Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Mijn eBay aanpassen

U kunt Mijn eBay aanpassen en kiezen welke informatie u wilt weergeven. U kunt informatie groeperen in aangepaste lijsten, objecten of volledige gedeelten toevoegen of verwijderen, elementen van plaats veranderen, kleuren wijzigen en nog veel meer. U kunt deze opties gebruiken om Mijn eBay er precies zo te laten uitzien en werken als u wilt.

Mijn eBay slaat uw voorkeuren op, maar u kunt wijzigingen aanbrengen wanneer u maar wilt.

Een aantal manieren waarop u Mijn eBay kunt aanpassen:

De informatie kiezen die u in Mijn eBay wilt zien

U bepaalt zelf wat u in Mijn eBay te zien krijgt door gedeelten volledig of gedeeltelijk te verbergen:

 • Gedeelten volledig verbergen Wanneer u eBay uitsluitend gebruikt om te kopen, kunt u het gedeelte Verkopen verbergen.

 • Bepaalde delen van een gedeelte verbergen In het gedeelte Kopen kunt u bijvoorbeeld alleen de objecten weergeven die u volgt en waarvoor u de hoogste bieder bent en niet-gewonnen objecten verbergen.

Lijsten maken met objecten uit verschillende gedeelten

U kunt objecten, zoekopdrachten en verkopers uit de verschillende gedeelten van Mijn eBay samenvoegen in aangepaste lijsten en elke lijst een naam naar keuze geven. Zo kunt u objecten uit de gedeelten Volgen, Actief en Gewonnen in een lijst samenbrengen en deze de naam “verjaardagsgeschenken voor mama" geven. U kunt tot 100 verschillende lijsten maken, elk met een onbeperkt aantal objecten.

Een lijst maken of bewerken:
 1. Selecteer een object of een opgeslagen zoekopdracht die u aan een lijst wilt toevoegen.

 2. Klik in het menu Acties op de link Toevoegen aan lijst.

 3. Er verschijnt een menuvenster. Vink het selectievakje naast een lijst aan of maak een nieuwe lijst.

 4. Klik op Opslaan.

 5. U ontvangt een bevestigingsbericht.

U kunt een object aan meerdere lijsten toevoegen door meerdere selectievakjes aan te vinken. U kunt meerdere nieuwe lijsten maken door de namen van de lijsten met een komma van elkaar te scheiden.

De naam van een lijst kan tot 50 tekens lang zijn en mag hoofdletters, kleine letters, cijfers, spaties of andere symbolen bevatten. Alleen de volgende tekens zijn niet toegestaan:

\ / : * ? “ < > | , 

Uw lijsten weergeven en gebruiken:

Om uw lijsten weer te geven, klikt u op de link Lijsten in het gedeelte Lijsten van de overzichtspagina van Mijn eBay.

Om een volledige aanbieding weer te geven of een opgeslagen zoekopdracht uit te voeren, selecteert u het object of de titel van de zoekopdracht in uw lijst.

Opmerking: objecten in lijsten kunnen ook weergegeven en bewerkt worden in het gedeelte in Mijn eBay waarin ze voorkomen.

Aanduiden welke gegevens u wilt zien

U kunt beslissen of u alleen de basisinformatie over objecten die u koopt of verkoopt wilt weergeven, zoals de titel en de prijs van het object, of alle gegevens, zoals een afbeelding van het object, de verzendkosten ervan, enz. Als u geen selectie maakt, geeft eBay automatisch alleen de basisinformatie weer.

Om kolommen met informatie toe te voegen aan een gedeelte of om ze te verwijderen:
 1. Klik op de link Aanpassen van het gedeelte dat u wilt wijzigen.

 2. Selecteer "Alleen basisgegevens" of "Alle gegevens" in het keuzemenu.

 3. Klik op Opslaan.

Tip: u kunt per gedeelte selecteren welke gegevens u wilt weergeven. Volg hiervoor bovenstaande stappen.

Het aantal objecten in een gedeelte wijzigen

U kunt het maximumaantal objecten instellen dat u in een bepaald gedeelte wilt zien. Standaard is dit 10 objecten.

Opmerking: u kunt maximum 25 objecten per gedeelte weergeven in het overzicht. In elk gedeelte van Mijn eBay kunt u tot 200 objecten weergeven.

Het maximumaantal objecten in een gedeelte wijzigen:
 1. Selecteer het maximumaantal objecten dat u per pagina wilt weergeven in het menu Objecten per pagina onderaan de pagina.

 2. De pagina wordt vernieuwd om maximum dat aantal objecten weer te geven.

Opmerkingen in een gedeelte toevoegen, bewerken of verwijderen

U kunt in Mijn eBay opmerkingen toevoegen aan uw objecten, opgeslagen verkopers, opgeslagen winkels of opgeslagen zoekopdrachten.

Als u een opmerking toevoegt aan een object in het gedeelte Volgen, Actief, Gewonnen, Niet gewonnen, Gepland, Verkocht of Onverkocht, blijft deze opmerking bewaard tijdens de hele aankoop- of verkoopprocedure. Als u bijvoorbeeld een opmerking toevoegt aan een object waarop u aan het bieden bent en dat u nadien wint, wordt de opmerking ook bewaard wanneer het object verplaatst wordt naar het gedeelte Gewonnen. Alleen u kunt uw opmerkingen bekijken. Nadat u een opmerking hebt toegevoegd, kunt u ze bewerken of verwijderen.

