Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Uw eBay-account sluiten

Kunnen we u met iets helpen?

We zouden het jammer vinden als u uw lidmaatschap opzegt. Soms denken leden dat ze hun account moeten sluiten omdat ze niet weten hoe ze een probleem kunnen oplossen. Voordat u beslist om een van uw eBay-accounts te sluiten, helpen we u graag eventuele problemen oplossen.

 • Wilt u een probleem met uw account oplossen? Als u vragen hebt over uw account of het factureringsproces, proberen we u een antwoord te geven. Meer weten over uw account beheren ?

 • Hebt u een probleem met uw handelspartner? Los het op via de pagina Transactieproblemen oplossen (of via PayPal Klachtencentrum als u met PayPal hebt betaald).

 • Wilt u geen ongewenste e-mailberichten ontvangen? Om het aantal e-mails of dringende berichten dat u van ons ontvangt te verminderen, past u uw communicatievoorkeuren in Mijn eBay aan.

 • Is er nog iets waarmee we u kunnen helpen? Contacteer ons.

Uw eBay-account sluiten

Eens een eBay-account permanent gesloten is, kunt u ze niet opnieuw openen. Ook kunt u de bijhorende gebruikersnaam en het bijhorende e-mailadres niet langer gebruiken op eBay. Nadat uw account gesloten is, kunt u zich op elk moment opnieuw inschrijven op eBay met een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw e-mailadres. Graag vernemen we van u wat de aanleiding is van het sluiten van uw account. U kunt hiervoor steeds contact opnemen met ons.

Gelieve formeel een aanvraag om uw account te sluiten in te dienen om uw eBay-account definitief te sluiten.

Korte antwoorden over het sluiten van uw eBay-account

Wordt mijn account meteen gesloten?

Nee, er is een wachtperiode om zeker te zijn dat al uw transacties zijn voltooid.

Tijdens deze periode kunt u niet bieden, kopen, objecten aanbieden of uw contactgegevens wijzigen. U hebt wel toegang tot uw accountgegevens.

Na die periode ontvangt u per e-mail een bevestiging dat uw account is gesloten.

Kan ik mijn account opnieuw openen?

Nee, u kunt uw account niet opnieuw openen onder dezelfde gebruikersnaam of hetzelfde e-mailadres, maar u kunt wel een nieuwe account maken.

Als u tijdens de wachtperiode van gedachte verandert en uw account toch niet wilt sluiten, neem dan contact met ons op om de sluiting van uw account te annuleren.

Wat gebeurt er met mijn account nadat deze is gesloten?

U hebt geen toegang meer tot de delen van de eBay-site waarvoor een account vereist is met de gebruikersnaam en het e-mailadres die aan uw gesloten account zijn gekoppeld. Bovendien kunnen andere leden uw feedbackprofiel niet meer zien.

Kan ik mijn account sluiten als deze is geschorst of beperkt?

Als uw account is geschorst, kunt u deze niet sluiten voordat alle problemen zijn opgelost.

Kan ik mijn account sluiten als het ondermaats is?

Als uw account niet langer aan de minimumnormen voldoet kunt u uw account pas sluiten als het niet langer ondermaats is.

Wat als er een openstaand saldo op mijn account staat?

Vóór het sluiten van uw account voert u een eenmalige betaling uit zodat er geen openstaand saldo op uw account blijft staan.

Wat als er nog een bedrag op mijn account staat?

Vraag een terugbetaling aan voordat u de account sluit. Het rekeningsaldo dient nul te zijn wanneer u de account sluit.

Wat gebeurt er met de feedback die ik over andere gebruikers heb gegeven?

De feedback die u over andere gebruikers hebt gegeven, wordt niet verwijderd nadat u uw account hebt gesloten. Als uw gebruikersnaam dezelfde is als uw e-mailadres, kunt u deze best wijzigen voordat u de sluiting van uw account aanvraagt.

Wat doet eBay met mijn persoonlijke gegevens nadat ik mijn account heb gesloten?

eBay bewaart alle persoonlijke gegevens zoals in het privacybeleid is bepaald. Dit is noodzakelijk om aan de wetgeving te voldoen, maar ook voor het voorkomen van fraude, recupereren van openstaande kosten, oplossen van problemen, assisteren bij onderzoeken, naleven van de eBay Gebruikersovereenkomst en nemen van andere wettelijk toegestane maatregelen.

Uw verkopersaccount sluiten

Als u uw eBay-account wilt behouden maar geen objecten meer wilt verkopen, kunt u uw verkopersaccount uitschakelen. U zult nog steeds kunnen bieden en kopen maar u zult beperkingen ondervinden wanneer u later objecten wilt verkopen.

Verwijder betalingsgegevens van uw creditcard, bankkaart of bankrekening om uw verkopersaccount uit te schakelen. Als u al uw betalingsmethodes wilt verwijderen, gaat u naar uw verkopersaccount en selecteert u de optie Alle betalingsmethoden. Klik vervolgens op Verwijderen.

Er kunnen nog wel kosten in rekening worden gebracht voor uw aanbiedingen op de site alsook maandelijkse kosten indien u abonnementen hebt, zoals op eBay-winkels. Zorg ervoor dat u alle abonnementen opzegt.

Als u een openstaand saldo hebt, dient u een eenmalige betaling te verrichten voordat u uw verkopersaccount sluit. Vraag een terugbetaling aan als er nog een creditering op de account staat.

Uw PayPal-rekening sluiten

Ga als volgt te werk om uw PayPal-rekening te sluiten:
 1. Log in op uw PayPal-rekening.

 2. Klik op het tabblad Profiel.

 3. Klik op de link Account sluiten in de kolom Accountgegevens.

 4. Klik op Doorgaan.

 5. Klik op Account sluiten.

Opmerking: als u uw PayPal-rekening sluit, kunt u de volgende zaken niet meer doen:

 • PayPal als betalingsmethode aanbieden op uw aanbiedingen

 • Aankopen betalen met PayPal

 • Uw PayPal-rekeninggeschiedenis bekijken

Als u hulp nodig hebt bij het sluiten van uw PayPal-rekening, neem dan contact op met PayPal Customer Support.

Uw winkel sluiten

Opmerking: het ongebruikte deel van de abonnementskosten wordt automatisch terugbetaald op uw eBay-rekeningsaldo van uw volgende factuur, en alle Winkelvoorraad-aanbiedingen worden beëindigd.

Om uw eBay-winkel te sluiten:
 1. Ga naar Mijn eBay door op Mijn eBay te klikken bovenaan elke eBay-pagina. Het kan zijn dat u wordt gevraagd om om in te loggen.

 2. Klik in de linkerkolom onder het gedeelte Mijn account op de link Abonnementen.

 3. Klik onder "Actieve abonnementen" op de link "Abonnement opzeggen" voor eBay-winkels. Voordat uw abonnement wordt geannuleerd, wordt u gevraagd dit te bevestigen.

Contacteer ons indien u hulp nodig hebt bij het sluiten van uw eBay-winkel.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons