Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Uw account herstellen

Hoe uw account herstellen

U dient maandelijks te betalen als uw rekeningsaldo 1,00 euro of meer bedraagt. Als uw account geschorst is omdat er achterstallige betalingen zijn, kunt u deze herstellen door een eenmalige betaling uit te voeren.

Volg deze instructies om de betalingspagina te openen.

  1. Ga naar Mijn eBay.

  2. Klik op de tab Account.

  3. Klik in het gedeelte Betalingsmehoden voor verkoopkosten op de link Eenmalige betaling.

Als uw account nog steeds geschorst is

Uw account wordt normaal automatisch hersteld wanneer u een eenmalige betaling uitvoert voor het achterstallige bedrag. Als uw account na uw betaling geschorst blijft:

  1. Controleer of uw account niet geschorst is omwille van een andere reden. Ga naar Mijn eBay en controleer uw berichten.

  2. Als er geen problemen meer zijn met uw account, neem dan contact met ons op om de schorsing te herbekijken.

Als uw automatische betalingsmethode verouderd is

Gewoonlijk wanneer een account geschorst wordt wegens wanbetaling, is dit omdat de automatische betalingsmethode van de verkoper in het bestand verouderd is of onlangs werd afgewezen. Zodra u voor uw account een eenmalige betaling hebt uitgevoerd, kunt u best uw automatische betalingsmethode bijwerken.

Regels en beleid

Als uw account achterstallig is, is het mogelijk dat u incassokosten aangerekend krijgt. Er wordt iedere maand 15% rente (of het hoogste wettelijk toegestane bedrag, als dit lager is) aangerekend. Deze kosten worden maandelijks op de factuurdatum in rekening gebracht.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons