Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

De feedback bekijken die een bepaald lid heeft gegeven over anderen


Naast de feedback die een lid heeft gekregen kan het ook nuttig zijn om de feedback die een lid voor anderen heeft gegeven te bekijken. Zo krijgt u een beter beeld van uw handelspartner.

De feedback bekijken die een bepaald lid heeft gegeven over anderen

Feedback bekijken die een lid voor anderen heeft gegeven:
  1. Ga naar het feedbackprofiel van het lid door te klikken op het getal dat naast de gebruikersnaam tussen haakjes staat.

  2. Klik op het tabblad Feedback gegeven voor anderen.

Tips voor het bekijken van de feedback die een lid heeft gegeven

Als u de feedback die een lid voor anderen heeft gegeven, wilt bekijken, zijn er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden:

  • Hoe goed heeft het lid met andere leden samengewerkt?

  • Hoe heeft het lid eventuele conflicten opgelost?

  • Lijkt sommig commentaar van vergeldende aard?

  • Is het lang geleden dat eventuele negatieve gebeurtenissen hebben plaatsgevonden?

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons