Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Problemen met uw account

Als u een vraag hebt over uw eBay-account of over het factureringsproces, gelieve dan de informatie hieronder te lezen. Als u de informatie die u zocht niet vindt, gelieve dan contact met ons op te nemen.

Probleem Oplossing

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Ga naar de pagina Uw wachtwoord vergeten om uw identiteit te laten verifiëren. Volg de instructies om het proces te voltooien.

Ik wil mijn contactgegevens bijwerken.

Ga naar de pagina Contactgegevens bijwerken voor meer informatie.

Ik wil een verkoper worden.

Om dat te doen klikt u eerst op Verkopen bovenaan elke pagina op eBay. U wordt verzocht het volgende te doen:

  1. Uw contactgegevens verifiëren

  2. Een methode kiezen om te worden geverifieerd

  3. Kiezen hoe u verkoopkosten wilt betalen

De gegevens van mijn betaalrekening worden niet geaccepteerd.

  • Ga bij uw bank na of het door u ingevoerde bankcodenummer nog juist is.

  • Zorg ervoor dat u een zichtrekening en geen spaarrekening gebruikt, en dat de zichtrekening geschikt is voor elektronische betalingen.

Om meer te weten, bekijk Een automatische betalingsmethode selecteren.

Ik wil geen creditcard- of betaalrekeninggegevens verstrekken.

Als alternatief voor het verstrekken van creditcard- of bankrekeninggegevens om een verkoper te worden, kunt u ook via de gewone post worden geverifieerd.

Mijn creditcard wordt niet geaccepteerd.

Verifieer bij de creditcardmaatschappij het volgende:

  • De creditcard is niet verlopen.

  • Er zijn geen limieten op het gebruik van de creditcard.

Voor aanvullende informatie, bekijk de pagina Problemen met creditcards en betaalkaarten oplossen.

Ik heb een e-mailbericht ontvangen over het bijwerken van mijn creditcardgegevens.

Doe het volgende om te bevestigen dat het ontvangen e-mailbericht van eBay afkomstig is. Log in op eBay, ga naar Mijn eBay en kijk in Mijn berichten. Om meer te weten, bekijk de pagina Spoofberichten herkennen.

Voordat uw kaart vervalt, stuurt eBay u een e-mailbericht om de gegevens bij te werken, zodat uw account niet wordt onderbroken.

Uw account is geblokkeerd of geschorst wegens achterstallige betaling.

Om uw account terug te activeren dient u het volledige accountsaldo te betalen, zodat er 0,00 EUR openstaat. Om meer te weten, bekijk Uw account herstellen.

Ik begrijp een aangerekend bedrag niet.

Bekijk uw Rekeningoverzicht voor een overzicht van de kosten. Naast elk aangerekend bedrag ziet u een objectnummer. U kunt de objecten voor de laatste 90 dagen weer oproepen door het objectnummer in een zoekvak in eBay te plakken. Om meer te weten, bekijk Uw rekeningoverzicht.

Neem met ons contact op als u nog vragen hebt over bepaalde kosten op uw account.

Ik heb terugbetaling gevraagd van een creditering van een verkoopcommissie en heb deze niet ontvangen.

Crediteringen van verkoopcommissies worden alleen uitgegeven via de procedure voor onbetaalde objecten. Kijk eerst uw Rekeningoverzichtspagina na om zeker te zijn dat u de creditering niet hebt ontvangen.

Als u geen creditering hebt ontvangen, controleer dan of u het "Geschil wegens onbetaald object" hebt gesloten met een reden voor creditering (zie Creditering van verkoopcommissie).

Aanbiedingskosten worden niet terugbetaald, aangezien het kosten zijn om uw object te koop aan te bieden, zoals in een krant.

Ik heb een terugbetaling aangevraagd voor een creditsaldo.

Kijk voordat u een terugbetaling aanvraagt eerst na of de rekening die in uw bestand voor automatische betalingen wordt vermeld dezelfde is als die van waaruit u het laatst geld hebt overgemaakt.

Als u de registratiegegevens in uw bestand hebt bijgewerkt, gelieve er voor te zorgen dat u een een terugbetaling aanvraagt.

Ik wil geen bedrag aanrekenen op mijn kaart of rekening in mijn bestand.

Eens u de factuur hebt ontvangen, staat uw rekening op schema voor een automatische betaling volgens de gegevens die op dat moment in het bestand zaten. Tot minstens 5 dagen voor uw automatische betaling hebt u tijd om een eenmalige directe betaling uit te voeren voor het hele factuurbedrag en in dat geval zal er geen automatische betaling gebeuren.

Als er minder dan 5 dagen liggen tussen de plaatsing van uw eenmalige betaling en de betaling van de factuur, is er te weinig tijd over om het automatische proces stop te zetten.

Ik heb een dubbele betaling op mijn factuur.

Als u op uw eBay-account een creditsaldo hebt dat u niet gaat gebruiken, kunt u een terugbetaling aanvragen.

Dat gebeurt meestal als er een eenmalige betaling werd uitgevoerd nadat die account al was gefactureerd. Om meer te weten, zie Een eenmalige betaling uitvoeren.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons