2 min artikel

Internationaal verkoopbeleid

Vanwege de aard van de wereldwijde handelsplaats van eBay kunnen uw aanbiedingen op eBay worden bekeken en gekocht door, en verzonden worden naar kopers over de hele wereld. Dergelijke aanbiedingen kunnen worden weergegeven op dezelfde of een andere site waarop u het object hebt vermeld. Verkopers en kopers zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de internationale verkoop, aankoop en verzending van objecten.

Die aanbiedingen kunnen worden weergegeven op de site waar u het object hebt aangeboden, maar ook op andere sites.

Als uw object wordt verkocht, bent u gebonden aan de Gebruikersovereenkomst en aan ons beleid, waaronder kopersbescherming op de site waar het object is verkocht. Als u niet wil dat uw object aan internationale kopers wordt verkocht, kunt u uw verzendinstellingen bijwerken om bepaalde landen of regio's uit te sluiten.

1. Gebruikersovereenkomsten en regels en beleid van eBay-sites

Als u een object koopt of verkoopt op een andere eBay-site dan de site waar u zich hebt ingeschreven, gaat u akkoord met de Gebruikersovereenkomst en de regels en het beleid van die andere site, evenals met de wetten en regelgeving die van toepassing zijn op die verkoop en de overeenkomstige levering:

2. Geld-terug-garantie van eBay

Als verkoper bent u onderworpen aan het beleid voor kopersbescherming (indien van toepassing) van de eBay-sites waar uw objecten worden verkocht. U geeft eBay toestemming om geschillen tussen u en een koper onpartijdig op te lossen in overeenstemming met dat beleid en de wetgeving, met inbegrip van terugbetalingen aan de koper, terugboekingen en compensaties via facturen. Het beleid voor kopersbescherming omvat het volgende:

Geld-terug-garantie van eBay:

Kopersbescherming van eBay:

Kopersgarantie van eBay:

3. Hoe voorkomt u dat internationale kopers uw objecten kopen?

Vanwege de aard van de wereldwijde handelsplaats van eBay kunnen aanbiedingen op eBay worden bekeken en gekocht door, en worden verzonden naar kopers over de hele wereld. Die aanbiedingen kunnen worden weergegeven op de site waarop de verkoper het object heeft aangeboden, maar ook op andere sites, afhankelijk van de verzendinstellingen van de verkoper. Als u niet wil dat uw object aan internationale kopers wordt verkocht, kunt u uw verzendinstellingen bijwerken om de landen of regio's waarnaar u niet wil verzenden uit te sluiten. Kopers in die landen of regio's kunnen nog steeds uw aanbiedingen zien, maar ze kunnen geen bod uitbrengen of uw objecten kopen.

Om de internationale verzendopties voor al uw aanbiedingen aan te passen, gaat u naar Verzendvoorkeuren en selecteert u de landen die u wilt uitsluiten. 

Om internationale verzendopties voor een individuele aanbieding te selecteren, past u uw internationale verzendvoorkeuren aan in het gedeelte Verzending van het advertentieformulier.

Als u een zakelijk beleid gebruikt, kunt u uw verzendbeleid zo instellen dat specifieke verzendlocaties worden uitgesloten. Deze verzendlocaties worden uitgesloten voor alle aanbiedingen waarop het verzendbeleid wordt toegepast.

4. Verboden objecten

Verkopers en kopers moeten nagaan of hun transacties in overeenstemming zijn met de wetten die van toepassing zijn op de aankoop, de verkoop en de verzending van het object, inclusief wetten inzake import en export. Lees meer over ons beleid voor internationale handel.

5. Btw en soortgelijke belastingen

In alle rechtsgebieden waar eBay verplicht is om btw of vergelijkbare belastingen te innen op wat u verkoopt of koopt via eBay Services (bijvoorbeeld Goods and Services Tax (GST) in Australië, of Internet Sales Tax (IST) in bepaalde staten in de Verenigde Staten), gaat u ermee akkoord dat eBay dergelijke belastingen int.

6. Verplichtingen van de koper: douanekosten en -heffingen en overdracht van bevoegdheden

Kopers zijn verantwoordelijk voor douanekosten en -heffingen voor internationaal verzonden objecten in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving. Het moment waarop deze kosten moeten worden betaald (bij aankoop of bij bezorging van het object), hangt af van de verzendmethode die de verkoper aanbiedt of die de koper kiest en van lokale wet- en regelgeving.

Als de koper een internationale aankoop doet bij een verkoper in de VS en de koper of de verkoper ervoor kiest het object te versturen via eBay International Standard Delivery, begrijpt en verklaart de koper dat hij of zij de officiële importeur is. Bij verzending via eBay International Standard Delivery moet de koper ermee instemmen dat DHL of subcontractanten van DHL als tussenpersoon van de koper optreden. De koper autoriseert deze goederenimport namens zichzelf en stemt er verder mee in dat DHL de uitvoering hiervan kan overdragen aan een subcontractant (bijvoorbeeld een douane-expediteur).

Als u een koper bent die van internationale verkopers koopt om de goederen in een land van de Europese Unie in te voeren, benoemt en machtigt u hierbij het relevante postbedrijf, de koeriersdienst of een soortgelijke dienst die uw invoer en levering in de EU afhandelt, om op te treden als uw directe vertegenwoordiger bij de douane overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 die de douanewetgeving van de Unie bepaalt. De wettelijke voorschriften van de machtiging zijn naar behoren bevestigd.

Voor objecten die vanuit het VK zijn verstuurd via Wereldwijde verzending, betaalt de koper alle douanekosten en -rechten op het moment van de aankoop. Lees meer over Wereldwijde verzending voor kopers - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad.

Lees meer over internationale aankopen en verzending voor kopers.

Alle activiteiten op eBay moeten in overeenstemming zijn met dit beleid, de eBay-gebruikersovereenkomst en alle toepasselijke wetten, evenals met de rechten van derden. Als dit niet gebeurt, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: het verwijderen van de aanbieding of andere inhoud, het geven van een waarschuwing, het beperken van activiteiten of het opschorten van het account.

Help ons beter worden