Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor extra kosten

Overzicht van het beleid

Verkopers mogen kopers op eBay geen extra kosten in rekening brengen voor het gebruik van normale betalingsmethoden, zoals creditcards, elektronische overschrijvingen en PayPal. Deze kosten moeten worden opgenomen in de prijs van het object en mogen niet apart in rekening worden gebracht.

Zie ons beleid voor aanvaarde betalingsmethoden. Verkopers mogen hun eBay-kosten volgens ons beleid voor het omzeilen van eBay-kosten niet doorberekenen aan kopers.

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Als dat niet het geval is, kan ze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen u ondernomen worden, zoals beperking van uw koop- en verkoopprivileges en schorsing van uw account.

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan

U kunt in de volgende 3 gevallen extra kosten toevoegen aan de uiteindelijke verkoopprijs:

  • Verzending en verwerking: U mag redelijke verwerkingskosten toevoegen die uw kosten voor het verzenden, verpakken en verwerken van het object dekken. Verwerkingskosten mogen niet worden vermeld als een percentage van de uiteindelijke verkoopprijs.

  • Borg: U kunt de kosten van de borg voor voertuigtransacties op eBay Motors doorberekenen als de koper akkoord gaat met het gebruik van borg. Wees voorzichtig bij het gebruik van borg, want er bestaan frauduleuze borgservices. U kunt het best gebruikmaken van onze goedgekeurde borgservice, www.escrow.com.

  • Betaling in een andere valuta: U kunt betalingen aanvaarden in een andere valuta dan de valuta die wordt weergegeven op eBay. Als de koper gebruikmaakt van deze optionele betalingsmethode, mag u alle kosten doorberekenen die het gevolg zijn van de valutaomrekening. De kosten moeten vooraf aan de koper bekend worden gemaakt en door de koper worden aanvaard.

Niet toegestaan

  • Extra kosten in rekening brengen voor het gebruik van een creditcard in plaats van een cheque.

  • Extra kosten in rekening brengen voor het gebruik van PayPal.

Hier zijn enkele voorbeelden van betalingstoeslagen die niet zijn toegestaan op eBay:

  • "Ik aanvaard PayPal, maar als u met een creditcard of een bankkaart betaalt, moet u 3% bij de uiteindelijke biedprijs optellen voor de kosten die PayPal mij aanrekent."

  • "Ik aanvaard betalingen via PayPal. Bij betaling met een bankkaart of creditcard is de koper verantwoordelijk voor alle kosten."

  • "Als u via PayPal met een creditcard betaalt, moet u 3% bij het bedrag optellen."

Dankzij dit beleid kan verwarring worden voorkomen over de totale kosten van een object. Aanbiedingen met verborgen of extra kosten kunnen het vertrouwen tussen kopers en verkopers ondermijnen.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons