Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Transactieproblemen oplossen

Indien u ooit een probleem hebt met een verkoop, helpt eBay u graag met richtlijnen, regelingen en diensten om een zo goed mogelijke oplossing te vinden.

Opmerking: geschillen wegens onbetaald object worden anders behandeld dan de andere geschillen van Transactieproblemen oplossen. Gebruik de procedure voor onbetaalde objecten  als u een verkoper bent waarvan de koper niet heeft betaald of als u een koper bent die op de hoogte is gebracht van een geschil wegens onbetaald object.

Indien u een ander probleem hebt zoals een probleem met feedback of identiteitsfraude, gebruik dan de links Contacteer ons op de hulppagina's in plaats van Transactieproblemen oplossen.

Probeer te communiceren met uw handelspartner

Een snelle en vlotte communicatie tussen de koper en de verkoper leidt vaak tot de beste oplossingen. Onze tips om te communiceren met uw handelspartner helpen u problemen zo snel en zo eenvoudig mogelijk op te lossen.

Transactieproblemen oplossen

Indien u niet tot een oplossing komt met uw handelspartner, kunt u een geschil openen via de pagina Transactieproblemen oplossen. eBay contacteert uw handelspartner en helpt u beiden bij het bespreken, opvolgen en oplossen van uw geschil.

Als koper kunt u met de volgende situaties terecht op de pagina Transactieproblemen oplossen:

 • U betaalt voor een object en ontvangt het ook, maar het wijkt sterk af van de beschrijving in de aanbieding. De aanbieding zegt bijvoorbeeld dat het object nieuw is maar het ziet er versleten uit of de aanbieding zegt dat het om een boek gaat maar u krijgt een dvd.

 • U hebt betaald voor een object maar u hebt het niet ontvangen.

 • Indien u met PayPal hebt betaald hebt, gebruik dan het PayPal-klachtencentrum. Mogelijk is uw aankoop gedekt door de Kopersbescherming van PayPal. U kunt uw geschil op PayPal ook raadplegen via de eBay-pagina Transactieproblemen oplossen.

Als verkoper kunt u met de volgende situaties terecht op de pagina Transactieproblemen oplossen:

Timing is belangrijk

Indien iemand een geschil opent waarbij u betrokken bent, is het van groot belang dat u snel reageert en samenwerkt met uw handelspartner om het probleem op te lossen. Voor de meeste problemen is er een bepaalde periode waarbinnen geschillen geopend kunnen worden, bepaalde kosten gecrediteerd kunnen worden, of om in aanmerking te komen voor kopersbescherming. U ontvangt deze informatie wanneer u een geschil opent.

Indien u de problemen van uw handelspartner niet aanpakt of niet reageert binnen de opgegeven termijn, kan het probleem doorgegeven worden aan ons team Regels en Veiligheid.

 • Als u een koper bent, hebt u 4 dagen om te betalen voor een onbetaald object van zodra u hiervan op de hoogte bent gebracht. Als u niet reageert, kan een onbetaald object geregistreerd worden op uw account, wat kan leiden tot de beperking of schorsing van uw account.

 • Als u een verkoper bent, hebt u 10 dagen de tijd om te reageren op een geschil wegens niet-ontvangen object of wegens object dat niet overeenstemt met de beschrijving in de aanbieding.

Opmerking: als u niet meteen meer weet om welk object het gaat in het geschil, klikt u op Gekocht object bekijken om naar de beschrijving te gaan van het object dat werd gekocht.

Reageren op de correcte versie van de aanbieding

Het is mogelijk dat de verkoper meer dan één versie van een aanbieding heeft geplaatst. Om zeker te zijn dat uw geschil over de correcte versie gaat, klikt u op Beschrijving gekocht object bekijken in het vak Objectgegevens.

Reageren op een geschil

Reageren op een geschil:

 1. Uw handelspartner opent een geschil via de pagina Transactieproblemen oplossen.

 2. U ontvangt een e-mail van eBay met een beschrijving van het geschil.

 3. Lees over het geschil en klik op Nu reageren.

 4. De pagina "Transactieproblemen oplossen - Details" verschijnt. Vul uw gegevens in en klik op Antwoord verzenden.

 5. U ontvangt een bevestiging dat uw reactie naar uw handelspartner werd verstuurd.

 6. Blijf communiceren tot het probleem is opgelost.

  • Om uzelf, uw handelspartner en eBay te helpen om uw communicatie bij te houden, mag u enkel reageren volgens de instructies in de e-mailberichten via Transactieproblemen oplossen.

 7. Volg het geschil op op de pagina Transactieproblemen oplossen

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons