Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Hoe eBay intellectuele eigendom beschermt (VeRO)

eBay stelt alles in het werk om de intellectuele eigendomsrechten van derden te beschermen en gebruikers een veilige handelsomgeving te bieden. eBay heeft het VeRO-programma (Verified Rights Owner) ontwikkeld zodat eigenaars van intellectuele eigendom gemakkelijk aanbiedingen die hun rechten overtreden, kunnen melden. Het is in het belang van eBay dat objecten die een inbreuk betekenen worden verwijderd van de site omdat ze anders het goede vertrouwen van kopers en verkopers schaden.

Als u deel uitmaakt van het VeRO-programma (Verified Rights Owner) en een probleem met betrekking tot een aanbieding wilt melden, raadpleeg dan inbreuk op intellectuele eigendom melden.

Ga als volgt te werk om te vermijden dat u aanbiedingen maakt die een inbreuk betekenen op de intellectuele eigendomsrechten:

Aanbiedingen die door VeRO zijn verwijderd


Als uw aanbieding via VeRO werd verwijderd en u denkt dat dit ten onrechte is gebeurd, stelt eBay u voor eerst contact op te nemen met de eigenaar van de rechten (de e-mail die u meldt dat uw aanbieding werd verwijderd, zou het e-mailadres van de eigenaar van de rechten moeten bevatten). Alleen de eigenaar van de rechten begrijpt zijn producten en intellectuele eigendomsrechten. Als de eigenaar van de rechten bevestigt dat hij een fout heeft gemaakt, vraagt u hem dan een e-mail hierover te sturen naar eBay. eBay zal u vervolgens de toelating geven uw object opnieuw aan te bieden.

  • Vermijd dat uw aanbieding in de toekomst wordt verwijderd via VeRO. Bekijk de lijst van de Pagina's van de deelnemers aan het VeRO-programma (Verified Rights Owner). Deze pagina bevat informatie die u zal helpen begrijpen waarom ze het verwijderen van uw aanbieding hebben aangevraagd.

  • Hoe eBay helpt garanderen dat aanbiedingen niet verkeerdelijk worden verwijderd. Een eigenaar van rechten die via VeRO meldingen stuurt, moet via VeRO zijn geregistreerd voordat hij objecten aan ons kan melden. Eigenaars van rechten ondertekenen wettelijk bindende documenten wanneer ze objecten aan eBay melden.

  • Hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden vrijgegeven. eBay verstrekt nooit gegevens over creditcards, behalve in uitzonderlijke gevallen wanneer dit door de rechtbank of justitie wordt vereist. Het Privacybeleid van eBay vermeldt: "wij mogen (en u geeft ons hiervoor de toestemming) uw gebruikersnaam, naam, volledig adres, land, telefoonnummer, e-mail en bedrijfsnaam bekendmaken aan deelnemers van het VeRO-programma (Verified Rights Owner) van eBay zoals wij dat volgens ons eigen oordeel noodzakelijk of geschikt vinden met betrekking tot een onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectuele eigendom, piraterij of andere onrechtmatige activiteit."

Begrijpt u het bezwaar van de rechthebbende en het beleid van eBay, en bent u nog steeds van mening dat de rechthebbende een fout heeft gemaakt door uw aanbieding te melden? Stuur ons in dat geval een e-mail.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons