Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Uw account sluiten en uw gegevens verwijderen

 

Uw account sluiten en uw gegevens verwijderen

Als u uw eBay-account sluit, kunt u geen objecten meer verkopen op de site en hebt u geen toegang meer tot Mijn eBay. Daarnaast verliest u uw feedback en uw aankoop- en verkoopgeschiedenis.

Voordat u uw account sluit, neemt u best eerst contact met ons op. We zouden het jammer vinden als u zich uitschrijft en zullen er alles aan doen om de problemen die u mogelijk ondervindt op te lossen.

Als u uw account wilt sluiten omdat u geen objecten meer wilt verkopen, kunt u dat doen en uw account toch actief houden - u hoeft enkel uw automatische betalingsmethode te verwijderen en uw abonnementen op verkooptools te annuleren.

Als u uw account nog steeds wilt sluiten, moet u voor het volgende zorgen:

  • Al uw kosten zijn betaald en uw rekeningsaldo is gelijk aan nul

  • U hebt geen open biedingen op een object

Opmerking: als uw account geschorst of beperkt is, of als uw account momenteel niet voldoet aan onze minimumnormen voor verkoperprestaties, moet u ons contacteren om uw account te sluiten.

 

Wat u moet weten over het sluiten van uw account

Wanneer u een aanvraag verzendt om uw account te sluiten, sturen we binnen 24 uur een ontvangstbevestiging naar uw geregistreerde e-mailadres en uw eBay-berichten. Een account wordt meestal gesloten binnen 30 dagen na de datum waarop we een aanvraag ontvangen. Als u echter objecten gekocht of verkocht hebt in de 30 dagen vóór het verzenden van uw aanvraag, houden we uw account open gedurende 60 dagen na ontvangst van uw aanvraag zodat alle openstaande verkopen of aankopen voltooid kunnen worden.

Na de periode van 30 of 60 dagen (afhankelijk van het feit of u de voorbije 30 dagen objecten gekocht of verkocht hebt) wordt uw account definitief gesloten en worden uw gegevens verwijderd. Als u van gedachten verandert tijdens het sluiten van uw account en uw account heeft een goede status, kunt u contact met ons opnemen en vragen om het opnieuw te openen.

Om veiligheidsredenen mag u uw eBay-account niet overdragen of verkopen aan een nieuwe eigenaar. U kunt wel een secundaire contactpersoon toevoegen aan uw account.

 

Persoonsgegevens van gesloten accounts

Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (inclusief persoonlijke informatie) is afhankelijk van de privacyregels die per land en regio verschillen. De General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt het recht vast om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, ook gekend als het 'recht op gegevenswissing', behoudens bepaalde uitzonderingen. eBay verleent het recht om gegevens te verwijderen aan alle gebruikers, ongeacht het land of de regelgeving van een land of regio.

Wanneer u een aanvraag verzendt om uw account te sluiten, worden uw persoonsgegevens ook verwijderd op voorwaarde dat uw account een goede status heeft.

eBay verwijdert persoonsgegevens met behulp van goedgekeurde methoden zoals versleuteling, pseudonimisering en aggregatie. U moet de cache, cookies en geschiedenis van elke browser die u heeft gebruikt om in te loggen bij eBay wissen. Als u eBay-apps heeft gedownload op één van uw mobiele apparaten, moet u die ook verwijderen.

Tenzij u van gedachten bent veranderd en uw account wilt behouden, en op voorwaarde dat uw account een goede status heeft en geen van de hieronder vermelde uitzonderingen van toepassing zijn, wordt uw account gesloten en worden uw gegevens verwijderd binnen 30 tot 60 dagen na ontvangst van uw aanvraag. Om uw account te behouden, moet het een goede reputatie hebben op het moment waarop uw aanvraag voor sluiting werd ingediend. Geschorste of beperkte gebruikersaccounts worden gesloten en kunnen we niet opnieuw openen.

Wanneer uw account gesloten is, sturen we een e-mail naar uw geregistreerde e-mailadres. Als u eBay opnieuw wilt gebruiken, moet u een nieuwe account maken.

Uitzonderingen bij het sluiten van accounts en verwijderen van persoonsgegevens

We kunnen een account niet sluiten en/of de bijbehorende gegevens niet verwijderen in de volgende gevallen:

  • Uw account heeft een openstaand saldo

  • U hebt transacties in behandeling (d.w.z. open biedingen of betalingen in behandeling)

  • Gegevens gerelateerd aan een account moeten worden bewaard om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, beperken of onderzoeken

  • Gegevens gerelateerd aan een account moeten worden bewaard omdat de toepasselijke wetgeving dit vereist

  • Er is een probleem voor de volksgezondheid

  • Er is een dagvaarding of ander gerechtelijk of juridisch bevel dat eBay verplicht om bepaalde gegevens te bewaren

Als gegevens om een of andere reden niet kunnen worden verwijderd, worden deze bewaard in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Contacteer ons als u hulp nodig hebt bij het sluiten van de account van een overleden eBay-lid.

Als u uw account sluit, worden alle eBay-bedrijven gesloten die aan die account gekoppeld zijn en dezelfde identiteit gebruiken - bijvoorbeeld het eBay-partnernetwerk.

Zodra u een aanvraag voor het sluiten van uw account hebt ingediend, hebt u geen toegang meer tot uw account en kunt u deze niet meer gebruiken om objecten te kopen of verkopen op eBay.

Account sluiten en mijn gegevens verwijderen

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons