5 min artikel

Beleid voor communicatie met andere leden

Veelgestelde vragen

Controleert eBay berichten van leden?

Soms controleren we berichten die tussen leden worden verzonden op fraude, misbruik, spam en andere beleidsovertredingen.

We begrijpen dat leden communicatie mogelijk privé willen houden, maar als u contact met leden opneemt via andere kanalen dan eBay, kunnen we niet helpen als er problemen optreden.

 

Deelt eBay persoonlijke e-mailadressen?

In de meeste gevallen delen we persoonlijke e-mailadressen van kopers niet. We vervangen e-mailadressen door aliassen voor kopers en verkopers om persoonlijke contactgegevens te verbergen. Tijdens de communicatie lijkt uw e-mailadres op 63ae59ac280fe0fa69@members.ebay.com en de e-mail wordt verzonden via ons beveiligde platform.

 

Overzicht van het beleid

Leden kunnen berichten naar elkaar verzenden via eBay. We moedigen open communicatie tussen onze leden aan, maar staan leden niet toe deze opties te gebruiken om spam, voorstellen om buiten eBay om te kopen of te verkopen, dreigementen of ongepast of beledigend taalgebruik te verzenden. We staan ook niet toe dat leden e-mailadressen, telefoonnummers of andere contactgegevens, fysieke adressen, webadressen of links aanbieden, vermelden of vragen binnen de berichtensystemen van eBay (bijvoorbeeld Beste voorstel of Mijn berichten) of in e-mailcommunicatie die door eBay wordt beheerd. eBay kan berichten die door eBay en tussen gebruikers worden verzonden, controleren op fraude, misbruik, spam en andere overtredingen van het eBay-beleid.

Activiteiten die niet in overeenstemming zijn met eBay-beleid, kunnen leiden tot uiteenlopende acties, zoals annulering van aanbiedingen, verlaging van de positie van uw aanbiedingen in zoekresultaten, gehele of gedeeltelijke blokkering van uw berichten/communicatie met andere leden (inclusief verwijderen of verbergen van al dergelijke communicatie of een deel ervan), verlaging van uw verkopersbeoordeling, koop- of verkoopbeperkingen, aangifte bij autoriteiten en accountschorsing. Alle betaalde of te betalen kosten met betrekking tot aanbiedingen of accounts waarvoor we actie ondernemen, worden niet terugbetaald of op een andere manier gecrediteerd op uw account.

We hebben alleen controle over de communicatie als die plaatsvindt via eBay. Bovendien worden posts op eBay-discussieforums niet gedekt door dit beleid. We hebben echter wel een beleid voor discussieforums.

Wat zijn de richtlijnen?

Spam (e-mail)

We staan onze leden niet toe elkaar spam te sturen. 'Spam' is een e-mail (of deel van een e-mail) die ongevraagd en van commerciële aard is.

Ongevraagd wil zeggen dat de persoon die het bericht heeft ontvangen, er niet om heeft gevraagd. Commercieel wil zeggen dat in het bericht de koop, verkoop of verhandeling van goederen of services wordt besproken.

Enkele voorbeelden van spam zijn:

 • Ongevraagde e-mailaanbiedingen die naar potentiële kopers worden verzonden
 • E-mailberichten die naar een lid op een mailinglist worden verzonden, zonder de voorafgaande toestemming van dit lid
 • Uitnodigingen voor een mailinglijst die geen verband houden met uw eBay-winkel
 • Ongevraagde voorstellen om buiten eBay om te kopen of te verkopen
 • E-mail die via eBay-berichten (of functies zoals de link Contact opnemen met lid) is verzonden en die ongevraagde commerciële aanbiedingen bevat
Niet toegestaan Niet toegestaan
 • Voorstellen om objecten buiten eBay om te kopen of verkopen
 • Berichten die e-mailadressen, telefoonnummers, links naar sociale media, contactgegevens of gebruikersnamen bevatten
 • Berichten die links of webadressen bevatten
 • E-mail en websites die doen alsof ze van eBay zijn: sommige leden hebben gemeld dat ze in e-mailberichten die van eBay afkomstig lijken te zijn, worden gevraagd om persoonlijke gegevens. Lees meer over hoe u valse eBay-websites (spoofsites) herkent en hoe u spoofberichten meldt
 • Verkopers mogen in de aanbieding of op winkelpagina's geen rechtstreekse e-mailadressen vermelden of ernaar linken (kopers kunnen in plaats daarvan de functie 'Een vraag stellen' onder aan de objectbeschrijving gebruiken om e-mail naar de verkoper te sturen)

Als u spam van een ander eBay-lid hebt ontvangen, stuur dit dan door naar spoof@ebay.com.

Als u een waarschuwing wegens het schenden van ons spambeleid hebt ontvangen en u van oordeel bent dat dit onterecht was, of als uw account is geschorst vanwege een schending van ons spambeleid en u hier meer over wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.

 

Dreigementen

Het dreigen met fysiek geweld op welke manier dan ook, waaronder via e-mail of op onze openbare prikborden (zoals onze discussieforums, het Antwoordcentrum en andere communityonderdelen), wordt niet getolereerd.

Voorbeeld: "Als ik morgen niets van u hoor over het object dat ik heb gekocht, kom ik naar uw huis en breek ik uw benen".

Als u wordt bedreigd, meld dit dan bij de lokale autoriteiten. U kunt ook uw plaatselijke telefoonmaatschappij op de hoogte stellen als u telefonisch bent bedreigd of de internetprovider van het andere lid als u via e-mail bent bedreigd.

 

Ongepast en beledigend taalgebruik

Leden mogen geen ongepaste of beledigende taal gebruiken in hun communicatie met andere leden via eBay.

 

Feedbackcommentaar met ongepaste inhoud

Verwijderbaar Verwijderbaar

Deze typen feedbackcommentaar kunnen worden verwijderd:

 • Feedback die persoonlijke gegevens over een ander lid bevat, zoals het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres of de echte naam van een lid. We kunnen ook feedback verwijderen die gebruikt kan worden om persoonlijke gegevens over een ander lid te verkrijgen, zoals een trackingnummer voor verzending
 • Feedback die geen verband houdt met een verkoop, zoals een commentaar, reactie of vervolgopmerking over een andere verkoop
 • Feedback met politieke, godsdienstige, maatschappelijke of andere opmerkingen die geen echte commentaar over een verkoop geven
 • Feedback met godslasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik of commentaar dat pornografisch materiaal of fysieke bedreigingen bevat
 • Negatieve feedbackcommentaren die een positieve beoordeling direct tegenspreken. (Wanneer het commentaar door de verkoper wordt geplaatst. Dergelijk tegenstrijdig commentaar is niet verwijderbaar als het door de koper is gegeven.)
 • Feedback met links of reclame die kopers ertoe aanzetten om buiten eBay te kopen
 • Feedback met verwijzingen naar onderzoeken van gerechtelijke instanties of van eBay of PayPal
 
Niet verwijderbaar Niet verwijderbaar

Deze typen feedbackcommentaar worden niet verwijderd:

 • Feedbackcommentaar met beledigend taalgebruik zoals "bedrieger", "leugenaar", "valsspeler", "oplichter" of "zwendelaar". Hoewel dit soort commentaar sterk wordt afgeraden, wordt het niet verwijderd, tenzij het ook andere, niet toegestane inhoud bevat
 • Feedbackcommentaar met URL's of links naar eBay.com
 

Aanvullende informatie

Uw e-mailadres en andere contactgegevens kunnen worden doorgegeven wanneer een lid betrokken is bij een succesvolle eBay-transactie met u. We onderzoeken meldingen van misbruik van deze gegevens en ondernemen actie. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Waarom heeft eBay dit beleid opgesteld?

Communicatie tussen leden is een belangrijk onderdeel van het kopen of verkopen op eBay, en we willen deze zo open mogelijk houden. Maar het is belangrijk dat onze leden zich veilig voelen en geen ongewenste e-mail van andere leden ontvangen.

Was dit artikel nuttig?