U kunt geen opmerkingen toevoegen als u Mijn eBay als bezoeker gebruikt.

Opmerkingen toevoegen

Een opmerking aan een object toevoegen:
 1. Vink in een van bovenstaande gedeelten van Mijn eBay het selectievakje aan naast het object waaraan u een opmerking wilt toevoegen.

 2. Klik op Opmerking toevoegen.

 3. Typ in het vakje Mijn opmerking uw opmerking (tot 250 tekens) en klik op Opslaan.

Een opmerking toevoegen aan een opgeslagen verkoper, winkel of zoekopdracht:
 1. Klik op Opgeslagen zoekopdrachten of Opgeslagen verkopers onder Lijsten in de linkerkolom.

 2. Zoek de verkoper, winkel of zoekopdracht waaraan u een opmerking wilt toevoegen.

 3. Klik op het pictogram Opmerking toevoegen.

 4. Voeg uw opmerking toe en klik op Opslaan.

Een opmerking bewerken

U kunt elke opmerking bewerken die u hebt toegevoegd.

Een opmerking bewerken:
 1. Ga naar de pagina met uw opmerking.

 2. Klik op de link Bewerken naast de opmerking. Opmerking: bij opgeslagen zoekopdrachten en verkopers plaatst u de muis op de opmerking en klikt u op het potloodpictogram.

 3. In het tekstvakje Mijn opmerking bewerkt u de opmerking zoals u wilt, vervolgens klikt u op Opslaan.

Een opmerking verwijderen

U kunt elke opmerking die u hebt toegevoegd verwijderen.

Een opmerking verwijderen:
 1. Ga naar de pagina met uw opmerking.

 2. Klik op de link Bewerken naast de opmerking.Opmerking: bij opgeslagen zoekopdrachten en verkopers plaatst u de muis op de opmerking en klikt u op het vuilbakpictogram.

 3. Klik op de link Verwijderen.

Objecten in een gedeelte sorteren

U kunt de objecten in een gedeelte van Mijn eBay op verschillende manieren sorteren. Misschien wilt u de objecten die u verkoopt, sorteren volgens de huidige prijs. Of misschien wilt u de objecten waarop u hebt geboden, sorteren volgens het tijdstip waarop de aanbiedingen aflopen.

Informatie in een lijst sorteren:
 1. Klik op de pijl omlaag in het keuzemenu Sorteren op

 2. Selecteer de manier waarop u uw lijst wilt sorteren

Objecten in het gedeelte worden in oplopende volgorde gesorteerd. Als u bijvoorbeeld sorteert op Resterende tijd: eerst afgelopen, wordt het object dat eerst afloopt eerst vermeld. Als u de objecten die u gekocht maar nog niet betaald hebt bovenaan wilt zien verschijnen, selecteer dan Gewonnen: nog niet betaald weergeven.

U kunt de objecten ook sorteren aan de hand van de pictogrammen bovenaan de lijst. Als u bijvoorbeeld gekochte objecten wilt sorteren om te zien welke nog niet betaald zijn, klikt u op het het pictogram. Om de objecten weer te geven waarover nog geen feedback gegeven werd, klikt u op het pictogram Feedback.

Objecten in een gedeelte filteren

In vele gedeelten kunt u de objecten in een lijst filteren. In de lijst met objecten die u volgt, kunt u bijvoorbeeld alleen actieve aanbiedingen weergeven, alleen afgelopen aanbiedingen of alle aanbiedingen.

Informatie in een lijst filteren:
 1. Klik op de pijl omlaag in het keuzemenu Weergave

 2. Selecteer de manier waarop u uw lijst wilt filteren

Het aantal tussen haakjes is het aantal objecten dat u zult zien als u die filter selecteert. Als het aantal gelijk is aan 0, kunt u deze filter niet gebruiken. Als u een object toevoegt of verwijdert en ziet dat het aantal objecten toch niet verandert, dient u de pagina te vernieuwen.

Objecten verwijderen en opnieuw toevoegen

U kunt een object verwijderen uit een gedeelte in Mijn eBay door het selectievakje naast het object aan te vinken en op Verwijderen te klikken.

Opmerking: in de lijst met gevolgde aanbiedingen, heet de button Definitief verwijderen.

Om een verwijderd object te herstellen, klikt u op de link Verwijderd onder Kopen of Verkopen (naargelang wat van toepassing is) in de linkerkolom. Selecteer de verwijderde objecten of objecten die u wilt herstellen en klik op Verwijderen ongedaan maken.

Opmerking: wanneer een object verwijderd is uit de lijst met gevolgde objecten, kan het niet hersteld worden.

Kleuren kiezen voor de verschillende gedeelten.

Gebruik contrasterende kleurenpatronen om uw activiteiten te laten opvallen. Zo kunt u geel kiezen voor Volgen en groen voor Kopen. Om de kleur van een gedeelte te wijzigen, klikt u op het keuzemenu Bewerken in dat gedeelte.

Gedeelten verplaatsen

U kunt gedeelten verplaatsen en Mijn eBay naar keuze organiseren. Hiervoor klikt u op de pijlen omhoog of omlaag in de titel van het gedeelte.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons