Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Waarom eBay uw aanbieding kan verwijderen

eBay wil de leden beschermen en heeft daarom richtlijnen en beleidsregels opgesteld waarin wordt beschreven welke objecten niet op eBay mogen worden aangeboden en welke objecten risico's met zich meebrengen. Het gaat hierbij om de volgende groepen van objecten:

  • Bij wet verboden objecten

  • Objecten verboden door het beleid van eBay

  • Objecten gemeld door een deelnemer aan het VeRO-programma (Verified Rights Owner).

Elk object dat de beleidsregels overtreedt of een inbreuk pleegt op de auteursrechten van anderen, kan worden verwijderd. Daarnaast worden sommige aanbiedingen verwijderd omdat de taal of de foto's die in de objecttitel- of beschrijving worden gebruikt, een inbreuk betekenen op het eBay-beleid. Dit betekent dat sommige objecten die u in een winkel of zelfs op eBay hebt gekocht, mogelijk niet zullen worden toegelaten of kunnen worden verwijderd omwille van het aanbiedingsbeleid.

Een mededeling over het verwijderen van een aanbieding ontvangen – Als u een mededeling van eBay hebt ontvangen met betrekking tot het verwijderen van een aanbieding, is het aanbevolen deze aandachtig te lezen. Deze mededeling bevat links naar nuttige informatie over de toepasselijke beleidsregels.

Het VeRO-programma (Verified Rights Owner)

eBay heeft het VeRO-programma (Verified Rights Owners) ontwikkeld waarmee eigenaars van rechten aanbiedingen die objecten aanbieden of materialen bevatten die een inbreuk zijn op hun intellectuele eigendomsrechten, gemakkelijk kunnen melden en een aanvraag kunnen doen om de aanbieding te verwijderen. Meer weten over VeRO en de manier waarop het programma de intellectuele eigendomsrechten beschermt.

Verboden of beperkte objecten opnieuw aanbieden

Hoewel er gelijksoortige aanbiedingen kunnen zijn die werden of momenteel worden aangeboden op eBay, betekent dit niet dat ze aanvaardbaar zijn. Als u vindt dat uw object niet mocht worden verwijderd, mag u het niet opnieuw aanbieden. Neem in de plaats daarvan contact op met eBay via de link Verboden of beperkt object in het gedeelte "Als u het niet eens bent met het beëindigen van uw aanbieding" op deze pagina. Als u een object dat werd verwijderd toch opnieuw aanbiedt, kan dit leiden tot een schorsing van eBay. In sommige gevallen kunnen er zelfs gerechtelijke stappen tegen u worden ondernomen.

Worden mijn kosten terugbetaald?

Als we uw aanbieding hebben verwijderd omdat u een beleid hebt overtreden, hangt het van het beleid af en of u eerder een beleid hebt geschonden, of we de kosten terugbetalen. Als de koper de aankoop heeft vastgelegd maar nog niet heeft betaald, worden de kosten niet automatisch terugbetaald. Aanbiedingskosten en kosten voor extra opties die gemaakt worden bij het aanbieden zijn niet krediteerbaar. Voor vragen over terugbetalen van kosten of een aandbieding die verwijderd is, neemt u contact met ons op.

Een aanbieding melden

Als u een aanbieding ziet waarvan u vindt dat deze zou moeten worden verboden door eBay, kunt u contact met ons opnemen. eBay zal de kwestie onderzoeken. Om privacyredenen kunnen wij u niet zeggen welke acties wij mogelijk zullen ondernemen. De stappen die worden ondernomen voor een account zijn vertrouwelijk en blijven tussen eBay en de verkoper.

Als u het niet eens bent met het beëindigen van uw aanbieding:

kunt u contact opnemen met eBay door de reden voor het verwijderen van uw aanbieding te selecteren.

Als eBay ermee instemt dat uw object verkeerdelijk werd verwijderd, mag u het opnieuw aanbieden. Maar als uw aanbieding is verwijderd omdat in twee jaar geen verkoop is geweest, raden we aan uw aanbieding te herzien. U kunt tips bekijken om de aanbieding te verbeteren.

Neem het aanbiedingsbeleid van eBay zorgvuldig door en doe zaken op een veilige manier. Als u nog vragen hebt over verwijderde objecten of over de manier waarop objecten op eBay moeten worden aangeboden, reageer dan rechtstreeks op de e-mail die u hebt ontvangen of gebruik de bovenstaande links.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons