven.)
 • Feedback met links of reclame die kopers ertoe aanzetten om buiten eBay te kopen
 • Feedback met verwijzingen naar onderzoeken van derden, waaronder de politie, of onderzoeken van eBay
 
Not allowed Niet verwijderbaar

Deze typen feedbackcommentaar worden niet verwijderd:

 • Feedbackcommentaar met beledigend taalgebruik zoals "bedrieger", "leugenaar", "valsspeler", "oplichter" of "zwendelaar". Hoewel dit soort commentaar sterk wordt afgeraden, wordt het niet verwijderd, tenzij het ook andere, niet toegestane inhoud bevat
 • Feedbackcommentaar met URL's of links naar eBay.com
 

Aanvullende informatie

Uw e-mailadres en andere contactgegevens kunnen worden doorgegeven naar de andere partij wanneer deze betrokken is bij een succesvolle eBay-transactie met u. We onderzoeken meldingen van misbruik van deze gegevens en ondernemen actie. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Waarom heeft eBay dit beleid?

Communicatie tussen leden is een belangrijk onderdeel van het kopen of verkopen op eBay, en we willen deze zo open mogelijk houden. Maar het is belangrijk dat onze leden zich veilig voelen en geen ongewenste e-mail of aanbiedingen van andere leden ontvangen.

Was dit artikel nuttig?