Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Verkopersbescherming

 

Wanneer u uw servicebeloftes om een positieve koopervaring te bieden nakomt, beschermen wij u tegen misbruik door kopers en tegen gebeurtenissen buiten uw controle.

Bescherming voor alle verkopers

Misbruik door kopers

Wanneer we vaststellen dat een koper het beleid voor kooppraktijken heeft overtreden, verwijderen we alle feedback en transactieproblemen die door deze koper zijn gemeld, inclusief geopende geschillen in servicestatistieken. Voor malafide kopers kunnen we ook de mogelijkheid om retouraanvragen in te dienen op de eBay-site beperken. In ernstige gevallen of bij herhaald misbruik kunnen we het account van de koper schorsen.

U kunt ons helpen door de koper te melden en duidelijk te beschrijven wat hij of zij doet. Zo kunnen we mogelijke beleidsovertredingen onderzoeken en maatregelen nemen om u te beschermen.

Raadpleeg het beleid voor kooppraktijken voor kopersgedrag dat niet is toegestaan.

 

 
 • Als een koper zijn of haar bod intrekt en zo de veiling verstoort, kunt u ervoor kiezen om de transactie te annuleren en verwijderen we alle feedback en problemen met geannuleerde transacties

 • Als de koper niet betaalt en u een geschil wegens onbetaald object opent en sluit, verwijderen we alle feedback en problemen met geannuleerde transacties en krijgt u de verkoopcommissie terugbetaald

 • Om onbetaalde objecten te voorkomen, kunt u directe betaling van kopers eisen

Raadpleeg ons beleid voor onbetaalde objecten voor meer informatie.

Gebruik de Assistent voor onbetaalde objecten.

 

 

U hoeft nooit akkoord te gaan met wijzigingen in de voorwaarden van uw aanbieding (bijv. het toevoegen van extra objecten of kortingen). Als de koper om een wijziging van het oorspronkelijk aangeboden object vraagt, kunt u de bestelling annuleren of de transactie voltooien onder de oorspronkelijke voorwaarden. We verwijderen alle feedback en problemen met geannuleerde transacties wanneer we de eisen van de koper in eBay-berichten kunnen zien.

 

Gebeurtenissen buiten uw controle

 

 

We passen automatisch uw percentage late verzendingen aan en verwijderen feedback in de volgende gevallen:

 • De scan van de expediteur toont dat u het object hebt verzonden binnen de verwerkingstijd, zelfs als het object te laat is geleverd

 • De scan van de expediteur toont aan dat u het object binnen uw verwerkingstijd hebt verzonden, ook al komt het laat aan

 • Als er geen trackinggegevens zijn of de expediteur de verzending niet heeft gescand, wordt het niet als een late verzending geteld als de koper niet aangeeft dat de verzending te laat was

 • U verzendt internationaal en de verzending wordt door een binnenlandse expediteur gescand binnen de verwerkingstijd

 

 

We passen automatisch uw percentage late verzendingen aan en verwijderen problemen met geannuleerde transacties en feedback in de volgende gevallen:

 • Uw verzending heeft vertraging opgelopen door slecht weer of door andere, door de expediteur veroorzaakte gebeurtenissen die worden genoemd op het mededelingenbord

 • De verzending wordt binnen de verwerkingstijd gescand door de expediteur, zelfs als het object te laat wordt geleverd

 • eBay of PayPal geeft opdracht om een verzending vast te houden of annuleert de transactie

 

Bescherming voor verkopers van Betaaldiensten

Als een koper een betalingsgeschil indient en de transactie in aanmerking komt voor bescherming, betalen we het bedrag van het geschil. We schaffen de kosten af als het volgende voor deze transactie geldt voordat we het betalingsgeschil hebben ontvangen:

 • Er is een geschil onder de Geld-terug-garantie van eBay in uw voordeel beslist of

 • U hebt de koper terugbetaald of

 • Nadat het betalingsgeschil is ontvangen, hebt u bewijs van levering verstrekt met de volgende informatie:

  • Trackingnummer verstrekt door de expediteur (uiterlijk geüpload op de datum in het bericht over het betalingsgeschil)

  • De leveringsstatus 'geleverd'

  • Datum van levering

  • Adres van ontvanger dat overeenkomt met het adres in de bestelling (inclusief de plaats, het land en de postcode of het internationale equivalent daarvan)

  • Bewijs van bevestiging via handtekening als de totale kosten van een bestelling (inclusief verzendkosten en belastingen) EUR 550 of meer bedragen, geüpload als afbeelding tijdens het aanvechten van het betalingsgeschil. Of

 • U hebt de identiteit van de persoon die het object ophaalt, gevalideerd en tijdens het aanvechten van het betalingsgeschil een ophaalbewijs verstrekt met de volgende informatie:

  • Ophaaldatum

  • Bestelnummer, objectnummer, objecttitel en betaalde prijs

  • De handtekening van de klant op het ophaalformulier

 

 • Er is een geschil onder de Geld-terug-garantie van eBay in uw voordeel beslist of

 • U hebt de koper volledig terugbetaald of

 • U hebt eerder een gedeeltelijke terugbetaling verricht voor een object dat gebruikt of beschadigd aan u is geretourneerd

 

 • U hebt bewijs van levering verstrekt met de volgende informatie:

  • Trackingnummer verstrekt door de expediteur (uiterlijk geüpload op de datum in het bericht over het betalingsgeschil)

  • De leveringsstatus 'geleverd'

  • Datum van levering

  • Adres van ontvanger dat overeenkomt met het adres in de bestelling (inclusief de plaats, het land en de postcode of het internationale equivalent daarvan)

  • Bewijs van bevestiging via handtekening als de totale kosten van een bestelling (inclusief verzendkosten en belastingen) EUR 550 of meer bedragen, geüpload als afbeelding tijdens het aanvechten van het betalingsgeschil. Of

 • U hebt de identiteit van de persoon die het object ophaalt, gevalideerd en tijdens het aanvechten van het betalingsgeschil een ophaalbewijs verstrekt met de volgende informatie:

  • Ophaaldatum

  • Bestelnummer, objectnummer, objecttitel en betaalde prijs

  • De handtekening van de klant op het ophaalformulier

Voorwaarden voor bescherming

In de volgende gevallen komt u niet in aanmerking voor verkopersbescherming:

 • U gebruikt een onjuiste identiteit

 • U doet niet wat u belooft (u houdt u bijvoorbeeld niet aan uw retourbeleid)

 • U hebt in het verleden ernstige beleidsovertredingen gepleegd, zoals vervalsingen verkopen, verboden vormen van dropshipping hanteren of objecten buiten eBay om verkopen

 • U maakt misbruik van de bescherming, bijvoorbeeld door onterechte aanvragen te doen wegens objecten die afwijken van de beschrijving, of te lage gedeeltelijke terugbetalingen te doen

Meer informatie:

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons