Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Een beste voorstel doen

 


Met Beste voorstel kunt u de verkoper een prijs voorstellen die u voor het object wilt betalen. De verkoper kan uw voorstel accepteren of afwijzen, of een tegenvoorstel met een andere prijs doen.

Een beste voorstel doen

U kunt een beste voorstel doen voor aanbiedingen die de knop Voorstel doen bevatten

Nadat u een object hebt gevonden dat u wilt kopen en waarvoor de verkoper een beste voorstel accepteert, kunt u als volgt een voorstel doen:

Om uw beste voorstel te verzenden:
 1. Kies Voorstel doen.

 2. Voer uw voorstel in. Als u wilt, kunt u een bericht aan de verkoper toevoegen.

 3. Selecteer Voorstel bekijken.

 4. Op de volgende pagina kan u worden gevraagd om uw betalings- en verzendgegevens te bevestigen. Selecteer Wijzigen als u gegevens moet toevoegen of wijzigen.

 5. Selecteer Voorstel verzenden.

Als u het object aan uw volglijst hebt toegevoegd, kunt u ook Beste voorstel doen selecteren naast het object in uw volglijst.

Opmerking: Wanneer u een voorstel doet, verbindt u zich ertoe het object te kopen als uw voorstel wordt geaccepteerd. Als u uw betalingsmethode hebt ingevoerd toen u het voorstel deed, kan de prijs bij u in rekening worden gebracht als de verkoper uw voorstel accepteert.

Aanbiedingen met Beste voorstel zoeken

Niet alle aanbiedingen bieden de mogelijkheid om een voorstel te doen, maar u kunt uw zoekresultaten filteren op verkopers die voorstellen accepteren.

Wanneer u het object zoekt dat u wilt kopen, kunt u boven in de zoekresultaten Accepteert voorstellen selecteren om aanbiedingen met Beste voorstel te zien.

U kunt ook aanbiedingen met Beste voorstel vinden via Uitgebreid zoeken:
 1. Voer uw trefwoorden in.

 2. Ga naar Resultaten weergeven en vink Beste voorstel aan.

 3. Selecteer Zoeken.

Wat gebeurt er nadat u een voorstel hebt gedaan?

De verkoper heeft de tijd om uw voorstel te accepteren of af te wijzen totdat dit verloopt. Hij of zij kan ook een andere prijs voorstellen. Als de verkoper niet binnen die tijd antwoordt of als de aanbieding afloopt voordat de verkoper heeft geantwoord, verloopt uw voorstel.

Als de verkoper antwoordt, kan deze het volgende doen:

 • Uw voorstel accepteren: net zoals bij alle andere verkopen op eBay bent u verplicht het bedrag te betalen dat u hebt voorgesteld. Directe betaling is niet vereist wanneer de optie Beste voorstel in een aanbieding wordt gebruikt, tenzij u is gevraagd uw betalingsmethode te bevestigen toen u het voorstel deed.

 • Uw voorstel afwijzen: u kunt nog een voorstel doen (maximaal vijf voor de meeste objecten en tien in de meeste voertuigrubrieken).

 • Een tegenvoorstel doen: de verkoper kan een andere prijs voorstellen. U kunt het tegenvoorstel accepteren of afwijzen, of u kunt verder onderhandelen door een nieuw voorstel aan de verkoper te doen

Opmerking: Uw voorstel geldt alleen voor de objectprijs. Verzendkosten en alle overige voorwaarden in de aanbieding van de verkoper blijven hetzelfde.

Een beste voorstel annuleren

Wanneer u een Beste voorstel of een tegenvoorstel doet, gaat u ermee akkoord het object te kopen als de verkoper het voorstel accepteert. Als u zich echter hebt vergist toen u het voorstel of tegenvoorstel deed, kunt u het in bepaalde gevallen intrekken of annuleren.

U kunt een Beste voorstel of tegenvoorstel in de volgende gevallen intrekken:

 • U hebt per ongeluk een verkeerd voorstelbedrag ingevoerd. (U hebt bijvoorbeeld een voorstel van $ 99,95 ingediend in plaats van $ 9,95.)

 • De beschrijving van het object is ingrijpend veranderd sinds u het voorstel hebt gedaan

 • U kunt geen contact opnemen met de verkoper

Naast het bovenstaande is timing ook belangrijk. U kunt een voorstel in de volgende gevallen intrekken:

 • Het duurt nog minstens 12 uur voordat de aanbieding afloopt

 • De aanbieding loopt over minder dan 12 uur af en het is minder dan een uur geleden dat u uw recentste voorstel hebt gedaan

U kunt uw voorstel niet intrekken als:

 • De verkoper heeft uw voorstel al geaccepteerd of afgewezen of heeft u een tegenvoorstel gestuurd

 • U hebt al 5 voorstellen in een bepaalde rubriek gedaan

Als u de eBay-desktopsite gebruikt, kunt u een Beste voorstel of een tegenvoorstel als volgt intrekken als het aan de bovenstaande vereisten voldoet:
 1. Ga in Mijn eBay naar Biedingen/Voorstellen.

 2. Zoek het voorstel dat u wilt intrekken.

 3. Selecteer Voorstel bekijken en vervolgens Voorstel intrekken.

U kunt uw voorstel ook op de objectpagina annuleren door Voorstel bekijken en vervolgens Voorstel intrekken te selecteren. Als u een mobiele browser of de eBay-app gebruikt, ga dan naar het annuleringsformulier voor Beste voorstel om uw voorstel in te trekken.

Tip: Als u een verkoper bent, kunt u een tegenvoorstel intrekken via de pagina Voorstellen beheren. Open het object, selecteer Voorstellen beheren, selecteer het tegenvoorstel dat u wilt intrekken en selecteer vervolgens Intrekken. U kunt ook toegang tot de pagina Voorstellen beheren krijgen vanuit de Verkopershub of het gedeelte Verkopen in Mijn eBay.

Tips voor voorstellen

Wanneer u in een object geïnteresseerd bent en een bepaalde prijs in gedachten hebt, kunt u de kans dat de verkoper uw voorstel accepteert, vergroten door een strategie te hanteren. Hier zijn enkele tips voor voorstellen:

 • Wees redelijk: verkopers die voorstellen accepteren, zijn flexibel met de prijs en nemen redelijke voorstellen meestal in overweging.

 • Voeg een bericht voor de verkoper toe: een vriendelijk, persoonlijk bericht kan u helpen het object voor de gewenste prijs te krijgen. Ga naar de optie Bericht aan verkoper toevoegen wanneer u het voorstel invoert.

 • Controleer de oorspronkelijke aanbiedingsdatum van het object: als het al langere tijd wordt aangeboden, is de verkoper mogelijk flexibeler met de prijs.

 • Gebruik uw beste voorstellen goed: voor de meeste rubrieken kunt u maximaal vijf voorstellen doen. Verlopen, afgewezen en ingetrokken voorstellen tellen allemaal mee voor deze limiet.

Reageren op een voorstel van een verkoper

Als u een object volgt of aan uw winkelwagentje toevoegt, kan de verkoper u een speciaal voorstel voor dat object sturen. Als u een voorstel ontvangt, ontvangt u een e-mail en een bericht in Mijn eBay. U ontvangt ook een bericht op uw telefoon als u de app hebt geïnstalleerd en berichten hebt ingeschakeld. Als u in dit bericht Voorstel bekijken selecteert, kunt u het voorstel bekijken en erop reageren.

Als u het voorstel wilt accepteren, selecteert u Voorstel accepteren en betaalt u om de aankoop te voltooien. Als u niet geïnteresseerd bent in het voorstel, selecteert u Voorstel afwijzen.

U kunt ook een tegenvoorstel doen als u wilt onderhandelen over een betere prijs. Dat gaat als volgt:
 1. Selecteer Een tegenvoorstel doen.

 2. Voeg uw bedrag toe (dit is exclusief verzendkosten).

 3. Als u wilt, kunt u een bericht voor de verkoper toevoegen.

 4. Selecteer Controleren en vervolgens Verzenden.

De verkoper kan uw tegenvoorstel vervolgens accepteren of afwijzen, of u een tegenvoorstel sturen. U kunt maximaal vijf tegenvoorstellen naar de verkoper sturen.

Elk voorstel is 24 uur geldig of totdat een voorstel wordt geaccepteerd, waarbij de eerste gebeurtenis geldt. Bij een aanbieding van één object gaat het object naar de eerste koper die het voorstel accepteert. Bij een aanbieding met meerdere objecten kunnen kopers het voorstel blijven accepteren totdat alle objecten in de aanbieding zijn verkocht of het voorstel verloopt.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons