Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Trainingen over Regels en veiligheid

Welkom bij de trainingen over Regels en veiligheid De volgende lijst geeft u een overzicht en bijbehorende beschrijving van interactieve trainingen die u kunnen helpen om het eBay-beleid te volgen, veilig te handelen en uw algemene kennis van eBay te verbeteren.

eBay is er zich van bewust dat sommige regels vrij complex kunnen zijn. Om u te helpen deze regels beter te begrijpen bieden de trainingen u het volgende:

 • Een overzicht en specifieke voorbeelden

 • Enkele vragen om uw kennis over het onderwerp te testen

 • Een samenvatting van de voornaamste punten

Het doel van elke training is om u meer inzicht te geven zodat u kunt vermijden het beleid te overtreden. U kunt echter de informatie die we in de trainingen geven niet beschouwen als juridisch advies.

De meeste trainingen bevatten tussen de 7 en 15 vragen het duurt ongeveer 15 tot 20 minuten om deze door te nemen.

Titel van training Wat wordt er besproken? Geschatte tijd

Algemene regels voor de Handelsplaats

 • Waarom heeft eBay een beleid en waarom zorgen deze regels er voor dat de handelsplaats een betere plaats om te kopen en verkopen wordt?

 • Waarom bent u een goed lid van de community als u de eBay-regels volgt?

 • Wat zijn de mogelijke gevolgen wanneer u het eBay-beleid schendt en hoe kunt u vermijden dat u de regels overtreedt?

 • Op welke manier probeert eBay om elke koper en verkoper dezelfde mogelijkheden te bieden, het intellectuele eigendomsrecht te beschermen en het beleid voor feedback toe te passen?

40 - 45 minuten

Volg de training.

Kosten omzeilen

 • Wat verstaat eBay onder kosten omzeilen?

 • Hoe kosten omzeilen andere kopers en verkopers, en de Handelsplaats in het algemeen, kan schaden.

 • Hoe kunt u vermijden dat u het beleid voor kosten omzeilen overtreedt?

10 - 15 minuten

Volg de training.

Feedback

 • Het is belangrijk dat u begrijpt hoe feedback werkt in de eBay-community.

 • Hoe gebruikt u het feedbacksysteem?

 • Hoe communiceert u met uw handelspartner voor u feedback geeft?

5 - 10 minuten

Volg de training.

Manipulatie van de zoekfunctie

 • Wat verstaat eBay onder manipulatie van de zoekfunctie?

 • Waarom is het belangrijk dat leden de objecten kunnen vinden die ze zoeken wanneer ze door de aanbiedingen bladeren en zoeken?

 • Hoe kunt u vermijden dat u het beleid overtreedt wanneer u objecten aanbiedingt?

10 - 15 minuten

Volg de training.

Intellectueel eigendom/VeRO

 • Hoe kunt u intellectueel eigendom herkennen?

 • Hoe kunt u uw steentje bijdragen om de rechten van eigenaars van intellectueel eigendom te beschermen?

 • Hoe kunt u vermijden dat uw aanbiedingen worden verwijderd omdat ze het intellectueel eigendom van een derde partij schaden?

10 - 15 minuten

Volg de training

Op eigen veilingen bieden

 • Wat verstaat eBay onder Op eigen veilingen bieden?

 • Hoe kan op eigen veilingen bieden andere leden schaden?

 • Wat kunnen de gevolgen zijn als u het beleid voor op eigen veilingen bieden overtreedt?

 • Hoe kunt u vermijden dat u het beleid voor op eigen veilingen bieden overtreedt?

15 - 20 minuten

Volg de training.

Naast de trainingen over het eBay-beleid kunt u ook:

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons