Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor onbetaalde objecten

Overzicht van het beleid

Wanneer kopers een object winnen of kopen via Nu kopen, zijn ze verplicht de transactie af te handelen door de volledige betaling naar de verkoper te verzenden.

Als een koper niet binnen de 4 dagen betaalt, kan de verkoper een geschil wegens onbetaald object openen via de pagina Transactieproblemen oplossen. Als de koper dan nog steeds niet betaalt of een andere overeenkomst bereikt met de verkoper, kan eBay een onbetaald object registreren op de account van de koper.

Wanneer een geschil wegens onbetaald object wordt gesloten zonder betaling van de koper, komt de verkoper in aanmerking voor een creditering van verkoopcommissie op zijn verkopersaccount. Als hij het object opnieuw aanbiedt en het de tweede keer wel wordt verkocht, kan eBay de plaatsingskosten voor het opnieuw aanbieden terugbetalen. Meer weten over de regels voor een object opnieuw aanbieden?

Door te veel onbetaalde objecten op de account van de koper kunnen enkele maatregelen worden genomen, zoals het beperken of opheffen van koopprivileges.

Voorbeelden van beleidsovertredingen

Als u het hoogste bod hebt uitgebracht of op Nu kopen hebt geklikt voor een aanbieding, verbindt u zich ertoe dat object te kopen. Als u er niet voor betaalt, zelfs als u zich hebt bedacht, overtreedt u het beleid voor onbetaalde objecten. Dit zijn enkele voorbeelden:

Niet toegestaan

 • Jan is op zoek naar een grill op eBay en plaatst een bod. Nadat hij het object heeft gewonnen, beseft hij dat de verzending van het object meer zal kosten dan hij wil uitgeven. Hij beslist om de betaling niet uit te voeren en negeert de facturen die hij ontvangt.

 • Sarah is nieuw op eBay en neemt een kijkje op de site. Ze is enthousiast over alle fantastische aanbiedingen die ze ziet en plaatst een bod of gebruikt Nu kopen voor elk object dat haar bevalt. Ze beseft niet dat ze net een groot aantal van die objecten heeft gekocht en verplicht is ervoor te betalen. Als ze niet voor de objecten betaalt, overtreedt ze het beleid voor onbetaalde objecten.

 • Bart is op zoek naar een nieuwe boot. Hij vindt heel wat interessante modellen en plaatst een bod voor 3 boten in de hoop dat hij voor een van de aanbiedingen de hoogste bieder zal zijn en een boot wint. Bart wint uiteindelijk 2 boten en betaalt alleen voor degene die hij echt wilt. Doordat hij niet betaalt voor de tweede boot, overtreedt Bart het beleid voor onbetaalde objecten.

Valse meldingen
Tegen verkopers die ten onrechte onbetaalde objecten melden, kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

 • Alle crediteringen gedurende de desbetreffende periode worden teruggeboekt

 • Ze kunnen niet meer gebruikmaken van crediteringen van verkoopcommissie voor de desbetreffende periode

 • Ze kunnen het systeem voor creditering van verkoopcommissie niet meer gebruiken gedurende een bepaalde periode

 • Hun account kan worden geschorst

Onbetaalde objecten en accountbeperkingen

 • Kopers die niet betalen, kunnen een aantekening ontvangen op hun account.

 • Onbetaalde objecten staan los van feedback en hebben geen invloed op de feedbackscore of het feedbackprofiel van een gebruiker.

 • Een onbetaald object wordt geregistreerd op de account van de koper wanneer de verkoper een creditering van verkoopcommissie ontvangt.

 • Als er te veel onbetaalde objecten op de account van een koper geregistreerd zijn, kunnen we zijn koopprivileges beperken of opheffen.

 • Kopers kunnen bezwaar maken tegen een onbetaald object als ze vinden dat het ten onrechte was.

Voor transacties met een onbetaald object kan feedback gegeven door een koper in de volgende gevallen worden verwijderd:

 • De koper heeft niet betaald of gereageerd op het geschil wegens onbetaald object.

 • De koper is geschorst.

 • De communicatie van de koper via Transactieproblemen oplossen ondermijnt het doel van de procedure voor onbetaalde objecten en het feedbacksysteem van eBay.

 • De verkoper heeft een geschil wegens onbetaald object geopend. Alle verwante feedback en gedetailleerde verkopersbeoordelingen worden automatisch verwijderd of geblokkeerd. Dit geldt alleen wanneer PayPal de enige aanvaarde betalingsmethode was en ophalen bij de verkoper niet mogelijk was.

Wanneer kopers niet betalen voor een object dat ze hebben gewonnen of gekocht, kost dat de verkopers tijd en geld. Het beleid voor onbetaalde objecten helpt een veiligere en succesvollere handelservaring te creëren.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons